polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Premier Donald Tusk chce ufortyfikować granice z Białorusią i Rosją. Oświadczyl, że podjął decyzję, aby wydać na to 10 mld zł. Tusk ma trudności z realizacją obietnic wyborczych ze względu na znacznie wyższy budżet obronny. Polska ma wydać w tym roku 4,2 proc. swojego PKB na obronność, najwięcej w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Tymczasem wg danych Ministerstwa Finansów wynika, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2024 r. wyniosło ok. 1 bln 445,5 mld zł, co oznacza wzrost o 15,2 mld zł, czyli o 1,1 proc. w stosunku do marca br. * * * AUSTRALIA: Nakaz szczepień przeciwko COVID-19 w najbardziej zaludnionym stanie Australii Nowej Południowej Walii (NSW) w końcu się zakończył dla wszystkich pracowników służby zdrowia i studentów. Nowa dyrektywa polityczna wydana przez NSW Health ujawnia, że departament usunął ten wymóg po prawie trzech latach. * * * SWIAT: Izrael przeprowadził nalot na Rafah po tym, jak palestyński Hamas po raz pierwszy od kilku miesięcy przeprowadził ataki rakietowe na Tel Awiw. Jak podała agencja Associated Press, w izraelskim ataku zniszczone zostały namioty dla wysiedleńców w obozie dla uchodźców, w którym przebywa około 110 tys. osób. Według organizacji zrzeszającej palestyńskich lekarzy, w niedzielnym ataku Izraela zginęły 22 osoby. Od początku izraelskiej operacji wojskowej w Gazie w październiku 2023 roku zginęlo tam 34 tys. Palestyńczyków w tym 13 tys. dzieci.
POLONIA INFO: Kabaret Vis-à-Vis: „Wariacje na trzy babeczki z rodzynkiem” - Klub Polski w Ashfied, 26.05, godz. 15:00

poniedziałek, 17 września 2018

Za trzy dni wielka debata polonijna w Warszawie

Wielki tydzień w kalendarzu Polonii  świata . Do Warszawy zjeżdżają się ze wszystkich kontynentów delegaci organizacji polonijnych, działacze społeczni, ludzie nauki, kultury, sportu, duszpasterze i   dziennikarze na V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który rozpocznie się w czwartek 20 września a zakończy w niedzielę.
 
Współorganizatorami tego światowego wydarzenia są: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Polonii Swiata oraz Stowarzyszenie „Wspolnota Polska”. W Zjeździe uczestniczy około 550 delegatów z ponad 45 krajów. Będą debatować w siedmiu forach tematycznych o istotnych problemach trzeciej części Polaków - polskiej  diaspory,  jednej z największych na świecie. 


Australia, w liczbie 19 delegatów, jest reprezentowana we wszystkich forach. Prezes RNPA  Malgorzata Kwiatkowska  z Sydney oraz wiceprezes Marian Radny z Newcastle są aktywnie zaangażowani w przygotowanie merytoryczne forów, odpowiednio Sportu i Turystyki Polonijnej oraz Nauki poza Granicami, a Joanna Borkowska-Surucic, prezes i dyrektor artystyczny sydnejskiego Teatru  Fantazja, jest jednym z prelegentów w Forum Kultury Polonijnej. W Forum Mediów Polonijnych na które zgłosiło się ponad 80 dziennikarzy polonijnych z całego świata, z Australii weźmie udział Krzysztof Bajkowski  - edytor Bumeranga Polskiego.
 
 
Cel Zjazdu:
 
 Tegoroczny Zjazd wiąże sie bezpośrednio z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodleglosci i dlatego ma specjalny wymiar wspólnoty narodowej, jedności i współpracy z macierzą, zapoznania sie z aktualnym stanem wiedzy i wymiana doświadczeń na temat wielu obszarów dzialalnosci Polonii i Polakow poza granicami kraju jak np. w świetle kultury, dorobku polskich naukowców , wkladu historycznego Polonii i Polakow w walce o Niepodległa,  oraz zdiagnozowanie i określenie współpracy i rozwoju w tych obszarach w przyszłości, zarówno w relacjach z Polska jak i z Polonia na całym świecie, a to wszystko  w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodleglosci. Szacuje sie,ze poza granicami kraju mieszka okolo 22 min Polakow oraz osom polskiego pochodzenia.

Program  Zjazdu:
 
Dzień 1
Oficjalne obchody rozpocznie Msza Św. w archikatedrze  Św. Jana.
Następnie odbędzie sie złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza przez gości honorowych oraz delegacje poszczególnych organizacji z całego świata. Kolejnym punktem obchodów bedzie sesja inauguracyjna w Sejmie. Po południu odbędzie się spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.
Wieczorem uczestnicy V Zjazdu spotkają sie na  Koncercie Galowym w Operze Narodowej „Nasza Niepodległa II 1918-2018” z udziałem wybitnych polskich artystów.

Dzień 2
Piatek 21 wrzesnia to dzień poświęcony jest na obrady w siedmiu forach tematycznych, ktore odbędą sie na terenie różnych obiektów w Warszawie. Są to:
 
Światowe Forum Organizacji Polonijnych
W Forum tym weźmie udział ponad 100 osób reprezentujących organizacje polskie i polonijne w blisko 30 krajach. Obrady odbywać się będą w Sali Planarnej Senatu RP. Podczas Forum omawiane będą najważniejsze kwestie polonijne dotyczące zarówno Polonii oraz Polaków za granicą, instytucji rządowych, jak i organizacji pozarządowych. Przedstawiciele władz państwa polskiego zaprezentują na forum swoją wizję współpracy z Polonią w ciągu najbliższych lat. Relacje z krajem na przestrzeni lat oraz obraz współczesnego środowiska polonijnego zostaną przedstawione przez pryzmat przedstawicieli Polonii reprezentujących trzy pokolenia.
Podczas Forum omawiane będą również działania podejmowane przez Polonię i Polaków za granicą, dyskutowane będą zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizacji polonijnych we współczesnym świecie, miejsca na ustrukturyzowaną działalność w dobie mediów społecznościowych, zaangażowania młodego pokolenia w sprawy polonijne.
 
Światowe Forum Edukacji Polonijnej
W pierwszej sesji Forum przedstawiciele Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska przedstawią dotychczasowe sposoby wsparcia oświaty polonijnej i polskiej poza granicami. Uczestnicy Forum będą starali się odpowiedzieć na  pytanie: Jak powinna wyglądać w przyszłości edukacja młodych ludzi polskiego pochodzenia?
Odbędą się dwie debaty, w których udział wezmą przedstawiciele Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz nauczyciele polonijni. Wspólnie zastanowią się oni nad rolą oświaty polonijnej i polskiej za granicą, nad jej rolą w podtrzymywaniu polskości i budowie dobrego imienia naszego kraju. Przedyskutują także kwestię wsparcia, które powinna otrzymywać oświata oraz spróbują sprofilować nauczyciela polonijnego: jego zalety, potencjał, umiejętności i kompetencje.W ramach Światowego Forum Edukacji Polonijnej rozstrzygnięty zostanie także konkurs na Polonijnego Nauczyciela Roku.
 
 
 
Światowe Forum Kultury Polonijnej
Marek Domaradzki - koordynator Forum Kultury pisze: Podczas spotkań zastanowimy się na kategorią „polskich i polonijnych twórców” na obczyźnie, gdyż definicje nie są oczywiste. Czy można zakwalifikować danego twórcę jako reprezentanta kultury polonijnej, jeśli nie jest on/ona zupełnie związany z Polonią? Jeśli nie utrzymuje z organizacjami polonijnymi żadnych kontaktów i często jedyne, co łączy jego/ją z kulturą polonijną, to miejsce urodzenia i nieporadny język polski? Czy taka osoba, mimo znacznych osiągnięć kulturalnych w kraju osiedlenia, może być uważana za twórcę kultury polonijnej? Zwłaszcza jeśli tę kulturę traktuje tylko jako punkt odniesienia do swojej kariery artystycznej, nie widząc w niej korzeni własnej twórczości?
Obecne pokolenie (i pewnie też przyszłe polonijne pokolenia) spoglądają w strony cyfryzacji jako wszechobecnej, wręcz „obowiązującej” formy przekazu. Czy kultura polonijna nadąży za tym wyzwaniem? Czy cyfryzacja zdominuje przekaz kulturalny na tyle, że większość aktualnych form przekazu stanie się „niszowa”? Jeśli tak, to istnieje ryzyko adresowania przyszłych działań kultury polonijnej do coraz bardziej kurczącej się liczny odbiorców, nie trafiając w gusta młodych pokoleń Polaków za granicą.Dla mnie, współtwórcy Forum Kultury Polonijnej, największą satysfakcją będzie opinia uczestników w obradach panelowych i wizytach studyjnych dotycząca tego, że jesteśmy bliżej zrozumienia fenomenu kultury polskiej na emigracji.
 
 
Światowe Forum Nauki Polskiej
W trakcie poszczególnych sesji i wizyt studyjnych (w Archiwum IPN, Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Centrum Nauki Kopernik) omawiane będą kwestie oceny tego dorobku, naukowego jak i aktualna współpraca międzynarodowa oraz wymiana akademicka – w tym m.in. wątek programów zachęcających do prowadzenia międzynarodowych (oraz interdyscyplinarnych) badań naukowych i kwestia ewentualnego powrotu polskich badaczy do kraju.
Po zakończeniu Forum  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zajmie się opracowaniem aktualnej bazy danych naukowców polskich, prowadzących działalność naukowo-badawczą poza krajem (z podziałem na obszary i dyscypliny naukowe). Zdaniem organizatorów baza ta stanowić będzie ważne źródło informacji na temat aktualnie prowadzonych badań, preferencji polskich naukowców.
 
Światowe Forum Duszpasterstwa Polonijnego
Głównym celem Forum Duszpasterstwa Polonijnego jest przybliżenie roli Kościoła oraz księży w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości oraz w umacnianiu ducha patriotycznego wśród środowiska polonijnego. Podczas Forum uczestnicy będą mogli wymienić się swoim doświadczeniem w dynamizowaniu działań służących pogłębieniu patriotycznej tożsamości Polonii oraz Polaków z Zagranicy.
Często nasuwają się pytania: jaki powinien być kapłan XXI wieku? Jaka jest jego misja w życiu wierzących, Kościele oraz świecie? Czy rzeczywiście oczekuje się od księdza tylko i wyłącznie bycia łącznikiem między Bogiem a człowiekiem? Wiele oczekiwań stawia się przed duszpasterzami, a szczególnie przed tymi, którzy pracują poza granicami swojego kraju. To oni są ambasadorami swojej ojczyzny. Podczas Forum zostanie poruszony temat działań duszpasterstwa na rzecz obrony dobrego imienia Polski w świecie.
 
 
Światowe Forum Mediów Polonijnych
Jak pisze koordynator Forum Roman Wróbel, media polonijne są niezbędnym elementem systemu instytucji działających na rzecz utrwalania polskiej tożsamości poza granicami kraju, integracji polonijnych środowisk, podnoszenie statusu społecznego Polonii oraz promowanie Polski. Środki masowego przekazu są patronem medialnym wszystkich poważnych imprez organizowanych przez Polaków oraz często animatorem wielu prestiżowych spotkań Polonii. Dlatego tak ważne jest, by środowisko mediów polonijnych podwyższało poziom merytoryczny wydawanych czasopism, audycji radiowych i telewizyjnych oraz wzbogacało je o prowadzone portale i blogi, profesjonalizowało zarzadzanie nimi, odważniej wkraczało w nowe technologie i wykorzystywało posiadany potencjał do promocji Polski i Polaków na świecie.
Uczestnicy Forum odbędą wizyty studyjne o charakterze informacyjno-warstwowym w Telewizji Polskiej, Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej oraz Polskim Radiu. Odbędą się także spotkania autorskie ze znanymi dziennikarzami.
Spotkanie przedstawicieli świata mediów polonijnych zaowocuje z pewnością  zacieśnieniem współpracy i wymianą informacji o Polsce w mediach zagranicznych oraz o Polonii i Polakach za granicą w mediach wydawanych w Polsce, nawiązaniem bliższej współpracy pomiędzy wydawcami mediów polonijnych a wydawcami mediów w Polsce, a także udoskonaleniem warsztatu dziennikarzy polonijnych.
 

Światowe Forum Sportu i Turystyki Polonijnej
Różne jest podejście do sportu i zainteresowanie Polonii, w zależności od kraju osiedlenia i warunków klimatycznych. - mówi Małgorzata Kwiatkowska - koordynatorka merytoryczna Forum. Podczas Forum uczestnicy spróbują  odpowiedzieć na pytanie: czy sport polonijny jest rekreacją, czy sportem wyczynowym? Z rozmów wynika, że obecnie najbardziej popularną dyscypliną sportową jest piłka nożna. Na kolejnych miejscach plasują się: lekkoatletyka, pływanie, piłka siatkowa, bilard i sporty zimowe.
Problemem jest zmniejszający się udział młodzieży w polonijnej integracji sportowej. Atrakcje XXI wieku wypierają zainteresowanie sportem. Jak organizacje polonijne mają zadbać o atrakcyjność zajęć ruchowych?
Sport i rekreacja fizyczna są mało skomplikowaną organizacyjnie formą integrowania Polonii. Polonijne Święta Sportowe w poszczególnych krajach pomagają w utrzymaniu więzi z innymi Polakami, włączają do wspólnoty młodzież polonijną oraz ich niepolskich przyjaciół. Turystyka do Polski i Polonijne Światowe Igrzyska Sportowe oraz Polonijne Sejmiki Sportowe promują Polskę wśród Polonii, a poprzez Polonię – również inne środowiska w kraju jej zamieszkania.
W ramach Forum przewidziane jest zwiedzenie wystawy pn. „Historia Sportu Polonijnego” na terenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak również wizyta w jednym z ciekawych obiektów sportowych w Warszawie.

 
Dzień 3
W sobotę 22 wrzesnia przed południem będę miały miejsce studyjne w instytucjach partnerskich, ktore współorganizują poszczególne fora.
Po południu w Sejmie podczas sesji podsumowującej przedstawione zostaną wyniki prac poszczególnych forów wraz z rekomendacjami na przyszłość.

Dzień 4
V Zjazd zakończy uroczysta Msza św. W Świątyni Opatrzności Bożej.

Patronat honorowy wydarzenia objął Prezydent RP Andrzej Duda, a marszałek Senatu RP przewodniczy Komitetowi Honorowemu V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, ktory jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu RP. Patronat medialny objęła TVP.
na podst. materiałów Wspólnoty Polskiej i informacji Małgorzaty Kwiatkowskiej
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy