polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: W Częstochowie rozpoczęła się kampania "To nie nasza wojna". Akcja ma wspierać nową inicjatywę Polski Ruch Antywojenny, założoną przez dr Leszka Sykulskiego oraz Sebastiana Pitonia. Billboardy z flagami ukraińską i rosyjską staną w całej Polsce, poinformowali organizatorzy. Jak napisano w opisie akcji, inicjatywna wynika z "głębokiej niezgody na politykę wewnętrzną i zagraniczną prowadzoną przez rządy w Warszawie po 1999 r. Politykę awanturniczą, nastawioną na konfrontację z naszymi sąsiadami i realizację interesów strategicznych Waszyngtonu". * * * AUSTRALIA: W sydnejskiej katedrze St Marys odbył się ponyfikalny pogrzeb Kard. George'a Pella. Były premier Tony Abbott podczas przemowy pogrzebowej określił zmarłego kardynala jako „jednego z największych synów Australii”, „wielkiego bohatera” i „świętego naszych czasów”, porównując jego traktowanie przez media i polityków do „współczesnego ukrzyżowania". * * * SWIAT: Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow stwierdził, że Stany Zjednoczone mogą "szybko rozwiązać konflikt ukraiński, wydając polecenie Kijowowi". Odniósł się w ten sposób do słów Donalda Trumpa, który skrytykował administrację Bidena za decyzję o przekazaniu Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams. Były prezydent USA stwierdził, że gdyby to on był nadal prezydentem, mógłby wynegocjować koniec wojny Rosji z Ukrainą w ciągu 24 godzin.
POLONIA INFO: MAM TEATR w Perth: 'Randka w Bistro" - Maylands, 27.01, godz. 19:00; Polish Sikorski Club, 28.01, godz. 18:00; Crakowia Club, 5.02, godz. 16:00; "Pozamiatane" - Crakowia Club, 29.01, godz. 18:00; Maylands, 3.02, godz. 19:00; Polish Sikorski Club, 4.02, godz. 18:00

środa, 29 września 2021

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego

Czas pandemii i blokad zburzył aktywność społeczną w wielu dziedzinach ale stał się też bodźcem do tworzenia nowych inicjatyw. Jedną z nich są zdalne studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego mieszkających poza Polską,  które poprowadzą wykładowcy  kilku polskich uniwersytetów. Do skorzystania z tej edukacyjnej oferty zachęca  Elżbieta Cesarski, która przyjmuje zgłoszenia chętnych nauczycieli z Australii.  

Na posiedzeniu Rady Oświaty Polonijnej, 23 marca 2021 r.  przedstawione zostały propozycje organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w 2021 r. Uwzględniając potrzeby zgłaszane przez członków Rady  Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Departamentem Wspólpracy Międzynarodowej wyłoniło następujące uczelnie do przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych (w formacie zdalnym) dla nauczycieli szkół za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego wśród dzieci i młodzieży polonijnej:

Studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu:

1. Uniwersytet Gdański – Podyplomowe Studia Polonistyczne – Nauczyciel języka polskiego

• 3 semestry, 425 godzin, w tym 90 godz. praktyk,

2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu

• 3 semestry, 400 godzin, w tym 90 godz. praktyk,

3. Uniwersytet Rzeszowski – Studia podyplomowe kwalifikacyjne: Nauczanie języka polskiego

• 3 semestry, 430 godzin, w tym 90 godz. praktyk,

4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego.

• 3 semestry, 390 godzin, w tym 90 godz. praktyk.

 Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu obowiązana jest spełnić następujące warunki:

• posiada stopień magistra oraz

• posiada przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, tzn. jest absolwentem studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku, na którym uzyskał kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu w szkole.


Studia doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego:

1. UMCS – Studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego za granicą

• 2 semestry, 210 godzin, w tym 10 godz. praktyk,

2. KUL – Studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego

• 3 semestry, 210 godzin, bez praktyk,

3. Uniwersytet Łódzki – Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej poza Polską

• 2 semestry, 290 godzin, w tym 40 godz. praktyk.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doskonalące w zakresie nauczania językapolskiego obowiązana jest spełnić następujące warunki:

• posiada stopień magistra oraz

• posiada przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, tzn. uzyskała kwalifikacje do nauczania języka polskiego

w szkole.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów oraz zaliczenie praktyki. Uruchomienie studiów planowane jest od semestru zimowego (drugi lub trzeci weekend października, listopad) 2021 r.

 Osoby zainteresowane proszone są  o wypełnienie formularza zgłoszenia, który w szczególności zawiera zobowiązanie do udziału i ukończenia studiów oraz deklarację okontynuowaniu pracy w szkolnictwie polonijnym po ukończeniu studiów.

 Więcej informacji na temat studiów  i  formularze zgłoszeń  można uzyskać pisząc na  email:

[email protected] lub [email protected]

PROSIMY O PRZYSŁANIE ZGŁOSZEŃ do 3 października.

Elżbieta Cesarski

Mob: 0402387034

Formularz zgłoszeń PDF

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy