polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Polski rząd ogłosił, że wypowiada umowę na dostawy rosyjskiego gazu, nie czekając na jej zakończenie pod koniec roku. – Wygaśnięcie porozumienia w sposób jednoznaczny i stanowczy kończy historię polsko-rosyjskich relacji gazowych – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. * * * AUSTRALIA: Przywódca Partii Pracy Anthony Albanese został zaprzysiężony na 31. premiera Australii przez gubernatora gen. Davida Hurleya w poniedziałek rano wraz z Penny Wong, Richardem Marlesem, Katy Gallagher i Jimem Chalmersem. Marles zostaje ministrem pracy i wicepremierem, Wong - ministrem spraw zagranicznych. * * * SWIAT: Liderzy ugrupowania Quad — Australia, Indie, Japonia i Stany Zjednoczone — zobowiązali się na szczycie w Tokio zintensyfikować współpracę w zakresie radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi oraz świadomością obszarów morskich, ze szczególnym uwzględnieniem państw wyspiarskich Pacyfiku. Nowy premier Australii Anthony Albanese zauważył, że jego rząd „wniesie więcej energii i zasobów do zabezpieczenia regionu”, gdy wejdzie on w „nową i bardziej złożoną fazę”. w strategicznym otoczeniu Pacyfiku. Uwaga ta pojawia się w kontekście obaw Australii i USA w związku z ogłoszonym w zeszłym miesiącu nowym paktem bezpieczeństwa między Chinami a Wyspami Salomona.
POLONIA INFO: Obowiązkowe wybory federalne w Australii: 21.05 do godz. 18:00.

poniedziałek, 14 maja 2018

Adastra 2018. Międzynarodowa konferencja instruktorów ZHP w USA

Konferencja instruktorska Adastra jest zwoływana co pieć lat przez naczelniczkę harcerek. W tym roku zjazd został zwołany przez naczelniczkę Aleksandrę Mankowską hm z Anglii. Konferencja odbyła się w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Amerykańskiej Częstochowie, Doylestown, PA, USA. Organizacją zajął się hufiec Podhale z Krysią Kajkowska-Merrick na czele . Obecnych było około 200 instruktorów z całego świata miedzy innymi z USA, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i z Australii.
 
Australię reprezentowała duża grupa instruktorów. Przyjechała nasza komendantka Choragwi Urszula Daniels hm oraz Ala Lew hm i Krysia Dutkowska phm z Brisbane, hufcowa Irena Kutypa pwd i Monika Paszkiewicz pwd z Melbourne a z Sydney hufcowa Irena Wasko phm, hufcowy Robert Grochulski pwd, nasza druhna Babcia Halinka Prociuk phm, Ania Chawa phm, Dana Douglas pwd, Marysia Nowak hm, Jurek Nowak KPH i też nasz wielebny kapelan ze Sydney ks.Kamil Żyłczynski pwd TChr. Było nas razem 13 osób.


Nie wszyscy wylecieli o tej samej porze i tym samym samolotem. Każdy miał jeszcze dodatkowe plany miejsca do odwiedzenia w Ameryce czy w Kanadzie. Natomiast spotkaliśmy się wszyscy w Filadelfii przed wycieczkami zorganizowanymi przez hufiec harcerek Podhale działający na terenach NY i okolicach z Iloną Zakrzewską hm na czele. W czwartek odbyła się piesza wycieczka po Filadelfii a w piątek autokarem pojechalismy do Lancaster odwiedzić miasteczko Amiszów.


 
Amisze są znani z prostego życia, strój zwykły i niechęć do przyjęcia wielu udogodnień nowoczesnych technologii. Historia Kościoła Amiszów rozpoczęła się z schizmy w Szwajcarii w grupie szwajcarskich anabaptystów w Alzacji w 1693 pod przewodnictwem Jakob Ammann. Ci, którzy naśladowali Ammann stali się znani jako Amisze.

Z Lancaster zawieziono nas do Amerykanskiej Czestochowy do Doylestown. Po ulokowaniu nas w pokojach czy na Sali, rozpoczeła się Adastra nasza konferencja instruktorska.
Ojciec Bartłomiej Marciniak wraz z Ks. Kamilem Żyłczynskim TChr. odmowili modlitwę na rozpoczecie Adastry.


Aleksandra Mańkowska hm nasza naczelniczka harcerek obrała bratek o 3 płatkach jako emblemat naszej Adastry i wytłumaczyła ze jeden płatek oznacza nasze wczoraj, jeden nasze dziś a ostatni nasze jutro. 

Beata Pawlikowska hm, Michał Czabiński hm i Krysia Kajkowska -Merrick włączyli się do powitania gości podkreślając 100 lecie Niepodległości Polski, które się celebruje w tym roku. 


W  krótce zawołano nas na kolacje do wielkiego refrektarzu domu pielgrzyma. Powitania były bardzo radosne gwarne i pelne uśmiechu. Przyjazd osób z różnych stron świata pozwoliło na spotkanie dawnych i nowych znajomych instruktorów. Po kolacji uczestniczyliśmy w kominku prowadzonym przez Basię Chałko hm i hufiec Tatry USA „Wczoraj /Nasza Przeszłość”.

W sobotę Msza Swięta koncelebrowana przez Ks kamila Żyłczyńskiego i Ojca Bartlomieja Marciniaka odbyla się już o 7 rano. Zmiana czasu nie ułatwiła nam wstać na tak rychłą pobudkę.

W czasie dnia odbyły się prelekcje i dyskusje. Między innymi bya prelekcja na temat psychologii dziecka i szacunek do stopni harcerskich. Wygłoszona prelekcja „ZHP Nasze Dziedzictwo, Nieprzerwalna slużba, Nienaruszalna ciągłość prawno-organizacyjna” była wyjątkowo ciekawie przedstawiona przez Teresę Łakomy Szadkowską hm i Jagodę Kaczorowską hm. ilustrowana przeźroczami prezentującymi wybitnych postaci z historii harcerstwa.


Warsztaty i dyskusje obejmowaly tematy np : rola harcerstwa w Polonii, potrzeby umundurowania; cel Węzełka i potrzeby na terenach, praca w zastępach oraz ksztalcenie instruktorek byly przykłady tematyki poruszonej. Tematów było dużo więcej.

Po cennych i ciekawych warsztatach odbyła się Wielka Gra na temat Klasztoru Matki Boskiej Czestochowskiej w Doylestown. Zorganizowana w formie wielu pytan (scavenger hunt). Każdy z instruktorów miał odpowiedzieć na 50 pytań związanych z ośrodkiem. Nasza grupa przyłaczyły się do druhny Dzidki z Podhala i udało nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania względnie szybko.


Po południu odbył się Apel Poległych na cmentarzu pod pomnikiem Husarza. Hm. Barbara Chałko z instruktorami i Aną Chawą hm reprezentującą Australię odczytali liste zasłużonych poległych harcerzy a zgromadzeni odpowiadali  “Cześć Ich Pamięci”. Nastrój był niezmiernie podniosły i długo zostanie w naszej pamięci.Na zdjęciu wśród zebranych są Hm. Robert Rospędzihowski, Przewodniczący Z.H.P., Hm. Oleńka Mańkowska, Naczelniczka Związku Harcerek, Hm. Adam Janczuk, Przewodniczący Okręgu U.S.A., Hm. Beata Pawlikowska, Komendatka Chorągwi Harcerek U.S.A., Hm. Marcin Czabański, Komendant Chorągwi Harcerzy U.S.A.,Hm. Michal Sokolski, Komendant Chorągwi Harcerzy z Kanady, Hm Urszula Daniels Komendantka Chorągwi harcerek w Australii, Hm. Jan Minor z Anglii, Hm. Jola Nowacka, Hufcowa Hufca Podhale, Hm. Adam Pacholarz, Hufcowy Hufca Warmia oraz Kapelani Ks. Kamil Żyłczyński z Australii i Hm. Ojciec Bartłomiej Marciniak.

Podczas zjazdu mieliśmy mozliwość na dłuższe spotkania, wspominania, robienia zdjęc, i poznawanie nowych pełnych zapału osób. Wiek nie odgrywał tu roli. Atmosfera była ciepła, braterska i koleżenska. Czuć było radość w tych spotkaniach a cisza nocna przedluzała się aż do switu i cóż się dziwić skoro przyjechaliśmy z tak daleka na tak bardzo krótki czas.

Ostatni kominek pod wezwaniem „Dzisiaj” prowadziła druhna Dzidka (Maria Bielska hm).
Kominek łączył nas razem w atmosferze braterskiej przyjaźni.


W niedziele były dwa wyklady na tematy poruszajace pracę Wędrowniczą prowadzona przez naszą Ale Lew hm z Brisbane a drugi temat obejmował wykozystanie technologii w harcerstwie przygotowany przez Michala Czabanskiego hm.


Przed południem braliśmy  udział we Mszy Świętej w kościele Matki Boskiej Czestochowskiej wraz z zuchami Podhala. Msza Swięta była koncelebrowana przez Ojca Paulina Bartłomieja Marciniaka i naszego kapelana Ks Kamila Żyłczyńskiego. Modliliśmy się za brać harcerską na całym świecie.

Zakończenie i podziękowanie organizatorom Adastry odbyło się w kościele. Aleksandra Mankowska hm. wręczyła plakaty z podziękowaniem bardzo zasłużonej kadrze z hufca Podhale z Krysią Kajkowską-Merrick na czele.

Gratulujemy organizatorom za tak znakomice przygotowaną Adastrę 2018. Jesteśmy  bardzo zadowoleni ze tak bardzo liczna grupa instruktorów przyjechaźa na konferencję! Grupa z Australii powróciła na antypody zadowolona i pełna nowych harcerskich wrażeń!


Serdecznie dziękujemy! Czuwaj!

Marysia Nowak hm
Przewodnicząca obwodu w Sydney hufców Krakow i Polesie
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy