polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: "Nie będziemy za nic płacić i nie będziemy przyjmować żadnych migrantów" - mówi premier Donald Tusk o przyjętym przez UE pakcie migracyjnym. Polska wraz z Węgrami i Słowacja glosowała przeciw paktowi. * * * AUSTRALIA: Skarbnik Jim Chalmers ogłosił swój trzeci budżet zawierający szereg środków mających zaradzić kryzysowi kosztów utrzymania w Australii: Kredyt w wysokości 300 dolarów na rachunki za energię dla każdego gospodarstwa domowego, 10-procentowa podwyżka dopłat do czynszu i ograniczone ceny leków PBS. * * * SWIAT: Jeśli Zachód przekaże Ukrainie pociski dalekiego zasięgu, strefa sanitarna będzie gdzieś na granicy z Polską – oświadczył Dmitrij Miedwiediew. Rosyjski polityk przypomniał, że pociski typu Storm Shadow/SCALP-EG, które Zachód dostarcza Ukrainie, mają zasięg co najmniej 550 km, dlatego wymagana jest strefa sanitarna, która zapewni bezpieczeństwo rosyjskich granic. Tymczasem Putin i Xi w Pekinie otworzyli rok kultury chińsko-rosyjskiej i podpisali wspólne oświadczenie obu państw „o pogłębianiu relacji, wszechstronnym partnerstwie i współpracy strategicznej”, ustanawiające „nową epokę” w relacjach między Rosją a Chinami. Dla Władimira Putina jest to pierwsza zagraniczna wizyta po zaprzysiężeniu na piątą kadencję w ubiegłym tygodniu.
POLONIA INFO: Kabaret Vis-à-Vis: „Wariacje na trzy babeczki z rodzynkiem” - Klub Polski w Ashfied, 26.05, godz. 15:00

środa, 7 października 2015

25 października - wybory do Sejmu i Senatu RP

Kończy się VII kadencja Sejmu RP i VIII kadencja Senatu. Nowe  wybory parlamentarne w Polsce, zarządzone postanowieniem z dnia 17 lipca 2015 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbędą się w niedzielę,  25 października.  Polacy za granicą będą mogli też w nich uczestniczyć rejestrując się do 22 października ( w głosowaniu korespondencyjnym – do 7 października, czyli do końca dzisiejszego dnia, 23:59 czasu wsch. australijskiego) .

Przedstawiamy najważniejsze założenia programowe głównych partii i ugrupowań politycznych ubiegajacych się o mandaty parlamentarne dla swoich kandydatów.

 Prawo i Sprawiedliwość  (od 2001)
Ideologia: konserwatyzm społeczny, narodowy konserwatyzm, solidaryzm. Lider: Jarosław Kaczyński

 – pozbycie się dziedzictwa PRL, lustracja, dekomunizajca i odtajnienie wszystkich dokumentów z okresu PRL;
– przyznanie prezydentowi prawa wydawania na wniosek Rady Ministrów rozporządzeń z mocą ustaw;
– zmniejszenie Sejmu i Senatu, likwidacja Rady Polityki Pieniężnej;
– wprowadzenie trzeciej stawki podatkowej w wysokości 39% dla osób zarabiających powyżej 300 tys. zł (z wyłączeniem osób tworzących nowe miejsca pracy);
– podnoszenie kwoty wolnej od podatku do wysokości minimum egzystencji;
– obniżanie pozapłacowych kosztów pracy (tzw. klina podatkowego);
– likwidacja jednostek budżetowych, funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych i włączenie ich wydatków do budżetu;
– wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie;
– utrzymanie zróżnicowanych stawek podatku VAT przy jednoczesnym obniżaniu stawki podstawowej;
– utrzymanie przez państwo kontroli nad spółkami o strategicznym znaczeniu;
– zachowanie bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych, średnich i na wyższych uczelniach państwowych;
– wycofanie skutków reformy edukacji z 1999 – m.in. powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum i likwidacja gimnazjów
– zachowanie systemu finansowania służby zdrowia;
– obniżenie składki emerytalno-rentowej młodych pracowników o 50%;
– udzielanie kredytów na dogodnych warunkach ludziom młodym chcącym podjąć działalność gospodarczą i tworzącym co najmniej dwa miejsca pracy;
– aktywne członkstwo Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Platforma Obywatelska (od 2001)
Ideologia: Chrześcijańska demokracja, Centryzm.  Lider: Ewa Kopacz – obecny premier rządu RP

– stworzenie w ciągu 10 lat 50 tys. nowych mieszkań na wynajem;
– ograniczenie przywilejów związków zawodowych;
– zniesienie składek ZUS i NFZ. Osoby zatrudnione na jednolitym kontrakcie będą płacić wyłącznie jednolity podatek dochodowy;
– wprowadzenie profilaktyki stomatologicznej, przypisując każdą szkołę do konkretnego gabinetu stomatologicznego;
– utrzymanie wydatków na armię na poziomie co najmniej 2% PKB;
– dokończenie budowy szcześciu okrętów dla Marynarki Wojennej. Stworzenie nowego systemu obrony powietrznej kraju. Rozwinięcie programu pancernego i antyleryjskiego w oparciu o Polską Grupę Zbrojeniową;
– wzmocnienie kolejnych garnizonów w całej Polsce;
– wprowadzenie jednolitego kontraktu, który wyprze umowy cywilnoprawne trwające ponad miesiąc;
– obrona fundamentów UE w zakresie wolnego przepływu osób, pracowników i usług;
– zniesienie obowiązkowych egzaminów na zakończenie szóstej klasy;
– wprowadzenie mieszanego systemu wyborczego do Sejmu i Senatu tj. połączenie JOW i proporcjonalnego rozdziału mandatów;
– 25 mld zł na rewitalizację miast w latach 2014-2020 w ramach funduszy europejskich;
– wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej 12 zł dla umów cywilnoprawnych (zlecenia);
– wprowadzenie 10-procentowej stawki podatkowej dla osób o niskich dochodach.

Razem (od maja 2015)
Ideologia: Socjalizm demokratyczny. Lider: Rada Krajowa

 – wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej w wysokości 15 złotych brutto dla umowy o pracę na czas nieokreślony i 20 złotych brutto dla wszystkich innych rodzajów umów
– 35-godzinny tydzień pracy;
– zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy;
– wprowadzenie jawności płac;
– ograniczenie czasu handlu w niedziele i święta, również w supermarketach;
– podniesienie kwoty wolnej od podatku do dwunastokrotności minimum socjalnego;
– wprowadzenie progresywnej skali podatkowej, według której mniej zarabiający będą płacić niższe, a więcej zarabiający – wyższe podatki niż dziś;
– wprowadzenie stawki podatkowej „dla prezesów” – 75% od dochodów powyżej 500 000 złotych rocznie;
– stworzenie państwowego programu budowy mieszkań pod wynajem, finansowany bezpośrednio z budżetu centralnego;
– finansowanie służby zdrowia bezpośrednio z budżetu państwa, a nie ze składek zdrowotnych;
– zatrzymanie komercjalizacji opieki zdrowotnej;
– zapewnienie powszechnego dostępu do antykoncepcji;
– wprowadzenie refundacji środków antykoncepcyjnych i pełna refundacja zabiegów in vitro;
– bezpłatne podręczniki w szkołach podstawowych i średnich;
– powiązanie nakładów na edukację z PKB;
– zatrzymanie prywatyzacji szkół;
– stopniowe odtworzenie sieci lokalnych połączeń kolejowych i autobusowych;
– ograniczenie wynagrodzenia poselskiego do trzykrotności płacy minimalnej;
– wprowadzenie jednolitego, 480-dniowego urlopu rodzicielskiego, dzielonego po równo pomiędzy rodziców;
– stworzenie nowych miejsc pracy w przemyśle.

KORWiN (od czerwca 2015)
Ideologia: Konserwatywny liberalizm, Eurosceptycyzm. Lider: Janusz Korwin-Mikke

– likwidacja podatków dochodowych (oraz od kupna-sprzedaży);
– wprowadzenie zasady do konstytucji „chcącemu nie dzieje się krzywda”;
– radykalna redukcja biurokracji oraz deregulacja wszelkich zawodów;
– zniesienie przymusu ubezpieczeń;
– obniżka VAT i akcyzy do granic dopuszczalnych przez UE;
– dystansowanie się od większości zaleceń UE (np. propaganda „gender”);
– przywrócenie kary śmierci za umyślne morderstwo;
– przywrócenie wieku emerytalnego;
– żadnych zasiłków socjalnych, żadnych obozów dla imigrantów.

Polskie Stronnictwo Ludowe (od 1990)
Ideologia:
Centryzm, Agraryzm, Chrześcijańska demokracja. Lider: Janusz Piechociński

– rozwiązanie Senatu;
– powołanie izby samorządowej;
– utrzymanie publicznej edukacji i służby zdrowia;
– upublicznienie wszystkich teczek peerelowskich służb;
– poprawienie stosunków z Rosją i Niemcami;
– odpolitycznienie mechanizmu i procedur wyboru do KRRiT, NBP, Trybunału Stanu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, RPO, CBA, ABW;
– odbiurokratyzowanie i uproszczenie przepisów prawnych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej;
– wprowadzenie podatku rodzinnego, umożliwiającego wspólne rozliczanie rodzin;
– wspieranie ekologicznej agroturystyki i działanie dążące do decentralizacji władzy w Polsce.

Zjednoczona Lewica
Partie tworzące koalicję: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy, Partia Zieloni, Polska Partia Pracy

Lider: Barbara Nowacka

– wprowadzenie płacy minimalnej 2500 zł miesięcznie;
– minimalna płaca godzinowa 15 zł, w tym dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
– zero ZUS przez 18 miesięcy dla film zatrudniających pierwszego i drugiego pracownika;
– walka z umowami śmieciowymi;
– prawo do urlopu i chorobowego dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne;
– obniżenie wieku emerytalnego;
– zliczanie do stażu pracy okresu zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych;
– podniesienie najniższych emerytur od 200 zł;
– wyższe emerytury dla wdów i wdowców;
– przyjęcie strategicznych priorytetów polityki gospodarczej w perspektywie 10-letniej;
– reforma centrum zarządzania gospodarką;
– reindustrializacja realizowana dzięki utworzeniu trzech okręgów przemysłowych;
– zwolnienie z podatków PIT dochodów do 21 tys. zł rocznie;
– przywrócenie 40-procentowej stawki PIT dla osób o najwyższych dochodach;
- obniżka VAT do 21%;
– wzrost publicznych nakładów na zdrowie do 7% PKB – przeciętnego poziomu UE;
– prawo do opieki zdrowotnej z racji posiadania obywatelstwa;
– darmowe leki dla najuboższych seniorów;
– refundacja leczenia niepłodności metodąin vitro;
– likwidacja gimnazjów;
– przeznaczenie 60% wzrostu PKB w skali roku na badania, rozwój i inwestycje w naukę;
– wprowadzenie zakazu eksmisji na bruk;
– zwiększenie liczby mieszkań na wynajem;
– rozwój sieci połączeń kolejowych obejmujących również miasta powiatowe;
– likwidacja funduszu kościelnego;
– wyprowadzenie lekcji religii ze szkół.

 

KUKIZ’15
Lider: Paweł Kukiz

-  Nowa Konstytucja z większościową ordynacją wyborczą, obligatoryjnym referendum i systemem prezydenckim
- Sprawny wymiar sprawiedliwości pod kontrolą obywateli
- Pełna przejrzystość i jawność wydatków publicznych
- Zniesienie finansowania partii z pieniędzy podatników
- Przełamanie podziału Warszawa-reszta Polski
- Ograniczenie zadłużenia Polaków
- Koniec z neokolonialną polityką gospodarczą
- Proste, niskie i sprawiedliwe podatki
- Radykalne uproszczenie prawa i administracji - deregulacja systemowa
- Likwidacja sitw politycznych w administracji rządowej, samorządowej i spółkach skarbu państwa
- Silna armia i system obrony terytorialnej
- Ambitna i realistyczna polityka zagraniczna
- Polska waluta narodowa jako gwarant bezpieczeństwa
- Niezależna i suwerenna polityka energetyczna
-  Zdecentralizowana Policja, związana z lokalnymi społecznościami

Nowoczesna (od maja 2015)
Ideologia: Liberalizm, Wolny rynek. Lider: Ryszard Petru

– budowa nowoczesnego społeczeństwa opartego o innowacyjną przedsiębiorczość;
– wolność gospodarcza;
– budowa społeczeństwa obywatelskiego;
– promowanie wykształcenia, aktywności, uczestnictwa obywateli w rządzeniu państwem;
– obniżenie kosztów pracy;
– ograniczenie udziału państwa w gospodarce i dofinansowywania nierentownych branż;
– likwidacja przywilejów grup zawodowych (jak np. górnicy i rolnicy);
– transfer polskich odkryć naukowych do gospodarki;
– reforma systemu opieki zdrowotnej, równy dostęp dla wszystkich, niezależnie od dochodów, miejsca zamieszkania i stanu zdrowia;
– walka z biurokracją krępującą rozwój przedsiębiorczości, uproszczenie procedur;
– przejrzyste i jednoznaczne przepisy;
– pozbawienie partii politycznych finansowania z budżetu państwa;
– ograniczenie do dwóch kadencji w parlamencie;
– możliwość głosowania w wyborach przez Internet.

 
Osoby przebywające za granicą w dniu 25 października mogą głosować osobiście w konsulacie, korespondencyjnie lub na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wyborcy mają czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego do 7 października 2015 r., dopisywać się do spisu wyborców w obwodach za granicą mogą do 22 października  a wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do  głosowania muszą złożyć do 23 października (Jeśli wyborca nie wie, gdzie będzie przebywać 25 października, może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które pozwala zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą).
Elektroniczna rejestracja wyborców: WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015

Wyborcy  za granicą będą głosować na kandydatów do Sejmu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 19 w Warszawie oraz na kandydatów do Senatu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 44 w Warszawie.

Kandydaci  na listach wyborczych z nr 1 w okręgu nr 19, na których będą glosować Polacy za granicą:
  Jarosław Kaczyński (PiS), Ewa Kopacz (PO), Adrian Zandberg (Razem),  Janusz Korwin-Mikke (KORWiN),  Tomasz Jędrzejczak (PSL), Barbara Nowacka (ZL) Paweł Kukiz, KUKIZ’15), Ryszard Petru (Nowoczesna) i Piotr Ikonowicz (RS RP)
na podstawie: Wikipedia, ewybory.eu, wyborcza.pl

Więcej o wyborach: Wybory Parlamentarne 2015, Wikipedia , Obwieszczenie Konsulatu RP w Sydney

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy