polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Katastrofa ekologiczna w Odrze pod Wrocławiem. Według rybaków doszło do wycieku śmiercionośnych substancji. Giną tony ryb, a zatruta woda spływa do Bałtyku, zarażając kolejne obszary. Martwe ryby zauważono kilka tygodni temu. * * * AUSTRALIA: Minister rolnictwa Murray Watt wydał nowe ostrzeżenie dotyczące śmiertelnej choroby - pryszczycy, która może kosztować Australię 80 miliardów dolarów. Powszechna lokalna epidemia rozprzestrzeniająca się w Indonezji wysoce zaraźliwego wirusa – który atakuje zwierzęta parzystokopytne, w tym bydło i owce – może zniszczyć australijski przemysł hodowlany kosztem 80 miliardów dolarów w ciągu dekady. * * * SWIAT: Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że trzy samoloty MiG-31 z pociskami hipersonicznymi Kindżał zostały przesunięte do obwodu kaliningradzkiego w ramach dodatkowych środków strategicznego odstraszania. Pociski hipersoniczne „Kindżał” mogą rozwijać prędkość 10 Machów i pokonywać wszystkie istniejące systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej, osiągając cele na odległości do dwóch tysięcy kilometrów.
POLONIA INFO: Msza Św. za Ojczyznę, w związku z obchodami 50. Rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Australią - St Marys Cathedral, Sydney, 20.08, godz. 10:30 * * * Spotkanie z posłem PiS Kacprem Płażyńskim - Sala Jana Pawła II w Marayong, 21.08, godz. 12:30

wtorek, 14 czerwca 2022

Kolejna akcja Zrzeszenia Nauczycieli Polskich

Uczestniczki Konferencji ZNP w Sydney. Od lewej strony Panie: Monika 
Socha – Ashfield, Izabella Abraszko – Liverpool,  Monika Bray – Liverpool,
 Małgorzata Kwiatkowska – RN, Anna Anyszewska – Chatswood,
Marianna Łacek – Chatswood, Joanne Zoras – Ashfield Campus
 Coordinator,
Gosia Vella - Ashfield. Fot. M.Bray
 O tym jak ważne jest dla zachowania polskości nauczanie naszego języka, mówi się wielokrotnie przy okazji zjazdów oraz celebrowania patriotycznych uroczystości. Ważniejsze jednak jest aby wypowiadane słowa przybierały formę konkretnego działania.

Jedną z organizacji, która czyni to praktycznie i w konsekwentny sposób od wielu lat jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich z siedzibą w Sydney. Członkowie Zrzeszenia, jak sama nazwa wskazuje, zaangażowani są na bieżąco w nauczanie i organizowanie polskiego szkolnictwa na różnych poziomach – od klas przedszkolnych do maturalnych. Sednem działalności są jednak dodatkowe formy pracy. Żeby tylko wymienić: Konferencje metodyczne dla nauczycieli ze wszystkich stanów, organizowanie w wielu miastach pokazowych lekcji historii przez sponsorowanych z Polski nauczycieli, otwarte spotkania dyskusyjne dla społeczności oraz atrakcyjne inicjatywy dla dzieci i młodzieży. Ta praca przynosi rezultaty.

Liczba naszych, sydnejskich maturzystów od kilku lat waha się w granicach 15 – 20 zdających. Liczba uczniów w dwu największych szkołach podstawowych – Macarthur i Randwick sięga kilkadziesięciorga dzieci w każdej – i to pomimo ubiegłorocznego COVID-u. Wcześniej dochodziła do 100 uczniów. Zarówno Macarthur jak i Randwick mają nadzieję do tej liczby wkrótce powrócić.

Właśnie w związku ze zorganizowanymi przez te dwie szkoły edukacyjnymi atrakcjami z okazji Dnia Dziecka, planowane przez Zrzeszenie Nauczycieli Forum Dyskusyjne przesunęliśmy na późniejszy termin. Natomiast sobota 28 maja została  wykorzystana  na konferencję metodyczną nauczycielek języka polskiego szkół średnich.

Konferencja, patronowana przez dyrekcję Secondary College of Languages, miała miejsce w centralnie zlokalizowanym Ashfield Campus. W programie, który został wcześniej przedstawiony i zaakceptowany przez władze SCL, znalazły się główne zagadnienia dotyczące nauczania języka polskiego.

Tutaj należy zaznaczyć, że Secondary College of Languages jest bezpłatną szkołą państwową, dla młodzieży szkół średnich zarówno publicznych, katolickich jak i prywatnych. Podobny system szkolnictwa działa także w kilku innych stanach Australii. Języka polskiego na poziomie szkoły średniej nasza młodzież może się uczyć poza normalnymi zajęciami szkolnymi.

W niektórych miastach Australii lekcje odbywają się w soboty (Sydney, Melbourne) w innych popołudniami (Adelaide). Dla młodzieży mieszkającej z dala od głównych ośrodków, istnieje możliwość nauczania zdalnego.

Uczniowie, podobnie jak w szkole australijskiej, podzieleni są na dwie grupy: Juniors, klasy 7 – 10 oraz seniors klasy 11 i 12. Aby młodszą grupę (Juniors) można było podzielić na oddzielne klasy, musi być zapisanych ponad 25. uczniów. W naszych sydnejskich ośrodkach do utworzenia dwu klas brakuje zwykle jednego lub dwojga uczniów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku któryś z ośrodków przekroczy liczbę 25 i klasy Juniors będą podzielone.

W Secondary College of Languages zatrudnione są osoby nie tylko uprawnione do nauczania danego języka, ale koniecznie z uznanymi australijskimi kwalifikacjami nauczycielskimi. Na szczęście mamy obecnie w Sydney nauczycieli spełniających te kryteria. Ciągle jednak czekamy na nowe zgłoszenia, z nadzieją, że będzie można powiększyć liczbę już istniejących klas.

We wspomnianej Konferencji uczestniczyły wszystkie nauczycielki języka polskiego zatrudnione w Secondary College of Languages – po dwie w każdym z ośrodków – Ashfield, Chatswood oraz Liverpool. W Konferencji wzięła także udział, zaproszona przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich, p. Małgorzata Kwiatkowska, prezes RN.

Oficjalnego powitania uczestniczek, a tym samym otwarcia Konferencji  dokonała Ms Joanne Zoras,  obecnie koordynująca Ashfied Campus.

Pierwszą sesję poprowadziła p. Gosia Vella, nauczycielka klas maturalnych z Ashfield. Na przykładzie jednego z egzaminów maturalnych (z roku 2020) Pani Gosia omówiła dokładnie każdą z sekcji egzaminu. W tej prezentacji chodziło o podkreślenie czego nasi uczniowie mogą się spodziewać za parę tygodni podczas próbnej matury oraz pod koniec roku, podczas tej właściwej.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że egzamin maturalny z języka polskiego nie jest trudny. Arkusze maturalne są przygotowywane centralnie dla młodzieży z całej Australii. Taki sam egzamin pisemny zdają wszyscy polscy maturzyści w Australii o tej samej porze.  Aż 25 % odpowiedzi ze zrozumienia tekstów wysłuchanych i przeczytanych należy pisać po angielsku.  Podczas egzaminu uczniowie mogą korzystać ze słowników.

Kolejne 25% maturzyści mogą otrzymać z egzaminu ustnego, na który składa się swobodna rozmowa oraz dyskusja na wybrany przez ucznia temat. Do tego tematu może się każdy przygotowywać nawet przez dwa lata.  Nie znamy wyników w innych stanach, ale nasi, sydnejscy uczniowie zdają maturę z polskiego bardzo dobrze, zyskując nawet 20 punktów do przyjęcia na studia.

Prezentacja Pani Gosi skierowana była także do nauczycielek młodszych klas (Junior). Aby  znając wymagania jakie czekają ich uczniów w przyszłości, mogły już teraz odpowiednio ukierunkowywać niektóre segmenty swoich lekcji. Niezmiernie istotne jest także, aby każda z nauczycielek była przygotowana do objęcia klas języka polskiego na każdym poziomie.

Pani Monika Bray, nauczycielka polskich klas maturalnych z Liverpool podzieliła się uwagami co należy zrobić w przypadku dziecka, które wykazuje trudności w nauce. Znamy przypadki, kiedy ma to także wpływ na uczenie się języka polskiego. Panią Monikę bez żadnej przesady należy uznać za eksperta w tej dziedzinie, ponieważ w  australijskiej High School gdzie jest zatrudniona, pełni odpowiedzialną funkcję Head Teacher nauczania specjalistycznego.

Pani Marianna Łacek, nauczycielka maturzystów z Chatswood skoncentrowała swoje wystąpienie na właściwej interpretacji pytań egzaminacyjnych a tym samym na pisaniu prawidłowych odpowiedzi. Aby to osiągnąć, młodzież musi posiadać odpowiedni zasób słownictwa lingwistycznego – i to zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Dla wielu naszych maturzystów, uczenie się języka polskiego jest także pomocne dla osiągania perfekcji w angielskim. Pani Łacek zaprezentowała szereg plansz, jakie w tym celu przygotowała.

Tylko dwie sekcje egzaminu wymagają dłuższych wypowiedzi pisemnych po polsku –  interpretacja tekstu przeczytanego oraz napisanie wypracowania na jeden z wybranych tematów. W każdej z tych sekcji wysoko oceniana jest właściwa forma wypowiedzi. Temu także Pani Łacek poświęciła część swojej prelekcji, przedstawiając przygotowane przez siebie plansze głównych form wypowiedzi pisemnych oraz niezbędnych zwrotów.

W tej części spotkania wzięła również udział Ms Dimitra Saisanas, odpowiedzialna za wykorzystanie technologii w Ashfield Campus. Przygotowała ona zbiorczą platformę dla nauczycielek języka polskiego w  Secondary College of Languages. Tam każda z nas będzie mogła przekazywać swoje materiały, aby były dostępne dla innych nauczycielek. Jako początek, umieszczono  na tej platformie wszystkie materiały i plansze z dzisiejszej prezentacji.

Trzygodzinne spotkanie zostało wypełnione do ostatniej minuty. Pani Małgosia Kwiatkowska wyraziła słowa uznania dla pracy oraz osobistego zaangażowania wszystkich uczestniczących w Konferencji nauczycielek. Przyrzekła poruszyć  kilka kwestii, które były wynikiem dyskusji poprzedzającej Konferencję. Mamy liczne przykłady, że wiadomości o polskich szkołach nie docierają do wszystkich rodzin, albo docierają zbyt późno. Niejednokrotnie słyszymy bowiem – ‘Szkoda, żeśmy nie wiedzieli...’ Jedną z propozycji byłaby króciutka reklama polskich szkół tuż przed porannymi Wiadomościami z Polski w Telewizji SBS.

Podjęta została także decyzja, że  planowane Forum Dyskusyjne na tematy związane z polskim szkolnictwem odbędzie się w sobotę 9 lipca od godz. 13.00 w Klubie Polskim w Bankstown.  Szczegóły dotyczące formy zgłoszeń oraz programu będą podawane w polskojęzycznych mediach.

Marianna Łacek OAM – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Języka Polskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy