polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy ws. wolności słowa w Internecie. To pokłosie ostatnich incydentów blokowania kont użytkowników lub usuwania opublikowanych przez nich treści w mediach społecznościowych."Polska powinna mieć regulacje chroniące przed nadużyciami wielkich korporacji internetowych, które coraz częściej w imię obrony wolności tę wolność ograniczają." - napisał na twitterze Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. * * * AUSTRALIA: Australia rozpocznie szczepienia na COVID-19 w przyszłym miesiącu w ramach przyspieszonego planu mającego na celu zaszczepienie 4 milionów ludzi do końca marca. W pierwszej fazie pięciostopniowego planu wprowadzenia szczepionki, szczepienie będzie zarezerwowane dla pracowników służby zdrowia pierwszej linii, pracowników kwarantanny, placówek opiekuńczych i podopiecznych oraz najważniejszych polityków federalnych. * * * SWIAT: Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła przed możliwą śmiercią stu tysięcy osób tygodniowo z powodu koronawirusa, informuje Reuters.ak zauważono, obecnie ponad 47 procent zgonów ma miejsce w Ameryce Północnej i Południowej, a w przyszłości według prognoz liczba ta może wzrosnąć. W Europie, zgodnie z oczekiwaniami organizacji, sytuacja się ustabilizuje, ale śmiertelność pozostanie na wysokim poziomie. Według najnowszych danych WHO liczba wykrytych przypadków koronawirusa na świecie przekroczyła 94 miliony. Przez cały ten czas zmarło ponad dwa miliony ludzi.
POLONIA INFO: Festiwal Filmów Polskich w Australii online: 22-31 stycznia 2021 - polishfilmfestival.com.au

środa, 7 października 2015

25 października - wybory do Sejmu i Senatu RP

Kończy się VII kadencja Sejmu RP i VIII kadencja Senatu. Nowe  wybory parlamentarne w Polsce, zarządzone postanowieniem z dnia 17 lipca 2015 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbędą się w niedzielę,  25 października.  Polacy za granicą będą mogli też w nich uczestniczyć rejestrując się do 22 października ( w głosowaniu korespondencyjnym – do 7 października, czyli do końca dzisiejszego dnia, 23:59 czasu wsch. australijskiego) .

Przedstawiamy najważniejsze założenia programowe głównych partii i ugrupowań politycznych ubiegajacych się o mandaty parlamentarne dla swoich kandydatów.

 Prawo i Sprawiedliwość  (od 2001)
Ideologia: konserwatyzm społeczny, narodowy konserwatyzm, solidaryzm. Lider: Jarosław Kaczyński

 – pozbycie się dziedzictwa PRL, lustracja, dekomunizajca i odtajnienie wszystkich dokumentów z okresu PRL;
– przyznanie prezydentowi prawa wydawania na wniosek Rady Ministrów rozporządzeń z mocą ustaw;
– zmniejszenie Sejmu i Senatu, likwidacja Rady Polityki Pieniężnej;
– wprowadzenie trzeciej stawki podatkowej w wysokości 39% dla osób zarabiających powyżej 300 tys. zł (z wyłączeniem osób tworzących nowe miejsca pracy);
– podnoszenie kwoty wolnej od podatku do wysokości minimum egzystencji;
– obniżanie pozapłacowych kosztów pracy (tzw. klina podatkowego);
– likwidacja jednostek budżetowych, funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych i włączenie ich wydatków do budżetu;
– wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie;
– utrzymanie zróżnicowanych stawek podatku VAT przy jednoczesnym obniżaniu stawki podstawowej;
– utrzymanie przez państwo kontroli nad spółkami o strategicznym znaczeniu;
– zachowanie bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych, średnich i na wyższych uczelniach państwowych;
– wycofanie skutków reformy edukacji z 1999 – m.in. powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum i likwidacja gimnazjów
– zachowanie systemu finansowania służby zdrowia;
– obniżenie składki emerytalno-rentowej młodych pracowników o 50%;
– udzielanie kredytów na dogodnych warunkach ludziom młodym chcącym podjąć działalność gospodarczą i tworzącym co najmniej dwa miejsca pracy;
– aktywne członkstwo Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Platforma Obywatelska (od 2001)
Ideologia: Chrześcijańska demokracja, Centryzm.  Lider: Ewa Kopacz – obecny premier rządu RP

– stworzenie w ciągu 10 lat 50 tys. nowych mieszkań na wynajem;
– ograniczenie przywilejów związków zawodowych;
– zniesienie składek ZUS i NFZ. Osoby zatrudnione na jednolitym kontrakcie będą płacić wyłącznie jednolity podatek dochodowy;
– wprowadzenie profilaktyki stomatologicznej, przypisując każdą szkołę do konkretnego gabinetu stomatologicznego;
– utrzymanie wydatków na armię na poziomie co najmniej 2% PKB;
– dokończenie budowy szcześciu okrętów dla Marynarki Wojennej. Stworzenie nowego systemu obrony powietrznej kraju. Rozwinięcie programu pancernego i antyleryjskiego w oparciu o Polską Grupę Zbrojeniową;
– wzmocnienie kolejnych garnizonów w całej Polsce;
– wprowadzenie jednolitego kontraktu, który wyprze umowy cywilnoprawne trwające ponad miesiąc;
– obrona fundamentów UE w zakresie wolnego przepływu osób, pracowników i usług;
– zniesienie obowiązkowych egzaminów na zakończenie szóstej klasy;
– wprowadzenie mieszanego systemu wyborczego do Sejmu i Senatu tj. połączenie JOW i proporcjonalnego rozdziału mandatów;
– 25 mld zł na rewitalizację miast w latach 2014-2020 w ramach funduszy europejskich;
– wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej 12 zł dla umów cywilnoprawnych (zlecenia);
– wprowadzenie 10-procentowej stawki podatkowej dla osób o niskich dochodach.

Razem (od maja 2015)
Ideologia: Socjalizm demokratyczny. Lider: Rada Krajowa

 – wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej w wysokości 15 złotych brutto dla umowy o pracę na czas nieokreślony i 20 złotych brutto dla wszystkich innych rodzajów umów
– 35-godzinny tydzień pracy;
– zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy;
– wprowadzenie jawności płac;
– ograniczenie czasu handlu w niedziele i święta, również w supermarketach;
– podniesienie kwoty wolnej od podatku do dwunastokrotności minimum socjalnego;
– wprowadzenie progresywnej skali podatkowej, według której mniej zarabiający będą płacić niższe, a więcej zarabiający – wyższe podatki niż dziś;
– wprowadzenie stawki podatkowej „dla prezesów” – 75% od dochodów powyżej 500 000 złotych rocznie;
– stworzenie państwowego programu budowy mieszkań pod wynajem, finansowany bezpośrednio z budżetu centralnego;
– finansowanie służby zdrowia bezpośrednio z budżetu państwa, a nie ze składek zdrowotnych;
– zatrzymanie komercjalizacji opieki zdrowotnej;
– zapewnienie powszechnego dostępu do antykoncepcji;
– wprowadzenie refundacji środków antykoncepcyjnych i pełna refundacja zabiegów in vitro;
– bezpłatne podręczniki w szkołach podstawowych i średnich;
– powiązanie nakładów na edukację z PKB;
– zatrzymanie prywatyzacji szkół;
– stopniowe odtworzenie sieci lokalnych połączeń kolejowych i autobusowych;
– ograniczenie wynagrodzenia poselskiego do trzykrotności płacy minimalnej;
– wprowadzenie jednolitego, 480-dniowego urlopu rodzicielskiego, dzielonego po równo pomiędzy rodziców;
– stworzenie nowych miejsc pracy w przemyśle.

KORWiN (od czerwca 2015)
Ideologia: Konserwatywny liberalizm, Eurosceptycyzm. Lider: Janusz Korwin-Mikke

– likwidacja podatków dochodowych (oraz od kupna-sprzedaży);
– wprowadzenie zasady do konstytucji „chcącemu nie dzieje się krzywda”;
– radykalna redukcja biurokracji oraz deregulacja wszelkich zawodów;
– zniesienie przymusu ubezpieczeń;
– obniżka VAT i akcyzy do granic dopuszczalnych przez UE;
– dystansowanie się od większości zaleceń UE (np. propaganda „gender”);
– przywrócenie kary śmierci za umyślne morderstwo;
– przywrócenie wieku emerytalnego;
– żadnych zasiłków socjalnych, żadnych obozów dla imigrantów.

Polskie Stronnictwo Ludowe (od 1990)
Ideologia:
Centryzm, Agraryzm, Chrześcijańska demokracja. Lider: Janusz Piechociński

– rozwiązanie Senatu;
– powołanie izby samorządowej;
– utrzymanie publicznej edukacji i służby zdrowia;
– upublicznienie wszystkich teczek peerelowskich służb;
– poprawienie stosunków z Rosją i Niemcami;
– odpolitycznienie mechanizmu i procedur wyboru do KRRiT, NBP, Trybunału Stanu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, RPO, CBA, ABW;
– odbiurokratyzowanie i uproszczenie przepisów prawnych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej;
– wprowadzenie podatku rodzinnego, umożliwiającego wspólne rozliczanie rodzin;
– wspieranie ekologicznej agroturystyki i działanie dążące do decentralizacji władzy w Polsce.

Zjednoczona Lewica
Partie tworzące koalicję: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy, Partia Zieloni, Polska Partia Pracy

Lider: Barbara Nowacka

– wprowadzenie płacy minimalnej 2500 zł miesięcznie;
– minimalna płaca godzinowa 15 zł, w tym dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
– zero ZUS przez 18 miesięcy dla film zatrudniających pierwszego i drugiego pracownika;
– walka z umowami śmieciowymi;
– prawo do urlopu i chorobowego dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne;
– obniżenie wieku emerytalnego;
– zliczanie do stażu pracy okresu zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych;
– podniesienie najniższych emerytur od 200 zł;
– wyższe emerytury dla wdów i wdowców;
– przyjęcie strategicznych priorytetów polityki gospodarczej w perspektywie 10-letniej;
– reforma centrum zarządzania gospodarką;
– reindustrializacja realizowana dzięki utworzeniu trzech okręgów przemysłowych;
– zwolnienie z podatków PIT dochodów do 21 tys. zł rocznie;
– przywrócenie 40-procentowej stawki PIT dla osób o najwyższych dochodach;
- obniżka VAT do 21%;
– wzrost publicznych nakładów na zdrowie do 7% PKB – przeciętnego poziomu UE;
– prawo do opieki zdrowotnej z racji posiadania obywatelstwa;
– darmowe leki dla najuboższych seniorów;
– refundacja leczenia niepłodności metodąin vitro;
– likwidacja gimnazjów;
– przeznaczenie 60% wzrostu PKB w skali roku na badania, rozwój i inwestycje w naukę;
– wprowadzenie zakazu eksmisji na bruk;
– zwiększenie liczby mieszkań na wynajem;
– rozwój sieci połączeń kolejowych obejmujących również miasta powiatowe;
– likwidacja funduszu kościelnego;
– wyprowadzenie lekcji religii ze szkół.

 

KUKIZ’15
Lider: Paweł Kukiz

-  Nowa Konstytucja z większościową ordynacją wyborczą, obligatoryjnym referendum i systemem prezydenckim
- Sprawny wymiar sprawiedliwości pod kontrolą obywateli
- Pełna przejrzystość i jawność wydatków publicznych
- Zniesienie finansowania partii z pieniędzy podatników
- Przełamanie podziału Warszawa-reszta Polski
- Ograniczenie zadłużenia Polaków
- Koniec z neokolonialną polityką gospodarczą
- Proste, niskie i sprawiedliwe podatki
- Radykalne uproszczenie prawa i administracji - deregulacja systemowa
- Likwidacja sitw politycznych w administracji rządowej, samorządowej i spółkach skarbu państwa
- Silna armia i system obrony terytorialnej
- Ambitna i realistyczna polityka zagraniczna
- Polska waluta narodowa jako gwarant bezpieczeństwa
- Niezależna i suwerenna polityka energetyczna
-  Zdecentralizowana Policja, związana z lokalnymi społecznościami

Nowoczesna (od maja 2015)
Ideologia: Liberalizm, Wolny rynek. Lider: Ryszard Petru

– budowa nowoczesnego społeczeństwa opartego o innowacyjną przedsiębiorczość;
– wolność gospodarcza;
– budowa społeczeństwa obywatelskiego;
– promowanie wykształcenia, aktywności, uczestnictwa obywateli w rządzeniu państwem;
– obniżenie kosztów pracy;
– ograniczenie udziału państwa w gospodarce i dofinansowywania nierentownych branż;
– likwidacja przywilejów grup zawodowych (jak np. górnicy i rolnicy);
– transfer polskich odkryć naukowych do gospodarki;
– reforma systemu opieki zdrowotnej, równy dostęp dla wszystkich, niezależnie od dochodów, miejsca zamieszkania i stanu zdrowia;
– walka z biurokracją krępującą rozwój przedsiębiorczości, uproszczenie procedur;
– przejrzyste i jednoznaczne przepisy;
– pozbawienie partii politycznych finansowania z budżetu państwa;
– ograniczenie do dwóch kadencji w parlamencie;
– możliwość głosowania w wyborach przez Internet.

 
Osoby przebywające za granicą w dniu 25 października mogą głosować osobiście w konsulacie, korespondencyjnie lub na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wyborcy mają czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego do 7 października 2015 r., dopisywać się do spisu wyborców w obwodach za granicą mogą do 22 października  a wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do  głosowania muszą złożyć do 23 października (Jeśli wyborca nie wie, gdzie będzie przebywać 25 października, może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które pozwala zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą).
Elektroniczna rejestracja wyborców: WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015

Wyborcy  za granicą będą głosować na kandydatów do Sejmu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 19 w Warszawie oraz na kandydatów do Senatu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 44 w Warszawie.

Kandydaci  na listach wyborczych z nr 1 w okręgu nr 19, na których będą glosować Polacy za granicą:
  Jarosław Kaczyński (PiS), Ewa Kopacz (PO), Adrian Zandberg (Razem),  Janusz Korwin-Mikke (KORWiN),  Tomasz Jędrzejczak (PSL), Barbara Nowacka (ZL) Paweł Kukiz, KUKIZ’15), Ryszard Petru (Nowoczesna) i Piotr Ikonowicz (RS RP)
na podstawie: Wikipedia, ewybory.eu, wyborcza.pl

Więcej o wyborach: Wybory Parlamentarne 2015, Wikipedia , Obwieszczenie Konsulatu RP w Sydney

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

Promocja

Promocja

Promocja