Warszawska brygada będzie specjalizować się w ochronie stołecznej infrastruktury krytycznej, a żołnierze  mają być szkoleni w walce ulicznej. Pozostałe dwie formacje wzmocnią Korpus Ochrony Pogranicza, z którym będą ściśle współpracować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na granicy.