polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Polska i Ukraina podpisały dokument umożliwiający eksport ukraińskiego zboża przez Polskę drogą kolejową i drogową - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Zdaniem Kowalczyka wydarzenia na Ukrainie doprowadziły do destabilizacji rynków rolnych. Jak powiedział. w tej sytuacji główną część spotkania poświęcono połączeniom transportowym i szlakom, które mogłyby stanowić alternatywę dla zablokowanych portów Morza Czarnego. * * * AUSTRALIA: Labour Party wygrala dzisiejsze wybory federalne odsuwając od rzadów liberałów. . Scott Morrison zrezygnował z funkcji lidera Partii Liberalnej po szokującej porażcze wyborczej, gdy Anthony Albanese z ALP przygotowuje się do objęcia funkcji następnego premiera kraju. * * * SWIAT: Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że terytorium kombinatu Azowstal w Mariupolu zostało całkowicie wyzwolone. Od 16 maja 2 439 nazistów z Azowa i ukraińskich żołnierzy zablokowanych w Azowstalu złożyło broń i poddało się w ramach operacji. W piątek poddała się ostatnia grupa 531 bojowników - poinformował rosyjski resort obrony. Rosyjscy śledczy identyfikują nacjonalistów, sprawdzą ich udział w zbrodniach popełnianych na ludności cywilnej - poinformował Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej.
POLONIA INFO: Obowiązkowe wybory federalne w Australii: 21.05 do godz. 18:00.

sobota, 11 lipca 2015

W rocznicę najkrwawszej niedzieli w historii polskiego narodu

72. rocznicę najkrwawszej niedzieli w dziejach polskiego narodu - tzw.  "rzezi wołyńskiej" uczono w Warszawie apelem pamięci, salwą honorową i złożeniem wieńców przed pomnikiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK na Skwerze Wołyńskim. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz, a także środowisk kombatanckich i kresowych.

- Spotykamy się by uczcić, oddać honor i objąć modlitwą ponad 100 tysięcy ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Zbrodni dokonanych w 2136 miejscowościach siedmiu województw II Rzeczpospolitej na Kresach Południowo-Wschodnich — mówił sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Krzysztof Kunert.Według szacunków polskich historyków, ukraińscy nacjonaliści zamordowali w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej ok. 100 tys. Polaków. Kulminacja tych wydarzeń miała miejsce 11 lipca 1943, gdy oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości w trzech powiatach: kowelskim, horochowskim i włodzimierskim byłego województwa wołyńskiego.

 Na 11 lipca 1943 przypadło apogeum zbrodni ludobójstwa. Była to NAJKRWAWSZA NIEDZIELA w historii polskiego narodu. Pod względem zasięgu terytorialnego , ilości ofiar i barbarzyństwa oprawców - zbrodnie dokonane w tej niedzieli przewyższają wszystkie inne, dokonane kiedykolwiek na ludności polskiej w ciągu jednego dnia.

Motorem tych wydarzeń było dążenie ukraińskich nacjonalistów do uzyskania niepodległości.  Za główną przeszkodę w walce o niepodległość Ukrainy uznali oni Polaków.

Polscy historycy podkreślają, że rzeź wołyńska jest wciąż nierozliczoną zbrodnią ludobójstwa, a świadczy o tym gloryfikacja Stepana Bandery i członków OUN-UPA przez obecne władze Ukrainy.

Ota jak przebiegala krwawa niedziela 11 lipca 1943 roku? Podajemy za Polskim Portalem:

W blisko 100 miejscowościach Wołynia, wsiach i osadach, w tą niedzielę najbardziej bestialskimi metodami wymordowano ponad 10 000 osób ." W siedmiu wołynskich kościołach nacjonaliści ukraińscy z OUN-UPA zabili ponad 1000 wiernych, nie oszczedzając dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. ani księży. Rozległość obszaru na którym dokonano tych zbrodni i wybór momentu ich dokonania (niedziela) świadczy o tym, że była to starannie zaplanowana i skoordynowana akcja przez kierownictwo OUN.


11 lipca 1943 r. W okolicach RADZIWILLÓW, pow. dubieński, spalono kilkanaście osiedli polskich oraz wymordowano ich mieszkanców.


11 lipca 1943 r. JEZIORANY SZLACHECKIE, pow. dubienski, nacjonaliści ukrainscy wymordowali 43 osoby narodowooci polskiej .


11 lipca 1943 r. LINIÓW, wieś, gm. Owiniuchy, pow. horochowski nacjonaliści ukrainscy wymordowali całą wieś..


11 lipca 1943 r. KISIELIN, siedziba gminy, pow. horochowski. Duża liczebnie banda nacjonalistów ukraińskich otoczyła zgromadzoną w tamtejszym koociele ludność polską. Część ludzi wyszła z kościoła, wówczas zamordowane zostały 62 osoby. Pozostali — około 200 osób — przeszli na plebanie... podjeli na pietrze desperacką obronę. Po północy napastnicy wycofali się. Pomocy rannym udzielili miejscowi Ukraincy, przeciwnicy UPA.


11 lipca 1943 r. RUDNIA, wieś, gm. Kisielin, pow. horochowski, ludność polska napadnięta przez ukrainskich nacjonalistów. Cała wieś została doszczętnie spalona. Zgineło około 100 osób.


11 lipca 1943 r. ZAMLICZE, wieś, folwark, gm. Chórów, pow. horochowski. Ukraińcy wymordowali 118 osób narodowości polskiej.


11 lipca 1943 r. GUCIN, kolonia polska, gm. Grzybowica, pow. włodzimierski, kilkusetosobowa grupa nacjonalistów ukrainskich dokonała o świcie napadu na kolonie. Wszystkich mieszkanców około 140 osób (35 rodzin) oprawcy spędzili do starej, nie używanej kuźni, którą zaryglowano, oblano obficie benzyną i podpalono. Pośród dantejskich scen w palącej sie kuźni, kilku meżczyzn zdołało zrobić wyłom w ścianie i część ludzi uciekła. Wiekszość jednak zgineła w płomieniach. Troje dzieci Jana Krzysztonia uratowała stara Ukrainka. Następnego dnia dzieci zostały siłą zabrane i źywcem utopione w studni.


11 lipca 1943 r. KALUSÓW, kolonia polska, gm. Grzybowica, pow. włodzimierski. Grupa upowców spędziła do stodoły gospodarza Grabowskiego wszystkie kobiety, mężczyzni zapędzeni do stodoły Urbaniaka, gdzie wszyscy zostali wymordowani. Ogółem wymordowano 107 osób. Podczas rzezi kilku oprawców wpadło do domu Józefa Fili, gdzie zamordowali jego żone lat 23, paromiesieczne dziecko rozerwali za nóźki, a szczątki położyli na stole.


11 lipca 1943 r. MIKULICZE, siedziba gminy, pow. włodzimierski, przyjechał tam na ponad 80 furmankach oddział UPA (oko3o 600 ludzi). Kolejno mordowali ludzi w poszczególnych domach, wyprowadzali całe rodziny do lasu i tam je zabijali. W ten sposób wymordowana została cała osada.


11 lipca 1943 r. BISKUPICZE, wieo, gm. Mikulczyce, pow. włodzimierski, nacjonalioci ukraińscy dokonali masowego mordu ludności spędzonej do budynku szkolnego.


11 lipca 1943 r. OKTAWIN, kolonia, gm. Mikulicze, pow. włodzimierski, grupa oprawców (UPA) dokonała mordu w oktawinskim kościele. Po rzezi wewnątrz koocioła podpalono go granatami.


11 lipca 1943 r. DOMINOPOL, wieś, gm. Werba, pow. włodzimierski, upowcy wymordowali całą ludność Dominopola liczącą około 60 rodzin (około 490 osób). Mordowali nożami, siekierami, widłami itp.


11 lipca 1943 r. TERESIN, gm. Werba, pow. włodzimierski, nacjonaliści ukrainscy wymordowali w kolonii Teresin 88 osób dorosłych i 28 dzieci narodowości polskiej, razem 116 osób.


11 lipca 1943 r. KRYWNO, wieo, gm. Krymno, pow. kowelski, nacjonaliści ukrainscy wymordowali ludność polską zgromadzoną w kościele na niedzielnym nabożeństwie.


11 lipca 1943 r. TURÓWKA, kolonia, gm. Korytnica, pow. w3odzimierski, nacjonalioci ukrainscy wymordowali 49 osób ludnooci polskiej. 22 osoby wrzucono do studni.


11 lipca 1943 r. ORZESZYN, kolonia, gm. Poryck, pow. włodzimierski, nacjonaliści ukraińscy wymordowali 306 osób narodowości polskiej.


11 lipca 1943 r. WYDRANKA, wieś, gm. Korytnica, pow. włodzimierski, nacjonaliści ukraińscy wymordowali kilkadziesiąt osób narodowości polskiej.


11 lipca 1943 r. ZYGMUNTÓWKA, kolonia, gm. Mikulicze, pow. włodzimierski, nacjonalioci ukrainscy wymordowali sto kilkadziesi1t osób narodowooci polskiej...


11 lipca 1943 r. WITOLDÓWKA, kolonia, gm. Poryck, pow. włodzimierski, nacjonalioci ukrainscy wymordowali kilkadziesi1t osób narodowooci polskiej.


11 lipca 1943 r. CHRYNÓW, wieś, gm. Grzybowica, pow. włodzimierski, nacjonaliści ukraińscy zaatakowali w czasie nabożenstwa rzymskokatolicki koocioł-kaplice. Ksiedza Jana Kotwickiego zabili przy ołtarzu. W innym miejscu Chrynowa, w dwóch stodołach oprawcy wymordowali około 200 osób.


11 lipca 1943 r. NOWINY, wieś, gm. Korytnica, pow. włodzimierski. Tego dnia (z rąk UPA) zginęło w Nowinach 66 osób narodowości polskiej.


11 lipca 1943 r. STEZARZYCE, wieś, gm. Korytnica, pow. wtodzimierski, oddział UPA dowodzony przez „Krwawego Potapa" zamordowa3 80 Polaków.


11 lipca 1943 r. SMOLOWA, wieo, gm. Mikulicze, pow. w3odzimierski, nacjonalioci ukrainscy dokonali zbiorowego mordu na Polakach. Pooród ofiar była rodzina Jana Wargackiego. Żonie w ciąży rozcięto brzuch, aby „pomóc urodzić proklatoho Lacha". Ogółem wymordowano 19 osób.


11 lipca 1943 r. PORYCK, miasteczko, siedziba gminy, pow. włodzimierski. Podczas nabożenstwa niedzielnego o godz. 11.30 banderowcy napadli na ludność polską zgromadzoną w miejscowym kościele. Nawe koocielną obrzucili granatami, a do ludzi otworzyli ogień z broni ręcznej i maszynowej powodując masakrę, pokotem kładąc wszystkich na posadzce kościelnej. Przy ołtarzu zgineli ministranci, a ksiądz Bolesław Szawłowski został cie?ko ranny i udawał zabitego. Po tej wstepnej kanonadzie banderowcy weszli do koocioła j i strzałami w głowe dobijali wszystkich, którzy ruszali sie jeszcze. Po tej masakrze oprawcy naznosili słomy i podpalili koociół. W tym czasie spadł ulewny deszcz, który wygasił ogien. Ks. Szawłowski zmarł, uzupełnił grupe 500 osób, które zginęły tego samego dnia w kościele i obok koocioła.


11 lipca 1943 r. KORYTNICA, siedziba gminy, pow. włodzimierski, nacjonaliści ukraińscy zamordowali ks. Karola Barana z miejscowej parafii. Po zadaniu mu wielu ciosów nożem, przecięli w poprzek ciała piłą w drewnianym korycie.


11 lipca 1943 r. ZABLOCIE, wieś, gm. Grzybowica, pow. włodzimierski, nacjonaliści ukrainscy wymordowali 76 osób.


11 lipca 1943 r. MIKOLAJPOL, kolonia, gm. Werba, pow. Włodzimierski, nacjonaliści ukrainscy wymordowali 50 osób...


11 lipca 1943 r. WÓLKA SWOJCZOWSKA, kolonia, gm. Werba, pow. włodzimierski, nacjonaliści ukrainscy wymordowali ludność polską.


11 lipca 1943 r. SWOJCZÓW, osada, gm. Werba, pow. włodzimierski, banderowcy wymordowali kilkaset osób narodowości polskiej. Rzeź rozpoczeła się od próby wysadzenia murów miejscowego koocioła, co było hasłem do mordowania Polaków zgromadzonych na niedzielnym nabożeństwie.


11 lipca 1943 r. STASIN, kolonia polska, gm. Grzybowica, pow. włodzimierski, uzbrojony oddział upowców okrążył kolonie, do stodół spędzono i osobno kobiety z dziećmi a osobno mężczyzn, następnie wszystkich wymordowano — stosuj1c wymyślne tortury.


11 lipca 1943 r. ZWIERZYNIEC, kolonia, gm. Werba, pow. włodzimierski, miejscowi nacjonaliści ukraińscy zamordowali Lukasza i Antonine Gaczyńskich. Łukasza żywcem wrzucono do studni i zabito kamieniami. Antoninie ucięto głowe, którą dzieci ukraińskie za włosy ciągnęły po drodze.


11 lipca 1943 r. BO—A WOLA, kolonia, gm. Werba, pow. włodzimierski, banderowcy żywcem wrzucili do studni Antoniego Stelmacha i dwunastu innych młodych chłopców, którzy ponieśli śmierć przez utoniecie od kamieni wrzuconych do studni.

Tyle fakty historyczne. A dziś?

W  72 rocznicę zbrodni ludobójstwa popełnionych przez Ukraińską Powstańczą Armię i Organizację Ukraińskich Nacjonalistów na ludności polskiej Kresów Wschodnich,  Parlamentarny Zespół d.s. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej zwrócil się z apelem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ustanowienie dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian oraz jednoznaczne potępienie sprawców  dokonanego ludobójstwa.

Parlamentarzyści domagają się również zdecydowanych działań dyplomatycznych w związku z uchwaleniem przez ukraińskich deputowanych ustawy gloryfikującej OUN-UPA.

„Jednocześnie w związku z przyjęciem w dniu  09 kwietnia 2015 r. przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawy heroizującej zbrodniarzy z UPA i OUN Parlamentarny Zespół d.s. Kresów, Kresowian i dziedzictwa Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej oczekuje od Rządu RP podjęcia zdecydowanych działań dyplomatycznych w tej sprawie” – stwierdzili parlamentarzyści.
Uchwałę przyjęto na posiedzeniu komisji 9 lipca.

PolskiPortal.net, Sputnik Polska, Kresy.plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy