polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Były minister obrony Mariusz Błaszczak przedstawił w Sejmie proponowany przez PiS pakt dotyczący bezpieczeństwa granic. Zakłada on m. in. stworzenie pól minowych na granicy z Rosją i Białorusią. * Wczoraj Szymon Hołownia wystapił w ukraińkim parlamencie, gdzie zapewnił, że "Polska zrobi wszystko, żeby Ukraina jak najszybciej wstąpiła do UE i NATO". * * * AUSTRALIA: Chiński premier Li Qiang przybył w sobotę do Australii, mówiąc, że stosunki miedzy oboma państwami "wróciły na właściwe tory". Jest pierwsza od 7 lat wizyta premiera Chin w Australii. Australia ma "wyjątkową pozycję, aby połączyć Zachód ze Wschodem" i jest "ważną siłą globalizacji gospodarczej i wielobiegunowości świata", powiedział Li na lotnisku w Adelajdzie. Podczas czterodniowej wizyty Li odwiedzi również stolicę Canberrę i górniczy stan Australia Zachodnia. Australia jest największym dostawcą rudy żelaza do Chin. * * * SWIAT: Rosyjski prezydent odbył pierwszą od 24 lat wizytę w Korei Północnej. Po rozmowach liderów Rosji i KRLD został zawarty układ o wszechstronnym partnerstwie strategicznym. Ma on podnieść współdziałanie między dwoma krajami „na nowy poziom”. Dotyczy to obszarów politycznych, handlowych i inwestycyjnych, kulturalnych i humanitarnych, a także sfery bezpieczeństwa. Przewiduje „wzajemną pomoc w przypadku agresji przeciwko jednej ze stron”. * NATO planuje utworzenie trzech dużych baz wojskowych na terytorium Polski, Rumunii i na Słowacji, aby przerzucać broń na Ukrainę - powiedział premier Węgier Viktor Orban na antenie stacji radiowej Kossuth. - Osiągnęliśmy minimalny cel, zgodziłem się z sekretarzem generalnym NATO, Węgry wysiądą z pociągu. NATO będzie miało misję wojskową na Ukrainie, ale Węgry nie wezmą w niej udziału - powiedział premier Węgier.
POLONIA INFO: Polish Film Festival Sydney 2024 - Opening Night - Palace Norton Street, 23.06, godz. 16:30

sobota, 1 sierpnia 2015

Józef Drewniak nie żyje

Józef Drewniak (1924 -2015). Fot.K.Bajkowski
Józef Drewniak – jedna z najbardziej znanych postaci życia polonijnego w Australii,  śpiewak operowy, radiowiec, założyciel  pierwszego radia polskiego w Australii, dzisiejszego radia SBS, działacz społeczny i inicjator licznych akcji charytatywnych zmarł nagle wczoraj po południu w swoim domu w sydnejskiej dzielnicy Manly. Miał 91 lat. O śmierci Józefa Drewniaka poinformowała jego żona Robyn.

 Śp. Józef Drewniak urodził się w Wadowicach, mieście papieskim -  rodzinnym mieście  Karola Wojtyły. Był śpiewakiem operowym. Krytycy muzyczni mówi o nim: „Eminent Polish baritone, with voice of Tito Gobbi  and  face of Orson Werlles”. Występował u boku  Luciano Pavarrotiego i  Joan Sutherland. Brał udział w 32 filmach fabularnych i dokumentalnych produkcji amerykańskiej i australijskiej. Śpiewał na deskach scen operowych a także w radiu i telewizji w Australii i Nowej Zelandii.


 40 lat temu stworzył pierwszy polonijny program radiowy w Sydney – w radiu 2EA – przekształconym później w państwowe SBS. W 1965 roku nagrał płytę, z pieśniami „Czerwone maki na Monte Casino” i „Karpacka Brygada”, która rozeszła się po całym świecie.  W 2012 roku  rozdał polonijnym szkołom 1000 dysków ze swoimi nagraniami pt. „Pieśni i wiersze ojczyste”.    Był przewodniczącym the Australia Poland Business Council Inc. w Australii oraz założycielem i dyrektorem Australijsko-Polskiej Fundacji Kulturalnej w Sydney .  Wielki społecznik, inicjator licznych akcji charytatywnych na rzecz ludzi starych i chorych. Mieszkał w sydnejskiej dzielnicy Manly. Do ostarniego dnia żywo interesował się sprawami polonijnymi w Sydney.
kb/BumerangMedia

* * *
 
Wspomnienie o Śp. Józefie Drewniaku  red. Eugeniusza Bajkowskiego:
 
 
Był to wspaniały człowiek! W piątek 31 lipca nagle zmarł w Balgowlah (Sydney) w wieku 91 lat wielce i bardzo wielostronnie zasłużony dla Polski, Australii i Polonii australijskiej Józef Drewniak - słynny, zwłaszcza operowy lecz również ludowy, sakralny i przebojowy śpiewak-baryton oraz aktor, obrońca Rzeczypospolitej, działacz społeczny, współzałożyciel wielokulturowych audycji rozgłośni radiowej 2EA, który przez wiele lat prowadził polskie programy tej sydnejskiej rozgłośni będącej prekursorką ogólno-australijskiego serwisu radiowo-telewizyjnego Special Broasdcasting Service (SBS). Był również przez szereg lat prezesem Lions Club oraz współzałożycielem i wieloletnim prezesem Australijsko-Polskiej Rady Biznesu (APBC Inc.), obejmując to stanowisko po zgonie śp. Gerwazego Bińkowskiego, pierwszego prezesa tej organizacji. Pozostawił po sobie uroczą, pogrążoną w rozpaczy Robyn - swoją wspaniałą, czułą i wyjątkowo dzielną, wieloletnią towarzyszkę życia oraz wręcz ogromny dorobek kulturalno-arystyczny, patriotyzny i społeczny. Dodam, że nie tylko w Australii.
 
Z trudem piszę ten wstępny hołd pamięci wspanialego człowieka. Był moim bliskim i serdecznym przyjacielem przez bardzo wiele lat. Jakże dobrze pamiętam nagrywanie audycji z nim dla polskich programów Radia 2EA w jego studio oraz jego wszechstronnie i umiejętnie promującej polską kulturę firmie StudioPol. Nieraz z zagranicy, m. in. Londynu i Warszawy. Józef był moim zasłużonym - starszym o te nieraz wtedy historycznie ważnych siedem lat - przyjacielem, nieraz stanowczym lecz bardzo konstruktywnie życzliwym mentorem. Urodził się w Wadowicach 15 stycznia 1924 r., synem Wojciecha i Zofii (z domu Domin) małżeństwa Drewniak. Wielostronna działalność artystyczna Józefa Drewniaka m.in. skupiała się na promowaniu polskiej kultury w Australii. Jednocześnie wśród Polonii Australijskiej na polskości pielęgnującej najlepsze cechy polskiej narodowej osobowości, polskich patriotycznych tradycji i wspaniałej wielokulturowej, wieloetnicznej polsko-żydowskiej kulturowej spuścizny historycznej Rzeczypospolitej, walk i zmagań o odzyskanie, obronę i utrwalanie niepodległości RP. Józef Drewniak przez wiele lat był prezesem wpływowej australijsko-międzynarodowej organizacji Lions Club. W tej roli bardzo wiele uczynił dla promowania i utrwalania australijisko-polskich więzów oraz wkładu Polaków i Polonii w rozwój Australii i jednocześnie obronę dobrego imienia Polski i Polaków.
 
 W wieloletnim kontekście historycznym jednym z największych osiągnięć Józefa Drewniaka, które wywarło trwały wpływ na pomyślny rozwój dwustronnych australijsko-polskich stosunków oraz pogłębienie więzów Polonii Australijskiej z Polską i Światową Polonią było rzeczywiście, bez przesady pionerskie utworzenie w 1975 r. pierwszego polskiego, ogólnoaustralijskiego "etnicznego" programu radiowego na falach sydnejskiego Radio 2EA (Ethnic Australia). Należy podkreślić, że wtedy australijski federalny rząd nie finansował Radia 2EA. Tylko udzielił licenzji na utworzenie i nadawanie. Przez 15 lat Pan Józef Drewniak był koordynatorem i nadawcą (spikerem) tego ogromnie zasłużonego, wpływowego programu radiowego - który nadawał z własnego studio (Studio-Pol) oraz własnym kosztem. Przez te 15 lat sam finansował ten bardzo popularny program radiowy, który na bieżąco, obiektywnie informował słuchaczy o wydarzeniach w Polsce i Polonii australijskiej, nadawał liczne wywiady oraz polską muzykę. Wskutek popularności Radia 2EA australijski federalny rząd po 15 latach utworzył Telewizję i Radio SBS (Special Broadcasting Service). I wcale nie tylko. Również, m.in.:
 • Jako prezes Lions Club, wskutek swoich starań uzyskał zgodę członków oddziału Lions Club w Jindabyne w regionie Gór Śnieżnych w Nowej Południowej Walii (NSW) na umieszczenie pomnika Sir Pawła Edmunda Strzeleckiego w Parku Lions Club w tym mieście.

 • Zrealizował film "Powrót Strzeleckiego" relacjonujący dzieje przywiezienia pomnika Strzeleckiego na pokładzie polskiego statku do postawienia w Jindabyne Lions Club Park. Film ten był dwukrotnie emitowany przez australijską państwową wielokulturową telewizję SBS TV na całą Australię oraz na kasetach video.

 • W 1979-80 założył "Polish Performing Arts Theatre in Australia", w ramach którego odbywały się koncerty polskich utworów muzycznych, chorów, zespołów tanecznych i innych grup kultrualno-artystycznych. W tych występach uczestniczyli m. in. członkowie słynnej orkiestry Sydney Symphony Orchestra włącznie z dyrygentem Panem Waldemar Wolski.

 • W 1980 r, wspólnie z British Ballet Organisation w Sydney po raz pierwszy w Australii wystawil balet "Chopiniana".

 • W 1980-90 organizował artystyczne występy oraz "Carnivale" na boisku sportowym KS Polonia w Plympton w Sydney. Były to m. in. występy polskich zespołów tanecznych oraz hiszpańskich, filipińskich i irlandzkich.

 • Wydał własnym kosztem wiele popularnych płyt, kaset dźwiękowych i wideo z polskimi utworami - patriotyczno-narodowymi, historyczynymi, żołnierskimi, klasycznymi, religijnymi, m. in.: "Karpacka Brygada", "Czerwone Maki na Monte Cassino" (nadane w jego wykonaniu przez Radio Warszawę), "Kolędy Polskie" (1000 egz.), "Echa Rodzinnych Stron" (1000 egz.), "Wspomnienia Cichociemnych" (1000 egz.), "Wigilia Żołnierska" (1000 egz), "Pieśni i Wiersze Ojczyste" (1000 egz.).

 • Sprowadził z Polski 500 słowników polsko-angielskich i angielsko-polskich rozprowadzonych wśród polskiej młodzieży, harcerzy, polskich szkół i innych organizacji. Koszty wydania tych słowników i nagrań pokrył Pan Józef Drewniak.

 • Pan Józef Drewniak wielokrotnie podróżował po całej Australii - od Sydney do Brisbane, Perth, Adelajdy, Melbourne i Canberry - bardzo osobiście promując własnymi występami polską kulturę, zwłaszcza wielostronny dorobek w dziedzinie muzycznej. Organizował, występował, śpiewał podczas ponad 250 koncertów, zwłaszcza dla Polonii Australijskiej. M.in. podczas akademii i obchodów Dnia Matki, Świąt Narodowych Rocznicy Konstytucji 3 maja i Niepodległości 11 listopada, Świąt Żołnierza oraz innych imprez patriotyczno-narodowych.

 • Czynnie uczestniczył w imprezach z okazji Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Australii w 1986 r.

 • Został wyróżniony tytułem "Polish Eminent Baritone" w australijskich mediach.

 • Jako współzalożyciel i wieloletni przewodniczący The Australia Poland Business Council Inc (APBC Inc. - Australijsko-Polskiej Rady Biznesu) wniósł wymierny wkład w rozwój dwustronnych i wielostronnych australijsko-polskich stosunków ekonomicznych i handlowych. M. in. APBC Inc. składała wnioski na tematy związane z rozwojem australijsko-polskich stosunków ekonomiczno-handlowych do federalnych komisji parlamentarnych i uczestniczyła w przesłuchaniach przez te komsije (i pod-komisje) na ich zaproszenie. Na prośbę Ambasady RP wielokrotnie przedstawiała przeglądy i oceny australijskiej sytuacji ekonomiczno-handlowej i politycznej ("briefings") dla polskich misji handlowych do Australii w Ambasadzie RP w Canberze. Biuro Józefa Drewniaka "Studio-Pol" w śródmieściu Sydney przez wiele lat służyło jako przedstawicielstwo APBC Inc. w stolicy Nowej Południowej Walii. Józef Drewniak konsekwentnie twórczo wykorzystywał swoje osobiste, liczne i wpływowe kontakty w australisjkich kołach kulturalno-artystycznych do promowania polskiego biznesu. Jednocześnie skutecznie wykorzystywał swoje biznesowe kontakty do promowania i wspierania polskiej kultury i sztuki w Australii, polonijnego życia kulturalno-artystycznego oraz polonijnego szkolnictwa.

 • Wielostronnie, czynnie popierał Ruch Solidarnościowy w Australii oraz wziął czynny udział promowaniu i wspieraniu delegacji Fundacji Rolniczej Episkopatu Polski w składzie ks. prał. (potem biskupa) Alojzego Orszulika (ówczesnego Sekretarza Biura Prasowego Episkopatu Polski) oraz prof. Andrzeja Stelmachowskiego.
Za swoje liczne zasługi Józef Drewniak został odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP, Orderem Polonia Restituta III stopnia (nadanym przez b. polski rząd emigraycjny RP w Londynie), Orderem Polonia Restituta V stopnia oraz odznaczeniem "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Cześć jego świetlanej pamięci!


Eugeniusz Bajkowski

1 komentarz:

 1. He will be sorely missed. Do you happen to have any particulars of Pan Drewniak's funeral?

  OdpowiedzUsuń

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy