polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Były minister obrony Mariusz Błaszczak przedstawił w Sejmie proponowany przez PiS pakt dotyczący bezpieczeństwa granic. Zakłada on m. in. stworzenie pól minowych na granicy z Rosją i Białorusią. „Należy w ramach tego wzmocnienia granicy również wypowiedzieć Konwencję Ottawską, która dotyczy nieużywania min przeciwpiechotnych. Granice z Białorusią i z Rosją należy wzmocnić poprzez stworzenie pól minowych, poprzez zaminowanie zarówno jednej, jak i drugiej granicy” – oświadczył szef klubu PiS. * * * AUSTRALIA: Chiński premier Li Qiang przybył w sobotę do Australii, mówiąc, że stosunki miedzy oboma państwami "wróciły na właściwe tory". Jest pierwsza od 7 lat wizyta premiera Chin w Australii. Australia ma "wyjątkową pozycję, aby połączyć Zachód ze Wschodem" i jest "ważną siłą globalizacji gospodarczej i wielobiegunowości świata", powiedział Li na lotnisku w Adelajdzie. Podczas czterodniowej wizyty Li odwiedzi również stolicę Canberrę i górniczy stan Australia Zachodnia. Australia jest największym dostawcą rudy żelaza do Chin. * * * SWIAT: Rosyjski prezydent odbył pierwszą od 24 lat wizytę w Korei Północnej. Po rozmowach liderów Rosji i KRLD został zawarty układ o wszechstronnym partnerstwie strategicznym. Ma on podnieść współdziałanie między dwoma krajami „na nowy poziom”. Dotyczy to obszarów politycznych, handlowych i inwestycyjnych, kulturalnych i humanitarnych, a także sfery bezpieczeństwa. Przewiduje „wzajemną pomoc w przypadku agresji przeciwko jednej ze stron”.
POLONIA INFO: Polish Film Festival Sydney 2024 - Opening Night - Palace Norton Street, 23.06, godz. 16:30

sobota, 25 listopada 2023

52. Walny Zjazd Delegatów SPK w Australii

Delegaci Zjazdu SPK (Australia) w Brisbane: 
  Roman Kucharczyk, Krystyna Tkaczyk, Zdzisław Koch,
 Dorota Szweryn, Bożena Maciejewska, Stanisław
Jakubowski, Richard Dobosz, Emil Filip, Wiesław Bożyk,
 Helena Basia Andrusiewicz i Jan Tkaczyk.
 W dniu 21. pażdziernika 2023 roku w siedzibie Koła SPK Nr 8 w Brisbane (Capalaba), odbył się 52. Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Australii.  W zjeździe wzięły udział Koła SPK z Sydney, Hobart, Gellong i Brisbane, w sumie 12 delegatów, reprezentujących 191 finansowych członków.  Osobiście w zjeżdzie uczestniczyli delegaci z Hobart, Geelong i z Brisbane.  Delegaci z Sydney wzięli udział w zjeździe przez internet, za pomocą komunikatora MEET. 

 

Komisja Weryfikacyjna w składzie: Krystyna Tkaczyk, Bożena Maciejewska i Helena Basia Andrusiewicz wydała dwanaście (12) mandatów uprawnionych do głosowania i podała, że wymagane kworum osiągnięto w pierwszym terminie.  Koło SPK Nr 1 (Sydney, NSW) reprezentowali: prezes Stanisław Żak i wiceprezes Ryszard Dzierzba, Koło SPK Nr 7 (Hobart, TAS) reprezentowali: prezes Emil Filip i wiceprezes Richard Dobosz, Koło SPK Nr 8 (Brisbane, Qld) reprezentowali: prezes Zdzisław Koch, sekretarz Roman Kucharczyk, skarbnik Bożena Maciejewska i delegaci Wiesław Bożyk, Michał Andrusiewicz i Dorota Szweryn.  Delegatem Koła SPK Nr 12 (Geelong, VIC) był prezes Stan Jakubowski.  Koło SPK Nr 3 z Melbourne nie wzięło udziału z 52 Walnym Zjeździe Delegatów SPK i nie otrzymało mandatów. 

 Na przewodniczącego zjazdu wybrany został delegat Koła SPK Nr 8 Zdzisław Koch, który po sprawdzeniu kworum ogłosił, że 52. Walny Zjazd Delegatów SPK jest legalny.  Asesorami wybrani zostali: Helena Basia Andrusiewicz i Roman Kucharczyk.  Protokołowały: Krystyna Tkaczyk i Bożena Maciejewska. 

Odegrano hymn polski i australijski i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków SPK oraz poległych na wojnach Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. 

 Delegaci zapoznali się i zatwierdzili wysłany wcześniej do wszystkich kół SPK protokół z poprzedniego zjazdu oraz regulaminowe sprawozdania prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej.  Swoje sprawozdania przedstawili kolejno obecni na zjeździe delegaci wszystkich kół SPK. 

Następnie delegaci udzielili absolutorium ustępującemu prezydium, oraz wybrali, w tajnym głosowaniu, nowego Prezesa ZK SPK na kadencję 2023-25.  Prezesem został ponownie wybrany Jan Tkaczyk (11:1). 

 Skład zarządu ZK SPK na kadencję 2023-25 jest następujący: prezes Jan Tkaczyk, wiceprezes Andrzej Mroczek, sekretarz generalny Krystyna Tkaczyk, skarbnik Beata Apolinarska-Mroczek, public officer Robert Longbottom, członkowie: Helena Basia Andrusiewicz, Leszek Wikarjusz OAM, George Lochki i Edward Włodarski. W skład Komisji Rewizyjnej ponownie weszli: Dorota Nazarewicz, Michał Andrusiewicz i Stanisław Żak. 

 Ponieważ sekretariat Koła SPK Nr 3 w Melbourne, już od kilku lat nie dostarcza do Zarządu Krajowego SPK, wymaganej przepisami dokumentacji, delegaci 52. Zjazdu wyegzekwowali wniosek, który został postawiony na 51 Walnym Zjeździe w zeszłym roku, a mianowicie, żeby Koło Nr 3 w Melbourne, zawiesić w strukturach organizacji SPK Australia, do następnego Walnego Zjazdu Delegatów w 2024 roku.  Wniosek ten został jednogłośnie przegłosowany i zatwierdzony. 

Zatwierdzono również wniosek na dofinansowanie kół SPK, w wysokości $1000 dla każdego, obecnego na tym zjeździe, koła SPK. 

 Następny Walny Zjazd (AGM), zostanie zorganizowany w Brisbane, 27 października 2024 roku. 

 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Oddział Australia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy