polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Premier Morawiecki wezwał Zełenskiego, aby nie ufał Niemcom ze względu na powiązania z Rosją. Polski premier chce też, aby Zełenski okazał większą wdzięczność za to, że Polska udzieliła schronienia milionom Ukraińców. * Ponad milion osób przybyło na protesty w Polsce organizowane przez lidera partii opozycyjnej Donalda Tuska. Były przewodniczący Rady Europejskiej, były premier Polski i obecny lider opozycyjnej Platformy Obywatelskiej zorganizował marsz protestacyjny przeciwko polityce rządzącej w kraju partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Zaapelował do wszystkich przeciwników politycznych Prawa i Sprawiedliwości o przyłączenie się do demonstracji, nazywając ją "Marszem Miliona Serc". * * * AUSTRALIA: Wiktoriański premier Daniel Andrews ogłosił swoją rezygnację po dziewięciu latach stania na czele rządu południowego stanu mówiąc wyborcom, że „kiedy już czas, to już czas”. Andrews, który podczas pandemii spotkał się z ciągłą krytyką w związku z ograniczaniem swobód obywatelskich, zyskał także ogromne poparcie wyborców Partii Pracy, powiedział, że jego dziedzictwo pozostawi ocenie innych. Wg krytyków Andrewsa jego dziedzictwo obejmuje rekordowe blokady mieszkańców Wiktorii podczas pandemii Covid, poważne wydatki na projekty infrastrukturalne i odwołane Igrzyska Wspólnoty Narodów. * * * SWIAT: Opozycyjna partia Smer na Słowacji kierowana przez byłego premiera Roberta Fico wygrała wybory parlamentarne. Fico sprzeciwia się pomocy wojskowej dla Ukrainy i krytykuje NATO.
POLONIA INFO: Australian Chopin Festival (28 September-2 October 2023), Canberra and Goulburn: Festival Prelude - 27.09, godz. 15:00, Wesley Music Centre, Canberra; Gala Opening Concert, (Ewa Pobłocka recital) - 28.09, godz. 19:00, Ambasada RP, Canberra * * * Grand Finale of the International Strzelecki Competition - Bryan Brown Theatre, Bankstown, 6.10, godz. 19:00

środa, 10 listopada 2021

Australia a potencjalny konflikt na Pacyfiku

 STRATEGICZNE POŁOŻENIE AUSTRALII I ZNACZENIE TEGO KONTYNENTU W POTENCJALNYM KONFLIKCIE NA PACYFIKU - analiza Elżbiety Daszkowskiej.

Australia leży na styku Oceanów Indyjskiego i Spokojnego-stąd strategiczna rola tego kraju-Kontynentu jakim jest kontrola głównych tras komunikacji morskich oraz  powietrznych łączących 2 wspomniane akweny morskie. Bliskość do “wąskich gardeł” tj. do Cieśnin Indochińskich i południowo-azjatyckich (Cieśniny Sunda oraz Lambok zapewnia możliwość kontroli nad światowymi arteriami handlu światowego) a należy podkreślić, iż w chwili obecnej gospodarka chińska jest obecnie uzależniona od terminowego oraz swobodnego przepływu dóbr i towarów drogą morską. Co więcej, Australia to doskonała baza wypadowa dla wszelkich operacji na Oceanie Indyjskim i tym samym kontroli szlaków morskich państw azjatyckich sprowadzających produkty z baz surowcowych w Afryce i Zatoce Perskiej.

Państwo/Kontynent ma również idealne położenie w zakresie rozpoznania kosmicznego z zachodniej części kontynentu – ta jest zresztą rzadko zaludniona (co redukuje zakłócenia radiowe kontrolujące sygnały wysyłane do satelitów). Sytuację ułatwiają dobre warunki klimatyczne -brak zachmurzenia na zachodnich pustyniach.

Położenie Australii wyraźnie preferuje ten kraj w sytuacji konfliktu militarnego ponieważ zapewnia wyraźną przewagę nad siłami chińskimi w obszarze Cieśnin Indochińskich. Blokada Cieśniny Malaka skieruje ruch statków właśnie do Cieśnin Indochińskich co oddali siły chińskie od ich własnego wybrzeża i pozbawi ich ochrony powietrznej.

Australia to stosunkowo bezpieczne sanktuarium dla działań lotnictwa ponieważ bazy lotnicze położone są w rzadko zaludnionych terytoriach: Północnym, Cape York, Queensland i zachodniej części i leżą o ok 2700 mil od Cieśniny Tajwańskiej I “TYLKO” 1700 mil od Morza Południowo-chińskiego.

Biorąc pod uwagę historie relacji chińsko-australijskich można postawić następujące tezy:

  1. Do 2015 r. relacje gospodarcze Australia- Chiny układały się w miarę harmonijnie bez większych zakłóceń na arenie politycznej stąd też analizując relacje bilateralne odnoszę się do daty 2015r.
  2. Ograniczenia w handlu wyrobami przemysłowymi dotknęły wiele sektorów gospodarki Australii ale w RÓŻNEJ mierze!!!!!
  3. Ograniczenia w exporcie płodów rolnych bardzo silnie dotknęły cały sektor rolny i będą mieć konsekwencje w przyszłości (niska elastyczność cenowa art. rolnych).
  4. Australia nie ma silnie zdywersyfikowanych partnerów handlowych i nie ma żadnych przewag w zdobywaniu nowych rynków zbytu dlatego też należy założyć że próby szerokiego wejścia na nowe potencjalne rynki zbytu napotkają opór i silną konkurencję ze strony pozostałych masowych producentów art. rolnych i dużych gospodarek  takich jak: Argentyna, Brazylia.

Wspomniane walory Australii zostały w pełni wykorzystane w trakcie II Wojny Światowej kiedy to to państwo zostało oficjalnym sojusznikiem USA i zostało ochrzczone mianem “niezatapialnego krążownika” – słynne wypowiedzi gen. McArthura. Gdyby nie zaangażowanie tego kraju to działania US NAVY przeciw Japonii nie były w pełni skuteczne. Należy nadmienić  znamienitą rolę Australii w Wojnie Koreańskiej w 1953r. oraz w trakcie Wojny Wietnamskiej 1955-1975. Ten Kraj-Kontynent ma nieocenione znaczenie w obszarze Pacyfiku i Azji Południowo-Wschodniej chociaż Australia przynależy cywilizacyjnie w pełni do Świata Cywilizacji Zachodniej (skład etniczny, język, system prawa).

 

RELACJE GOSPODARCZE AUSTRALIA-CHINY. RELACJE HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE OBSZARY WSPÓŁPRACY.

W 1972r. zostały ustanowione relacje bilateralne Australii z Chinami i Canberra od samego początku jest beneficjentem tych relacji.

Wymiana handlowa przez długi okres czasu była uważana za komplementarną. Australia dysponuje ogromnymi zasobami surowcowymi w porównaniu do liczebności swojej populacji stąd wysoka jednostkowa cena pracy ludzkiej i specjalizacja w produkcji dóbr nieprzetworzonych na export. Z kolei dochód ze sprzedaży przeznacza za zakup dóbr przetworzonych o dużym nakładzie pracy (wysoki stan życia w Australii). Chiny- na odwrót posiadają ogromne zasoby siły roboczej mając niewspółmiernie niską podaż surowców naturalnych na swoim obszarze. Poza tym, do niedawna nie posiadały wysokich zasobów kapitałowych i dotychczasowy rozwój gospodarki chińskiej był wybitnie pracochłonny i możliwy dzięki importowi bazy surowcowej z zagranicy- w tym głównie z Australii.

Australia nie ma silnie zdywersyfikowanych partnerów handlowych i należy podkreślić trafność uwagi Geoffa Raby (Ambasadora Australii w Chinach w latach 2007-2011) iż Australia bardziej potrzebuje Chin a nie na odwrót.

ASYMETRYCZNOŚĆ  RELACJI  GOSPODARCZYCH

CHRL były i są największym partnerem handlowym Australii a wymiana handlowa tych 2 krajów ulega bardzo silnej intensyfikacji z początkiem 2000 roku- zarówno w sferach exportu jak i importu. W 2015r. wartość handlu miedzy tymi krajami osiągnęła szczytową wielkość- AUD 156 bln. Australia zajmuje dopiero 7-e miejsce w imporcie z CHRL i plasuje się na 14-ym miejscu w exporcie CHRL widoczna jest więc SILNA ASYMETRIA.

Głównymi produktami exportowymi Australii są: węgiel kamienny, boksyty, rudy żelaza, produkty przerobu ropy naftowej, gaz skroplony, nikiel, miedz, cynk. 


POMOC W TRANSFORMACJI GOSPODARKI CHRL

Pomimo ewidentnej asymetrii w relacjach handlowych, Australia odegrała dominującą role w transformacji gospodarki CHRL z pracochłonnej (przemysłowej) na produkcje z wiodącą rolą sektora usług. Rozwój gospodarki Australii (pierwotnie oparta na wydobyciu węgla) okazuje się modelowy dla Państwa Środka co w liczbach oddaje poniższy wykres.

Obecnie po 25 latach w Australii główny trzon gospodarczy odgrywają sektory wysokousługowe  takie jak: telekomunikacja, finanse, usługi high-tech (gospodarka oparta na wiedzy.HANDEL PRODUKTAMI ROLNYMI AUSTRALIA-CHINY

Początki handlu art. rolnymi sięgają 1960r. kiedy to Pekin zaimportował duże ilości pszenicy. Od tego czasu  wymiana handlowa uległa intensyfikacji zwłaszcza od 2005 r. aby w okresie 2013-2014 osiągnąć szczytową wartość AUD $ 9.6 bln.

Australia jest głównym rynkiem zaopatrzenia CHRL w wyroby wełniane a ponadto w ostatnich latach sprzedaż wołowiny na ten rynek wzrastała więcej niż o 200% rocznie i w latach 2014-2015 wartość exportu tym produktem była szacowana już na kwotę AUD $ 736 mln.

Australia jest drugim partnerem handlowym zaopatrującym CHRL w wyroby mleczne których wartość wzrastała średnio o 20% rocznie w ciągu ostatnich 5 lat (w latach 2014-2015 osiągnęła wartość AUD $ 295 mln).

Export wina był szacowany na kwotę AUD $ 269 mln w okresie 2014-2015

Australijskie art. rolne cieszą się bardzo dobrą renomą w CHRL z uwagi na wysoką rekomendację jakości i bezpiecznego źródła pochodzenia a trzeba zaznaczyć że Chiny borykają się z wieloma problemami produkcyjnymi w sektorze rolnym co bezpośrednio przekłada się na słabą jakość i bezpieczeństwo spożycia wielu wyrobów.

 

CHAFTA (CHINA-AUSTRALIA FREE TRADE AGREEMENT)

CHAFTA- weszła w życie 20/12/2015r. i stanowi fundament rozwoju handlu usługami, inwestycji, swobodnego przepływu osób, dalszego pobudzania handlu towarami i art. rolnymi między Canberrą a Pekinem. Od czasu wejścia w życie umowy o wolnym handlu pojawił się efekt kreacji handlu 86% art. rolnymi (handel bez cła) i prognozuje się jego wzrost o 96% do 2029r.

Bardzo ważne jest również że CHAFTA ujednolica wymogi fitosanitarne, reżim sanitarny w przypadku handlu ww. produktami.

CHAFTA może się okazać bardzo korzystana dla CHRL na drodze do budowania bardziej wiarygodnego modelu gospodarczego w którym sektor usług będzie dominować i wspierać rosnącą klasę średnią. Poza tym okazała się już być bardzo korzystna dla australijskich exporterów (redukcja ceł CHRL na węgiel w grudniu 2015r.) jak też docelowo ceł na miedź, aluminium, nikiel, cynk w bliskiej przyszłości. Korzyści z redukcji ceł i pobudzenia handlu są wyceniane na kwotę AUS $ 600 mln rocznie.

Bezpośrednie korzyści z CHAFTA są widoczne w sektorze rolnym –Australia otrzymała bardziej preferencyjny dostęp do rynku CHRL w porównaniu z Nową Zelandią- światowym producentem wełny (Umowa o Wolnym Handlu z 2008).FORMY WSPÓŁPRACY Z MIASTAMI/PROWINCJAMI  CHRL Z AUSTRALIĄ

Koncepcja “Sister-State Province” lub “Twin Town” jest formą współpracy między miastami/ obszarami położonymi w różnych obszarach geograficznych Świata celem promocji wymiany gospodarczej, kulturalnej i informacyjnej.

Wymierne są korzyści z tej formy współpracy w postaci: eliminacji barier językowych, promocji wspólnych przedsięwzieć/ synchronizacji sił w przypadku rozwiazywania problemów, działań fundresisingowych, wymiany informacji i silniejszej integracji więzi. Nie bez znaczenia jest też  wzrost transparentości, promocja zasady wzajemności np. dwustronnie uznawana licencja agenta nieruchomości. Współpraca w bankowości, wymianie kulturalnej, edukacyjnej odbywają się bez biurokratycznych utrudnień. Poniżej w tabeli znajduje się zestawienie „Twin Towns`”.

 

AUSTRALIAN

TERRITORY

CHINESES PROVINCE

NEW  SOUTH  WALES (NSW)

VICTORIA

TASMANIA

SOUTH AUSTRALIA

WESTERN AUSTRALIA

QUEENSLAND

 

NOTHERN TERRITORY

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY

GUANONG

JIANGSU

FUIJAN

SHANDONG

ZHEJIANG

SHANGHAI  MUNICIPALITY

ANHUI

BEIJING

NSW-Guangong- JEC (Joint Economic Committee)- w 2008r. Oficjalne podpisanie umowy z Financial Services Office of Shanghai  celem wzmocnienia więzi gospodarczych. Budowa 2 hubów finansowych w obszarze Azji I Pacyfiku

Victoria- Jiansu (JEC). Dzięki tej współpracy wiele projektów w sferze rozwoju miast zostało zrealizowanych w stanie Victoria. Poza tym silnie promowany był aspekt miedzy kulturalny- wymiana kulturalna, program nauki jez. Mandaryńskiego w stanie Victoria (Monash University pierwszy kampus którego filie otwarto w CHRL). Partnerstwo z Southeast University w Souzu

South Australia- Shandong (JAE)- w 2013r. Powołanie Forum Współpracy i Rozwoju w sektorach: górnictwa, energii, agrobiznesu, winiarskim, edukacji.

Queeensland-Shanghai- w 2014r. Decyzja o nawiązaniu współpracy w obszarze kwestii rozwoju miast, czerpanie wzorców z efektów utworzenia w Shanghaju wolnej strefy, wymiana kulturalna

EFEKTY: Na skutek wspólnych przedsięwzięć w ramach „Sister-State-Province” Australia wyrobiła sobie bardzo dobrą markę w CHRL jako kraju tolerancyjnego i szanującego odmienność kulturalną, kraju dobrego do życia i zapewniającego wysokiej klasy zdrowe produkty rolno-spożywcze. Wspomniane wyróżnienie było tym bardziej nobilitujące dla obu państw iż coraz częściej na arenie międzynarodowej Chiny były oskarżane o łamanie praw człowieka, brak szacunku dla wartości demokratycznych i nierówne traktowanie partnerów z zagranicy.

 

 

PRZYCZYNY NAPIĘĆ NA LINII CANBERRA-PEKIN ORAZ ICH PODŁOŻE

  1. WSPÓŁPRACA WYWIADOWCZO-WOJSKOWA AUSTRALII Z USA.

Canberra opowiedziała się po stronie USA w strategii powstrzymywania CHRL poprzez wyrażenie zgody na stacjonowanie piechoty morskiej w Port Darwin i dzieli się z USA informacjami wywiadowczymi, zapewnia łączność i udostępnia infrastrukturę nasłuchowo-radiową w Pine Gap I Exmounth. Australijczycy zezwolili na rotacyjna obecność US Air Force w bazach w Darwin i Tindal –stacjonują tam samoloty- cysterny, myśliwce i bombowce).

  1. ŚCIŚLEJSZA KOOPERACJA Z INDIAMI ORAZ JAPONIĄ W OBSZARZE INDO-PACYFIKU.

Współpraca w obszarach: gospodarczym, wojskowym. Pekin odczytuje te działania jako próbę stworzenia antychińskiej koalicji i stąd coraz częściej stosowane ekonomiczne instrumenty odwetowe.

  1. WYKLUCZENIE CHIŃSKICH OPERATORÓW Z PRZETARGÓW W OBSZARZE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Rząd Federalny Australii poinformował o unieważnieniu umów bilateralnych stanu Victoria z Pekinem z 2016r.) na mocy których chińskie firmy (Huawei, ZTE) miały uczestniczyć w tworzeniu infrastruktury telekomunikacyjnej w projektach z zakresu biotechnologii i rolnictwa  (w 2020r. zostało ustanowione prawo federalne pozwalające rządowi centralnemu na wetowanie porozumień zawartych miedzy poszczególnymi stanami a drugimi krajami)- Pekin odebrał to działanie jako kolejny “policzek” i działanie zaczepne.

  1. WZAJEMNE OSKAŻENIA O DUMPING NA FORUM WTO.

Postępowanie antydumpingowe Canberry ws. chińskich i koreańskich produktów stalowych i aluminiowych exportowanych na rynek australijski vs. oskarżenia PEKINU o  subwencjonowanie produkcji jęczmienia sprzedawanego w CHRL.

  1.  AUKUS. SOJUSZ WASZYNGTONU-LONDYNU-CANBERRY WYMIERZONY W CHINY.

Nie bez przesady można ten sojusz okrasić mianem „zjednoczeni przeciwko Chinom”. AUKUS został ratyfikowany 11/09/2021r. przez Australię, USA i Wielką Brytanię i co warte zauważenia na dzień przed ogłoszeniem przez UE wspólnej strategii względem obszaru Indo-Pacyfiku. Ów trójstronny sojusz obejmuje następujące obszary kooperacji: sztuczna inteligencja, współpraca w cyberprzestrzeni oraz technologiach kwantowych i rozwój nowoczesnej marynarki podwodnej. To właśnie dzięki temu ostatniemu aspektowi AUKUS stał się bardzo znany gdyż zakłada budowę nowoczesnych okrętów atomowych dla marynarki australijskiej przez co kraj ten zostanie 7 państwem na Świecie używającym technologii atomowej i tym samym sprosta militarnemu wyzwaniu z „za Wielkiego Muru” które rozwija swoją marynarkę i lotnictwo w „zastraszającym tempie”. Realizacja tego sojuszu nałoży na USA konieczność podzielenia się swoją technologią po raz pierwszy od 50 lat z sojusznikiem poza Wielką Brytanią stąd też nie bez przesady AUKUS można nazwać największą umową handlowo-militarną od czasu II Wojny Światowej gdyż nie tylko stawia sobie za cel powstrzymanie dominacji Chin na Oceanach ale w istocie materializuje toczący się już konflikt USA-Chiny o światową hegemonię. Trafność postawionej tezy jest bardzo widoczna jeśli przyjrzeć się przyszłym okrętom podwodnym- kontrakt wstępnie opiewa na budowę 8 jednostek o napędzie atomowym. Ten typ floty morskiej wyraźnie wskazuje na ofensywne przeznaczenie okrętów które mogą pozostawać dłużej pod wodą niż okręty defensywne o napędzie hybrydowym co więcej ten typ floty umożliwi Australii blokadę pierwszego i drugiego pasa Wysp (Cieśnin Malaka oraz Sunda) w przypadku otwartego konfliktu z Chinami. Ponadto możliwość pozostawania dłuższy czas na pełnym Oceanie to również nieocenione możliwości zbierania informacji wywiadowczych o przeciwniku.  Świadczy to bardzo wyraźnie o zmianie pozycji Australii gdyż z asertywnego gracza w rejonie Pacyfiku stanie się lokalną potęga morską mającą dostęp do technologii nuklearnych. Reasumując ten wątek to można śmiało stwierdzić iż prawdziwym zwycięzcą tej rozgrywki jest Waszyngton a widać to na kilku płaszczyznach. Po pierwsze AUKUS jest swego rodzaju „kropką nad i” jeśli chodzi o wyrwanie Canberry z obszaru wpływów Państwa Środka cementując na nowo sojusz krajów anglo-saskich. Co więcej, dokładnie ten punkt sojuszu zakładający budowę nowoczesnych okrętów podwodnych dokładnie trafia w słaby punkt potencjalnego przeciwnika. Trzeba zaznaczyć, że zdolności Chin w zakresie budowy podwodnych okrętów są mocno ograniczone w porównaniu z USA dlatego też wybór Australii i w tej mierze nie jest przypadkowy. Jednakże istnieje jeszcze ta druga strona medalu która dla Canberry nie jest już tak różowa i na chwilę obecną rodzi coraz więcej pytań i kontrowersji. Na wstępie trzeba zmierzyć się z problematyką technologii jądrowej co w przypadku Australii jest wyjątkowo trudne. Canberra jest stroną Traktatu z Ratonga (wszedł w życie 11/12/1986r.) o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej na obszarze południowego Pacyfiku a dodatkowo od 1999r. obowiązuje Ustawa o zakazie wykorzystywania pewnych technologii jądrowych bez zgody władz federalnych. Poza tym w mocy są również Ustawy stanowe- Stanów: Victoria i Australia Południowa zakazujące stosowania technologii jądrowych bez uprzedniego uzyskania stosownych pozwoleń. Te ww. akty prawne i konwencje międzynarodowe w połączeniu z silnymi ruchami zielonych (nastawionych proekologicznie i zdeklarowanych przeciwników rozprzestrzeniania technologii jądrowej) będą rodzić realne problemy w funkcjonowaniu nowej floty okrętów podwodnych. Dodatkowo, nie bez znaczenia jest też fakt, iż Australia nie posiada cywilnej infrastruktury energetyki jądrowej a zastosowanie paliwa jądrowego do tych nowoczesnych okrętów będzie albo wymagać budowy reaktorów wykorzystujących wzbogacony uran (Australia ma ponad 30% światowych surowców tego pierwiastka) co w konsekwencji może uczynić z tego kraju cel przyszłych ataków militarnych Chin albo też uzależnić australijską marynarkę od dostaw paliwa z USA co w konsekwencji będzie wasalizować Canberrę na arenie międzynarodowej. Na koniec warto zwrócić uwagę na zmiany w przyszłych kontaktach bilateralnych Canberry. Pierwszą ofiarą AUKUS, poza docelowo CHRL, jest oczywiście Francja ponieważ pierwotnie to stocznie tego kraju miały wyprodukować 12 okrętów podwodnych hybrydowych (klasa Barakuda o zastosowaniu defensywnym jedynie na potrzeby patrolowania wybrzeży Państwa/Kontynentu) na zamówienie Canberry. Wartość tego kontraktu wynosiła 66 mld USD i odstąpienie od tej umowy jest oczywiście traktowane przez Paryż jako „nóż w plecy.” Sytuacja ta ma bezpośrednie przełożenie na ochłodzenie relacji dwustronnych tych państw co znajduje odzwierciedlenie w niepochlebnych wypowiedziach francuskich polityków. Poza tym w pierwszej połowie 2022r. to właśnie Francja obejmie Prezydencje w Radzie UE i jest to fatalny czas dla Australii która jest w trakcie negocjowania bilateralnej Umowy handlowej z UE. (sic) Zmiana charakteru polityki Australii z defensywnego na ofensywny znajduje również przełożenie w relacjach z Nową Zelandią- najbliższego cywilizacyjnie sąsiada Państwa –Kontynentu. Wellington już oficjalnie zapowiedziało iż nie będzie tolerować obecności okrętów atomowych na swoich wodach i konsekwentnie wyraża swoje poparcie dla zapisów Traktatów z Ratonga.

Zamykając tematykę AUKUS należy zauważyć iż uczestnictwo Australii w tym sojuszu utrwala kurs pro-anglosaski kosztem zaostrzenia relacji z Chinami.

 

DOTKLIWOŚĆ SANKCJI HANDLOWYCH NAŁOŻONYCH PRZEZ PEKIN W 2020R.

Od początku 2020r. Pekin nałożył różnego rodzaju sankcje na australijską wołowinę, jęczmień i wino. W pierwszej kolejności podjęto decyzje o limitowaniu zakupów wołowiny, baraniny oraz bawełny pod zarzutem nieprzestrzegania standardów sanitarnych i braku współpracy przy procedurach kontroli jakości (pierwsza połowa maja 2020r.) Szacowane straty to AUD $ 30 mln.

Australia nie ma umowy o wolnym handlu z UE  przez co handel odbywa się wdg. zasad ogólnych WTO ale zawarła kilka porozumień ułatwiających handel w poszczególnych obszarach np. wino australijskie ma preferencyjny dostęp do rynku UE i zapewnia również w Australii ochronę nazw zastrzeżonych jak np. Szampan czy porto.

Kolejną decyzją Pekinu zostały zwiększone cła na jęczmień o 80% na okres 5 lat- będzie to kosztować setki milionów, wartość export jęczmienia do Państwa Środka wynosiła rok rocznie AUD $ 1 mld. i produkcja była napędzana chińskim popytem. Bardzo dotkliwe okazało się zwiększenie ceł na wina o 212% na okres 5 lat.

Początek czerwca 2020r. zaowocował wydaniem przez Ministra Edukacji CHRL 2 oświadczeń aby nie wybierać Australii jako kierunku studiów. Ograniczenia w przyjeździe studentów na Antypody może okazać się bardzo bolesne gospodarczo ponieważ rok rocznie Australie odwiedza ok 600 tysięcy młodych Chińczyków (była to najważniejsza destynacja edukacyjna młodych Chińczyków- AUD $ 27 mln) I dla wielu szkol w Australii zagraniczni studenci stanowią główne źródło finansowania .

 

DALEKOSIĘŻNE SKUTKI NAPIĘTYCH RELACJI CANBERRA-PEKIN

Skutki wypowiedzi Premiera S. Morrisona z kwietnia 2020r. ws. konieczności przeprowadzenia postępowania odnośnie źródeł pandemii COVID-19 której początki sięgają chińskiego miasta  Wuhan wywołały głębokie poruszenie w społeczeństwie australijskim i polityk ten może nawet stracić tekę Premiera. Pekin odebrał te słowa jako publiczne upokorzenie i kolejne antychińskie działanie na arenie międzynarodowej zgodne z duchem administracji byłego prezydenta USA D. Trumpa. Do tego doszły wypowiedzi kilku polityków australijskich w kwestiach drażliwych politycznie jak chociażby sytuacja w Hong Kongu i działania Pekinu względem osób wyrażających swój sprzeciw względem działań władz czy chociażby sytuacja niepodległości  Tajwanu.

Bardzo niepokojące jest że istnieje ryzyko dezintegracji Australii-zwłaszcza jej zachodniej części (gdzie są zlokalizowane w głównej mierze surowce naturalne) podobnie jak wygląda sytuacja w USA (Texas, Stany Południa). Australia Zachodnia prowadzi swoja niezależną politykę gospodarcza – od 1996r. Stan ten posiada swoje przedstawicielstwo w Shanghaju jako przedstawicielstwo Stanu Australii Zachodniej i ogłasza już “wotum separatum” od oficjalnej polityki rządu federalnego.

CHRL to kompleksowe zaplecze technologiczne wielu firm komputerowych Australii- w listopadzie 2020 r. (mimo pandemii Covid-19) na targach w Szanghaju było obecnych 180 oficjalnych przedstawicieli biznesu z Australii.

 

REAKCJE NA ZAISTNIAŁE SANKCJE-MOŻLIWE SCENARIUSZE

Prof. John Milsheiner ( Uniwersytet Chicago)- stosunki międzynarodowe- stoi na stanowisku ze USA są wystarczająco silne aby sprostać wyzwaniu Pekinu I Canberra powinna poprzeć USA w nadchodzącej konfrontacji z Państwem Środka. Poza tym wzrost potęgi i zamożności CHRL będzie skutkował coraz śmielszymi próbami wypchnięcia USA z rejonu Azji Południowo-Wschodniej. Mówiąc wprost to Chiny stosują w swojej polityce zagranicznej  doktrynę  Monroe tradycyjnie już postrzeganą jako element amerykańskiej myśli politycznej.

Prof. Hugh White (Autralian National University)- uważa ze USA maja niewielkie szanse aby wyjść pomyślnie z konfrontacji z CHRL (poza tym Azja Południowo-Wschodnia to naturalny obszar wpływów Chin). Fakt że USA wychodziło zwycięsko z konfrontacji ( z III Rzeszą  czy ZSRR) jest obecnie nie do odtworzenia i w związku z powyższym Canberra musi odnaleźć się w tej sytuacji samodzielnie nie opowiadając się jednoznacznie po żadnej ze stron.

Prof. Jane Golley (Australian Centre of China)- wyraziła przekonanie iż CHRL używa Australii jako przykładu dla reszty Świata co się stanie jeśli będzie się  “szturchać smoka”.

Prof. Rory Medcalf (National Security College)- stoi na stanowisku iż każde ustępstwo dokonane przez Australie będzie zapamiętane przez rząd Chin i ustanowi tym samym precedens w przyszłości dla nas  (tj. Australii )oraz dla innych krajów.

 

KWESTIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA I OBRONY NARODOWEJ

W lipcu 2020r. MSZ oraz MSW Australii opublikowały komunikat o zaniepokojeniu w związku z cyberatakami na sektor obronny, przemysł medyczny i farmaceutyczny. Wypowiedź Premiera S. Morrisona iż “ za wzrostem ataków stał wyrafinowany aktor państwowy…” wskazują na Pekin. Canberra zapowiedziała wzrost wydatków na cyberbezpieczeństwo o ok AUD $10,5 mld celem nie tylko  podniesienia obrony oraz działań ofensywnych w cyberprzestrzeni. W ciągu najbliższej dekady ma zostać dodatkowo wyasygnowanych AUD$ 5 mld na budowę własnych niezależnych satelitarnych systemów rozpoznania i łączności.

Premier Australii zapowiedział skokowy wzrost wydatków na zbrojenia aż o 40% i łącznie budżet obronny ma wzrosnąć o AUD $ 270 mld (równowartość $ 186,5 mld). Ratyfikowano z Waszyngtonem porozumienie na sprzedaż pocisków przeciwokrętowych I Premier S. Morrison nie wyklucza zainicjowania prac nad bronią hiposoniczną. Został zainicjowany program transformacji logistyki i system utrzymywania sprawności bojowej – AUD $ 38 mld na wojska lądowe, na lotnictwo- AUD $ 45 mld.

Celem zmniejszenia swojego uzależnienia od Chin w zakresie ziem rzadkich, Canberra sfinansuje przywrócenie ponownego otwarcia kopalni wolframu na Tasmanii (zamkniętej prawie 30 lat temu gdy wydobycie tego pierwiastka nie było opłacalne). Obecnie ceny rosną lawinowo a wolfram jest niezbędny w produkcji uzbrojenia, lotnictwa oraz pojazdów elektrycznych- dziś CHRL kontrolują aż 83% światowej podaży tego pierwiastka.

WNIOSKI DLA POLSKI

u  Konieczność dywersyfikacji partnerów i sojuszy gospodarczych a nie orientacja jednokierunkowa – w przypadku Polski to bezkrytyczne poleganie na UE oraz NATO- nie bacząc na pojawiające się coraz mocniej konflikty interesów czy załamania gospodarcze i stąd kwestia Nowego Jedwabnego Szlaku jest tak kluczowa dla RP.

u  Umiejętność wykorzystania strategicznego położenia (kwestia Nowego Jedwabnego Szlaku) i czerpania z tego tytułu korzyści gospodarczo-politycznych.

u  Umiejętność dbania o własne interesy narodowe na warunkach gospodarki wolnorynkowej–(Australia a otwarcie kopalni wolframu) zwłaszcza w niesprzyjających okolicznościach gospodarczych- przypadek Polski i braku reakcji Warszawy na próby ograniczenia konkurencyjności polskich przewoźników na rynku wewnątrzunijnym.

u  Konieczność dbania o własne bezpieczeństwo w obszarze cybernetycznym, jak też lotniczym i morskim ws. modernizacji i utrzymywania sił obronnych w stanie gotowości.

u  Konieczność rozwoju sektorów gospodarki z branży high-tech zamiast utrwalania tradycyjnych sektorów gospodarki

u  Kwestia “piątki dla zwierząt”- zaniechany projekt Rządu RP który miał wejść w życie w bardzo krótkim okresie czasu i diametralnie zakończyć funkcjonowanie kilku branż przemysłowych –planowane działanie  niosłoby równie negatywne skutki co omówione sankcje CHRL


Elżbieta Daszkowska


Źrodła:O Autorce:
Elżbieta Daszkowska - wieloletni pracownik administracji państwowej zawodowo zajmujący się tematyką integracji europejskiej - wspólna polityka handlowa, wspólna polityka rolna UE. Członek korpusu służby cywilnej zaangażowany w przygotowania Prezydencji Polski w Radzie UE. Doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej (SGH), analityk Fundacji Amicus Europae (kwestie globalne) oraz portalu "Stosunki Międzynarodowe"- tematyka europejska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy