polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: "Nie będziemy za nic płacić i nie będziemy przyjmować żadnych migrantów" - mówi premier Donald Tusk o przyjętym przez UE pakcie migracyjnym. Polska wraz z Węgrami i Słowacja glosowała przeciw paktowi. * * * AUSTRALIA: Skarbnik Jim Chalmers ogłosił swój trzeci budżet zawierający szereg środków mających zaradzić kryzysowi kosztów utrzymania w Australii: Kredyt w wysokości 300 dolarów na rachunki za energię dla każdego gospodarstwa domowego, 10-procentowa podwyżka dopłat do czynszu i ograniczone ceny leków PBS. * * * SWIAT: Jeśli Zachód przekaże Ukrainie pociski dalekiego zasięgu, strefa sanitarna będzie gdzieś na granicy z Polską – oświadczył Dmitrij Miedwiediew. Rosyjski polityk przypomniał, że pociski typu Storm Shadow/SCALP-EG, które Zachód dostarcza Ukrainie, mają zasięg co najmniej 550 km, dlatego wymagana jest strefa sanitarna, która zapewni bezpieczeństwo rosyjskich granic. Tymczasem Putin i Xi w Pekinie otworzyli rok kultury chińsko-rosyjskiej i podpisali wspólne oświadczenie obu państw „o pogłębianiu relacji, wszechstronnym partnerstwie i współpracy strategicznej”, ustanawiające „nową epokę” w relacjach między Rosją a Chinami. Dla Władimira Putina jest to pierwsza zagraniczna wizyta po zaprzysiężeniu na piątą kadencję w ubiegłym tygodniu.
POLONIA INFO: Kabaret Vis-à-Vis: „Wariacje na trzy babeczki z rodzynkiem” - Klub Polski w Ashfied, 26.05, godz. 15:00

środa, 21 czerwca 2017

Open Forum: Australijska wielokulturowość kontra islamski terroryzm

Uczestnicy kolejnego Open Forum organizowanego
przez prof. Severyna Ozdowskiego. Fot. WSU
W środę, 7 czerwca wieczorem, na Western Sydney University odbyło się kolejne, już 65. Open Forum  otwarte dla szerokiej publiczności spotkanie dyskusyjne. Organizatorem tych spotkań jest prof. Severyn Ozdowski AM, bezsprzecznie najwyżej postawiony w australijskiej hierarchii politycznej i społecznej, Polak.

Tematem tego Forum była wielokulturowość Australii – Multicultural Australia: United, Strong, Successful. Zarówno temat jak i osoba zaproszonego prelegenta zgromadziły na tym Forum, tak jak i na poprzednich, pełną salę uczestników nawet pomimo niesprzyjającej, deszczowej pogody.
Prelegentem 65. Forum był Senator, the Hon Zed Seselja, Asystent Ministra do Spraw Socjalnych i Wielokulturowości z Canberry. Syn chorwackich emigrantów, młody, energiczny, ojciec pięciorga dzieci.

Powitany i przedstawiony przez prof. Ozdowskiego pan Senator rozpoczął swoją prelekcę od wspomnienia niedawnych ataków terrorystycznych.

Recent terrorism events – Niedawne ataki terrorystyczne
„... Jako ojciec, powiedział, z przerażeniem patrzyłem na rodziny z dziećmi zaplątane w terror, podczas koncertu Adriany Grantde w Manchesterze. W ubiegłą niedzielę, kiedy Manchester starał się uporać ze swoją tragedią, z bólem serca widzieliśmy Londyn zaatakowany w tak barbarzyński sposób przez nieobliczalnych bydlaków.
I znowu w poniedziałek, Brighton w Victorii, byliśmy świadkami ataku, w którym jedna osoba straciła życie, a terroryści próbowali wciągnąć policję w zasadzkę.

Australia nie była ostatnio wolna od terrorystycznych ataków. [...]
Od 12 września 2014 roku, kiedy podniesiony został w Australii stopień zagrożenia terrorystycznego 63. osobom postawiono zarzuty, zapobiegając tym samym 28. atakom terrorystycznym.

Na dodatek, 42. oskarżone o terroryzm osby stają obecnie przed sądem, sześcioro z nich to młodociani.  W tym czasie miało miejsce pięć ataków terrorystycznych oraz 12 przypadków operacji antyterrorystycznych udaremniających planowane ataki.
Niezwykle ważne jest, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego w jak trudnych żyjemy czasach.
Nasza wolność, nasze wartości, a w niektórych przypadkach i nasze życie jest zagrożone ze strony islamskich terrorystów – oni chcą wyrządzić krzywdę każdemu z nas, indywidualnie, naszym rodzinom, naszej społeczności, zniszczyć nasz styl życia. Jest to zła ideologia, która musi być zwalczona. Chociaż ci, którzy wyznają taką ideologię stanowią tylko małą cząstkę Muzułmanów, jednak i tak jest ich za dużo. Tak więc jako większość, włączając przeciętnych , pokojowo nastawionych Muzułmanów z całego świata – musimy zaprotestować przeciwko terroryzmowi. Potrzebujemy, aby także umiarkowani Muzułmanie wyrażali temu głośny sprzeciw w swoich społecznościach.

Dlaczego mówię o tym w kontekście australijskiej wielokulturowości? Ponieważ terroryzm jest zagrożeniem dla naszego stylu życia, łącznie z wielokulturowością, która obecnie akceptowana jest w Australii przez zdecydowaną większość. Jeśli nie osiągniemy sukcesu aby wygrać z islamskim terroryzmem oraz ideologią, która stanowi jego fundamenty, staniemy się o wiele mniej harmonijną społecznością, niż jesteśmy dzisiaj.
Mówiąc o tym chciałbym podkreślić dwa istotne punkty. Oczywiście jak wykazują sondaże, Australijczycy mocno popierają wielokulturową Australię. Równocześnie jednak odrzucają oni  ekstremizm oraz zachowania kulturowe, które podważają nasz styl życia. Wierzę także, iż Australijczycy odrzucają wyrażaną przez publiczne osoby opinię, że terroryzm nie ma nic wspólnego z religią.  Jesteśmy na tyle dojrzali jako naród aby prowadzić otwartą dyskusję  na temat inspiracji dla islamskiego terroryzmu w nauczaniu Wahabistów i Salafistów, pamiętając jednocześnie, że większość australijskich Muzułmanów, to porządni obywatele, którzy odrzucają wszelki eksermizm. Udawanie, że islamscy terroryści, to nie wynik ekstermistycznej ideologii, ale chorzy umysłowo osobnicy, jest nie tylko niebezpieczne, ale także obraźliwe dla wszystkich Australijczyków, bez względu na ich pochodzenie kulturowe oraz wyznanie.
[...] Pomimo tego, że Rząd Australii pracuje niezmordowanie nad bezpieczeństwem Australijczyków poprzez uszczelnianie granic, wprowadzanie w życie nowych przepisów prawnych oraz wzmacnianie wywiadu, te próby są często podważane  przez pewne aspekty naszego systemu prawniczego, który nieustannie stawia prawa oskarżonego ponad bezpieczeństwo społeczne.
Niewielkie kaucje, łagodne kary za poważne przestępstwa, Trubunały, które nie pozwalają na deportowanie niebezpiecznych kryminalistów oraz częste warunkowe zwolnienia, wszystko wpływa na to, że Australijczycy czują się mniej bezpieczni zarówno przeciw zagrożeniom ze strony kryminalistów, jak i potencjalnych terrorystów.[...]

Cultural diversity – Różnorodność kulturowa

Nie wolno nam zapomnieć, że posiadamy wartości, których należy bronić. Jesteśmy narodem, który rozkwitł dzięki temu, że pracowaliśmy ciężko aby zintegrować wiele narodowości w jedną wolną, dobrze prosperującą Australię. Rozpoczynając od pierwszych Australijczyków, którzy tworzą najstarszą, nieprzerwanie trwającą kulturę  na ziemi, brytyjskich i irlandzkich późniejszych osiedleńców oraz wszystkich 7, 5 mln. emigrantów, którzy przybyli tutaj od zakończenia II Wojny Światowej – Australia rozkwita wraz z falami emigrantów.
Ludzie z wielu narodów – włączając w to moich rodziców – przybyli do Australii, aby stworzyć dla siebie nowy dom i zbudować lepszą przyszłość. Obecnie około 45% z nas urodziło się lub ma przynajmniej jedno z rodziców urodzonych poza Australią. Pochodzimy z 300 różnych krajów, mówimy ponad 300. językami, włączając w to języki aborygeńskie.

Różnorodność kulturowa umożliwia emigrantom wywieranie znaczącego wpływu na tworzenie Australii czyniąc przez to nasz kraj bogatszym. Jest to jeden z naszych największych skarbów.

Z radością stwierdzam, że Uniwersytet Zachodniego Sydney jest jedną z najbardziej zróżnicowanych kulturowo australijskich uczelni. Studenci  reprezentują tutaj ponad 100 etnicznych i kulturowych społeczności a  ponad 20% pracowników posiada zróżnicowane pochodzenie etniczne.

Jesteśmy i powinniśmy pozostać narodem zbudowanym na różnorodności kulturowej, zjednoczonym poprzez wspólne wartości – poszanowanie, równość i wolność. Są to wartości, które jednoczą nas  i tworzą fundament  przyszłości, którą chcemy dzielić  z każdym, kto uzyska prawo przynależenia.

Multicultural Statement – Oświadczenie Wielokulturowości

Napawa mnie dumą fakt, że na początku tego roku, miałem przyjemność wydania wspólnie z Premierem wielokulturowego oświadczenia Rządu Australijskiego: Multicultural Australia: United, Strong, Successful – Wielokulturowa Australia: Zjednoczona, Silna i Odnosząca Sukcesy.                    To Oświadczenie stanowi naszą wizję pojmowania różnorodności. Podkreśla ono naszą niezwykłość w identyfikowaniu siebie jako narodu oraz wagę tego aby być narodem zintegrowanymi i spójnym. Ważne jest przekonanie, że każdy Australijczyk bez względu na to gdzie się urodził – tutaj, czy gdzie indziej, ma do odegrania swoją rolę w naszej wielokulturowej społeczności.
To nowe Oświadczenie wyznacza także kierunki działania oraz priorytety dla polityki wielokulturowej w naszym kraju.

Są one potrzebne aby zachęcić nowo przyjezdnych do udziału w ekonomii oraz naszym życiu socjalnym , wypunktować korzyści  naszej różnorodności  aby dzielić interesy narodowe i kontynuować tworzenie harmonijnej, socjalnie zintegrowanej społeczności.

Pomimo, że wiele się zmieniło od czasu przyjazdu moich rodziców, aspiracje emigrantów pozostają takie same – pracować ciężko, uczyć się angielskiego, znaleźć stałą pracę i zapewnić dobrą edukację dla siebie oraz swoich dzieci.[...]

Government support – Poparcie Rządu

Ogromne znaczenie w podtrzymywaniu wysokiego poziomu integracji społecznej posiada zapewnienie wszystkim Australijczykom możliwości, pozytywnego włączenia się  w gospodarcze i socjalne życie narodu. Poprzez Departament Opieki Społecznej rząd przekazuje szeroki zakres programów aby pomóc wszystkim Australijczykom we włączaniu się w budowanie socjalnie zintegrowanej społeczności.
Pod koniec tego roku wprowadzony zostanie nowy Humanitarian Settlement Program – Humanitarny Program Osiedlania.[...]

Zadaniem tego programu będzie usprawnienie łączności z innymi rządowymi programami jak na przykład Adult Migrant English Program – Program Nauczania Języka Angielskiego dla Dorosłych.[...] Spełniający określone warunki emigranci będą mogli bezpłatnie skorzystać z 510 godzin nauki angielskiego. To z pewnością pomoże im do ekonomicznego i socjalnego włączenia się w australijską społeczność.
Możliwość darmowego korzystania z usług tłumaczy. Program obejmujacy 160 języków przeznaczony jest dla osób niemówiących po angielsku, aby zapewnić im dostęp do podstawowych usług, jak np. opieka medyczna.[...]

Kolejnym programem są tzw. Community Hubs – Ośrodki Społeczne, których celem jest umożliwienie emigrantom skorzystania z wielorakich form pomocy rządowej, oferowanej na różnych szczeblach. Do tej pory powstało w całym kraju 30 takich Community Hubbs, a kolejnych 30 ma być wkrótce otwarte.[...]
Wspieramy także australijską sieć Multicultural Community Liaison Officers Środowiskowych Urzędników Wielokulturowej Współpracy. Ich zadaniem jest pomoc Rządowi w dotarciu do zróżnicowanych językowo i kulturowo społeczności.[...]

Budget measures – Wsparcie budżetu

Rząd zapewnia rozległy zakres poradnictwa oraz usług aby pomóc humanitarnym osiedleńcom w zabezpieczeniu pracy lub możliwości studiowania. Ta pomoc obejmuje finansowanie usług społecznych oraz projektów poprzez udzielanie corocznych dotacji.
W roku 2016 – 17 Budżet Federalny przeznaczył 5,2 milliona dolarów na trzyletni program  Career Pathways Pilot for Humanitarian Entrants – Pilotażowanie Dróg Zdobycia Zawodu dla Humanitarnych Osiedleńców. Celem tego programu jest pomoc nowym humanitarnym osiedleńcom w dostępie do możliwości zatrudnienia, które najlepiej odpowiadałoby ich wcześniej wykonywanej pracy.

Strong and Resilent Communities grants – Dotacje dla Silnych i Prężnie Działających Społeczności

Finasowanie z tego programu zamierza wspierać lokalne organizacje społeczne. Będą one mogły wkrótce starać się o dofinansowanie projektów, które pomogą w tworzeniu mocnego, zintegrowanego społeczeństwa. Te dotacje będą pomagać w umocnieniu działań organizacji społecznych, aby stawały się bardziej samodzielne oraz przygotowane do wychodzenia naprzeciw lokalnym potrzebom, wzmacniając jednocześnie poczucie przynależności i zaangażowania wśród społeczeństwa.[...]

Citizenship reform – Reforma przyznawania obywatelstwa

Rząd przygotowuje nowy pakiet reform dotyczących australijskiego obywatelstwa. Pakiet ten zawiera zmiany do Australian Values Statement, Citizenship Test and Pledge of Commitment – Potwierdzenie  Australijskich Wartości, Test Obywatelstwa oraz Zobowiązanie do Zaangażowania. [...]
Wspomniany pakiet reform będzie także zawierał większe wymagania odnośnie pobytu. Starający się o obywatelstwo będą musieli udowodnić minimum cztery lata stałego zamieszkania w Australii tuż przed złożeniem podania. Test o obywatelstwo będzie także rozszerzony o pytania obejmujące australijskie wartości – poszanowanie, równość oraz wolność. Wymagany będzie także egzamin znajomości języka angielskiego. Przed staraniem się o obywatelstwo trzeba będzie wykazać się zadowalającym poziomem umiejętności językowych.

English language – Język angielski

Znajomość języka angielskiego, podobnie jak edukacja i zatrudnienie należą do  trzech podstawowych kierunków działania australijskiego rządu.[...]
Ponieważ australijska ekonomia przestawia się z produkcji na usługi, znajomość języka angielskiego staje się coraz ważniejsza, zarówno z perspektywy ekonomicznej  jak i uczestnictwa w tworzeniu zintegrowanej społeczności. Zatwierdzenie przez Parlament nowych przepisów odnośnie uzyskania obywatelstwa planowane jest przed końcem 2017 roku.

Security – Bezpieczeństwo

Podstawą różnorodnego, harmonijnie działającego społeczeństwa Australii jest narodowe bezpieczeństwo. Tak jak wspomniałem na początku, nie jesteśmy wolni od terroryzmu. Poczucie bezpieczeństwa ludności jest jednym z priorytetów australijskiego rządu. Władze odpowiadają na zagrożenia poprzez inwestowanie w działania antyterrorystyczne, poprzez umacnianie granic oraz silne wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.
Te działania zapewniają, że Australia  pozostaje krajem otwartym, wolnym i bezpiecznym. W obronie przed zagrożeniami stawiamy nieugięte przywiązanie do demokracji, stwarzanie każdemu możliwości oraz wymaganie respektowania australijskich wartości.

Reforma przyznawania obywatelstwa jest konieczna dla australijskiej przyszłości jako mocnego, wielokulturowego kraju, połączonego przez lojalność wobec Australii  a także przywiązanie do wolności i dobrobytu. Ważne jest także wyrabianie pewności, że poprzez zabezpieczone granice, władze są w stanie zapanować nad nielegalną imigracją, tak aby zmniejszyć związane z tym ryzyko i skoncentrować się na humanitarnej pomocy dla tych, którzy tego potrzebują. Konieczne jest publiczne zaufanie co do sposobu w jaki kontroluje się imigrację, zapewniając bogaty humanitarny program. W  latach 2016-17 Australia wyda największą liczbę humanitarnych wiz. Będą to dodatkowe wizy dla 12.000 osób wysiedlonych na skutek konfliktu w Syrii i Iraku. Kontynuowany program humanitarny zwiększy liczbę przybyłych osób do 16.250 w latach 2017-18 oraz do 18.750 w latach 2018-19.

Conclusion – Wnioski

Kulturowa różnorodność rzuca światło na naszą przeszłość, celebruje naszą teraźniejszość i będzie kontynuacją naszej siły w przyszłości. Musimy jednak pamiętać, że nasz sukces jako spójnej i zintegrowanej społeczności nie jest dziełem przypadku. Pracowaliśmy nad tym w przeszłości i musimy kontynuować tę pracę na przyszłość.
W cieniu terroryzmu musimy umocnić naszą odpowiedź radykalizmowi i ekstermizmowi. Nie możemy tolerować tych, którzy próbują zaszczepiać  działania przeciwne do australijskiego stylu życia. Idąc do przodu, celebrujemy nasze sukcesy wspólnie, jako wielokulturowy naród. Budujemy naszą przyszłość koncentrując się nie na różnicach, które nas dzielą, ale na wspólnych, łączących nas wartościach. Wolność jest jedną z nich.
Razem, jesteśmy zjednoczeni, silni, odnoszący sukcesy jako wielokulturowy naród.”

Publiczność podziękowała Senatorowi gromkimi brawami. Wiele osób zabrało głos w dyskusji, jaka wywiązała się potem. Senator Zed Seselja odpowiadał rzeczowo na każde ze stawianych pytań, wyjaśniał poruszane kwestie, udzielał rad.  Nawet po oficjalnym zakończeniu spotkania grupka dyskutantów otoczyła  przyjaznego polityka, aby osobiście zamienić z nim kilka zdań.
Szczególne słowa podziękowania należą się prof. Ozdowskiemu za organizowanie tego rodzaju kształcących, cennych spotkań.

Marianna Łacek
Zdjęcia dzięki uprzejmości Western Sydney University

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy