polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 wniosła do marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Projekt wzbudził ogromne kontrowersje, ponieważ znacznie ułatwia stawianie instalacji wiatrowych, których funkcjonowanie jest uciążliwe dla mieszkających w okolicy ludzi, a także negatywnie wpływa na naturę. Przepisy zakładają m.in. możliwość wywłaszczenia pod budowę wiatraków. * * * AUSTRALIA: W związku z trwającą falą upałów wiele australijskich miast przygotowuje się na najgorętsze dni od lat, w tym w jednym gęsto zaludnionym hotspocie, w którym można spodziewać się temperatur z połowy lat 40. ub.w. Prognozuje się, że w sobotę temperatura rtęci w zachodnim Sydney wzrośnie do 44 stopni Celsjusza, co oznacza najwyższą temperaturę, jakiej doświadczyło najbardziej zaludnione miasto Australii od czasu pożarów buszu Czarnego Lata. * * * SWIAT: Senat USA odrzucił pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 61 mld dolarów. Projekt ustawy zawierającej 61 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy nie uzyskał wystarczającej większości podczas głosowania w Senacie Stanów Zjednoczonych. Przeciwko byli republikanie z powodu nieuwzględnienia w projekcie zaostrzeń dotyczących polityki imigracyjnej na granicy z Meksykiem. Dalsze wsparcie dla Kijowa ze strony europejskich partnerów bez nowych funduszy z USA stoi pod znakiem zapytania.
POLONIA INFO: Polish Christmas Festival - Klub Polski w Bankstown, 10.12, godz. 13:00 - 18:00 * * * Spotkanie autorskie Mieczysława Jureckiego - Klub Sportowy "Polonia" w Plumpton, 10.12, godz. 14:30

wtorek, 16 sierpnia 2022

Polska zapłaci wysoką cenę za bezmyślność swoich polityków

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że dopóki jeden sędzia w Polsce nie będzie mógł podważyć statusu innego sędziego, to środków z Funduszu Odbudowy UE nie będzie. To oznacza, że Polska nie otrzyma pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy (23,9 mld euro dotacji oraz 34,2 mld euro niskooprocentowanych pożyczek, co jest równowartością odpowiednio 114,76 mld zł oraz 164,21 mld zł). Podczas gdy polski rząd próbuje na różne sposoby oszukać Europejski Trybunał Sprawiedliwości, kary nadal będą nakładane i ściągane z należnych Polsce pieniędzy.

Inicjatywa PiS warta miliony złotych

W 2018 r. nowa ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadziła przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej (ID SN). ID SN została utworzona jako nowa Izba Sądu Najwyższego, niepodlegająca nadzorowi Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, z odrębnym budżetem i zapleczem administracyjnym. Jej sędziowie (tzw. neosędziowie) otrzymali wynagrodzenia o 40 proc. wyższe od wynagrodzeń pozostałych sędziów Sądu Najwyższego. Neosędziowie Izby w całości zostali powołani przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa, której niezależność już wcześniej budziła wątpliwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

W ocenie TSUE Izba Dyscyplinarna SN nie może być uznana za niezależny i bezstronny sąd. Jednocześnie TSUE zanegował możliwość pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, uznając, że możliwość taka kłóci się z podstawowymi gwarancjami sędziowskiej niezawisłości. W dodatku niezgodne z prawem UE zostały uznane przepisy krajowe pozwalające Ministrowi Sprawiedliwości wyznaczać własnego Rzecznika Dyscyplinarnego.
Polskie władze były ostrzegane o „przekrętach i nieprawidłowościach” w nowym prawie, ale i tak uchwaliły ustawę. Europejski Trybunał Praw Człowieka w końcu orzekł, że ID SN nie spełnia wymagań, które muszą spełniać prawdziwe i niezależne sądy.
Takie działania polskiego rządu doprowadziły do naliczania przez UE kary za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej w wysokości 1 mln euro dziennie od 3 listopada 2021 r. Łącznie do dziś to ok. 260 mln euro, a więc ponad 1,22 mld zł.

Zmiana ta nie wypełnia „kamieni milowych”

KE dała zielone światło dla polskiego KPO, ale płatności będą jednak zależały od spełnienia przez Polskę tzw. kamieni milowych, takich jak likwidacja Izby Dyscyplinarnej, reforma systemu dyscyplinującego sędziów oraz przywrócenie do orzekania już zwolnionych sędziów.

Dziś pisowscy politycy próbują okłamać europejskich prawników. Tak, ustawa, podpisana 15 lipca 2022 r. przez Prezydenta A.Dudę, zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną, jednak nadal nie gwarantuje sędziom niezależności. Problem pozostał, bo w Sądzie Najwyższym cały czas jest kilkudziesięciu tzw. neosędziów. Niektórzy z nich już zostały przypadkowo wybrane do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która powstała zamiast Izby Dyscyplinarnej. Okazuje się, że Duda wskazał do tej izby neosędziów, których sam powołał do Sądu Najwyższego za pomocą upolitycznionej przez PiS Krajowej Rady Sadownictwa. 

W dodatku Prokuratura Zbigniewa Ziobry wystąpiła o uchylenie immunitetu sędziów niezależnych od PiS i chce ich ścigać za rzekome nieumyślne niedopełnienie obowiązków. Na dobitek wszyscy sędziowie, którzy zwrócili się o pomoc do ETPC i TSUE zostali zawieszeni, grozi im bezterminowe wstrzymanie działalności. Natomiast sześciu pisowskich sędziów zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej SN dostali „złote spadochrony” za 19 mln zł.

Widzimy więc wyraźnie, że partia „Prawo i sprawiedliwość”, pod patronatem prezydenta Dudy, stworzyła w hierarchii sądowniczej organy kontrolne. Dzięki temu politycy PiS mogą lobbować na rzecz korzystnych dla siebie praw i jednocześnie czuć się nieodpowiedzialnym za swoje decyzje.
   
Najwyraźniej podział na władzę wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą jest dla polityków PiS czymś nadzwyczajnym. Zamiast przywrócić sprawy na właściwe tory, polskie politycy są gotowi zniszczyć swoją i tak już kruchą przyjaźń z UE, a wszystko to wyłącznie po to, by spróbować utrzymać się przy władzy. A kary finansowe za ich naruszenia zapłacą Polacy.

Marek Lizak
NDP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy