polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Prawie 15 mld zł ma kosztować Orlen ustawa przygotowana przez posłów KO i Polski 2050. Chodzi o sfinansowanie zamrożenia cen prądu, gazu i ciepła. Giełda zareagowała natychmiast. Akcje Orlenu spadły o 7,3 proc. Wartość rynkowa koncernu z 75,1 mld zł we wtorek, w środę wynosi już tylko 69,6 mld zł, czyli w kilka godzin od początku sesji giełdowej spadła o 5,5 mld zł. Nadal jest to najdroższa polska spółka giełdowa. W ciągu trzech kwartałów br. Orlen zarobił na czysto 17 mld zł. * * * AUSTRALIA: Prawie milion Australijczyków ma prawo ubiegać się o zwrot milionów dolarów nieodebranych świadczeń Medicare przed Świętami Bożego Narodzenia. Rząd federalny ogłosił, że 234 miliony dolarów z nieodebranych środków zostanie zwrócone osobom, których dane osobowe nie zostały zaktualizowane w serwisie myGov. Najwięcej niewypłaconych środków pieniężnych do odzyskania mają mieszkańcy Nowej Południowej Walii, a na dzień 31 października 284 000 obywateli posiadało 72,6 mln dolarów nieodebranych świadczeń. * * * SWIAT: W Dubaju rozpoczął się Światowy szczyt klimatyczny, w którym biorą udział przywódcy z ponad 140 krajów. Jako przewodniczący 28-j Konferencji stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP-28) i jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) mają nadzieję przekonać społeczność międzynarodową, że niskoemisyjna przyszłość jest możliwa bez odchodzenia od paliw kopalnych. W ciągu pierwszych dwóch dni – głowy państw i rządów złożą oświadczenia narodowe, w których będą starali się przekazać stanowisko swoich krajów w kwestiach ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego, zielonej energii, ochrony przed klęskami żywiołowymi oraz wsparcia finansowego dla krajów najsłabiej rozwiniętych.
POLONIA INFO: Polish Christmas Festival - Klub Polski w Bankstown, 10.12, godz. 13:00 - 18:00

poniedziałek, 14 maja 2018

Adastra 2018. Międzynarodowa konferencja instruktorów ZHP w USA

Konferencja instruktorska Adastra jest zwoływana co pieć lat przez naczelniczkę harcerek. W tym roku zjazd został zwołany przez naczelniczkę Aleksandrę Mankowską hm z Anglii. Konferencja odbyła się w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Amerykańskiej Częstochowie, Doylestown, PA, USA. Organizacją zajął się hufiec Podhale z Krysią Kajkowska-Merrick na czele . Obecnych było około 200 instruktorów z całego świata miedzy innymi z USA, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i z Australii.
 
Australię reprezentowała duża grupa instruktorów. Przyjechała nasza komendantka Choragwi Urszula Daniels hm oraz Ala Lew hm i Krysia Dutkowska phm z Brisbane, hufcowa Irena Kutypa pwd i Monika Paszkiewicz pwd z Melbourne a z Sydney hufcowa Irena Wasko phm, hufcowy Robert Grochulski pwd, nasza druhna Babcia Halinka Prociuk phm, Ania Chawa phm, Dana Douglas pwd, Marysia Nowak hm, Jurek Nowak KPH i też nasz wielebny kapelan ze Sydney ks.Kamil Żyłczynski pwd TChr. Było nas razem 13 osób.


Nie wszyscy wylecieli o tej samej porze i tym samym samolotem. Każdy miał jeszcze dodatkowe plany miejsca do odwiedzenia w Ameryce czy w Kanadzie. Natomiast spotkaliśmy się wszyscy w Filadelfii przed wycieczkami zorganizowanymi przez hufiec harcerek Podhale działający na terenach NY i okolicach z Iloną Zakrzewską hm na czele. W czwartek odbyła się piesza wycieczka po Filadelfii a w piątek autokarem pojechalismy do Lancaster odwiedzić miasteczko Amiszów.


 
Amisze są znani z prostego życia, strój zwykły i niechęć do przyjęcia wielu udogodnień nowoczesnych technologii. Historia Kościoła Amiszów rozpoczęła się z schizmy w Szwajcarii w grupie szwajcarskich anabaptystów w Alzacji w 1693 pod przewodnictwem Jakob Ammann. Ci, którzy naśladowali Ammann stali się znani jako Amisze.

Z Lancaster zawieziono nas do Amerykanskiej Czestochowy do Doylestown. Po ulokowaniu nas w pokojach czy na Sali, rozpoczeła się Adastra nasza konferencja instruktorska.
Ojciec Bartłomiej Marciniak wraz z Ks. Kamilem Żyłczynskim TChr. odmowili modlitwę na rozpoczecie Adastry.


Aleksandra Mańkowska hm nasza naczelniczka harcerek obrała bratek o 3 płatkach jako emblemat naszej Adastry i wytłumaczyła ze jeden płatek oznacza nasze wczoraj, jeden nasze dziś a ostatni nasze jutro. 

Beata Pawlikowska hm, Michał Czabiński hm i Krysia Kajkowska -Merrick włączyli się do powitania gości podkreślając 100 lecie Niepodległości Polski, które się celebruje w tym roku. 


W  krótce zawołano nas na kolacje do wielkiego refrektarzu domu pielgrzyma. Powitania były bardzo radosne gwarne i pelne uśmiechu. Przyjazd osób z różnych stron świata pozwoliło na spotkanie dawnych i nowych znajomych instruktorów. Po kolacji uczestniczyliśmy w kominku prowadzonym przez Basię Chałko hm i hufiec Tatry USA „Wczoraj /Nasza Przeszłość”.

W sobotę Msza Swięta koncelebrowana przez Ks kamila Żyłczyńskiego i Ojca Bartlomieja Marciniaka odbyla się już o 7 rano. Zmiana czasu nie ułatwiła nam wstać na tak rychłą pobudkę.

W czasie dnia odbyły się prelekcje i dyskusje. Między innymi bya prelekcja na temat psychologii dziecka i szacunek do stopni harcerskich. Wygłoszona prelekcja „ZHP Nasze Dziedzictwo, Nieprzerwalna slużba, Nienaruszalna ciągłość prawno-organizacyjna” była wyjątkowo ciekawie przedstawiona przez Teresę Łakomy Szadkowską hm i Jagodę Kaczorowską hm. ilustrowana przeźroczami prezentującymi wybitnych postaci z historii harcerstwa.


Warsztaty i dyskusje obejmowaly tematy np : rola harcerstwa w Polonii, potrzeby umundurowania; cel Węzełka i potrzeby na terenach, praca w zastępach oraz ksztalcenie instruktorek byly przykłady tematyki poruszonej. Tematów było dużo więcej.

Po cennych i ciekawych warsztatach odbyła się Wielka Gra na temat Klasztoru Matki Boskiej Czestochowskiej w Doylestown. Zorganizowana w formie wielu pytan (scavenger hunt). Każdy z instruktorów miał odpowiedzieć na 50 pytań związanych z ośrodkiem. Nasza grupa przyłaczyły się do druhny Dzidki z Podhala i udało nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania względnie szybko.


Po południu odbył się Apel Poległych na cmentarzu pod pomnikiem Husarza. Hm. Barbara Chałko z instruktorami i Aną Chawą hm reprezentującą Australię odczytali liste zasłużonych poległych harcerzy a zgromadzeni odpowiadali  “Cześć Ich Pamięci”. Nastrój był niezmiernie podniosły i długo zostanie w naszej pamięci.Na zdjęciu wśród zebranych są Hm. Robert Rospędzihowski, Przewodniczący Z.H.P., Hm. Oleńka Mańkowska, Naczelniczka Związku Harcerek, Hm. Adam Janczuk, Przewodniczący Okręgu U.S.A., Hm. Beata Pawlikowska, Komendatka Chorągwi Harcerek U.S.A., Hm. Marcin Czabański, Komendant Chorągwi Harcerzy U.S.A.,Hm. Michal Sokolski, Komendant Chorągwi Harcerzy z Kanady, Hm Urszula Daniels Komendantka Chorągwi harcerek w Australii, Hm. Jan Minor z Anglii, Hm. Jola Nowacka, Hufcowa Hufca Podhale, Hm. Adam Pacholarz, Hufcowy Hufca Warmia oraz Kapelani Ks. Kamil Żyłczyński z Australii i Hm. Ojciec Bartłomiej Marciniak.

Podczas zjazdu mieliśmy mozliwość na dłuższe spotkania, wspominania, robienia zdjęc, i poznawanie nowych pełnych zapału osób. Wiek nie odgrywał tu roli. Atmosfera była ciepła, braterska i koleżenska. Czuć było radość w tych spotkaniach a cisza nocna przedluzała się aż do switu i cóż się dziwić skoro przyjechaliśmy z tak daleka na tak bardzo krótki czas.

Ostatni kominek pod wezwaniem „Dzisiaj” prowadziła druhna Dzidka (Maria Bielska hm).
Kominek łączył nas razem w atmosferze braterskiej przyjaźni.


W niedziele były dwa wyklady na tematy poruszajace pracę Wędrowniczą prowadzona przez naszą Ale Lew hm z Brisbane a drugi temat obejmował wykozystanie technologii w harcerstwie przygotowany przez Michala Czabanskiego hm.


Przed południem braliśmy  udział we Mszy Świętej w kościele Matki Boskiej Czestochowskiej wraz z zuchami Podhala. Msza Swięta była koncelebrowana przez Ojca Paulina Bartłomieja Marciniaka i naszego kapelana Ks Kamila Żyłczyńskiego. Modliliśmy się za brać harcerską na całym świecie.

Zakończenie i podziękowanie organizatorom Adastry odbyło się w kościele. Aleksandra Mankowska hm. wręczyła plakaty z podziękowaniem bardzo zasłużonej kadrze z hufca Podhale z Krysią Kajkowską-Merrick na czele.

Gratulujemy organizatorom za tak znakomice przygotowaną Adastrę 2018. Jesteśmy  bardzo zadowoleni ze tak bardzo liczna grupa instruktorów przyjechaźa na konferencję! Grupa z Australii powróciła na antypody zadowolona i pełna nowych harcerskich wrażeń!


Serdecznie dziękujemy! Czuwaj!

Marysia Nowak hm
Przewodnicząca obwodu w Sydney hufców Krakow i Polesie
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy