polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Premier Donald Tusk chce ufortyfikować granice z Białorusią i Rosją. Oświadczyl, że podjął decyzję, aby zainwestować w to 10 mld zł. * * * AUSTRALIA: Skarbnik Jim Chalmers ogłosił swój trzeci budżet zawierający szereg środków mających zaradzić kryzysowi kosztów utrzymania w Australii: Kredyt w wysokości 300 dolarów na rachunki za energię dla każdego gospodarstwa domowego, 10-procentowa podwyżka dopłat do czynszu i ograniczone ceny leków PBS. * * * SWIAT: Prezydent Iranu Ebrahim Raisi zginął w katastrofie helikoptera w rejonie przy granicy z Azerbejdżanem. Również wszyscy członkowie delegacji prezydenta Iranu, w tym minister spraw zagranicznych Hosein Amir Abdollahian, zginęli, donosi agencja prasowa Mehr. Rozbity helikopter to amerykański Bell 212, donosi Tasnim. Maszyna, w której leciał Raisi, została całkowicie spalona. Przyczyny wypadku są wciąż nieznane.19 maja Raisi i prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew spotkali się na granicy państwowej, aby wziąć udział w inauguracji nowych elektrowni wodnych.
POLONIA INFO: Kabaret Vis-à-Vis: „Wariacje na trzy babeczki z rodzynkiem” - Klub Polski w Ashfied, 26.05, godz. 15:00

poniedziałek, 30 września 2013

Kangury w Polsce czyli jak wejść na polski rynek?

Mec. Monika Pruszyńska z Kancelarii Prawnej
 Concordia
Co powinien wiedzieć australijski biznesmen zainteresowany wejściem na polski rynek?
Na dzień dzisiejszy w Polsce zainwestowało i prowadzi działalność gospodarczą około 130 przedsiębiorstw australijskich, są to głównie inwestorzy, dystrybutorzy i importerzy. Wśród nich dobrze znane australijskim konsumentom Seafolly, Mamuśka the Cheesecake czy Cartridge World. Do grupy najprężniej rozwijających się można zaliczyć Amcor (producent opakowań dla wyrobów tytoniowych i produktów spożywczych), Mincom (wiodący dostawca rozwiązań z zakresu Enterprise Asset Management), czy Macquarie Group (Global Infrastructure Fund II). Jednakże, nie zdziwi chyba nikogo jeśli napiszę, że największą popularnością i podażą cieszą się wśród Polaków australijskie wina. Napój bogów z Antypodów importowany jest obecnie do Polski przez około 30 australijskich firm.

Polska jako rynek zbytu, z roku na rok, przyciąga swoją atrakcyjnością coraz to większą liczbę australijskich przedsiębiorstw i biznesmenów. Wejście na rynek, utrzymanie się na nim i wreszcie to co inwestora interesuje najbardziej, sukces, zależą nie tylko od dobrej kampani marketingowej ale przede wszystkim od działania na tym rynku zgodnie z wymogami prawa lokalnego oraz umiejętności jego interpretowania i wyboru tak aby służył jak najlepiej indywidualnym potrzebom danego biznesu.

Niejednokrotnie, pierwszym i niezbędnym krokiem do rozpoczęcia kontaktów hadlowych z Polską jest rejestracja przedsiębiorstwa na terenie Rzeczpospolitej lub zawarcie umowy o współpracy z firmą, która na polskim rynku już funcjonuje.
Istnieje szeroki katalog form prawnych, w których możliwe jest prowadzenie biznesu w Polsce, począwszy od indywidualnego prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, poprzez spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, skończywszy na spółkach kapitałowych w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej. Ostateczna decyzja co do przyjętej formy prowadzenia działalności uzależniona jest od kapitału, który chcemy zaiwestować, zakresu odpowiedzialności inwestora, czy też formalnościami związanymi np. z założeniem i prowadzeniem biznesu.

Generalna zasada polega na tym, że przedsiębiorca może rozpocząć działalność od momentu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu prawomocnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zachęcamy Państwa do sprawdzania wiarygodności firm, z którymi współpracujecie na terenie Polski. Informacje na temat tego, czy dana firm rzeczywiście istnieje można sprawdzić online na stronach ministerialnych:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu (dla innych przedsiebiorców, stowarzyszeń, innych ogranizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ).

Oprócz numeru prowadzenia działalności gospodarczej wpisamym w CEIDG lub KRS każdy przedsiębiorca posiada REGON i NIP.

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  jest to dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce.

Informacje na temat kontrahenta poszukiwanego według numeru REGON lub NIP znajdziesz na stronie:


Indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną - Jest to najmniej sformalizowana forma prowadzenia działalności. Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i odpowiada za zobowiązania przedsiebiorstwa całym swoim majątkiem. Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie. Zgłoszenie VAT-R podlega opłacie (170 zł).

Spółka cywilna- Prowadzona jest przez co najmniej dwóch przedsiębiorców na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. Każdy wspólnik spółki cywilnej jest zarejestrowanym przedsiębiorcą w CEIDG. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie całym swoim majątkiem. Tego typu forma prawna prowadzonej działalności nie wymaga kapitału początkowego.

Spółka jawna- Spółka osobowa, w której każdy wspólnik ponosi subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Do założenia spółki wymagana jest umowa, która powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Spółka partnerska – Forma przewidziana dla przedstawicieli wolnych zawodów (osób fizycznych). Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W spółce partnerskiej Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. W spółce partnerskiej wspólnicy mogą powołać zarząd.

Spółka komandytowa - Przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, i umożliwia istotne ograniczenie odpowiedzialności. Wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 
Spółka komandytowo-akcyjna - Wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Minimalny kapitał początkowy wynosi 50 000 złotych (ok. 16 666 AUD), stąd forma ta wybierana jest dla sporych przedsięwzięć.

 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)- Osoba prawna, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób fizycznych lub prawnych. Spółka odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Wymogiem koniecznym dla założenia spółki jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości min. 5.000 zł. (ok. 1 666 AUD), a każdy ze wspólników obejmuje udziały proporcjonalnie do wniesionego wkładu. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Nowością jest możliwość zarejestrowania spółki on – line, wykorzystując interaktywny wzorzec umowy. Zarząd prowadzi sprawy spółki, jak i reprezentuje ją na zewnątrz. W spółce z o.o. można również ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy.

 
Spółka akcyjna (S.A.) - Osoba prawna, która może być założona przez osoby fizyczne jak i prawne. Warunkiem koniecznym dla założenia spółki akcyjnej jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości min. 100.000 zł. (ok. 33 333 AUD), który dzieli się na akcje o wartości nie niższej niż 1 grosz. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Za zobowiązania odpowiada spółka. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółkę reprezentuje Zarząd. W spółce akcyjnej musi być ustanowiona także Rada Nadzorcza.

 
Oddział - wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności; Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców.

 
Przedstawicielstwo - Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra gospodarki. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych obowiązane są prowadzić rachunkowość w języku polskim zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości. 

 Monika Pruszyńska
______________________
 Monika Pruszyńska – Radca Prawny prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego "Concordia" w Katowicach, specjalista w prawie gospodarczym, certyfikowany mediator i negocjator w sprawach gospodarczych;
Masz pytanie do autroki napisz: [email protected] , www.radcy-concordia.pl

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy