polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Według oficjalnych wyników eurowybory wygrywa Koalicja Obywatelska, która zdobyła 37 proc. głosów. Taki wynik oznacza, że partia zdobyła 21 mandaty w Europarlamencie. Na drugim miejscu jest PiS, który uzyskał 36,1 proc. głosów, co oznacza 20 mandatów. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 12,1 proc. Partii Mentzena daje to 6 miejsc w ławach Europarlamentu. Trzecia Droga i Lewica - po 3 mandaty. * * * AUSTRALIA: Senat Australii rozpoczął dochodzenie sprawdzające czy wzrost nadmiernej liczby zgonów ma związek z wprowadzeniem programu covidowych szczepień w 2021 roku.Celem przedsięwzięcia jest próba wyjaśnienia przyczyny najgorszego poziomu nadmiernej śmiertelności od czasu II wojny światowej. O przeprowadzenie dochodzenia wnioskował senator Partii Zjednoczonej Australii (UAP) Ralph Babet. Polityk od dwóch lat usiłował doprowadzić do wszczęcia postępowania pod kątem sprawdzenia m.in. programu szczepień na COVID, jednak jego wnioski były blokowane przez Partię Pracy i Zielonych, które nie wskazały nawet, dlaczego są przeciwko procedurze wyjaśniającej. Według obecnych założeń raport z dochodzenia ma się ukazać w sierpniu. Według podanych w marcu danych Therapeutic Goods Administration (TGA) "do listopada 2023 r. odnotowano 15 114 zgonów, czyli o 10 procent więcej niż średnia wyjściowa". * * * SWIAT: Rosja i Białoruś rozpoczęły drugi etap wspólnych ćwiczeń z użyciem niestrategicznej broni jądrowej – poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji. * Hamas odrzucił propozycję uwolnienia zakładników w Strefie Gazy przedstawioną przez Joe Bidena – informuje agencja Reutera, powołując się na izraelskiego urzędnika. Wcześniej amerykański prezydent przedstawił plan rozejmu między Izraelem a Hamasem, który dzieli się na trzy etapy i zakłada wycofanie wojsk z zaludnionych obszarów Strefy Gazy i uwolnienie zakładników, całkowite zawieszenie broni oraz odbudowę Strefy Gazy.
POLONIA INFO: Światowy Dzień Dziecka - Klub Polski w Bankstown 16.06, godz. 14:00

wtorek, 16 września 2014

Jubileusz 60-lecia Sobotniej Szkoły Polskiej w Ashfield

Marysia Nowak, dyrektor szkoły wraz z uczniami przy jubileuszowym torcie. Fot.B.Filip
60 lat mineło… Pod takim hasłem upłynęła niedziela 24 sierpnia 2014 r. w Ashfield, Sydney. Polska Szkoła Sobotnia w Ashfield im. prof. Jerzego Goebla zaprosiła wszystkich przyjaciół  do wspólnego celebrowania 60-lecia działalności pedagogicznej w najstarszej Polskiej Szkole, która została założona w roku 1954 przez Jerzego Goebla, wspaniałego nauczyciela, niestrudzonego dzałacza polonijnego, oddanego całym sercem i duszą  młodzieży i dzieciom emigrantów polskich.

 Celebracje rozpoczęły się uroczystą Liturgią w Kościele św. Wincentego w Ashfield o godz. 12.00 w południe, w której udział wzięli: nauczyciele, wychowawcy, dzieci szkolne, rodzice, przyjaciele szkoły, a także wierni z calej metropolii Sydney.

Mszę. św. celebrował i homilię wygłosił ks. Tadeusz Przybylak, duszpasterz Ashfield, Kirribili i Maroubra Bay. Oprawę Liturgii oraz oprawę muzyczną przygotowała Siostra Monika Bury wspólnie z dziećmi, nauczycielami i rodzicami Szkoły Polskiej. Nalezy podkreślić, że miło było posłuchać dziecięcego chórku uczniów ze Szkoły Polskiej w Ashfield, który przygotował program muzyczny specjalnie na tę uroczystość. Również dzieci, które niosły dary do Prezbiterium były wspaniale przygotowane, a Wielkie Czerwone Serce niesione przez dzieci w darach, to serce, składające się z małych serc, które zrobiły dzieci wpisując swoje imię. Nasze serca radowały się widząc jak dzieci polskie pięknie przygotowały oprawę Liturgii. A do tego duży wkład wnieśli nauczyciele, w tym Siostra Monika, Komitet Rodzicielski i rodzice.

Msza św. była celebrowana w intencji nauczycieli i wychowawców już nieżyjących jak i obecnych, dzieci szkolnych i ich rodziców.
 
 
 
 
 
 
 
 Na drugą część uroczystości organizatorzy zaprosili nas do Klubu Polskiego w Ashfield, o godz.14.00 na Jubileuszowy Bankiet, w tym wspólny obiad. W malowniczej scenierii Auditorium Klubu, przy fantastycznie i elegancko przygotowanych stołach na których powiewały kolorowe balony zasiadali goście, rodziny dziatwy szkolnej, dzieci z rodzicami oraz nauczyciele. Wszystko to sprawiało radosną i wspaniałą atmosferę uroczystości.

 Na sali widac było jeszcze ostatnie przygotowania, tak aby wszystko wypadło na piątkę. Szczególne słowa uznania za pracę organizacyjną należą się Komitetowi Rodzicielskiemu, w skład którego wchodzą: Bernadeta Żukowski – przewodnicząca, zastepca przewodniczącej: Mariola Pokorski i Joanna Jarysz, skarbnik: Anna Zdunej i Monika Debicka, sekretarz: Ewa Federowicz, człokowie: Magdalena Zdulska, Barbara Latecka, Anna Kużbik, Dorota Marković, Krystyna Losurdo. Nad całością czuwała Przewodnicząca Komitetu, Bernadeta Żukowski.

Licznie dopisała Polonia sydnejska.Wszystkie miejsca  na sali zostały zajęte, świadczy to o tym, że zależy nam na promowaniu i nauczaniu naszych dzieci jezyka polskiego.

Na scenie pojawił się konferansjer Michał Macioch, który powitał wszystkie dzieci, nauczycieli i zacnych gości na Jubileuszu 60.lecia Sobotniej Szkoły Polskiej w Ashfield, która nieustannie promuje nauczanie języka polskiego dla dzieci i dorosłych. Dyrektorką Szkoły jest od wielu lat Marysia Nowak, oddana całym sercem młodzieży i dzieciom polskim. Oprócz Marysi Nowak pracują z wielką pasją, sercem i miłościa do dzieci nauczycile: Małgorzata Caputa, Anna Dąbrowska, Anna Kryj, Siostra Monika Bury oraz Janusz Bednarski, który prowadzi klasę dorosłych.

 Następnie Michał przedstawił krótką historię szkoły od roku 1954. Podkreślił, że wspaniałą sprawą jest, to że po 60 latach możemy celebrować święto Szkoły Polskiej tak blisko, gdzie wszystko się zaczęło 60 lat temu.  Dzilalność szkoły rozpoczęła się w Domu Polskim w Ashfield, tuż za ścianą Klubu Polskiego. Następnie  szkoła została przeniesiona na druga stronę ulicy Liverpool Rd do budynku szkoły stanowej. Obecnie zajęcia odbywają się w salach Katolickiego Bethlehem Collage przy Bland Street w Ashfield. 

 Po krótkiej historii Szkoły Polskiej, Michał poprosił Wicekonsul do spraw polonijnych panią Dorotę Preda o zabranie głosu.

 Pani Konsul powitała wszystkich bardzo serdecznie: “witam uczniów, byłych uczniów, rodziców, a przede wszystkim nauczycieli i organizatorów oraz te osoby bez których ta dzisiejsza uroczystość nie była by możliwa. Pani Wicekonsul podreśliła, ze Konsulat Generalny RP w Sydney śledzi z uwagą to wszystko co się dzieje w Oświacie Polonijnej.

Oświata Polonijna to jest jeden z priorytetów  Konsulatu RP w Sydney. Pani Dorota Preda stwierdzila, ze zawsze podziwia i wszyscy z Konsulatu podziwiają pracę spoleczną nauczycieli, rodziców i rodziców, którzy przychodzą w sobotę do Polskiej szkoły, po to aby uczyć swoje dzieci języka polskiego”

Pani Konsul przytoczyla bardzo piękne hasło: “ NIEŚCIE POLSKĘ W ŚWIAT” i stwiedziła, że Polonia tworzy wizytówkę Polski w Australi

 Następnie Pani Wicekonsul Dorota Preda przedstawila osoby, które zostały uhonorowane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz wręczyła Medale:

Alinie Dobraszczyk, Marysi Nowak, Annie Kryj, Małgorzacie Świątek oraz śp. Danuty Pułczyńskiej, w jej imieniu medal odebrala p. Marysia Nowak, która wręczy ten medal jej córce.

 Dodała, że to są osoby wybrane, zasłużone, ale tak naprawdę to wszyscy ze Szkoły Polskiej zaslugują na uznanie i wszystkim należą się brawa.

Pani Wicekonsul pogratulowa odzaczonym i podziękowała wszystkim.

 Następnie zabrał głos ks. Tadeusz Przybylak, który dodał, że Księża z Towarzystwa  Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Australii rozpoczęli swoją misję 65 lat temu, a od 60 lat starają się  popierać Szkoły Polskie tak długo jak będą istniały.

Złożył życzenia aby ta Polska Szkoła w Ashfield istniała tak dobrze jak do tej pory i aby nauczyciele i wychowawcy wlaściwie rozumieli swoją misję i przekazywali tę kulturę polską i język polski naszym dzieciom i naszej młodzieży.

 Przed występem artystycznym dzieci ze Szkoly Polskiej w Ashfield, Michał Macioch zaśpiewał piękną, znaną polską piosenkę “Kwiaty Polskie” z muzyką Janisa z zespolu “Nostos” oraz George Spanos.

 “Śpiewa Ci obcy wiatr

Zachwyca piękny świat                                                                      

A serce tęskni

Bo gdzieś daleko stąd

Został rodzinny dom

Tam jest najpiękniej

 Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty

Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki

Pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty. W ich zapachu, urodzie jest Polska…..”

 
Po piosence powitała nas Dyrektorka Szkoły Polskiej w Ashfield Marysia Nowak, znana działaczka polonijna, organizatorka harcerstwa polskiego wśród młodzieży polonijnej. 

Powitała: Panią Wicekonsul Dorotę Preda, ks. Tadeusza Przybylaka, Siostrę Monikę Bury, Siostry z Marayong, Pana  Jerzego Krajewskiego – prezesa Federacji Polskich Organizacji w NPW, kochanych nauczycieli, kochane dzieci i rodziców oraz przybyłych gości.   

Przekazała krótką historię Szkoły Polskiej. Zaprosila aby zapisywać dzieci do Polskiej Szkoły. Podziękowała polskim księżom za to, że popierają szkolę i ogłaszają  informacje.

Wspomniała tych, których już nie ma. Podziękowała wszystkim nauczycielom za ich pracę:  Bernadecie Żukowskiej za wieoletnią pracę w Komitecie Rodzicielskim, w którym jest przewodniczącą.

 Marysia Nowak, jako Prezes Macierzy Szkolnej  wspólnie z Elą Cesarski – sekretarką Macierzy Szkolnejw NPW poprosiły i podziękowały osobom, które szczególnie zasłuzyły się w pracy spolecznej w Szkole Polskiej w Ashfield. Osoby te otrzymały dyplomy z ramienia Macierzy Szkolnej w NPW w dowód uznania za wielki wkład  pracy na rzecz Polskiej Szkoły:

Dyplomy otrzymały: Zofia Krzyszkowska – Kingsley (wkrótce wywiad Bumeranga Polskiego z panią Zofią -red.), Siostra Monika Bury, Bernadeta Żukowski.

 Na tym zakończona została część oficjalna. Część artystyczną rozpoczęły dzieci ze Szkoły Polskiej w Ashfield, które wykonały pięć fantastycznych piosenek i wiersze:

Kolorowe kredki – wszyscy, Hilary – Iza Zdunek, Dzik jest dziki – Alex Pokorski, Kto ty jestes? – Przedszkole, Jestem polskim dzieckiem – Zuzia Latecka, Pianino – Maximilian Dziubinski.

Następnie Zespół Folklorystyczny “ Syrenka wykonał jak zawsze wspaniały  taniec “ Poleczka”.

 Przed obiadem Przewodnicząca Szkoły, Bernadeta  Żukowski oraz wszyscy  organizatorzy zaprosili  nas na prezentację zdjęć przygotowaną przez Siostrę Monikę Bury. Dzięki tej prezentacji zobaczyliśmy historię szkoły. DZIĘKUJEMY!

 Po tej prezentacji podano obiad, a po obiedzie Michal Macioch w imieniu Szkoly Polskiej w Ashfield podziękował  wszystkim sponsorom:

Express Wieczorny, SBS Radio Polskie,  Puls Polonii,  Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej, Bumerang Polski, Polish Club Ashfield, Rumfire Restaurant, Mazzaro Restaurant, Promyk - Sklep w Klubie Polskim w Ashfield, Klub Gazety Polskiej w Sydney II, Nails & Beauty Centre, Nix Hair Design, Samir Abla Pastry, Tygodnik Polski.
Mariola i Piotr Pokorski, Jurek i Marysia Nowak, Mateusz Jaworski Jessica Zukowski, Elzbieta Wakeham, Bogumiła Filip, Krzyszkof Gaweł, Zdzisław RadziszewskiNastępnie przy muzyce Janisa i George Spanos odśpiewaliśmy Sto lat, a Marysia Nowak zapaliła świeczkę na torcie z napiosem “60 Lat”. W otoczeniu dzieci szkolnych wspólnie pokrojono piękny tort przygotowany specjalnie na tą uroczystość.

Po wspaniałych słodkościach odbyła sie loteria fantowa.

Na zakończenie imprezy wszyscy mogli bawić się przy muzyce dyskotekowej.

 Pozostaje nam wszystkim podziękować organizatorom uroczystosci Jubileuszowej za wspaniale przygotowanie całej imprezy.

Życzymy dalszych sukcesów w nauczaniu języka polskiego i kultury polskiej.

Tekst i zdjęcia: Bogumiła Filip


Zobacz też reportaż video ze Szkoły Polskiej w Ashfield z okazji jubileuszu:
BumerangMedia - Polska Szkoła w Ashfield

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy