polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Premier Donald Tusk chce ufortyfikować granice z Białorusią i Rosją. Oświadczyl, że podjął decyzję, aby wydać na to 10 mld zł. Tusk ma trudności z realizacją obietnic wyborczych ze względu na znacznie wyższy budżet obronny. Polska ma wydać w tym roku 4,2 proc. swojego PKB na obronność, najwięcej w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Tymczasem wg danych Ministerstwa Finansów wynika, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2024 r. wyniosło ok. 1 bln 445,5 mld zł, co oznacza wzrost o 15,2 mld zł, czyli o 1,1 proc. w stosunku do marca br. * * * AUSTRALIA: Nakaz szczepień przeciwko COVID-19 w najbardziej zaludnionym stanie Australii Nowej Południowej Walii (NSW) w końcu się zakończył dla wszystkich pracowników służby zdrowia i studentów. Nowa dyrektywa polityczna wydana przez NSW Health ujawnia, że departament usunął ten wymóg po prawie trzech latach. * * * SWIAT: Ministrowie spraw zagranicznych krajów G7 przyjęli dziś we Włoszech komunikat, w którym potwierdzili swoje wsparcie dla Ukrainy, mówiąc, że będą jej pomagać "tak długo, jak będzie to konieczne". W dokumencie kraje zobowiązały się do dalszego "badania potencjalnych sposobów wykorzystania nadzwyczajnych wpływów z zamrożonych rosyjskich aktywów w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia finansowego dla Ukrainy przed czerwcowym spotkaniem G7 w Apulii".
POLONIA INFO: Kabaret Vis-à-Vis: „Wariacje na trzy babeczki z rodzynkiem” - Klub Polski w Ashfied, 26.05, godz. 15:00

piątek, 23 listopada 2018

Świętowanie 100-lecia niepodleglosci w Polskiej Szkole w Macarthur


O świętowaniu 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, organizowanym przez  Polską Szkołę Sobotnią w południowo-zachodniej sydnejskiej dzielnicy Macarthur  pisze koordynatorka szkoły - Bernardeta Kawa.  

„Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty Listopada
Tym, co zmarli za Ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa...”


Artykuł poświęcony świętowaniu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodleglości w naszej szkole, rozpoczęłam fragmentem pięknego wiersza Ludwika Wiszniewskiego, który to fragment jest niejako kwintesencją tego wszystkiego, co działo się w Polskiej Szkole Sobotniej w Macarthur w ciągu ostatnich kilku tygodni czwartego kwartału bieżącego roku. Pomimo tego, iż mieszkamy tysiące kilometrów od ojczystego kraju, pomimo tego, iż minęło już okrągłe 100 lat od wydarzeń z pamiętnego Listopada 1918 roku i odeszli już od nas Ci, którzy byli ich częścią - my wciąż PAMIĘTAMY i pielęgnujemy wspomnienia o tych, bez których dzisiaj nie moglibyśmy określać swojej przynależności narodowej, nie moglibyśmy powiedzieć nigdzie i nikomu... że JESTEŚMY POLAKAMI!

My wciąż pamiętamy, a tym artykułem i wydarzeniami w nim opisanymi oddajemy cześć tym, którzy złożyli ofiarę ze swojego życia, aby kraj z 1000-letnią historią, który został unicestwiony na  123 lata, pojawił się znowu na mapie Europy.

Pierwszym wydarzeniem, które rozpoczęło świętowanie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, była pomoc naszej szkoły w zorganizowaniu pobytu prof.  Tomasza Pudlockiego w Sydney , doktora habilitowanego nauk humanistycznych ze specjalności historia kultury, nauki i wychowania, adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Pan Profesor przybył do Australii na zaproszenie Melbourne Polish School.   
Dosłownie na kilkanaście dni przed jego planowanym przylotem do Sydney, zostaliśmy poproszeni o pomoc w przeprowadzeniu jego wizyty. Pragnę wyrazić szacunek i wdzięczność Pani Cecylii Macioch i jej synowi Michałowi za pomoc i ogromny entuzjazm z jakim podjęli się tego wyzwania. W dzisiejszych czasach tak trudno czasami o zwykły odruch serca... Raz jeszcze kieruję gorące słowa wdzięczności dla Michała i Cecylii.  


W niedzielę 14 października w Polskim Klubie w Bankstown Pan Profesor Tomasz Pudłocki wygłosił niezwykle interesujący wykład pt.: ”Rola Polonii w odzyskaniu niepodległości Polski w latach 1914-1921.”

Wykład poprzedzony był 15-sto minutowym filmem podsumowującym wydarzenia, których kulminacyjnym momentem było odzyskanie przez Polskę niepodległości w  listopadzie 1918 roku.

Krótkie streszczenie wykładu prof. Tomasza Pudłockiego wygłoszonego w Bankstown.

 Najczęściej na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. patrzy się tylko jako wynik czynu zbrojnego i woli narodu polskiego. Tymczasem ogromna liczba Polaków, znajdujących się u progu I wojny światowej poza granicami ziem polskich już od pierwszych dni po wybuchu konfliktu czynnie zaangażowała się w pomoc dla rodaków w kraju. Gdyby nie pomoc finansowa, materialna i danina krwi, z której powstała Armia Hallera trudno byłoby mówić, na ile i w jakim kształcie odrodzona Polska by przetrwała. Podczas wykładu jego autor zarysował międzynarodową sytuację Polski w okresie Wielkiej Wojny i przedstawił najważniejsze aspekty udziału Polonii w odzyskanie, ale i utrzymanie niepodległości Polski.


Kolejnym wydarzeniem poświęconym świętowaniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości był „Dzień Polski”, którego inicjatorką była nauczycielka Klasy V i VI - Cecylia Macioch.


Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zostali poproszeni o przyniesienie do szkoły tego dnia – a była to sobota 3-go listopada - pamiątek i bibelotów przywiezionych, bądź otrzymanych z Polski, którymi udekorowaliśmy stoły i zrobiliśmy mini wystawę dla wszystkich do podziwiania. Uczniowie z najstarszej klasy musieli dodatkowo powiedzieć kilka słów, na temat przyniesionych przez siebie przedmiotów i uzasadnić, dlaczego właśnie taką pamiątkę wybrali.  Na zakupionej w tym roku mapie Polski, uczniowie naklejali malutkie flagi, zaznaczając miejsce pochodzenia ich rodzin. Zaśpiewaliśmy wspólnie z dziećmi kilka tradycyjnych piosenek patriotycznych, takich jak na przykład „Płynie Wisła płynie” czy „Przybyli Ułani pod okienko”. Nie zabrakło także nauki hymnu państwowego, w każdej z naszych klas bez wyjątku. Uczniowie klasy I, pod okiem nauczyciela układali edukacyjne puzzle, których tematem była mapa Polski. Zabawa ta tak się dzieciom spodobała, że robiły to 3 razy pod rząd – oczywiście za każdym kolejnym razem kończyli układanie w coraz krótszym czasie. Nie zabrakło także kolorowania godła narodowego, po uprzednim zaznajomieniu dzieci z legendą o Lechu, Czechu i Rusie.


W sobotę 10 listopada, w przeddzień 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wyruszyliśmy cała grupą: uczniowie, rodzice i nauczyciele na uroczystą Mszę Świętą do Katedry Najświętszej Maryi Panny w Sydney. Jestem ogromnie wdzięczna Panu Dariuszowi Plustowi za pomoc w zorganizowaniu transportu autobusowego na tą uroczystość.


W czasie Mszy Świętej, nasi uczniowie dumnie wystrojeni w szkolne koszulki, z uwagą wsłuchiwali się w treść przepięknej homilii wygłoszonej tego dnia przez Księdza Biskupa Dariusza Kałużę. W ciągu mojego dość długiego juz życia, niejednokrotnie miałam okazję i przywilej przysłuchiwania się wielu wartościowym homiliom. Muszę jednak z cała pewnością siebie przyznać, iż ta właśnie homilia zostanie na zawsze i w sposób absolutnie wyjątkowy wyryta w moim sercu. Z każdego wypowiedzianego przez Księdza Biskupa zdania, z każdego cytowanego utworu poetyckiego bił ogrom patriotyzmu i niebywałej wprost wiedzy, opartej na prawdziwej miłości do ojczyzny.
W imieniu Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur, dziękuję wszystkim organizatorom (Konsulat RP w Sydney, Zgromadzenie Księży Chrystusowców i Federacja Polskich Organizacji w NPW), za możliwość bycia częścią tego niezwykłego wydarzenia.


Po uroczystej Mszy Świętej w Katedrze, która była manifestacją narodowej dumy i wdzięczności Bogu za wolny i niepodległy kraj, spora grupa uczniów, rodziców i nauczycieli udała się do Polskiego Klubu w Bankstown, aby reprezentować tam naszą szkołę na uroczystej Akademii z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Początek Akademii, której głównym organizatorem była Federacja Polskich Organizacji w NPW, przewidziany był na godzinę 15:00. Uczniowie naszej szkoły przygotowali krótką inscenizację pt.:”Nasza Niepodległa”, która była streszczeniem kluczowych wydarzeń sprzed 100 lat. Inscenizacja poparta była prezentacją multimedialną i przeplatana sztandarowymi pieśniami patriotycznym z tamtego okresu, takimi jak: „Rota” czy „Marsz Pierwszej Brygady”. W Akademii brali również udział uczniowie z innych polskich szkół sobotnich, zespoły folklorystyczne oraz polonijni piosenkarze i recytatorzy z teatru Fantazja. Był to przepiękny dzień, przesiąknięty gorącym patriotyzmem i wdzięcznością Bogu za odzyskaną na powrót niepodległą Ojczyzną.

Kolejnym akcentem, manifestującym zaangażowanie naszej szkoły w świętowanie 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, był udział w niedzielnej Mszy Świętej w kościele w Minto 11 Listopada 2018 – czyli dokładnie w sam dzień tego pięknego Jubileuszu. Uczniowie naszej szkoły brali aktywny udział we Mszy Świętej poprzez czytania mszalne, modlitwę wiernych i niesienie darów do ołtarza. Po zakończonej Mszy Świętej dzieci zaprezentowały miejscowej społeczności polskiej, zebranej tego dnia w kościele, inscenizację, którą dzień wcześniej przedstawiły w Polskim Klubie w Bankstown. Kątem oka zauważyłam niejedną łzę wzruszenia spływającą z oczu słuchaczy,  bo czyż nie jest wzruszające to, iż 100 lat po pamiętnych wydarzeniach z Listopada 1918 roku, w niewielkim kościółku, w oddalonym o tysiące kilometrów kraju, pielęgnuje się polską mowę, historię i tradycję kraju pochodzenia? Jestem pewna, iż zwłaszcza dla starszej grupy słuchaczy, występ naszych dzieci był najpiękniejszym prezentem i darem, który bardzo ich wzruszył.  Zamysłem moim było właśnie to, aby podzielić się z miejscową społecznością polską tym, co jako szkoła mamy najpiękniejszego i najcenniejszego. Tym co jest naszą wspólną nadzieją: polskimi dziećmi, które mówią w ojczystym języku i są świadome tego kim są i skąd są ich korzenie. 
Za dwa tygodnie - 8 grudnia 2018 o godzinie 10:30, odbędzie się w naszej szkole uroczystość zakończenia roku szkolnego, połączona z łamaniem się opłatkiem oraz wspólnym kolędowaniem. Uczniowie naszej szkoły, raz jeszcze zaprezentują zebranym na uroczystości gościom, inscenizację „Nasza Niepodległa”. Serdecznie i gorąco zapraszamy do naszej szkoły tego dnia. 
 Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w bieżącym roku szkolnym z Fundacji „Wolność i Demokracja”, każdy uczeń Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur, otrzyma na koniec roku szkolnego wyjątkową książkę pt.: ”Kocham Polskę - Wydanie Jubileuszowe 100 lat odzyskania niepodległości”. Dodatkowo uczniowie najstarszej klasy otrzymają wydanie zatytułowane: „Kocham Polskę. Historia Polski dla naszych dzieci”.
Korzystając z okazji, pragnę gorąco podziękować Fundacji „Wolność i Demokracja” za pomoc w realizacji projektu, jakim było obdarowanie naszych dzieci, w jubileuszowym roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, tymi jakże wyjątkowymi pozycjami książkowymi. Książki te przypominać im będą zawsze o tej rocznicy, o tym że byli jej częścią oraz o naszej szkole.

Dziękuję Wszystkim tym, którzy wspierali mnie w trakcie przygotowań naszej szkoły do obchodów świętowania tej pięknej rocznicy: nauczycielom, rodzicom i przede wszystkim dzieciom, które według słów Ojca Świętego Jana Pawła II są: „wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera.”

Bernadeta Kawa
zdjęcia: Bogumiła Filip, Bernardeta Kawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy