polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Były minister obrony Mariusz Błaszczak przedstawił w Sejmie proponowany przez PiS pakt dotyczący bezpieczeństwa granic. Zakłada on m. in. stworzenie pól minowych na granicy z Rosją i Białorusią. „Należy w ramach tego wzmocnienia granicy również wypowiedzieć Konwencję Ottawską, która dotyczy nieużywania min przeciwpiechotnych. Granice z Białorusią i z Rosją należy wzmocnić poprzez stworzenie pól minowych, poprzez zaminowanie zarówno jednej, jak i drugiej granicy” – oświadczył szef klubu PiS. * * * AUSTRALIA: Chiński premier Li Qiang przybył w sobotę do Australii, mówiąc, że stosunki miedzy oboma państwami "wróciły na właściwe tory". Jest pierwsza od 7 lat wizyta premiera Chin w Australii. Australia ma "wyjątkową pozycję, aby połączyć Zachód ze Wschodem" i jest "ważną siłą globalizacji gospodarczej i wielobiegunowości świata", powiedział Li na lotnisku w Adelajdzie. Podczas czterodniowej wizyty Li odwiedzi również stolicę Canberrę i górniczy stan Australia Zachodnia. Australia jest największym dostawcą rudy żelaza do Chin. * * * SWIAT: Rosyjski prezydent odbył pierwszą od 24 lat wizytę w Korei Północnej. Po rozmowach liderów Rosji i KRLD został zawarty układ o wszechstronnym partnerstwie strategicznym. Ma on podnieść współdziałanie między dwoma krajami „na nowy poziom”. Dotyczy to obszarów politycznych, handlowych i inwestycyjnych, kulturalnych i humanitarnych, a także sfery bezpieczeństwa. Przewiduje „wzajemną pomoc w przypadku agresji przeciwko jednej ze stron”.
POLONIA INFO: Polish Film Festival Sydney 2024 - Opening Night - Palace Norton Street, 23.06, godz. 16:30

czwartek, 9 maja 2013

Iwona Pruszyńska: Stosowanie polskiego prawa w Australii


Mec. Iwona Pruszyńska

Czy prawo polskie potrzebne jest Polakom mieszkającym w Australii? Być może dla niektorych z nas, emigrantów polskiego pochodzenia  nie jest to sprawa istotna. Jednak  z momentem przystąpienia Polski do Uni Europejskiej posiadanie np. obywatelstwa polskiego stało się bardzo atrakcyjne.
Wielu z nas  wciąż utrzymuje stałe więzi rodzinne z Polską, nawiązyje kontakty biznesowe. Polacy na emigracji coraz częściej inwestują w Polsce, kupują  nieruchomości, importują, eksportują, edukują w Polsce czy w ogóle w Europie swoje dzieci. W końcu  rozwiazują problemy rodzinne,  dziedziczą majątki i wracają do Polski na emeryturę. Tego typu aktywność Polonii wymaga często profesjonalnej pomocy prawników znających prawo polskie.  W Australii powstał oddział  kancelarii prawnej Concordia, która zajmuje się właśnie tymi sprawami. Kancelarię reprezentuje w Sydney mec. Iwona Pruszyńska, prawnik prawa polskiego, europejskiego i miedzynarodowego.
Iwona Pruszyńska, znana dzieciom i rodzicom z Polskiej Szkoły w Randwick, gdzie  w ubiegłym roku pełniła funkcę dyrektora, jest  absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Sydney University. W latach 2000-2003 wykładowca z zakresu prawa Uni Europejskiej w Centrum Szkoleniowym “Kadra” w Warszawie. Jest autorem artykułów o tematyce prawa europejskiego oraz z zakresu prawa konkurencji i konsumentów m.in w periodyku „Business”. Współautor projektów rozporządzeń wprowadzających prawo Uni Europejskiej w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów. Była uczestnikiem szeregu szkoleń prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów oraz Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 2001-2003 Wiceminister Finansów oraz Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Prof dr hab Witold Modzelewski powierzył jej zadanie stworzenia oraz zarządzania Biurem Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz 16 jej oddziałów.  Od roku 2004 na stałe przebywa w Australii. W roku 2011 wzieła udział w misji humanitarnej w Republice Południowej Afryki  jako pro bono prawnik/obrońca praw człowieka.

O powstaniu oddziału kancelarii prawnej Concordia w Sydney i potrzebach stosowania prawa polskiego na terenie Australii z Iwoną Pruszyńską rozmawia Krzysztof Bajkowski:


 Skąd wziął się pomysł praktykowania prawa polskiego w Australii?
 Z zapotrzebowania na tego rodzaju usługi prawnicze wśród Polonii Australijskie,j a także wśród obcokrajowców utrzymujących kontakty biznesowe z Polską.
Według ostatniego australijskiego spisu powszechnego z 2011 r., w Australii mieszka około 170 tys. osób mających pochodzenie polskie. Spis wykazał także, że w Australii mieszka ok. 48,5 tys. osób urodzonych w Polsce i że językiem polskim w domu posługują się ok. 50,5 tyś. osób. Obecnie obserwuje się rownież pewien napływ do Australii młodych Polaków, którzy podejmują tutaj studia albo przyjeżdżają na kontrakty do pracy, część z nich z zamiarem osiedlenia się na stałe. Są też przypadki osób przesiedlających się z Wlk. Brytanii, Irlandii oraz USA.  Większość z tych osób wciąż utrzymuje stałe więzi gospodarcze i rodzinne z Polską. Powiem więcej, nie tylko utrzymuje ale wrecz inicjuje. Polacy na emigracji coraz częściej inwestują w Polsce, kupują nieruchomości, importują, eksportują, edukują w Polsce czy w Europie swoje dzieci, dziedziczą majątki rodzinne, spędzają w kraju wakacje itd. Tego typu aktywność Polonii wymaga czasami profesjonalnej pomocy prawnej, której nie można uzyskać od lokalnych prawnikow, a szukanie na własną ręke kompetentnej kancelarii na terenie Polski a później współpraca z nią może być i z regóły jest klopotliwa dla kogoś kto mieszka na drugim końcu świata, w innej strefie czasowej.
Od jakiegoś czasu coraz więcej moich znajomych zwracało się do mnie z prośbą
o skontaktowanie ich z prawnikiem w Polsce, który mógł by poprowadzić dla nich rożne sprawy: od zarejestrowania narodzin dziecka w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego po renegocjacje umowy z nieuczciwym bankiem. Za każdym razem Concordia działała szybko i bardzo sprawnie. Powstał więc pomysł aby utworzyć przedstawicielstwo kancelarii w Sydney, co w dużej mierze ulatwiło by  i przyspieszyło komunikacje z klientem.
Co konkretnie oferuje swoim klientom australijski oddział polskiej kancelarii Concordii?
 Oferujemy przede wszystkim sprawne pośrednictwo w kontaktach z biurem w Polsce a także wstępne doradztwo oraz rozpoznanie sprawy, przyjęcie i przygotowanie dokumentów, jednym słowem zminimalizowanie procedury przygotowawczej. Drugim aspektem naszej działalności jest pomoc obywatelom polskim w sprawach konsularnych tu na miejscu w Australii, przygotowanie wniosków wizowych, paszportowych, doradztwo w sprawch nadania, uznania, odzyskania obywatelstwa polskiego. Doradztwo w sprawch transgranicznych – np. kwestia opodatkowania czy uregulowania spraw rodzinnych (pomagamy Polakom zamieszkałym w NSW w sprawach rozwodowych, podziału majątku, opieki nad małoletnimi, egzekucji alimentów zagranicznych, czasami bez konieczności wszczynania postępowania przed sądem polskim). Ta lista oczywiście nie jest zamknięta
i zależy przede wszystkim od konkretnego przypadku i potrzeb klienta.

 Z czym najczęściej zwracają sie do Was klienci?
 Spektrum otrzymywanych zleceń jest naprawdę szerokie. Na terenie Polski, na dzień dzisiejszy największą popularnością, jeśli mogę się tak wyrazić, cieszy się zapotrzebowanie na repezentacje klienta przed organami administracji rządowej, sądami i innymi instytucjami na terenie Polski: rejestracja narodzin dziecka, wystąpienie o nadanie PESEL, odnowienie prawa jazdy, umorzenie mandatów, reprezentacja przed urzędem skarbowym w sprawach karno-skarbowych, negocjacja rozłożenia zalegości na raty, jak już wcześniej wspomniałam negocjacje z bankami, szczególnie w imienu posiadaczy kredytów hipotecznych, też reprezentacja przy kupnie, zamianie, sprzedaży nieruchomości. Mieliśmy też zlecenie dotyczące odzyskania mienia, sciągnięcia długu od wierzyciela, który wyjechał do Polski, czy wyegzekwowania zwrotu bezprawnie przetrzymywanej zaliczki przez właściciela domku w górach, który odmowił jej oddania po otrzymaniu informacji że klient rezygnuje z wakacji w Polsce.
Osobną grupą klientów są firmy oraz przedsiębiorcy prowadzący biznes z lub na terenie Polski. Tu zakres usług obejmuje przede wszystkim prowadzenie postępowań rejestracyjnych, sporządzanie aktów wewnętrznych, analiza i ocena ryzyka gospodarczego projektów umów, doradztwo i udział w negocjacjach biznesowych.
 A na terenie Australii?
Na terenie Australii potrzeba zastosowania prawa polskiego i pomoc w tym zakresie jest oczywiście prawie marginalna w porównaniu ze sprawami prowadzonymi w Polsce. Mogę jednak wyodrębnić jeden, bardzo silny obecnie trend. Mam tu na myśli sprawę obywatelstwa polskiego.
Z momentem przystąpienia Polski do Uni Europejskiej posiadanie obywatelstwa polskiego stało sie bardzo atrakcyjne. Jako obywatel Polski, a tym samym obywatel Uni Europejskiej, jego posiadacz korzysta z wielu udogodnień i przywilejów na terenie całej Unii począwszy od swobodnego poruszania się i osiedlania na jej terytorium (bardzo atrakcyjne chociażby dla Australijczykow, którzy w podróżowaniu po Europie ograniczeni są wizami terminowymi), prawa wolności gospodarczej (czyli prawo do podejmowania pracy w kraju unijnym bez konieczności starania się o jakiekolwiek zezwolenia) aż po prawo do swobodnej edukacji (czytaj w tej samej cenie co obywatele danego kraju). To ostanie wydaje się szczególnie atrakcyjne dla młodych Australijczyków z polskimi korzeniami, którzy marzą o studiach w Europie. Powoduje to wzrost zainteresowania obywatelstwem polskim, jego nabycia, odzyskania czy uznania. Doradztwo i pomoc w tym zakresie wydaje się jednym
z podstawowych przyszłych specjalizacji „Concordii Australia”.
Pare słów o prawnikach, ktorzy tworzą Concordie?
Na terenie Australii mam przyjemność osobiście reprezentować  kancelarię a w Polsce dwoje doświadczonych i cieszących się wysoką renomą na rynku usług prawnych, radców prawnych:
 Monika Pruszyńska - Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Katowicach, mediator, negocjator, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; zdobyła wieloletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego i osób fizycznych.
Marlena Prochowska - Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, pośrednik w obrocie nieruchomościami, filolog angielski, absolwent Uniwersytetu Adama Mickeiwicza w Poznaniu; specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie podmiotów gospodarczych oraz prawie bankowym.  Marlena Prochowska jest rownież tłumaczem przysiegłym języka angielskiego, niezbędnych tlumaczeń dokumentów australijskich dokonujemy więc w ramach świadczonych usług.
Osoby, które są zainteresowane tymi wszystkimi zagadnieniami jak mogą  skontaktować się z Waszą kancelerią?
Najprościej zadzwonić do mnie albo wysłć emaila. Zapraszam również na naszą strone:
 Dziękuję za rozmowę
 ___________________________________________________________
Kontakt z kancelarią Concordia na terenie Australii:
 
 Iwona Pruszynska
 
 Mob: 0401952034
1/24 Carlisle Street, Rose Bay NSW 2029
www.radcy-concordia.pl

www.facebook.com/ConcordiaAustralia

 

 

 

 
 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy