polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Jarosław Kaczyński oficjalnie ogłosił, że nie jest już członkiem rządu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wskazał także swojego następcę. Będzie nim szef MON Mariusz Błaszczak. * * * AUSTRALIA: Premier A‎nthony Albanese mówi, że COVID-19 jeszcze się nie skończył, podpisując się pod 760 milionami dolarów finansowania, aby pomóc stanom i terytoriom poradzić sobie z pandemią.‎ ‎Premier przewodniczył w piątek swojemu pierwszemu krajowemu spotkaniu gabinetu z przywódcami państw i terytoriów w Canberze, gdzie zdrowie było kluczowym tematem.‎ ‎Umowa w sprawie finansowania związanego z pandemią miała wygasnąć we wrześniu, ale została przedłużona o trzy miesiące.‎ * * * SWIAT: Prezydent Alberto Fernández poprosił o włączenie Argentyny jako pełnoprawnego członka BRICS, bloku krajów rozwijających się, które tworzą Rosja, Chiny, Indie, RPA i Brazylia. Prezydent Argentyny wziął udział w wirtualnym spotkaniu prezydentów Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA. W swoim wystąpieniu przed przywódcami krajów należących do BRICS wezwał do wyjścia z kryzysu gospodarczego, jaki wywołała wojna na Ukrainie i wynikających z tego niedoborów żywności na całym świecie.
POLONIA INFO: Spotkania Seniorów - Klub Polski w Bankstown - 20.06; 4.07; 18.07; 1.08; 15.08; 29.08, godz. 10:00 - 12:00 * * * Forum: Wspieramy dwujęzyczne wychowanie dzieci - Klub Polski w Bankstown, 9.07, godz. 13:00

piątek, 1 listopada 2019

Ryszard Opara: Dzień Zmarłych – Gdzie Oni są dzisiaj?

 Cmentarz przy ul. Wybickiego w Toruniu w dniu Wszystkich
 Świętych. Fot  Mateuszgdynia Wikimedia commons
 (CC BY-SA 4.0) 
Dzień Zmarłych – Gdzie Oni są dzisiaj. Polaków łączą wielowiekowe tradycje, ściśle związane z wiarą chrześcijańską i katolicyzmem. To jest właśnie nasza wspólna tajemnica wiary – i Święta Zmarłych.

Dzień Zmarłych – Gdzie Oni są dzisiaj. A czym jest dzisiaj Polska...Oto jest pytanie? - Być albo nie być.

Dzień Zmarłych - to niewątpliwie wyjątkowy dzień w roku. Dla mnie, często niezapomniany.
„Uwielbiam” tego dnia chodzić po różnych cmentarzach; nie tylko rodzinnym - w Piasecznie.

Tak się zdarzyło w moim życiu, że odwiedziłem większość „Polskich Nekropolii”- na świecie we Francji,  w Wiedniu, na Monte Casino - oraz oczywiście w kilku miastach naszego kraju.
Byłem na „Perre La Chaise” - w Paryżu, gdzie spoczywa mój ulubiony kompozytor – Chopin. Na cmentarzu: Montmorency, spoczywają prochy Niemcewicza, Paderewskiego, Norwida i Montmart, gdzie pochowano Słowackiego i wielu innych wielkich Polaków emigracji XIX w., po upadku Powstania Listopadowego.

czwartek, 31 października 2019

Siedemdziesiątka Klubu Sportowego "Polonia" w Plumpton

Marian Cieślik, Roman Narel i Stephen Bali uhonorowani
polskimi odznaczeniami państwowymi podczas balu 70 lat
Polonia Sports Club w Plumpton. Fot. K.Bajkowski
W sobotę 19 października członkowie i sympatycy Klubu Sportowego „Polonia”  w Plumpton  podczas uroczystego i wykwintnego balu  obchodzili  jubileusz 70-lecia  istnienia tego najstarszego polonijnego zespołu sportowego na terenie metropolii sydnejskiej.  W trakcie   imprezy Ambasador RP w Australii,  Michał Kołodziejski wręczył w imieniu prezydenta Polski  Złote Krzyże Zasługi zasłużonym  działaczom Klubu - Marianowi Cieślikowi i Romanowi Narelowi. Dotychczasowy  burmistrz Blacktown  a obecnie członek  Parlamentu NSW  Stephen Bali – aktywnie przez wiele lat  wspierający Klub „Polonia”, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP.

Założony 16 października  1949 r.  Polonia Sports Club jest jedną z najbardziej szanowanych i najstarszych istniejących drużyn piłkarskich w Sydney. Od 1978 roku klub ma swoją siedzibę  w Chopin Park w  zachodniej dzielnicy Sydney – Plumpton. Oprócz budynku klubu mieszczącego obszerna salę bankietową, restaurację i bar oraz pomieszczenia do gry w tenisa stołowego centralnym miejscem osrodka jest boisko piłkarskie  pełnych wymiarów. Na tym boisku odbywają  się regularnie mecze futbolowe  drużyny  „Polonia” z rywalami stanowej ligii. Od kilku lat organizowane są tu pod koniec roku polskie festiwale gromadzące Polonię z najdalszych zakątów metropolii sydnejskiej.

środa, 30 października 2019

Mazurkowy koncert Stanisława Deji w Sydney

Stanisław Deja przed koncertem w Klubie Polskim w Ashfield
Fot. K.Bajkowski
Przebywający od dwoch miesięcy w Australii polski pianista Stanisław Deja, jeden z wybitniejszych interpretatorów muzyki Mozarta i Chopina, podczas pobytu w Sydney  dał  polonijnym melomanom koncert zatytułowany: „Mazurki i nie tylko...”  W Melbourne podczas 7. Finału Konkursu Muzycznego im. Ewy Malewicz przewodniczył konkurowemu jury. Dziś prezentujemy fragmenty z jedynego sydnejskiego recitalu artysty wraz ze specjalną wypowiedzią dla widzów i czytelników  naszego magazynu.

 Stanisław Deja urodził się w Gdańsku, gdzie od piątego roku życia zaczął pobierać lekcje muzyki: najpierw na akordeonie, a rok później – na fortepianie. Dostrzeżone wcześnie przez pierwszą nauczycielkę, Barbarę Okoniewską, nadzwyczajne zdolności zaowocowały przyznaniem mu niebawem społecznego „Stypendium im. Fryderyka Chopina“, które otrzymywał do skończenia Średniej Szkoły Muzycznej w Gdańsku.

Wędrówki po Polsce: Śladami Ignacego Łukaszewicza

Portret Ignacego Łukaszewicza.
Fot. E.Michałowska-Walkiewicz
 W  lipcu 1853 roku po raz pierwszy zapalono lampy naftowe publicznie w szpitalu lwowskim na Łyczakowie. Data ta zapisała się na kartach historii jako symboliczna data narodzin przemysłu naftowego. Śladami twórcy polskiego przemysłu naftowego Ignacego Łukasiewicza odwiedzając m.in. muzeum kopalni ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna podąża nasza korespondentka - Ewa  Michałowska-Walkiewicz.
 
 
Naturalne wycieki ropy naftowej występowały w lesie bobrzeckim od wielu lat.  W 1854 roku powstała tu kopalnia i rozpoczęła się eksploatacja przemysłowa tego cennego surowca. Pionierami przemysłu naftowego, a tym samym i założycielami kopalni w Bóbrce byli: Ignacy Łukasiewicz skromny farmaceuta oraz Tytus Trzecieski ziemian i inicjator założenia kopalni Bóbrka. Tutaj właśnie powstało znaczące w Polsce przedsiębiorstwo naftowe. 

wtorek, 29 października 2019

Jubileusz Chrystusowców w Australii

Ks. Kamil Żyłczyński - wiceprowincjał Prowincji
 Australijsko - Nowozelandzkiej Towarzystwa Chrystusowego.
Fot. archiwum ks. Kamila Żyłczyńskiego
W tym roku Towarzystwo Chrystusowców  obchodzi  60 rocznicę rozpoczęcia pracy w Australii. Z tej okazji  Leszek Wątróbski rozmawia z ks. Kamilem Żyłczyńskim SChr, wiceprowincjałem prowincji  p.w. Świętej Rodziny w Australii i Nowej Zelandii i zarazem rektorem sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough, Melbourne.

- Według danych z 2006 roku w Australii żyło 52,2 tys. osób urodzonych w Polsce...                

- ... 95,3% z nich posiadało australijskie obywatelstwo oraz 163,8 tys. osób polskiego pochodzenia. Językiem polskim w domu posługiwało się 53,4 tys. osób. Największym skupiskiem Polonii był stan Wiktoria (52,1 tys. osób) oraz Nowa Południowa Walia (46,6 tys.). najwięcej naszych rodaków żyje w Melbourne (16 440), Sydney (12 515), Adelaide (5860) i Perth (5142).