polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: 55 proc. badanych przypuszcza, że 15 października wybory do Sejmu wygra raczej PiS, w przypadku Senatu respondenci spodziewają się równowagi między PiS i jego koalicjantami a prawdopodobną koalicją partii opozycyjnych - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). * * * AUSTRALIA: Wiktoriański premier Daniel Andrews ogłosił swoją rezygnację po dziewięciu latach stania na czele rządu południowego stanu mówiąc wyborcom, że „kiedy już czas, to już czas”. Andrews, który podczas pandemii spotkał się z ciągłą krytyką w związku z ograniczaniem swobód obywatelskich, zyskał także ogromne poparcie wyborców Partii Pracy, powiedział, że jego dziedzictwo pozostawi ocenie innych. Wg krytyków Andrewsa jego dziedzictwo obejmuje rekordowe blokady mieszkańców Wiktorii podczas pandemii Covid, poważne wydatki na projekty infrastrukturalne i odwołane Igrzyska Wspólnoty Narodów. * * * SWIAT: Elon Musk powiedział, że amerykańscy politycy myślą bardziej o Ukrainie niż o sytuacji na granicy z Meksykiem. Musk zaapelował o zatrzymanie napływu nielegalnych imigrantów. Jego zdaniem to prowadzi do „załamania systemu opieki społecznej”. Jak podaje z kolei CNN, do Nowego Jorku przybyło 110 tys. migrantów, żaden z nich nie został odesłany z powrotem do swojego kraju.
POLONIA INFO: Australian Chopin Festival (28 September-2 October 2023), Canberra and Goulburn: Festival Prelude - 27.09, godz. 15:00, Wesley Music Centre, Canberra; Gala Opening Concert, (Ewa Pobłocka recital) - 28.09, godz. 19:00, Ambasada RP, Canberra * * * Grand Finale of the International Strzelecki Competition - Bryan Brown Theatre, Bankstown, 6.10, godz. 19:00

środa, 10 czerwca 2020

Wybory prezydenckie w Polsce 2020: Kandydaci

Aktualni kandydaci w wyborach prezydenckich 2020.
Zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie w Polsce odbędą się 28 czerwca 2020 roku. Będą miały charakter mieszany – niespełna 30 milionów Polaków będzie mogło zdecydować czy zagłosować w lokalach wyborczych, czy drogą korespondencyjną. Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się po dwóch tygodniach, tj. 12 lipca br.

Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli głosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście lub korespondencyjnie. Tym niemniej, w niektórych obwodach ze względu na sytuację epidemiczną możliwe będzie głosowanie wyłącznie korespondencyjne, a w części obwodów z uwagi na kwestie organizacyjne lub techniczne możliwe będzie głosowanie wyłącznie osobiste. 
Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje są sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Ambasady RP w Canberze oraz Konsulatu Generalnego RP w Sydney. 


KAMPANIA WYBORCZA I PROGRAMY KANDYDATÓW

Do 10 czerwca można było zgłosić do Państwowej Komisji Wyborczej nowych kandydatów w wyborach prezydenckich oraz ponownie zgłosić jako kandydatów tych, których komitety zostały zarejestrowane przed wyborami zarządzonymi na 10 maja. Ostatecznie zarejestrowano 22 komitety wyborcze. Jednakże najsilniejszymi kandydatami pozostają panowie: Andrzej Duda, Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski.

Urzędujący prezydent pan Andrzej Duda posiada pełne poparcie rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwości. W jego programie widzimy szereg postulatów wsparcia społecznego, opartego na 3 filarach: bezpieczeństwo, zdrowie i praca. Obecny prezydent gwarantuje poparcie dla utrzymania 500 plus, wprowadzenia zasiłku solidarnościowego oraz zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych do 1300 złotych. „Jeżeli dana mi będzie przez państwa następna kadencja, będę kontynuował politykę budowania silnej RP, w której nie ma nieusprawiedliwionych zysków osiąganych przez elity, w której obywatel nie jest niesprawiedliwie traktowany przez sądy”.

Nowym kandydatem na prezydenta RP z ramienia Platformy Obywatelskiej, jest pan Rafał Trzaskowski, dotychczasowy prezydent Warszawy. Kilka tygodni temu zastąpił on wicemarszałek Sejmu, panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. Hasłem przewodnim kampanii pana Trzaskowskiego jest “Silny prezydent, wspólna Polska”, tym niemniej, oficjalny program wyborczy polityka PO nie został jeszcze zaprezentowany. Z jego dotychczasowych wypowiedzi wynika, że w razie wygrania wyborów zamierza m.in.: zlikwidować TVP Info, wprowadzić związki partnerskie, przeznaczyć 6 proc. PKB na służbę zdrowia, wprowadzić kartę LGBT na terenie całego kraju oraz rozdzielić funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.


Bezpartyjnym, obywatelskim kandydatem na prezydenta jest pan Szymon Hołownia – polski dziennikarz i założyciel wielu charytatywnych fundacji. W swoim programie „Wizja i konkrety prezydentury" zapowiada on, że skupi się na czterech obszarach: bezpieczeństwie narodowym, wyzwaniach klimatycznych, solidarności społecznej oraz samorządności i działalności obywatelskiej. Pan Hołownia podkreśla konieczność utrzymania silnej współpracy z Unia Europejska i NATO. Politykę międzynarodowa opiera na budowaniu bezpieczeństwa Polski we współpracy zarówno z Stanami Zjednoczonymi, jak również z państwami Unii Europejskiej, m.in. poprzez dołączenie do europejskiego projektu „Zielonego Ładu” i reaktywacje Trójkąta Weimarskiego - organizacji zrzeszającej Polskę, Niemcy i Francję. Pan Hołownia skazuje na potrzebę podjęcia pilnych działań w obszarze zapobiegania zmianom klimatu, czyli ograniczenia zużycia węgla i zwiększenia do 75% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Przedstawia też projekt walki z kryzysem wodnym i podkreśla konieczność pilnego wdrożenia programu odbudowy zasobów wodnych w Polsce.


Polska lewica w walce o fotel prezydencki wspiera pana Roberta Biedronia. Główne przeslania jego programu to rozwój Polski jako nowoczesnego państwa dobrobytu, gdzie docenione zostaną nie tylko metropolie, ale i mniejsze miasteczka i wsie; kraju z silną pozycją w Unii Europejskiej, opartego na sile praworządności i na prawdziwej wspólnocie narodu. Kandydat lewicy zakłada budowanie państwa świeckiego. W swoich głównych postulatach, pan Biedroń wyraźnie wspiera wycofanie religii ze szkół, oddzielenie państwa od Kościoła, likwidacje Funduszu Kościelnego i opodatkowanie Kościoła.Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego jest kolejnym kandydatem w wyborach prezydenckich w 2020 r. Popiera on zrealizowanie postulatów, z którymi do ostatnich wyborów parlamentarnych szła jego partia. Pan Kosiniak-Kamysz stoi za wprowadzeniem emerytury bez podatku, odbudowaniem wspólnoty narodowej i zwiększeniem finansowania służby zdrowia. W swoich wypowiedziach, kandydat domaga się m.in.: reformy służby zdrowia, sprawnych i niezawisłych sądów, silnych samorządów i niezależnych organizacji pozarządowych.


Kandydatem Konfederacji Wolność i Niepodległość jest Krzysztof Bosak. Jego program na prezydenturę, przedstawiony w tzw. Planie Bosaka mówi m.in. o: wprowadzeniu niskich podatków, sprzątaniu po tzw. tarczy antykryzysowej, szukaniu oszczędności oraz walce z efektami suszy. Z jego wywiadów można wywnioskować, iż pan Bosak domaga się także m.in.: silniejszej pozycji premiera, reformy systemu wyborczego, przedłużenia kadencji Sejmu do 5 lat oraz zmniejszenia o połowę liczby posłów.

Kolejni kandydaci to Pan Marek Jakubiak, który postuluje wzmocnienie roli prezydenta (oddanie kompetencji dotyczących zarządzania armią i polityką zagraniczną), obligatoryjne referendum, wprowadzenie głosowania w wyborach przez Internet oraz wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 12 minimalnych pensji. Pan Mirosław Piotrowski domagający się radykalnego obniżenia podatków, całościowej reformy systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naprawy systemu opieki zdrowotnej oraz wygaszenia sporów międzynarodowych, przede wszystkim w Unii Europejskiej.

P.Tanajno, M. Jakubiak, M. Piotrowski, S. Żółtek

Pan Paweł Tanajno, który postuluje dość ogólne hasła zapewnienia dobrobytu, niskich podatków i wolności, likwidacji urzędniczych patologii czy zwrócenia obywatelom suwerenności oraz Pan Stanisław Żółtek domagający się zmniejszenia liczby posłów i senatorów, zniesienia progu wyborczego, likwidacji finansowania partii politycznych z budżetu oraz umocnienia władzy prezydenta na wzór USA.


CO MÓWIĄ SONDAŻE?

 Sondaże prezydenckie jeszcze kilka tygodni wskazywały na silne zwycięstwo pana Andrzeja Dudy w pierwszej turze wyborów. Dziś poparcie dla urzędującego prezydenta znacznie spadło, a umacnia się pozycja kandydatów opozycyjnych, w szczególności panów Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni. Wydaje się, że właśnie między tą trójką rozegra się batalia o urząd Prezydenta RP na najbliższe 5 lat.


Według większości sondaży, nadal najsilniejszym kandydatem pozostaje urzędujący prezydent. Niemniej jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, iż ostatecznie dojdzie do drugiej tury wyborów. A to oznacza, iż trudno jest dzisiaj wskazać pewnego zwycięzcę wyborów.
Dorota Bacal
Zdjęcia: Wikimedia Commons (cc)
* * *
Uwaga dotycząca wyborów na terenie Australii:
 Na terytorium Związku Australijskiego zostały utworzone dwa obwody głosowania:
  1. Obwód głosowania nr 8, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Canberra, Ambasada RP, 7 Turrana Street, Yarralumla ACT 2600 Australia, z możliwością głosowania osobistego i korespondencyjnego;
  2. Obwód głosowania nr 9, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sydney, Konsulat Generalny RP, 10 Trelawney Street, Woollahra NSW 2025 z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.
Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.
Wyborcy rejestrujący się po raz pierwszy mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Więcej informacji: Polska w Australii


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy