polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 wniosła do marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Projekt wzbudził ogromne kontrowersje, ponieważ znacznie ułatwia stawianie instalacji wiatrowych, których funkcjonowanie jest uciążliwe dla mieszkających w okolicy ludzi, a także negatywnie wpływa na naturę. Przepisy zakładają m.in. możliwość wywłaszczenia pod budowę wiatraków. * * * AUSTRALIA: Około 100 000 Australijczyków wzięło udział w marszu poparcia dla Palestyny w Melbourne. * * * SWIAT: Obfite opady śniegu sparaliżowały niemieckie miasto Monachium. Lotnisko w największym mieście na południu kraju jest zamknięte, ponadto Monachium zostało odcięte od międzymiastowego ruchu kolejowego. Na lotnisku w Monachium samolot, który miał lecieć do Dubaju na szczyt klimatyczny w sprawie globalnego ocieplenia, zamarzł i utknął na pasie startowym.
POLONIA INFO: Polish Christmas Festival - Klub Polski w Bankstown, 10.12, godz. 13:00 - 18:00 * * * Spotkanie autorskie Mieczysława Jureckiego - Klub Sportowy "Polonia" w Plumpton, 10.12, godz. 14:30

sobota, 24 listopada 2012

Polski Festiwal na Federation Square w Melbourne

Federation Square w Melbourne podczas Polish Festival 2012. Fot.Z.Slifierz
Polskie flagi, polskie stroje, polskie jedzenie, polskie tańce, piosenki, wreszcie  polskie dziewczyny, Oczywiście najpiękniejse na świecie. Wszystko to można było zobaczyć na unikalnym dorocznym największym w Australii festiwalu polskiej kultury i tradycji w sercu Melbourne na Federation Square. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się w minioną niedzielę.
Na scenie festiwalowej wystąpili w nieprzerwanym koncercie dzieci z polskich szkół sobotnich, grupy taneczne: „Łowicz", „Polonez" i litewska grupa „Gintaras" oraz polskie kapele. Bawili publiczność polskim folklorem, piosenką i muzyką przez kilka popołudniowych goizin.W teatrze BMW Edge na Federation Square odbył się równiez koncert - „Polskie Kwiaty 2012", a po nim  „Kabaret Starszych Panów" w wykonaniu Grupy Kabaretowo-Teatralnej Vis-a-Vis z Sydney. 
  Oto relacja dzwiękowa polskiego programu radia SBS:


Trzymamy kciuki za Azraela Kubackiego

Azrael Kubacki. Zrzut z ekranu YouTube
Azrael Kubacki, znany polski bloger, jeden z najbrdziej wnikliwych komentatorów życia politycznego w Polsce  (w rzeczywistości nazywa się inaczej i jest wysoko kwalifikowanym fachowcem – wcale nie w dziennikarstwie ani polityce) zamieścił w serwisie YouTube osobisty film, w którym żegna się z czytelnikami i rozlicza z własnym dorobkiem. Dziś ma operację mózgu. - Nie wiem czy wrócę, w jakim będę stanie - wyznaje w nagraniu bloger. - Mam jednak nadzieję, że mi się uda wrócić i dalej będę mógł komentować politykę - dodaje Kubacki.

Azrael w nagraniu dziękuję wszystkim swoim czytelnikom za śledzenie jego komentarzy przez ostatnie siedem lat. Wyraża nadzieję, że komentarze te bez względu na opcję polityczną czytelników były interesujące i wnosiły jakieś świeże myśli do polityki.


piątek, 23 listopada 2012

Europa - przeszłość i przyszłość

Krzysztof Zanussi podczas wykładu w Sydney 18.10. 2012 r.
Fot. K.Bajkowski
Problemy z jakimi musi uporać się współczesna Europa, to temat spotkania z Krzysztofem Zanussim, które miało miejsce w Polskim Konsulacie, w przeddzień otwarcia Festiwalu Polskich Filmów w Sydney. Pomimo, że był to czwartek, normalny, roboczy dzień, sala Konsulatu wypełniła się do ostatniego dosłownie miejsca. Spotkanie zostało zorganizowane przy współudziale Australijskiego Instytutu Spraw Polskich. Dlatego też tuż po oficjalnym powitaniu zebranych, przez Konsula Generalnego, Daniela Gromanna, prowadzenie przejął Marek Budrajewicz, przedstawiając krótko sylwetkę gościa - Krzysztofa Zanussiego. Ponieważ wśród obecnych znaczny procent stanowiły osoby niepolskojęzyczne, całość spotkania przebiegała w języku angielskim.

Krzysztof Zanussi jest osobą doskonale znaną nie tylko Polakom, ale tylko nieliczni wiedzą, że oprócz studiów filmowych (w Łodzi) sławny reżyser ma ukończone studia z zakresu nauk ścisłych (UW) a także filozofii (UJ). Nieprzerwanie, od końca lat 70. Krzysztof Zanussi pełni funkcję dyrektora artystycznego Studia Filmowego  „TOR”. Oprócz kilkudziesięciu, uznanych już za klasykę filmów, które wyreżyserował, pisząc także do nich scenariusze, Krzysztof Zanussi reżyserował także opery w Polsce, w Niemczech, w Szwajcarii, we Włoszech, we Francji a także w Rosji. Od roku 1994 jest członkiem Papieskiej Komisji do Spraw Kultury w Watykanie. Prawie równocześnie został wybrany prezydentem stowarzyszenia „ EUROVISION”. Krzysztof Zanussi biegle włada kilkoma językami.
Swoje wystąpienie słynny reżyser rozpoczął humorystycznym komentarzem, że czuje się tak, jakby za chwilę miał zdawać egzamin publiczny z języka angielskiego. I następnie, kiedy umilkła salwa śmiechu, przepiękną angielszczyzną, której nie powstydziłyby sie osoby z najwyższych brytyjskich sfer, rozpoczął swoją prelekcjąę na temat Europy.

O Europie słyszy się obecnie wiele niezawsze pochlebnych komentarzy. Parafrazując słowa Marka Twaina, które wypowiedział na krążące opinie o swoim ojcu:  „Ktokolwiek mówi na temat mojego ojca, myli się”, śmiało możemy powiedzieć – „Ktokolwiek mówi teraz o Europie, myli się i to bardzo.”

czwartek, 22 listopada 2012

Wyciąg z paranoi

Jacyś ludzie mieli zgi­nąć dla dobra narodu. Obo­jęt­nie jacy, ale ich śmierć miała naród obudzić.
Obudź się Pol­sko – patrz ile faj­nych trupów.
Praw­dziwy Patriota, Polak przez naj­więk­sze P – jak para­noja, pla­no­wał masa­krę przy­pad­ko­wych ludzi, któ­rzy zawi­nili jedy­nie tym, że nie byli razem z nim w zbrod­ni­czej zmo­wie i nie wie­dzieli, że o tej porze, w tym miej­scu być nie można.
Józef Mac­kie­wicz w swoim dziele „Sprawa puł­kow­nika Mia­so­je­dowa” pisał o „nie­na­wi­ści, jaką może czuć tylko czło­wiek do innego czło­wieka tej samej krwi i rasy.”
Przez wieki cią­gną się histo­rie zbrod­nia­rzy, któ­rzy mor­do­wali ludzi swego ple­mie­nia w imię obłą­ka­nych nacjo­na­li­stycz­nych idei. Albo jeśli nie mor­do­wali sami, to cią­gle w imię narodu pod­grze­wali atmos­ferę nienawiści.
Czy teraz, gdy sami mogli od tej nie­na­wi­ści zgi­nąć, przyjdą do rozumu?

środa, 21 listopada 2012

Sydnejskie spotkania z Jerzym Stuhrem

Sydnejski Festiwal rozpoczął się w piątek, 19 października doskonałym filmem „Mój rower”w reżyserii Piotra Trzaskalskiego. Była to światowa premiera tego filmu, w którym główną rolę zagrał Michał Urbaniak, zyskując sobie miano  najlepszego muzyka wśród aktorów lub jak kto woli najlepszego aktora wśród muzyków. Reżyser w premierze wziąć udziału nie mógł. Reprezentowali go Agnieszka Milena Lebik, odpowiedzialna za obsadę aktorską oraz dyrektor produkcji Paweł Pluciński. (zob. VIDEO Bumeranga Polskiego) Po wyświetleniu filmu odbyło się krótkie spotkanie publiczności z zaproszonymi gośćmi. Oprócz wymienionych byli to przede wszystkim Ambasador RP Andrzej Jaroszyński; dyrektor Puma Media jednocześnie organizator Festiwalu - Tadeusz Matkowski; a także filary polskiej kinematografii -  Jerzy Stuhr oraz Krzysztof Zanussi.

Następnego dnia, w sobotę 20 października po zakończeniu południowego seansu komedii „Seksmisja” zorganizowane zostało spotkanie z Jerzym Stuhrem. Rozmowę z gościem z Polski przeprowadziła znana sydnejska aktorka, polskiego pochodzenia, Gosia Dobrowolska. Uczestnicy tego spotkania mieli możliwość  posłuchać ciekawych komentarzy na temat filmu, na temat problemów współczesnej polskiej klimatografii a także współczesnej Polski.( zob. VIDEO Bumeranga Polskiego)