polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Premier Donald Tusk chce ufortyfikować granice z Białorusią i Rosją. Oświadczyl, że podjął decyzję, aby wydać na to 10 mld zł. Tusk ma trudności z realizacją obietnic wyborczych ze względu na znacznie wyższy budżet obronny. Polska ma wydać w tym roku 4,2 proc. swojego PKB na obronność, najwięcej w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Tymczasem wg danych Ministerstwa Finansów wynika, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2024 r. wyniosło ok. 1 bln 445,5 mld zł, co oznacza wzrost o 15,2 mld zł, czyli o 1,1 proc. w stosunku do marca br. * * * AUSTRALIA: Nakaz szczepień przeciwko COVID-19 w najbardziej zaludnionym stanie Australii Nowej Południowej Walii (NSW) w końcu się zakończył dla wszystkich pracowników służby zdrowia i studentów. Nowa dyrektywa polityczna wydana przez NSW Health ujawnia, że departament usunął ten wymóg po prawie trzech latach. * * * SWIAT: Przed dwiema wojnami światowymi media dość długo przygotowywały się do wojny. Myślę, że to, co dzieje się dziś w Brukseli i Waszyngtonie, ale bardziej w Brukseli niż w Waszyngtonie, jest rodzajem przygotowania nastrojów do ewentualnego bezpośredniego konfliktu. Można śmiało powiedzieć, że trwają przygotowania do przystąpienia Europy do wojny, widzimy to w mediach i wypowiedziach polityków - powiedział premier Węgier Victor Orban w radiu Kossuth.
POLONIA INFO: Kabaret Vis-à-Vis: „Wariacje na trzy babeczki z rodzynkiem” - Klub Polski w Ashfied, 26.05, godz. 15:00

poniedziałek, 10 września 2018

I Światowe Forum Mediów Polonijnych w Warszawie

Rada Polonii Świata zwołała  w dniach 20-23 września 2018 roku w Warszawie V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Pisaliśmy o tym już w lipcu. W ramach  Zjazdu odbędzie się też  I Światowe Forum Mediów Polonijnych, w którym weźmie udział 80 dziennikarzy polonijnych z całego świata, w tym edytor  Bumeranga Polskiego.  

I Światowe Forum Mediów Polonijnych jest kontynuacją czterech edycji Europejskiego Forum Mediów Polonijnych, które odbyły się z inicjatywy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji w latach 2014 – 2017.
Hasłem przewodnim rozpoczynającego się za 10 dni Forum dziennikarzy polonijnych  jest „WYKORZYSTANIE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII W PRZEKAZIE INFORMACJI”. 

Program Forum  przewiduje m.in. omówienie strategii promocji Polski w świecie przez media polonijne i zasady komunikacji marki „POLSKA”, doskonalenie warsztatu dziennikarskiego i opracowanie własnych reportaży dziennikarskich przy użyciu najnowszych technologii.
Uczestnicy Forum odbędą wizyty studyjne w Telewizji Polskiej, Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej oraz Polskim Radiu. Wezmą  ponadto  udział w spotkaniach  autorskich ze znanymi dziennikarzami.
 Oprócz własnej tematyki i własnych zajęć szkoleniowych, uczestnicy Forum wezmą udział we wspólnych punktach programu Zjazdu Polonii Świata, m.in. w sesji inauguracyjnej w Sejmie, koncercie galowym wybitnych artystów polskich w Teatrze Wielkim i  przyjęciu u Prezydenta RP , który objął honorowym patonatem Zjazd.  Będzie to także okazja do spotkania przedstawicieli  róznorodnych środowisk polonijnych  ze wszystkich kontynentów.
W Forum weźmie udział 80 dziennikarzy polonijnych z całego świata reprezentujących: redakcje czasopism, telewizji, radia oraz internetowych portali informacyjnych. Z  Sydney  do Warszawy  przyleci założyciel i edytor  Polskiego Internetowego Magazynu  w Australii -  Bumerang Polski, Krzysztof Bajkowski.
Zaproszeni  na Forum dziennikarzy polonijnych są przedstawiciele instytucji polskich  takich jak  Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Telewizja Polska S.A., Akademia Filmowa TVP, Polska Agencja Prasowa i inne.
Historia forów  dziennikarzy polonijnych  rozpoczęła się  sześć lat temu, kiedy to podczas konferencji „Monitor Emigracji Zarobkowej”, która odbyła się w Berlinie w 2012 r., zorganizowanej przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, została mocno  wyartykułowana potrzeba współpracy pomiędzy mediami. Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji poczyniło pierwsze kroki, robiąc wstępne rozeznanie pomiędzy redakcjami mediów polonijnych, a odzew potwierdził zarówno chęć współpracy, jak i potrzebę spotkania w celu wypracowania wspólnej strategii.
Inicjatorką Forum Mediów była Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji i redaktor naczelna kwartalnika „Polonia Nowa”, wydawanego przez Zrzeszenie, które podjęło się roli organizatora  I Europejskiego  Forum Mediów Polonijnych w 2014 r.
I Forum, w którym udział wzięło 25 dziennikarzy polonijnych, odbyło się w Malmö w Szwecji przy współpracy z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych i Ambasadą RP w Sztokholmie pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.

Tematami I Forum były m.in.:
– Polska racja stanu a media polonijne,
– Promocja Polski w mediach polonijnych.
Rok później  odbyło się II  Europejskie Forum Mediów Polonijnych, w którym udział wzięło 46 dziennikarzy polonijnych. Odbyło się ono  ponownie w Szwecji, w siedzibie Ambasady RP w Sztokholmie.

Głównym organizatorem było Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji przy współpracy z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych, Ambasadą RP w Sztokholmie i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Patronat honorowy objął minister spraw zagranicznych, a patronat medialny TVP Polonia.
Tematami II Forum były m.in.:
– Finansowanie mediów polonijnych,
– Prezentacja nowego, interaktywnego repozytorium mediów, mediapolonijne.net.

III Europejskie Forum Mediów Polonijnych, w którym udział wzięło przeszło 50 dziennikarzy polonijnych, odbyło się w Pułtusku w 2016 r., a inauguracja miała miejsce w Senacie RP. Głównym organizatorem było Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Europejską Unią Wspólnot Polonijnych. Patronat honorowy objął marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, a patronat medialny TVP Polonia.
Gośćmi Forum byli m.in. wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, która dokonała otwarcia Forum, wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Artur Warzocha i Maciej Łuczak, członkowie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Barbara Borys-Damięcka i Andrzej Pająk, dyrektor Biura Polonii w Senacie RP Romuald Łanczkowski, dyrektor Biura do Spraw kontaktów z Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP Kazimierz Kuberski, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ Wojciech Tyciński, zastępca dyrektora TVP Polonia Filip Frąckowiak.
Najważniejszymi tematami obrad Forum były:

– Rola mediów w podtrzymywaniu tożsamości narodowej
– Integracja środowisk polonijnych poprzez media
– Dialog pomiędzy mediami polonijnymi
– Polonia w oczach mediów polonijnych
– Warsztaty – media przyszłości

IV  Europejskie Forum Mediów Polonijnych, odbyło się rok temu  ponownie   w Pultusku, udział wzięło przeszło 50 dziennikarzy polonijnych z 21 państw europejskich.  Inauguracja miała miejsce w Senacie RP. Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, po raz czwarty było głównym organizatorem Europejskiego Forum Mediów Polonijnych pod patronatem honorowym marszałka Senatu RP  oraz patronatem medialnym TVP Polonia. Forum współorganizowały Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.
Gośćmi Forum byli m.in. marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, która dokonała otwarcia Forum, senator Janina Sagatowska, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Jan Dziedziczak, wiceminister Spraw Zagranicznych.
Na inaugurację Forum przybyli także: senatorowie – Anna Maria Anders, Barbara Borys-Damięcka, Małgorzata Kopiczko, Stanisław Gogacz, Maciej Łuczak, Artur Warzocha i Jan Żaryn, Grzegorz Seroczyński dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu, Mateusz Stąsiek dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ.
Organizatorów Forum reprezentowali: Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.
IV Forum było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, ale zapewniło także profesjonalne szkolenia dla redaktorów polonijnych w takich dziedzinach, jak: podstawy etyki dziennikarskiej, organizacja pracy zespołu redakcyjnego, skład i łamanie gazety, WordPress system zarządzania treścią.
W ramach szkoleń warsztatowych powstały trzy okolicznościowe gazety, przygotowane przez specjalnie stworzone w tym celu zespoły uczestników Forum.
Wówczas to organizatorzy zwrócili się z prośbą do Senatu RP o umożliwienie rozszerzenia formuły Europejskiego Forum Mediów Polonijnych o Światowe Forum Mediów Polonijnych w 2018 r.
I Światowe Forum Mediów Polonijnych odbędzie się  od 20  do 23 września 2018 r. w Warszawie, w ramach V Zjazdu Polonii Świata, który został zwolany przez  Rade Polonii Świata z okazji obchodow 100 lecia odzyskania niepodleglosci przez Polskę.   Celem I Światowego Forum będzie wymiana doświadczeń oraz wypracowanie nowych form współpracy mediów polonijnych, poznanie nowych trendów i możliwości w świecie mediów, podniesienie kwalifikacji uczestników Forum oraz opracowanie kierunków działań na najbliższe lata.
Hasłem przewodnim Forum jest „WYKORZYSTANIE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII W PRZEKAZIE INFORMACJI”.  Organizatorami  są: Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” . Współorganizatorami:  Rada Polonii Świata i  Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.  Patronat honorowy: Marszałek Senatu RP.
Organizatorzy  Forum  liczą, że spotkanie przedstawicieli świata mediów polonijnych zaowocuje zacieśnieniem współpracy i wymianą informacji o Polsce w mediach zagranicznych oraz o Polonii i Polakach za granicą w mediach wydawanych w Polsce, nawiązaniem bliższej współpracy pomiędzy wydawcami mediów polonijnych i wydawcami mediów w Polsce, a także udoskonaleniem warsztatu dziennikarzy polonijnych. Wyrażają też nadzieję, że przekazywanie wiedzy o Polsce, promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w mediach polonijnych nabierze charakteru skoordynowanych działań.

Z pewnością  zbiżające się spotkanie mediów polonijnych to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego  będzie można się nie tylko wymienić doświadczeniami z dziennikarzami z innych krajów, ale także zapoznać się z problematyką podejmowaną przez nich w pracy redakcyjnej i nawiązać kontakty z rodakami rozsianymi  po całym świecie.
kb/BumerangMedia/WspólnotaPolska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy