polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Premier Donald Tusk chce ufortyfikować granice z Białorusią i Rosją. Oświadczyl, że podjął decyzję, aby wydać na to 10 mld zł. Tusk ma trudności z realizacją obietnic wyborczych ze względu na znacznie wyższy budżet obronny. Polska ma wydać w tym roku 4,2 proc. swojego PKB na obronność, najwięcej w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Tymczasem wg danych Ministerstwa Finansów wynika, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2024 r. wyniosło ok. 1 bln 445,5 mld zł, co oznacza wzrost o 15,2 mld zł, czyli o 1,1 proc. w stosunku do marca br. * * * AUSTRALIA: Nakaz szczepień przeciwko COVID-19 w najbardziej zaludnionym stanie Australii Nowej Południowej Walii (NSW) w końcu się zakończył dla wszystkich pracowników służby zdrowia i studentów. Nowa dyrektywa polityczna wydana przez NSW Health ujawnia, że departament usunął ten wymóg po prawie trzech latach. * * * SWIAT: Przed dwiema wojnami światowymi media dość długo przygotowywały się do wojny. Myślę, że to, co dzieje się dziś w Brukseli i Waszyngtonie, ale bardziej w Brukseli niż w Waszyngtonie, jest rodzajem przygotowania nastrojów do ewentualnego bezpośredniego konfliktu. Można śmiało powiedzieć, że trwają przygotowania do przystąpienia Europy do wojny, widzimy to w mediach i wypowiedziach polityków - powiedział premier Węgier Victor Orban w radiu Kossuth.
POLONIA INFO: Kabaret Vis-à-Vis: „Wariacje na trzy babeczki z rodzynkiem” - Klub Polski w Ashfied, 26.05, godz. 15:00

piątek, 7 listopada 2014

Konsul Jurkowska: Nauczanie języka polskiego priorytetem działań MSZ

Konferencję otworzyła Konsul Generalna RP w Sydney,
Regina Jurkowska. Fot.P.Moczydłowski
Pierwsza w historii polskiego szkolnictwa na Antypodach, zakrojona na tak szeroką skalę Konferencja zorganizowana została staraniem Zrzeszenia Polskich Nauczycieli w Australii przy współpracy z Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney.

Oficjalne otwarcie Konferencji odbyło się w sali Konsulatu RP w sydnejskiej dzielnicy Woollahra. Uczestniczący w tej uroczystości nauczyciele mieli już za sobą nieformalne spotkanie poprzedniego dnia w Klubie Polskim w Ashfield, wizytę w polskich szkołach oraz zwiedzenie polskiej wystawy w Goethe Institut „Od Solidarności do Okrągłego Stołu”.
Otwierając Konferencję, Konsul Generalna RP, pani Regina Jurkowska zwróciła się do zebranych następującymi słowami:

Szanowni Państwo, Panie Profesorze, Drodzy Nauczyciele,

Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na konferencji metodycznej dla nauczycieli polonijnych zatytułowanej „Uczymy języka polskiego w XXI w.” Cieszę się, że Konsulat mógł być współorganizatorem tego ważnego polonijnego wydarzenia. Cieszę się przede wszystkim Państwa odzewem. Mamy tu przedstawicieli szkol polskich z całej Australii, a także z Nowej Zelandii. To już jest właściwie regionalna konferencja metodyczna południowej półkuli. I mamy zamiar tego rodzaju konferencje praktykować i organizować cyklicznie. Wierzę, ze z czasem one się staną wyznacznikiem trendów w nauczaniu języka polskiego za granica, a może nawet uda nam się kiedyś wydać publikacje zawierającą rezultaty naszych konferencji. To jednak dalsze plany.

Tymczasem, korzystając z faktu, że jesteście tu Państwo tak licznie zgromadzeni, wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom czy wątpliwościom, chciałabym powiedzieć kilka słów o możliwościach wspierania przez Konsulat Państwa działań. Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce jest nadrzędnym priorytetem wynikającym z działań programowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to jeden z najbardziej oczywistych i nieustannych priorytetów współpracy Polski z diasporą. Oczywistym jest, ze zapewnienie możliwości nauki języka i towarzyszącego jej przekazu wiedzy o Polsce stanowi podstawę utrwalania tożsamości etnicznej i dziedzictwa kulturowego. Kluczowe w tym zakresie jest przekonywanie rodziców polonijnych dzieci do korzyści wynikających z dwujęzyczności. Ważne jest również zapewnienie jak najbardziej atrakcyjnych i kompetentnie przeprowadzonych zajęć językowych, które stanowiłyby ciekawa alternatywę dla innych zajęć, na które generalnie uczęszczają dzieci w czasie pozaszkolnym. Ze smutkiem konstatujemy, ze istnieje bardzo znaczna część dzieci polskiego pochodzenia urodzonych za granicą, które nie posługują się w ogóle językiem polskim. Wydaje mi się, ze warto dokładać wszelkiego trudu, by te dzieci i ich rodzice mogli zrozumieć, ze przynależność do Narodu Polskiego jest czymś wyjątkowym, by mogli oni odczuć potrzebę bycia Polakami, kultywowania polskich tradycji, by mogli być dumni ze swoich korzeni. Jest to szczególnie ważne - ale tez w pewien sposób ułatwione - w tak różnorodnym kulturowo społeczeństwie, jakim jest społeczeństwo australijskie, w społeczeństwie, które pielęgnowanie tej różnorodności stawia na jednym z najwyższych miejsc. Dlatego potrzebujemy Państwa zaangażowania i pomysłowości, aby wspólnie z Państwem promować język polski.

Nasze narzędzia, choć stosunkowo skromne, nie są jednak znikome. W swoich teczkach z materiałami znajdziecie Państwo formularz projektowy. Jeżeli macie Państwo pomysł na jakiś ciekawy projekt, który stanowiłby uzupełnienie Państwa standardowej działalności, może to być założenie lub unowocześnienie strony internetowej Państwa szkoły, dodatkowe zajęcia, np. teatralne, bardzo proszę o wypełnienie tego formularza i przeslanie na adres w nim wskazany. Chce przypomnieć i wyjaśnić, ze Konsulat nie udziela dotacji na dofinansowanie działalności szkol. Konsulat może jedynie dofinansować lub współuczestniczyć w realizacji Państwa projektów. Projekty te musza być dokładnie opisane i rozplanowane pod względem finansowym i są rozliczane na podstawie poniesionych wydatków, najlepiej bezpośrednio z usługodawcami. Nie ma takiej sytuacji, ze szkoła otrzymuje z góry jakąś kwotę pieniędzy na realizacje jakichś nieokreślonych projektów. Finansowanie jest zawsze związane z konkretnym projektem, a realizacja tego projektu monitorowana przez naszych pracowników. Jeżeli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w tym zakresie, bardzo prosimy o kontakt. Zachęcamy do jak najbardziej otwartej komunikacji z Konsulatem. Często spotykamy się z pytaniem, dlaczego jakaś szkoła otrzymała wsparcie, a inna nie. Odpowiedz jest prosta: szkoły, które otrzymały wsparcie, po prostu o nie wystąpiły. Przedstawiły projekt, który został zaakceptowany przez centrale MSZ. Nie jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw Państwa potrzebom, jeżeli o nich nie wiemy. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy rozmawiali i starali się wzajemnie zrozumieć.        

Drugą, obok działań projektowych w partnerstwie z podmiotami lokalnymi, stroną działalności Konsulatu na rzecz wspierania języka polskiego jest organizowanie własnych imprez promocyjnych. Ubiegłoroczna zabawa choinkowa w Konsulacie, ogromny sukces Dnia Dziecka, konkurs plastyczno-literacki „Czym jest dla mnie Polska”, na który wpłynęło w sumie ponad 80 prac z całej Australii – są to działania obliczone na przyciągnięcie najmłodszych pokoleń Polaków i ich rodziców. Powodzenie, jakim cieszą się tego rodzaju imprezy, świadczy o tym, że jest na nie ogromne zapotrzebowanie. Staramy się wypełnić tę lukę, wskazując rodzicom, jak wiele korzyści mogą osiągnąć ich dzieci poprzez kultywowanie polskości: chociażby tak banalne punkty na maturze, które liczą się do przyjęcia na studia, a mogą zadecydować o losie wielu maturzystów polskiego pochodzenia. Obecnie przygotowujemy dwa duże wydarzenia, na które chciałabym przy okazji Państwa oraz uczniów Państwa szkół serdecznie zaprosić. Pierwszy z nich, to inauguracja cyklu „Konsulat czyta dzieciom”, która będzie miała miejsce 9 listopada w Maritime Museum przy Darling Harbour w Sydney. Będziemy promować wydanie w Australii książeczki z wierszem Tuwima „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, a przy okazji poczytamy inne wiersze Tuwima dla dzieci w wersjach polskiej i angielskiej. Planujemy również zabawy i konkursy – z nagrodami – na kanwie przeczytanych treści. Natomiast na zakończenie roku – 30 listopada organizujemy święto sportu dla polonijnych dzieci w klubie piłkarskim w Sydenham. Planujemy przeprowadzenie zawodów drużynowych w kilku dziedzinach sportu. Mamy nadzieje, ze uda nam się skompletować kilka drużyn z polskich szkol w Nowej Południowej Walii, a może nawet również z innych stanów. Liczymy w tym względzie na Państwa wsparcie, a o szczegółach będziemy informować.        

Na zakończenie chciałabym raz jeszcze zachęcić wszystkich Państwa bez wyjątku do kontaktów z nami i komunikowania nam Państwa pomysłów i propozycji działań, które pomogą nam w sposób aktywny, skoordynowany i przynoszący widoczne rezultaty działać na rzecz kultywowania języka polskiego w naszym regionie. Niech ta konferencja będzie pierwszym – ale milowym – krokiem w tym celu. Tym samym uważam ją za otwarta i zapraszam do wysłuchania niezwykle ciekawie zapowiadających się referatów, a także do wspólnej owocnej dyskusji.    
oprac. Marianna Łacek

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy