polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o badaniu rosyjskich wpływów i skierował ją do TK. Jak podkreślił, opinia publiczna sama powinna wyrabiać sobie opinię na to, w jaki sposób działają jej przedstawiciele, którym powierzano ważne funkcje państwowe. Tymczasem rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller oświadczył, że rząd USA jest zaniepokojony ustawą o komisji ds. badania rosyjskich wpływów, która może być użyta do ingerencji w wolne i uczciwe wybory w Polsce. * * * AUSTRALIA: Mark McGowan ustąpił ze stanowiska premiera WA po burzliwych latach jego rządow. McGowan spotkał się z ostrą krytyką za nakazanie szczepień przeciwko Covid-19 i zamknięcie granic stanu. Wysuwane były groźby karalne pod adresem jego rodziny. Miliarder Clive Palmer wielokrotnie pozwał McGowana i stan WA do sądu podczas pandemii. Obaj mężczyźni wyszli jako przegrani w gorzkim procesie o zniesławienie. McGowan poprowadził Partię Pracy do dwóch zdecydowanych zwycięstw w wyborach w 2017 i 2021 roku. * * * SWIAT: Atak dronów na Moskwę i obwód moskiewski jest odpowiedzią reżimu w Kijowie na skuteczne ataki Rosji na jeden z jego ośrodków decyzyjnych w niedzielę, powiedział rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony, Ukraina przeprowadziła we wtorek rano terrorystyczny atak przy użyciu dronów na cele w Moskwie. W atak zaangażowanych było osiem samolotów bezzałogowych: pięć zostało zestrzelonych przez system obrony przeciwlotniczej w obwodzie moskiewskim, trzy zostały stłumione przez środki walki elektronicznej.
POLONIA INFO: Wystawa - Pawel Edmund Strzelecki - Centralny Dom Polski, Adelajda, 20.05 - 30.05, godz. 10:00 - 16:00

czwartek, 8 lipca 2021

Nagroda „Polonicus” dla Senatu RP

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbiera
w Akwizgranie nadzwyczajną nagrodę „Polonicus”
 dla Senatu RP.
 Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu
Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odebrał w Akwizgranie w Niemczech nadzwyczajną nagrodę „Polonicus” dla Senatu RP, przyznaną przez Europejski Instytut Kultury i Mediów „Polonicus” oraz Radę Polonii Świata. Wyróżnienie to Senat otrzymał za sprawowaną przez 10 kadencji Izby opiekę nad Polonią. Honorową Nagrodę „Polonicus” za wieloletnie wsparcie dla Polonii w Niemczech oraz za stały wkład w dialog polsko-niemiecki odebrał premier Nadrenii-Północnej Westfalii i przewodniczący CDU, Armin Laschet.

W uroczystości, która odbyła się w Sali Królewskiej Ratusza w Akwizgranie udział wzięli także senatorowie Ewa Gawęda, Paweł Arndt i Beniamin Godyla.  Wydarzenie odbyło się pod patronatem Marszałka Senatu RP.


Senat RP został wyróżniony nadzwyczajnym „Polonicusem” za długoletnią, wytrwałą i ofiarną pracę na rzecz łączenia wszystkich Polaków na świecie. Jak powiedział przewodniczący Kapituły Nagrody, Wiesław Lewicki, poprzez to wyróżnienie Polonia wyraża swoje najwyższe podziękowanie za wieloletnie działania  Senatu wobec rodaków, rozsianych po całym globie.

Do wyróżnienia dla Izby, przyznanego przez europejską Polonię, dołączyła także Rada Polonii Świata, która zrzesza najważniejsze organizacje polonijne. W liście, odczytanym podczas uroczystości, Rada podkreśliła, że to Senat RP wyłoniony w pierwszych demokratycznych wyborach 4 czerwca 1989 roku dostrzegł nie tylko olbrzymi potencjał Polaków poza granicami kraju, ale też zdecydowanie otworzył swoje podwoje na wzajemne kontakty i współpracę z całą Polską Diasporą. „Przez ponad 30 lat Senat RP dbał o nierozerwalność więzów kraju z Polonią i Polakami za granicą. Dziękując za dotychczasowe wsparcie i współpracę, liczymy także w przyszłości na konstruktywne działania dla dobra naszej Ojczyzny - Polski oraz Polonii i Polaków z Zagranicy”- czytamy w liście, podpisanym przez Przewodniczącą Rady Polonii Świata, Teresę Berezowską.


Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki dziękując za wyróżnienie powiedział, że traktuje tę nagrodę jako wyróżnienie dla wszystkich pokoleń senatorów po 1989 roku. Odbiera ją także jako zobowiązanie, by Senat nie tylko utrzymywał więzi z Polonią i budował wspólnotę tych, którzy są w kraju i tych, którzy są za granicą, ale także, by zawsze stał na straży praworządności, praw człowieka, poszanowania godności ludzkiej i zrozumienia, że nasza różnorodność jest zaletą, a nie wadą. „Żebyśmy pamiętali, że czy w kraju, czy za granicą, jesteśmy Polakami, Europejczykami, ludźmi i braćmi, wtedy zapewnimy światu pokój i bezpieczeństwo” – powiedział Marszałek Senatu.


Prof. Tomasz Grodzki wręczył także honorowego „Polonicusa” premierowi Nadrenii-Północnej Westfalii Arminowi Laschetowi. Jak powiedział, to wyróżnienie jest wyrazem uznania i podziękowaniem zarówno za kunszt i wartość merytoryczną, jak również za rolę, jaką jego działania odgrywają w przezwyciężaniu podziałów w Europie, umacnianiu struktur europejskich i dialogu polsko-niemieckiego. „Życzę Panu Premierowi dalszych, jeszcze większych sukcesów w niestrudzonej pracy na rzecz wielkiego wyzwania, jakim jest budowa nowoczesnej, zasobnej i bezpiecznej Europy, w której narody żyją szanując się wzajemnie, w której wszyscy ludzie są braćmi, podzielając fundamentalne wartości wolnego świata i zgodnie budując pomyślność naszego kontynentu” – powiedział Marszałek Senatu.

W laudacji, wygłoszonej na cześć laureata były ambasador Polski w Niemczech, dr Marek Prawda podkreślił, że Armin Laschet zna dobrze Polonię, bo udzielał jej wsparcia na każdym etapie swojej politycznej kariery - poczynając od młodzieńczego wsparcia dla „Solidarności” w 1980 roku -  i nigdy o niej nie zapominał. „Jak mało kto rozumiał, że dobre relacje polsko-niemieckie mają głęboki sens i wymiar europejski” – zauważył Marek Prawda. Jak powiedział, to że Polska i Niemcy w różny sposób przyczyniły się do zmian w Europie jest naszym wspólnym kapitałem, ale też zobowiązaniem, byśmy mogli pomóc Unii Europejskiej w odzyskaniu jej przyszłości. „Prosimy, by zechciał Pan przyjąć rolę kustosza jednej z najpiękniejszych polsko-niemieckich tradycji, wspólnego udziału w jednoczeniu kontynentu” – zwrócił się do laureata ambasador Prawda.


Premier Nadrenii-Północnej Westfalii dziękując za wyróżnienie powiedział, że jest ono dla niego zaszczytem, a samą nagrodę „Polonicusa” traktuje jako swoisty pomost nie tylko między Polonią i Macierzą, ale także między Niemcami i Polską. „Wolność europejska zaczęła się w Polsce” – powiedział Armin Laschet, nawiązując do słów Jana Pawła II „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” oraz do „Solidarności” i Lecha Wałęsy.  „Nie można także zapominać, że Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej” – podkreślił i zapowiedział, że planuje odwiedzić stolicę Polski w rocznicę Powstania Warszawskiego.  Armin Laschet zaznaczył też, że Unia Europejska potrzebuje wszystkich 27 krajów, a współpraca między Niemcami a Francją czy Włochami jest tak samo istotna jak ta między Niemcami a Polską i innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej.


Nagroda „Polonicus” to prestiżowe wyróżnienie Polonii, przyznawane od 2009 roku w uznaniu zasług na rzecz dialogu, jednoczenia i promocji Polaków w Europie i na świecie. Nagrodą tą Polonia odznacza tych, którzy są dla niej ważni ze względu na twórczość, działalność na rzecz jej jednoczenia oraz działania na rzecz europejskiej integracji i budowania pozytywnego obrazu Polaków. „Polonicus” w formie statuetki uskrzydlonej postaci z brązu przyznawany jest co roku podczas uroczystej Gali Polonii w Sali Koronacyjnej Ratusza w Akwizgranie. Inicjatorem nagrody jest Wiesław Lewicki, przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej w latach 2009-2013. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: kultura, dialog polsko-niemiecki, organizacja życia polonijnego oraz jako nagroda honorowa za całokształt osiągnięć. Laureatami tego wyróżnienia są m.in senator Barbara Borys-Damięcka, która zasiada również w kapitule nagrody, a także Leszek Balcerowicz, Władysław Bartoszewski, Jerzy Buzek, Agnieszka Holland, Krystyna Janda, Czesław Mozil, Jan Miodek, abp Alfons Nossol, Jerzy Owsiak, Donald Tusk, Andrzej Wajda i Lech Wałęsa. Wśród laureatów nagrody spoza Polski są Andżelika Borys, Norman Davies, Carl Dedecius i Rita Süssmuth.


Po uroczystości wręczenia nagród Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się na rozmowie w cztery oczy z premierem Nadrenii-Północnej Westfalii, Arminem Laschetem.


Na podst. Dział Prasowy Centrum Informacyjnego Senatu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy