polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oświadczył podczas niejawnych obrad Sejmu, że Rosja ma gotowy plan ataku na Polskę. Wg niego argumentem przemawiającym za zbliżającą się inwazją są niedawne ataki hakerskie skierowane w stronę czołowych, polskich polityków. Rząd poinformował, że hakerzy przejęli ponad 4 tysiące kont wraz z 70 tys. wiadomości mailowych. * * * AUSTRALIA: W Australii doszło do „wielkiej porażki w zakupie i dostawie” szczepionek przeciw Covid-19 , powiedział czołowy ekspert ds. zdrowiaw Australii - prof. Bill Bowtell z UNSW. Od czasu ogłoszenia, że szczepionka AstraZeneca nie jest już zalecana dla Australijczyków poniżej 60. roku życia , odsetek zaszczepionych spadł. Właśnie w czasie, gdy mamy już niebezpieczny wariant Delta potrzebujemy wzrostu liczby szczepionek - powiedział ekspert. W pełni zaszczepionych jest zaledwie 3 proc. mieszkanców co stanowi jeden z najgorszych wyników na świecie. * * * SWIAT: Podczas sobotniego spotkania z diakonami stałymi diecezji rzymskiej i ich rodzinami papież Franciszek apelował o przezwyciężenie w Kościele „plagi klerykalizmu, która stawia kastę kapłanów ponad ludem Bożym”.
POLONIA INFO: Projekcja filmu "Kongres" wg powieści Stanisława Lema - Klub Polski w Bankstown, 19.06, godz. 18:00

sobota, 15 maja 2021

PADEREWSKI: ARTYSTA, DEMOKRATA, POLITYK - konferencja na żywo

 Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa – IGNACY JAN PADEREWSKI: ARTYSTA, DEMOKRATA, POLITYK.

Organizowana trzy lata po obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, konferencja ma na celu przypomnienie stanu postrzegania praw i wolności obywatelskich oraz tworzenia wizji odbudowywanego po 123 latach niewoli państwa.

Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor, działacz społeczny, mąż stanu; jako premier i minister spraw zagranicznych odegrał olbrzymią rolę w kształtowaniu obrazu politycznego Polski międzywojennej. Zyskując uznanie na całym świecie, jako artysta – muzyk i kompozytor, wykorzystywał swoją pozycję na rzecz rodaków, informujac m.in prezydenta USA o polityce zaborców i dramacie Polaków. Dzięki wielkiej aktywności Paderewskiego, prezydent Wilson w słynnym orędziu z 22 stycznia 1917, mówił wyraźnie o prawie Polski do niepodległości. Na tej podstawie jeden z 14 punktów pokoju sformułowanych przez Wilsona, nawiązuje do konieczności powstania niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza.

Po powrocie do kraju, tuż po odzyskaniu niepodległości, Paderewski witany był jako symbol odrodzenia się ojczyzny. Dlatego też kompozytor podjął się roli mediatora pomiędzy opozycyjnymi ugrupowaniami politycznymi w wolnej Polsce.

Działał politycznie na wielu płaszczyznach, a po zakończeniu swej misji, wyjechał do Szwajcarii, lecz zupełnie z polityką się nie rozstał. Do końca życia pozostał człowiekiem myśli demokratycznej z pro zachodnią orientacją. Po wybuchu II wojny światowej ponownie włączył się w działania nagłaśniające sytuację Polaków. Aż do dnia swojej śmierci w roku 1941 zabiegał za granicą o uwagę w sprawach Polski.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje długi okres historii, od Konstytucji 3 Maja, poprzez debatę ustrojową w latach 1913-1921, kiedy przy wydatnym udziale emigracji powstawała wizja II Rzeczypospolitej, aż do czasów obecnych. Wielonarodowa i wielowyznaniowa II Rzeczpospolita była próbą odtworzenia ideałów Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, była państwem, które na gruzach mocarstw zaborczych powstawało w krótkim czasie.

Konferencja ta jest niezwykłą okazją do przypomnienia młodszemu pokoleniu Polaków, oraz uczestnikom z Wielkiej Brytanii, fenomenu ciągłości kulturowej Polski, szczególnie ciągłości między II i III Rzecząpospolitą. Zaprezentowane przez kadrę naukową PUNO (Polski Uniwersytet na Obczyźnie) oraz zaproszonych na konferencję naukowców referaty mają za zadanie pogłębienie współpracy naukowej a także wymiany doświadczeń badaczy okresu II Rzeczypospolitej, czasów kształtowania się Polskiej Diaspory na terenie Wielkiej Brytanii, oraz debaty o przyszłości III Rzeczypospolitej. Podsumowaniem wydarzenia będzie planowana publikacja naukowa, bilansująca całość zaprezentowanych w czasie konferencji prac.

Konferencja kierowana jest do środowiska naukowego, związanego z naukami humanistycznymi, sztuką, edukacją, do nauczycieli, uczniów, miłośników historii, polityków.

Bumerang Polski jest patronem medialnym Konferencji. Zapraszamy!

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa
15 maja 2021 godzina 10:00, czasu londyńskiego

Udział aktywny i pasywny jest bezpłatny
Active and passive participation is free of charge

https://us02web.zoom.us/j/89480756879

Więcej informacji o programie konferencji: 

Konferencja Paderewski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

Promocja

Promocja

Promocja