polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Polska zabiega o więcej wojsk i podniesienie gotowości sił sojuszniczych w przypadku zagrożenia. Potwierdzam, że staramy się o rozlokowanie w Polsce grupy brygadowej w ramach struktur NATO – poinformował szef MON Mariusz Błaszczak w wywiadzie dla „Polski The Times”. Błaszczak jest obecnie wicepremierem po rezygnacji z rzadu Jaroslawa Kaczynskiego - szefa rzadzącej partii. * * * AUSTRALIA: Niezaszczepieni nauczyciele mogą wrócić do pracy, a podróżni nie będą musieli nosić masek na lotniskach w ramach złagodzenia ograniczeń Covid w Wiktorii. Maski nadal będą musiały być noszone podczas lotów i wszystkich środków transportu publicznego. Obowiązkowa zasada trzech dawek szczepionek dla osób uczących się, zajmujących się dystrybucją żywności, przetwórstwem mięsa i owoców morza oraz miejscami kwarantanny również została skasowana. Pracownicy służby zdrowia w stacjonarnej opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, służbie zdrowia i służbach ratunkowych nadal będą musieli wykazać, że otrzymali trzy dawki. * * * SWIAT: Litwa zakazała transportu towarów z Rosji do Kaliningradu zarówno koleją, jak i drogą, mimo umowy z Moskwą, że korytarze transportowe muszą pozostać otwarte przez cały czas. Litwa twierdzi, że wypełniała tylko unijne sankcje wobec Rosji. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko potępił zablokowanie przez Litwę wszelkiej komunikacji naziemnej między Rosją a jej eksklawą Kaliningradem, nazywając to „de facto wypowiedzeniem wojny”.
POLONIA INFO: Spotkania Seniorów - Klub Polski w Bankstown - 20.06; 4.07; 18.07; 1.08; 15.08; 29.08, godz. 10:00 - 12:00 * * * Forum: Wspieramy dwujęzyczne wychowanie dzieci - Klub Polski w Bankstown, 9.07, godz. 13:00

sobota, 19 marca 2022

Papież Franciszek zapowiada konsekrację Rosji i Ukrainy

 Papież Franciszek zawierzy  w przyszłym tygodniu  Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. ‎ Akt konsekracji Rosji i Ukrainy  będzie dokonywany w komunii z Kościołami lokalnymi na całym świecie  po południu, w piątek 25 marca w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

‎Jak informuje Vatican News dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni potwierdził: "Papież Franciszek zaprosił biskupów całego świata, wraz z ich kapłanami, aby dołączyli do niego w modlitwie o pokój oraz w poświęceniu i zawierzeniu Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi".‎

Papież odprawi modlitwę po południu w piątek 25 marca – w uroczystość Zwiastowania Pańskiego – w Bazylice św. Piotra, z okazji celebracji pokuty, która rozpocznie się o godz. 17.00. Ten sam akt, tego samego dnia, zostanie podjęty przez wszystkich biskupów świata. Kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, dokona aktu konsekracji w Fatimie jako wysłannik Papieża.‎

Zapowiedź konsekracji Rosji i Ukrainy  łaczy się  z historią objawienia z 13 lipca 1917 r. w Fatimie, kiedy to wg relacji  pobożnej trójki portugapskich dzieci  Franciszka i Hiacynty Marto oraz Łucji dos Santos, Matka Boska  miała ich prosić o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i komunię zadośćuczynienia.

Po objawieniach fatimskich miały miejsce różne akty poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi: 31 października 1942 r. papież Pius XII poświęcił cały świat, a 7 lipca 1952 r. specjalnie poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi Listem Apostolskim ‎‎Sacro vergente anno‎‎, wobec trudnej sytuacji chrześcijan zmuszonych do życia w ateistycznym reżimie komunistycznym.‎

Później papież św. Paweł VI w 1964 r. i papież św. Jan Paweł II w 1981, 1982 i 1984 r. odnowili tę konsekrację całego rodzaju ludzkiego. Konsekracja w 1984 r. odbyła się ‎‎25 marca na placu św. Piotra‎‎; przy tej okazji św. Jan Paweł II, odnosząc się konkretnie do prośby Matki Bożej w Fatimie i w duchowej jedności ze wszystkimi biskupami świata, powierzył wszystkie narody i "w sposób szczególny (...) tych ludzi i narody, którzy szczególnie potrzebują tego zawierzenia i poświęcenia" Niepokalanemu Sercu Maryi.‎

W czerwcu 2000 r., kiedy Stolica Apostolska ujawniła trzecią część tzw. tajemnicy fatimskiej, ówczesny sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, abp Tarcisio Bertone, wskazał, że siostra Łucja osobiście potwierdziła, że akt konsekracji dokonany przez Jana Pawła II w 1984 r. odpowiadał temu, o co prosiła Matka Boża.‎

A teraz w tym roku, 25 marca, papież Franciszek poświęci Rosję wraz z Ukrainą Niepokalanemu Sercu Maryi w komunii z biskupami z całego świata.‎

 Katolicki arcybiskup Moskwy Paolo Pezzi powiedział, ze   konsekracja to światło w mrocznych czasach.

Żyjemy w mrocznych czasach i dlatego potrzebujemy światła, przynajmniej małych płomyków nadziei. Właśnie tym ma być zapowiedziane przez Papieża poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi – mówi przewodniczący katolickiego episkopatu Rosji i ordynariusz stołecznej archidiecezji. Przypomina, że Franciszek pragnie, aby cały Kościół włączył się w ten akt i modlił się o nadzieję dla ludów Rosji i Ukrainy.

Rozmawiając z Radiem Watykańskim, włoski arcybiskup misyjny zapewnił, że w Rosji papieska inicjatywa została przyjęta z wielkim entuzjazmem. Poświęcenie Rosji Sercu Maryi jest dla miejscowych katolików bardzo ważne. Papieskie zaproszenie zostało odebrane jako gest wsparcia dla naszej nadziei, który obudził w nas pragnienie bycia faktycznymi budowniczymi pokoju właśnie poprzez tę konsekrację – powiedział abp Pezzi.

Katoliccy biskupi Federacji Rosyjskiej apelują do swych wiernych i wszystkich, którzy wierzą w moc Boga, aby podjęli post i modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie, w Rosji i na całym świecie. Z radością i wdzięcznością przyjęli też decyzję Papieża o poświęceniu Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Visvaldas Kulbokas powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim, że inicjatywa poświęcenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi była bardzo oczekiwana przez ukraińskich biskupów oraz męskie i żeńskie zgromadzenia zakonne, zarówno obrządku łacińskiego, jak i greckokatolickiego.

Watykański dyplomata uważa, że poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi jest jedną z głównych broni duchowych przeciwko wojnie. Przywołuje słowa Papieża, który kilka razy zwracał uwagę, że wojna jest niewytłumaczalna, niezrozumiała, żaden argument nie może jej usprawiedliwić, ponieważ na wojnie umierają dzieci, starsi, chorzy, kobiety w ciąży: giną wszyscy, nie tylko żołnierze. A ci, którzy nie zginęli, spędzają całe dnie w zimnie bunkrów, czasem bez wody, a wśród nich są dzieci, także niemowlęta.

„Kiedy więc zadajemy sobie pytanie: «Panie, co Ty chcesz przez to powiedzieć?», rozumiem, że słowo Boga do nas brzmi: «Tak, to jest dzieło szatana, ale skoro pozwoliłem szatanowi prowadzić taką wojnę, to chcę coś powiedzieć także wam. Teraz przyjdźcie do mnie, bo w duchu odniesiecie zwycięstwo». W obliczu wojennego dzieła szatana, do kogo mamy przylgnąć? Do tego, kto zwycięża złego. W szczególności jest to Najświętsza Maryja Panna. Maryja, Jej Niepokalane Serce. Tu leży zwycięstwo! – podkreślił nuncjusz. – Bardzo ważnym duchowym elementem wojny jest nasze nawrócenie. Nie tylko dla nas w Kijowie, Charkowie czy Mariupolu, ale dla całego świata, do którego skierowane jest bardzo wyraźnie słowo Boga - nawróćcie się, czyli przede wszystkim stańcie się bardziej ludzcy. W nawróceniu ważne jest, żeby widzieć drugiego człowieka w taki sposób, aby stał się dla mnie bratem. Wojna już spowodowała tę wielką solidarność, zarówno na Ukrainie, jak i poza nią. Potrzebujemy wielkiego braterstwa, aby objąć wszystkich ludzi. Kolejną rzeczą jest opieka Pana, która w tym przypadku przychodzi za wstawiennictwem Maryi Dziewicy. Jest to więc wspaniała inicjatywa Papieża i wszyscy powinniśmy się do niej przyłączyć.“

 Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski, zaapelował, aby w piątek 25 marca, w łączności z papieżem, odmówić w polskich kościołach Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

„Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu” – przypomniał w apelu abp Gądecki.

 „Zwracam się z apelem do wszystkich księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby tego dnia we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce o godz. 17:00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.”– napisał przewodniczący Episkopatu Polski.


Tymczasem Watykan potwierdził, że Papież Franciszek rozmawiał w środę z patriarchą Moskwy  Cyrylem.
Rozmowa miała formę wideospotkania. Uczestniczył w niej również kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan oraz metropolita Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Relacji Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

Jak poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, w centrum rozmowy znalazła się wojna na Ukrainie oraz rola chrześcijan i ich pasterzy w uczynieniu wszystkiego, by przeważył pokój.

W oficjalnym komunikacie Watykanu czytamy, że Papież podziękował patriarsze za to spotkanie, motywowane pragnieniem wskazania, jako pasterze swojego ludu, drogi do pokoju i modlitwy o dar pokoju, aby ustał pożar. Papież zgodził się z patriarchą, że „Kościół, nie może używać języka polityki, ale języka Jezusa”. „Jesteśmy pasterzami tego samego Świętego Ludu, który wierzy w Boga, w Trójcę Świętą, w Świętą Matkę Boga: dlatego musimy się zjednoczyć w wysiłkach, by pomóc pokojowi, pomóc cierpiącym, poszukiwać dróg pokoju, aby powstrzymać pożar”. Obydwaj podkreślili wyjątkowe znaczenie trwającego procesu negocjacji, ponieważ, jak powiedział Papież: „Rachunek za wojnę płacą ludzie, są to żołnierze rosyjscy i ludzie, którzy są bombardowani i giną".

 „Jako pasterze - kontynuował Papież - mamy obowiązek być blisko i pomagać wszystkim ludziom, którzy cierpią z powodu wojny. Kiedyś, nawet w naszych Kościołach, mówiło się o świętej wojnie lub wojnie sprawiedliwej. Dziś nie możemy tak mówić. Rozwinęła się chrześcijańska świadomość znaczenia pokoju”. Zgadzając się z patriarchą, że „Kościoły wezwane są do wniesienia wkładu w umacnianie pokoju i sprawiedliwości”, Papież Franciszek stwierdził: „Wojny są zawsze niesprawiedliwe. Bo tym, kto za nie płaci jest lud Boży. Nasze serca nie mogą nie płakać na widok zabitych dzieci i kobiet, wszystkich ofiar wojny. Wojna nigdy nie jest drogą. Duch, który nas jednoczy, prosi nas jako pasterzy, abyśmy pomagali narodom cierpiącym z powodu wojny".

 W komunikacie Patriarchatu Moskiewskiego, który został wydany po spotkaniu poinformowano, że szczegółowo omówiono sytuację na terytorium Ukrainy. Szczególną uwagę zwrócono na humanitarne aspekty obecnego kryzysu oraz działania Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Rzymskokatolickiego na rzecz przezwyciężenia jego skutków. Strony podkreśliły ogromne znaczenie trwającego procesu negocjacji i wyraziły nadzieję, że jak najszybciej zostanie osiągnięty sprawiedliwy pokój.

na podst. Vatican News 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy