polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Jarosław Kaczyński oficjalnie ogłosił, że nie jest już członkiem rządu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wskazał także swojego następcę. Będzie nim szef MON Mariusz Błaszczak. * * * AUSTRALIA: Premier A‎nthony Albanese mówi, że COVID-19 jeszcze się nie skończył, podpisując się pod 760 milionami dolarów finansowania, aby pomóc stanom i terytoriom poradzić sobie z pandemią.‎ ‎Premier przewodniczył w piątek swojemu pierwszemu krajowemu spotkaniu gabinetu z przywódcami państw i terytoriów w Canberze, gdzie zdrowie było kluczowym tematem.‎ ‎Umowa w sprawie finansowania związanego z pandemią miała wygasnąć we wrześniu, ale została przedłużona o trzy miesiące.‎ * * * SWIAT: Prezydent Alberto Fernández poprosił o włączenie Argentyny jako pełnoprawnego członka BRICS, bloku krajów rozwijających się, które tworzą Rosja, Chiny, Indie, RPA i Brazylia. Prezydent Argentyny wziął udział w wirtualnym spotkaniu prezydentów Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA. W swoim wystąpieniu przed przywódcami krajów należących do BRICS wezwał do wyjścia z kryzysu gospodarczego, jaki wywołała wojna na Ukrainie i wynikających z tego niedoborów żywności na całym świecie.
POLONIA INFO: Spotkania Seniorów - Klub Polski w Bankstown - 20.06; 4.07; 18.07; 1.08; 15.08; 29.08, godz. 10:00 - 12:00 * * * Forum: Wspieramy dwujęzyczne wychowanie dzieci - Klub Polski w Bankstown, 9.07, godz. 13:00

sobota, 9 października 2021

Wspomnienie o śp. Zdzislawie Andrzeju Derwińskim

Dr Zdzisław Derwiński (1956 - 2021)
Fot. M.Kwiatkowska
Z ogromnym żalem, smutkiem i poczuciem nieodwracalnej straty  przyjmujemy wiadomość o nagłej śmierci dr Zdzisława Derwińskiego, cenionego historyka, założyciela i prezesa Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, aktywnego działacza polonijnego w Australii, wielkiego przyjaciela Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

Żonie Krystynie, Matce Melanii i Synowi Krzysztofowi składamy, w imieniu organizacji członkowskich Rady Naczelnej oraz własnym, wyrazy głębokiego współczucia.

Łączymy się w smutku i bólu z całą Rodziną Zdzisława, Jego współpracownikami i rzeszą Jego przyjaciół.

Ś.P. Zdzisław Derwiński był historykiem, wychowankiem Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadał ogromną wiedzę historyczną i wysoką kulturę osobistą, to nimi ważył każde napisane bądź wypowiedziane słowo. W pracy społecznej niestrudzony i wrażliwy na innych. Uważał, i stosował to w praktyce, że wszelkie różnice zdań i poglądów należy konfrontować w drodze dialogu. Podejmował się wielu zadań i wywiązywał się z nich zawsze. Jako taki właśnie, Zdzisław cieszył się niebywałym szacunkiem i zaufaniem Polonii.

Podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku, Zdzisław przeniósł się na miesiąc z Melbourne do Sydney, gdzie w Klubie Polskim w Ashfield przygotowywał kolejne wydania „Tygodnika Polskiego”, opracowując i wydając jednocześnie, wspólnie z Markiem Weissem, „Gazetę Olimpijską”. W ciągu trzech tygodni wydano 8 numerów gazety. To tylko jeden przykład w jakim stylu i z jakim wysiłkiem zwykł pracować.

Uczestniczył w wielu Zjazdach Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. Delegaci powierzali mu wielokrotnie trudną funkcję przewodniczącego Zjazdu. Brał udział w wielu pracach na rzecz RNPA, by wymienić przygotowanie wystawy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, czy poradnictwo i przygotowanie materiałów do Kalendarium 70-lecia RNPA. Był konsultantem Prezydium RNPA, czerpaliśmy z tego garściami.

„Czuję niedosyt...”. Tymi słowy Zdzisław zakończył wypowiedź, jakiej udzielił 18 września br. dla „Portal Polonii w Wiktorii”. Te słowa wybrzmiewać będą ilekroć wspomnimy Zdzisława w dziele którego dokonał, jak i w dziele którego dokończyć nie zdążył. Jest zatem naszym wspólnym obowiązkiem zadbać o świadectwo jego pracy i dokonań, jak i o Jego testament. Śmierć śp. Zdzisława Derwińskiego to ogromna strata dla zorganizowanej Polonii w Australii. 

W imieniu Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz wszystkich organizacji członkowskich Rady,

Małgorzata Kwiatkowska
Prezes RNPA
* * *


W czerwcu 2018 r Dr Zdzisław Derwiński przemawiał na otwarciu wystawy plakatowej zatytułowanej „Drogi do Niepodległości” w nieistniejącym juz budynku Klubu Polskiego w Ashfield. Był koordynatorem i  odpowiedzialnym za stronę merytoryczną historycznej prezentacji.
 Przypominamy  nagranie Bumeranga Polskiego z otwarcia wystawy i historyczny rys w ujęciu Zmarłego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy