polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Od kilkunastu dni w całej Polsce odbywają się liczne protesty rolników, którzy blokują między innymi drogi, trasy szybkiego ruchu, autostrady, a także przejścia graniczne z Ukrainą. Rolnicy sprzeciwiają się napływowi ukraińskich towarów oraz polityce Unii Europejskiej związanej z tak zwanym Zielonym Ładem. W związku z tymi protestami premier Donald Tusk poinformował w czwartek na konferencji prasowej, że podjął decyzję o wprowadzeniu na listę infrastruktury krytycznej przejść granicznych z Ukrainą i wskazanych odcinków dróg i torów kolejowych. Były premier Mateusz Morawiecki skomentowal decyzję Tuska: "Wpisanie przejścia granicznego z Ukrainą na listę infrastruktury krytycznej to nie rozwiązanie problemu tylko brutalny pokaz siły". * * * AUSTRALIA: Australijskie siły graniczne (ABF) potwierdziły, że podejmują operację w północnej Australii Zachodniej po doniesieniach, że ponad 20 osób przybyło so brzegu Australii łodzią. „Ponieważ operacja ta jest w toku, nie zostaną przekazane żadne dalsze informacje” – oznajmiła ABF w piątkowym oświadczeniu. Mieszkańcy rdzennej społeczności Beagle Bay, około 100 km na północ od Broome, powiedzieli ABC, że mężczyźni, którzy prawdopodobnie pochodzili z Pakistanu, znajdowali się na głównej ulicy, gdy w piątek rano znaleziono ich na plaży. ABF twierdzi, że jedynym sposobem na podróż do Australii jest legalna wiza. „Twarda polityka ochrony granic Australii oznacza, że ​​nikt, kto podróżuje statkiem bez zezwolenia, nigdy nie będzie mógł osiedlić się na stałe w Australii” – czytamy w oświadczeniu. * * * SWIAT: Jak informuje Ministerstwo Obrony Rosji 17 lutego zgrupowanie wojskowe „Centrum”, biorące udział w specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, przejęło całkowitą kontrolę nad Awdijiwką; rosyjskie siły posunęły się do przodu o 8,6 km; przeciwnik stracił ponad 1 500 żołnierzy; Dowódca ukraińskiej armii Ołeksandr Syrski wydał rozkaz o wycofaniu wojsk z Awdijiwki zaledwie 24 godziny po tym, jak ukraińscy żołnierze zaczęli uciekać z miasta.
POLONIA INFO: MAM TEATR w Australii: komedia "Dżunio" - Polonia Sports Club Sydney, 23.02, godz. 19:00; Poish Club Bankstown, 24.02, godz. 17:00

niedziela, 26 listopada 2023

VIII Zjazd Kongresu Polaków w Rosji

 10 listopada 2023 roku w Moskwie odbył się VIII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Ogólnorosyjskiej Organizacji Społecznej Federalnej Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji”, w którym wzięli udział prezesi organizacji polonijnych z kilkudziesięciu rosyjskich regionów. Przed obradami Zjazdu w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Małej Gruzińskiej została odprawiona Msza Święta w intencji Odrodzenia Polski i w intencji Polaków i Polonii w Rosji. Po mszy odbyło się oficjalne otwarcie VIII Zjazdu. 

Obrady, które miały miejsce w sali Kurii Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, otworzyła Prezes Halina Subotowicz-Romanowa. Odśpiewano Hymn Narodowy. Delegatów na Zjazd przywitał Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador RP w Rosji Krzysztof Krajewski.

Zjazdowi przewodniczyli: prezes FPANK „Kongres Polaków w Rosji” Halina Subotowicz-Romanowa i wiceprezes Czesław Błasik. Po zatwierdzeniu porządku obrad wybrano prezydium, komisję skrutacyjną i wnioskową. Prezes Halina Subotowicz-Romanowa wygłosiła swoje sprawozdanie i podziękowała władzom krajowym, regionalnym i lokalnym Federacji Rosyjskiej za współpracę z organizacjami polonijnymi, a także Ambasadzie RP w Rosji i Wydziałom Konsularnym za wspieranie Polonii w Rosji.

 Przewodnicząca komisji rewizyjnej p. Mirena Kopyłowa przedstawiła sprawozdanie komisji. Delegaci Zjazdu udzielili absolutorium ustępującym władzom OOS FPNKA „Kongres Polaków w Rosji”. Delegaci Zjazdu jednomyślnie wybrali na następną pięcioletnią kadencję Prezes Halinę Subotowicz-Romanową. 

 Nowo wybrana p. Prezes przedstawiła trzech wiceprezesów: Sergiusza Fiela (Tiumeń), Czesława Błasika (Sankt-Petersburg) i Helenę Rogaczykową (Kaliningrad), których delegaci przegłosowali. Zostali wybrani też członkowie Prezydium FPANK „Kongres Polaków w Rosji”: Helena Szackich (Irkuck), Natalia Kopecka (Pietrozawodsk), Anatol Czubarow (Krasnojarsk), Aleksandra Guziejewa (Tomsk), Stanisław Dumin (Moskwa). Zatwierdzono Komisję rewizyjna w składzie: przewodnicząca Mirena Kopyłowa (Briańsk), Irena Diegojewa (Żeleznowodsk), Marina Łukas (Jekaterynburg).

 Zatwierdzono trzy komisje tematyczne Kongresu. Na przewodniczącą komisji oświatowej wybrano Lilię Szyszko (Sankt-Petersburg), komisji kultury polskiej przewodniczyć będzie Wanda Jarmolińska (Barnauł), na przewodniczącego komisji naukowej wybrano Prof. Sergiusza Leończyka (Abakan).

W drugiej części Zjazdu zostały wyznaczone podstawowe kierunki działalności Kongresu: odradzanie polskiej tożsamości i tradycji, oświata polonijna, promowanie kultury polskiej w Rosji, opieka nad miejscami pamięci narodowej w Federacji Rosyjskiej, dzieje Polaków w Rosji. Rok 2024 ogłoszono Rokiem Młodej Polonii. Delegaci zatwierdzili uchwały i wnioski Zjazdu. 

W przeddzień zjazdu w siedzibie Ambasady RP w Moskwie odbyła się X Polonijna Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej Krzysztofa Krajewskiego.


Wnioski VIII Zjazdu Federalnej Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji” 

Moskwa, dnia 10 listopada 2023 roku

 Delegaci VIII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji w czasie obrad wytyczyli główne kierunki działalności organizacji polonijnych. 

1. Nadrzędnym celem naszym jest budowanie silnej wspólnoty Polonii rosyjskiej. Rozszerzenie sieci terenowych organizacji polonijnych, uwzględniając niewielkie skupiska Polaków Rosji, włączenie do wspólnych działań, programów i akcji.

 2. Zaktywizowanie działalności kół młodzieżowych w organizacjach polonijnych, włączanie młodzieży do wspólnych działań i programów co zapewni trwałość i ciągłość stowarzyszeń polonijnych. Organizacja letnich szkół językowych. 

3. Ogłaszamy rok 2024 Rokiem Młodej Polonii. Apelujemy do wszystkich organizacji i skupisk polonijnych w Rosji o podjęcie w przyszłym roku ważnych akcji kulturalnych oraz działań budowania trwałej podstawy narodowej tożsamości młodego pokolenia Polaków. 

4. Naczelnym celem FPANK „Kongres Polaków w Rosji” jest nadal zachowanie i odradzanie tożsamości narodowej, języka i kultury, tradycji a także troska o pomnażanie dorobku kulturalnego wszystkich Polaków w Rosji.

5. Apelujemy do rodziców i stowarzyszeń polonijnych o stałe uświadamianie dzieci i młodzieży, że nauka języka polskiego i posługiwanie się w rodzinach językiem ojczystym stanowi podstawę zachowania tożsamości narodowej.

 6. Stałe współdziałanie z władzami federalnymi i obwodowymi, ze stowarzyszeniami innych mniejszości narodowych w Rosji w celu konsekwentnej realizacji standardów prawa międzynarodowego i rosyjskiego gwarantujących prawa mniejszości narodowych, w pierwszej kolejności w dziedzinie nauczania języka ojczystego i wprowadzenia standardów nauczania języka polskiego.

 7. Uznajemy za niezbędną działalność w kierunku przybliżenia prawdziwego obrazu Polaków w Rosji i Macierzy. W tym celu niezbędna jest aktywna popularyzacja polskiej kultury, języka, historii, tradycji oraz upowszechniania wiedzy o Polakach w Rosji i Macierzy w środkach masowego przekazu rosyjskich i polonijnych, m.in. na własnych stronach internetowych.

 8. Opieka nad polskimi zabytkami, cmentarzami i miejscami narodowej pamięci oraz upamiętnianie miejsc związanych z historią Polaków w Rosji. Zachowanie zabytków rodzinnych, dzienników, wspomnień, zdjęć i albumów fotograficznych, zabytkowych rosyjskich wydawnictw książkowych i prasowych w języku polskim z XIX — XX ww. 

9. Zwracamy się do władz Kościoła Katolickiego w Rosji o nauczanie religii w języku polskim, wprowadzenie liturgii w języku polskim w kościołach rzymsko-katolickich tam, gdzie są skupiska polonijne.

Redakcja tekstu: Rada Polonii Świata

 Zdjęcia: Kongres Polaków w Rosji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy