W 1978 roku został wybrany na 264. papieża i przybrał imiona – Jan Paweł II. Jego wyboru dokonano w trzecim dniu konklawe, w czasie drugiego zgromadzenia kardynałów po śmierci Jana Pawła I. Jan Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od XVI wieku i drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii. Jego pontyfikat trwał 26 lat. Dłużej urzędował w Watykanie tylko Pius IX.


Miesiąc po pogrzebie, rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. 1 maja 2011 roku Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym, a 27 kwietnia 2014 – świętym. Tego samego dnia kanonizowano papieża Jana XXIII. Wydarzenie to przeszło do historii jako kanonizacja dwóch papieży ogłoszona w obecności dwóch kolejnych papieży – urzędującego Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI.
Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, 142 podróże po Włoszech. Wygłosił ponad 3 tysiące homilii i przemówień. Ponadto opublikował 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy apostolskie. Ich fragmenty stały się popularnymi cytatami, uniwersalnymi wskazówkami, złotymi myślami i aforyzmami. Należą do nich:

- "Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"
- „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"
- "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"
- "Praca nie może być traktowana - nigdy i nigdzie - jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem"
- "Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia".

W swoich przemówieniach Jan Paweł II, często poruszał kwestię miłości. Stąd też powszechnie znanych jest wiele cytatów o tej tematyce. Oto tylko nieliczne z nich:

- "Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi".
- "Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania".
- "Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą".
- "Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie"
- „Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie”.


Św. Jan Paweł II
Św. Jan Paweł II był papieżem niezwykłym. Wprowadził świat w III tysiąclecie i walnie odmienił oblicze Kościoła. Zachęcamy do modlitwy słowami litanii do jednego z największych polskich świętych.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Janie Pawle – módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako mia-rę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.
Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

na podst. onet.pl
* * *
Pani Cecylia Macioch z Sydney napisała wiersze na  okazję 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II.
Są one moją refleksją nad czasem, w którym przyszło mi żyć  i przeżywać chwile związane z obecnością tego Wspaniałego Człowieka. - pisze Pani Cecylia.

“ Po prostu bądź...”

Ojcze Święty,  
Nikt nie zliczy dróg, które przebyłeś...
Nikt nie obejmie darów, którymi nas obdarowałeś...
Nikt nie policzy słów, które do nas skierowałeś...
Nikt nie usłyszy modlitw, które wyszeptałeś...
I nikt nie odgadnie trosk, które w sercu miałeś...
My dzisiaj...wołamy!
Bądź światłem naszych oczu!
Bądź dźwiękiem naszych uszu!
Bądź darem naszej mowy!
Bądź blaskiem naszej duszy!
Bądź drżeniem naszych sumień...
Bądź drogowskazem naszego życia!
Ojcze Święty Janie Pawle II...
Wciąż z Nami... I w Nas...
Po prostu Bądź...
  
“Znak Pokoju” 

Codziennie się przyglądam światu
i świat zasmuca dzisiaj mnie,
bo mało w nim miłości bratniej
a zlość i lek rozszerza się!

Dlaczego mało w nas miłości?  
czym zaczął się ten Nowy Wiek?
dlaczego mało tak radości?
i czemu ludzkość zmienia bieg? 

O Ojcze oddal czas zarazy,
pomóż pokonać moce zła
wyproś nam łaskę przebudzenia
by znów radością stal się świat! 

Niech czas nadziei i miłości
połączy obolały świat
a nasza wiara w moc przetrwania
nowe oblicze Ziemi da 

Przekażmy gest solidarności
bratniej miłości zwiążmy krąg  
odejdą chwile niepewności  
bo bratu brat znów poda dłoń

I będzie dużo w nas miłości
gdy cały świat pozdrowi się
znakiem pokoju, życzliwości
zaczniemy tworzyć nowy dzień! 

Autor: Cecylia Macioch
* * *

Od 2016 roku zespół Centrum Myśli Jana Pawła II pracował nad projektem portalu JP2online – innowacyjnej wyszukiwarki materiałów związanych tematycznie z Janem Pawłem II. Portal ruszy oficjalnie dziś, 18 maja 2020 r. – w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły.

Znajdą się na nim fotografie, filmy, materiały dźwiękowe, dokumenty, teksty papieskie, artykuły na temat życia i nauczania Jana Pawła II, a także Multimedialny Biogram Karola Wojtyły. Wszystkie materiały o papieżu w jednym miejscu w Internecie – to cel jp2online.pl. Portal będzie dostępny początkowo w polskiej i angielskiej wersji językowej, ale trwają prace także nad wersją hiszpańską i ukraińską. Część zbiorów będzie dostępna do pobrania i wykorzystania w projektach edukacyjnych, badawczych i popularyzatorskich o charakterze niekomercyjnym.

13 maja odbyła się wirtualna konferencja prasowa inaugurująca portal jp2online.pl na 100. urodziny Karola Wojtyły. Wirtualne spotkanie odbyło się z udziałem m.in. biografów Jana Pawła II (prof. Rocco Buttiglione, George Weigel, Bernard Lecomte) i ekspertów Centrum Myśli Jana Pawła II.

Zapraszamy do obejrzenia konferencji: