polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 wniosła do marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Projekt wzbudził ogromne kontrowersje, ponieważ znacznie ułatwia stawianie instalacji wiatrowych, których funkcjonowanie jest uciążliwe dla mieszkających w okolicy ludzi, a także negatywnie wpływa na naturę. Przepisy zakładają m.in. możliwość wywłaszczenia pod budowę wiatraków. * * * AUSTRALIA: W związku z trwającą falą upałów wiele australijskich miast przygotowuje się na najgorętsze dni od lat, w tym w jednym gęsto zaludnionym hotspocie, w którym można spodziewać się temperatur z połowy lat 40. ub.w. Prognozuje się, że w sobotę temperatura rtęci w zachodnim Sydney wzrośnie do 44 stopni Celsjusza, co oznacza najwyższą temperaturę, jakiej doświadczyło najbardziej zaludnione miasto Australii od czasu pożarów buszu Czarnego Lata. * * * SWIAT: Senat USA odrzucił pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 61 mld dolarów. Projekt ustawy zawierającej 61 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy nie uzyskał wystarczającej większości podczas głosowania w Senacie Stanów Zjednoczonych. Przeciwko byli republikanie z powodu nieuwzględnienia w projekcie zaostrzeń dotyczących polityki imigracyjnej na granicy z Meksykiem. Dalsze wsparcie dla Kijowa ze strony europejskich partnerów bez nowych funduszy z USA stoi pod znakiem zapytania.
POLONIA INFO: Polish Christmas Festival - Klub Polski w Bankstown, 10.12, godz. 13:00 - 18:00 * * * Spotkanie autorskie Mieczysława Jureckiego - Klub Sportowy "Polonia" w Plumpton, 10.12, godz. 14:30

środa, 29 września 2021

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego

Czas pandemii i blokad zburzył aktywność społeczną w wielu dziedzinach ale stał się też bodźcem do tworzenia nowych inicjatyw. Jedną z nich są zdalne studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego mieszkających poza Polską,  które poprowadzą wykładowcy  kilku polskich uniwersytetów. Do skorzystania z tej edukacyjnej oferty zachęca  Elżbieta Cesarski, która przyjmuje zgłoszenia chętnych nauczycieli z Australii.  

Na posiedzeniu Rady Oświaty Polonijnej, 23 marca 2021 r.  przedstawione zostały propozycje organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w 2021 r. Uwzględniając potrzeby zgłaszane przez członków Rady  Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Departamentem Wspólpracy Międzynarodowej wyłoniło następujące uczelnie do przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych (w formacie zdalnym) dla nauczycieli szkół za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego wśród dzieci i młodzieży polonijnej:

Studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu:

1. Uniwersytet Gdański – Podyplomowe Studia Polonistyczne – Nauczyciel języka polskiego

• 3 semestry, 425 godzin, w tym 90 godz. praktyk,

2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu

• 3 semestry, 400 godzin, w tym 90 godz. praktyk,

3. Uniwersytet Rzeszowski – Studia podyplomowe kwalifikacyjne: Nauczanie języka polskiego

• 3 semestry, 430 godzin, w tym 90 godz. praktyk,

4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego.

• 3 semestry, 390 godzin, w tym 90 godz. praktyk.

 Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu obowiązana jest spełnić następujące warunki:

• posiada stopień magistra oraz

• posiada przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, tzn. jest absolwentem studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku, na którym uzyskał kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu w szkole.


Studia doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego:

1. UMCS – Studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego za granicą

• 2 semestry, 210 godzin, w tym 10 godz. praktyk,

2. KUL – Studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego

• 3 semestry, 210 godzin, bez praktyk,

3. Uniwersytet Łódzki – Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej poza Polską

• 2 semestry, 290 godzin, w tym 40 godz. praktyk.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doskonalące w zakresie nauczania językapolskiego obowiązana jest spełnić następujące warunki:

• posiada stopień magistra oraz

• posiada przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, tzn. uzyskała kwalifikacje do nauczania języka polskiego

w szkole.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów oraz zaliczenie praktyki. Uruchomienie studiów planowane jest od semestru zimowego (drugi lub trzeci weekend października, listopad) 2021 r.

 Osoby zainteresowane proszone są  o wypełnienie formularza zgłoszenia, który w szczególności zawiera zobowiązanie do udziału i ukończenia studiów oraz deklarację okontynuowaniu pracy w szkolnictwie polonijnym po ukończeniu studiów.

 Więcej informacji na temat studiów  i  formularze zgłoszeń  można uzyskać pisząc na  email:

[email protected] lub [email protected]

PROSIMY O PRZYSŁANIE ZGŁOSZEŃ do 3 października.

Elżbieta Cesarski

Mob: 0402387034

Formularz zgłoszeń PDF

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy