polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: W środę wieczorem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyły się rozmowy z rolnikami, którzy protestowali przeciwko wwożeniu ukraińskiego zboża do Polski. Zostało wypracowane porozumienie, które obejmuje 11 punktów, m.in. przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy oraz wprowadzenia „Tarczy dla branży rolno-spożywczej” w wysokości co najmniej 10 mld zł. Od czerwca 2022 roku Ukraina mogła bez ograniczeń taryfowych i pozataryfowych wwozić zboże do UE. W praktyce większość pozostawala w Polsce co zrodziło narastające problemy polskich producentów. * * * AUSTRALIA: Lider Partii Pracy Chris Minns będzie 47. premierem Nowej Poludniowej Walii – prowadząc swoją partię do zwycięstwa po 12 latach w opozycji. Dominic Perrottet i jego rząd koalicyjny zostali odsunięci od władzy w wyborach stanowych , które odbyły się w sobotę. * * * SWIAT: Serbia zapomni o agresji NATO z 1999 roku tylko wtedy, gdy wszyscy Serbowie znikną, powiedział prezydent Serbii Aleksandar Vucic, przemawiając na uroczystościach żałobnych z okazji 24. rocznicy agresji NATO na Jugosławię. Wypowiedź Vucicia była odpowiedzią na słowa ambasadora USA w Belgradzie Christophera Hilla, który wyraził nadzieję, że "Serbowie zapomną o swoich żalach" wobec agresji NATO.
POLONIA INFO: Projekcja filmu "WYSZYŃSKI" - ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE" - Konsulat Generalny RP w Sydney, 10.03, godz. 18:30

czwartek, 13 czerwca 2013

Marianna Łacek: Z myślą o maturze...

Sydnejscy maturzyści języka polskiego. Fot. M Man

Język polski się liczy! Liczy się w całej Australii jak każdy przedmiot na poziomie 2 Units. W stanie NSW oznacza to wartość 100 punktów, co w przeliczeniu stanowić może aż 20% końcowej sumy ATAR, wyniku determinującego przyjęcie na studia.

Rok rocznie do egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępuje w naszym stanie od 30 do 40 uczniów. Z prawdziwą dumą i satysfakcją musimy przyznać, że zdają oni ten egzamin bardzo dobrze. Zdecydowana większość uzyskuje wyniki powyżej 90% czyli ‘Band 6’. Nawet ci, którzy uzyskali w latach poprzednich ‘Band 5’ (wynik pomiędzy 80 % i 90%) mogli poszczycić się tym, że język polski był ich najlepiej zdanym przedmiotem.
Główna przyczyna takiego stanu rzeczy leży już w samym fakcie, że mamy naprawdę wspaniałą młodzież. Nasi uczniowie także mogą zawsze liczyć na poparcie swoich rodziców. Nie chodzi tu tylko o uczenie poprawności w mówieniu po polsku, chociaż i to jest bardzo cenne. Liczy się samo zachęcenie do zapisania się na lekcje polskiego, dostosowanie swoich zajęć tak, żeby w sobotę rano można było umożliwić dziecku dotarcie do polskiej szkoły, zainteresowanie tym co się w polskiej klasie dzieje.

Wszystko to wymaga pewnego wysiłku, ale jest to wysiłek, który procentuje wielokrotnie. Każdy gdzieś należy. Każdy skądś pochodzi. Nie ma ludzi ‘z nikąd’. My pochodzimy z Polski. Mamy wiele powodów do dumy ze swojego pochodzenia. Jeśli chcemy nasze dzieci dobrze wyposażyć na całą ich przyszłość, musimy pomóc im zakorzenić się mocno w polskiej kulturze.

A kultura, to przede wszystkim język – on tę kulturę tworzy i przekazuje ją innym. To na pewno nie przeszkodzi naszym dzieciom być dobrymi Australijczykami. Wręcz odwrotnie, mamy liczne dowody na to jak znajomość języka polskiego pomogła młodym ludziom w osiągnięciu sukcesu zawodowego i  społecznego zarówno tutaj jak i w Europie. Szczególnie istotne jest to dzisiaj, kiedy na młodego człowieka czyha tyle pułapek. Tak jak w słynnym filmie Zanussiego ‘Constant’ każdy człowiek musi mieć swój trwały punkt odniesienia. Nawet jeśli wszystko ulegnie zmianie, nawet jeśli młodemu człowiekowi będzie się wydawać, że traci grunt pod nogami – jego zakorzenienie w polskości będzie służyć mu za kotwicę, która pozwoli przetrwać.
  Ale wróćmy do wyników maturalnych z języka polskiego. Z całą pewnością mamy dużo do zawdzięczenia naszym nauczycielkom. Jako dowód niech posłuży ‘Polish Study Day’  - Dzień Powtórki do Matury. Departament Edukacji popiera organizowanie takich dni dla wszystkich języków. W tym roku jako datę wybrano sobotę, 8 czerwca. Nie wszyscy nauczyciele wykorzystali tę możliwość. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w czasie trwania takiego ‘Study Day’ to dodatkowa praca dla nauczycieli. Nie każdy chce się tego podjąć. Na szczęście nasze polskie nauczycielki klas maturalnych nie szczędzą czasu ani wysiłku, by przekazać młodzieży to co będzie im niezbędne w solidnym przygotowaniu się do matury.
  Zadania tego podjęły się trzy nauczycielki, najbardziej doświadczone w prowadzeniu klas maturalnych języka polskiego. Każda co roku przygotowuje swoją klasę, realizując wymagania programu. Każda zdaje sobie sprawę, że oprócz wiedzy istotny jest także sposób prowadzenia lekcji, ściśle powiązany z osobowością nauczycielki. Dlatego ważne jest aby podczas takiego spotkania maturzystów młodzież mogła zaczerpnąć informacji przedstawianych przez różne osoby.  

Przygotowujące ‘Polish Study Day’zaangażowane w tę pracę nauczycielki wyznają zasadę, że wszyscy maturzyści są nasi. Bez względu na to czy chodzą oni do klasy w Liverpool, Ashfield, Randwick, Chatswood czy Seven Hills. Wszystkim uczniom należy się jak najlepsze przygotowanie do matury.  W tym celu poszczególne nauczycielki opracowały następujące sesje:
  Pani Mira Zuber (Seven Hills) przygotowała teoretyczne informacje oraz przeprowadziła praktyczny egzamin ustny. Wybrała jednego ze swoich uczniów i na jego przykładzie przedstawiła jak na prawdziwym egzaminie będzie wyglądać najpierw rozmowa ( Conversation 10 %) oraz dyskusja na wybrany przez ucznia temat (Discussion 15%) . Do tego tematu każdy mógł się przygotowywać nawet przez 2 lata, oczywiście pod kierunkiem nauczycielki i przy wsparciu rodziców.

Pani Gosia Vella (Randwick) przeprowadziła najpierw sesję sprawdzającą rozumienie tekstów wysłuchanych – Listening and Responding (30 %). Ta część egzaminu wymaga kilku krótszych odpowiedzi na pytania po angielsku a także jednej dłuższej odpowiedzi po polsku. Oczywiście, wykorzystać należy tylko informacje z wysłuchanych tekstów.
  Pani Vella pokazała także jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności odpowiadając po angielsku na pytania w pierwszej części egzaminu czytania ze zrozumieniem – Reading and Responding part A (10%).  Swoją sesję przygotowała wykorzystując dostępne urządzenia audio - wizualne.

Pani Marianna Łacek (Ashfield) przygotowała sesję trzecią – odpowiedzi po polsku w części egzaminu, czytanie ze zrozumieniem Reading and Responding Part B (15%) a także ostatnią część egzaminu – Writing in Polish (20%). Swoje wystąpienie Pani Łacek ilustrowała planszami, na których umieszczone były wzory wymaganych przez program form wypowiedzi pisemnych.
  Przygotowanie do matury z języka polskiego odbyło się w Ashfield, gdzie zlokalizowany jest  najstarszy Polski Ośrodek Sobotniej Szkoły Języków. Pomimo, że sesja wypadła w sobotę poprzedzającą długi weekend, stawili się prawie wszyscy uczniowie. Nauczycielki zadbały nie tylko o stronę intelektualną spotkania. Przygotowały także poczęstunek – zdrowotne kanapki, ciasta domowego wypieku, orzeszki, chrupki oraz napoje zimne i gorące. To miało być spotkanie polskie, a jako takie nie mogło się odbyć bez poczęstunku.

Polscy maturzyści mieli możliwość poznać się między sobą, wymienić swoje adresy podzielić się informacjami na temat matury z innych przedmiotów. Wszystko po to, aby zminimalizować nieodłączny stres przedmaturalny.
  Kolejne spotkanie wszystkich polskich maturzystów odbędzie się podczas ustnego egzaminu maturalnego (3 sierpnia). Maturę pisemną będą zdawali w październiku,  indywidualnie, w swoich szkołach.

Natomiast w sobotę, 2. listopada spotkamy się wszyscy na dorocznym Balu Maturalnym. Już teraz prosimy naszych przyjaciół i sympatyków o zarezerwowanie sobie tej daty w kalendarzu.
  Apelujemy także do wszystkich Państwa, których dzieci chodzą do średniej szkoły o zapisywanie ich na sobotnie lekcje polskiego. Nauczanie jest całkowicie bezpłatne. Władze oświatowe dają szansę naszym dzieciom. Od nas zależy jak my tę sznsę wykorzystamy.
 
Marianna Łacek

Wszelkich informacji  maturach z języka polskiego udzielić mogą:

Marianna Łacek                                                           Gosia Vella

Tel.(02) 9798 8690                                                       tel. (02) 9311 3723

Email: [email protected]                              [email protected]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy