polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Polscy rolnicy kontynuują protesty przeciwko niekontrolowanemu napływowi produktów rolnych z Ukrainy. Pojawiają się kolejne doniesienia, że z terenu ukraińskiego wjeżdżają transporty ze zbożem, które jest objęte embargiem. Rolnicy alarmują, że produkty z Ukrainy są przeładowywane i następnie wysyłane w głąb Polski czy do Niemiec jako polskie. * Tomasz Komenda nie żyje. Miał 46 lat. Od wielu miesięcy zmagał się z poważną chorobą nowotworową – donosi Polsat News. W 2004 roku Komenda został niesłusznie skazany na 25 lat pozbawienia wolności. W 2018 roku został warunkowo zwolniony z odbywania kary i wyszedł na wolność. W 2021 roku sąd przyznał mu niemal 13 mln złotych odszkodowania za 18 lat, które niesłusznie spędził w więzieniu. * * * AUSTRALIA: Australijskie siły graniczne (ABF) potwierdziły, że podejmują operację w północnej Australii Zachodniej po doniesieniach, że ponad 20 osób przybyło so brzegu Australii łodzią. „Ponieważ operacja ta jest w toku, nie zostaną przekazane żadne dalsze informacje” – oznajmiła ABF w piątkowym oświadczeniu. Mieszkańcy rdzennej społeczności Beagle Bay, około 100 km na północ od Broome, powiedzieli ABC, że mężczyźni, którzy prawdopodobnie pochodzili z Pakistanu, znajdowali się na głównej ulicy, gdy w piątek rano znaleziono ich na plaży. ABF twierdzi, że jedynym sposobem na podróż do Australii jest legalna wiza. „Twarda polityka ochrony granic Australii oznacza, że ​​nikt, kto podróżuje statkiem bez zezwolenia, nigdy nie będzie mógł osiedlić się na stałe w Australii” – czytamy w oświadczeniu. * * * SWIAT: Jak informuje Ministerstwo Obrony Rosji 17 lutego zgrupowanie wojskowe „Centrum”, biorące udział w specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, przejęło całkowitą kontrolę nad Awdijiwką; rosyjskie siły posunęły się do przodu o 8,6 km; przeciwnik stracił ponad 1 500 żołnierzy; Dowódca ukraińskiej armii Ołeksandr Syrski wydał rozkaz o wycofaniu wojsk z Awdijiwki zaledwie 24 godziny po tym, jak ukraińscy żołnierze zaczęli uciekać z miasta.
POLONIA INFO: MAM TEATR w Australii: komedia "Dżunio" - Polonia Sports Club Sydney, 23.02, godz. 19:00; Poish Club Bankstown, 24.02, godz. 17:00

piątek, 12 lipca 2013

Dni Muzyki Polskiej - terminy koncertów w Australii

W przyszłym miesiącu do Australii przybywa grupa młodych muzyków realizująca miedzykontynentlny projekt pn. Dni Muzyki Polskiej. Cykl 32 koncertów i 32 warsztatów muzycznych realizowanych w formie kursów instrumentalnych i paneli dyskusyjnych obejmuje Kanadę, Stany Zjednoczone, Australię i Nową Zelandię. Pierwszy koncert w Australii odbędzie się 7 sierpnia w Adelajdzie.

Muzycy już rozpoczęli z początkiem tego tygodnia tournee po Kanadzie. Pierwszy koncert odbył się w Ottawie i – jak wynika z informacji na facebooku zakończył się wielkim sukcesem: „Zaczęliśmy z dziesięciominutowym opoźnieniem, ponieważ trzeba bylo zorganizować dodatkowe krzesła - publiczność była o wiele większa niż spodziewali się tego organizatorzy, Festival Music & Beyond” – piszą członkowie grupy.

Pro­jekt ma je­den nad­rzęd­ny cel: po­ka­zać mu­zycz­ną Pol­skę za gra­ni­cą. Muzycy chcą do­trzeć do Po­lo­nii i do miesz­kań­ców kra­jów, któ­re od­wie­dzą. Mu­zy­ka kla­sycz­na, któ­rą za­pre­zen­tują to część świa­to­we­go dzie­dzic­twa. Jej twór­cy na­le­żą do gro­na naj­wy­bit­niej­szych kom­po­zy­to­rów w hi­sto­rii.
W pro­gra­mach kon­cer­tów na­zwi­ska tych naj­bar­dziej zna­nych oraz tych po­pu­lar­nych je­dy­nie w wą­skim gro­nie me­lo­ma­nów. Za­gra­ją utwo­ry, któ­re po­wsta­ły w XIX i XX wie­ku, ale rów­nież i te skom­po­no­wa­ne w cią­gu ostat­nich dwu­dzie­stu lat.
W Australii muzycy wystapią w Adelajdzie, Perth, Hobart, Melbourne, Canberze, Sydney, Newcastle, Wollongong, Gold Coast i Brisbane.
 
Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu Dni Muzyki Polskiej jest Stowarzyszenie Artystyczne PianoClassic. To prężnie działająca organizacja, której ideą jest połączenie wiedzy, doświadczenia oraz pasji w celu stworzenia imprez artystycznych na najwyższym poziomie. Główny cel Stowarzyszenia to promocja muzyki klasycznej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki fortepianowej. Do tej pory zorganizowali szereg prestiżowych imprez muzycznych, a wśród nich odbywający się od 2009 roku Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny Królewskiego Miasta Krakowa.
Prezesem stowarzyszenia jest polski pianista Marian Sobula, laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, stypendysta m.in.: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Kultury Polskiej, w świecie muzycznym postrzegany jako „jeden z najbardziej obiecujących artystów młodego pokolenia”. Przewodniczącym Rady Programowej prof. Andrzej Pikul, wybitny polski pedagog, pianista i juror międzynarodowych konkursów pianistycznych, kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie.

Program koncertów w Australii:

Adelaide 07/08/13 12.10 PM
 M. M. Lelek (skrzypce)
A. Miernik – Sobula (fortepian) F. Chopin
W. Lutosławski , I. J. Paderewski , Pilgrim Church


Adelaide 07/08/13 7 PM
 M. Sobula (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Chopin , I. J. Paderewski , J. Bielecki , K. Szymanowski
University of Adelaide / Elder Hall

Caulfield 09/08/13 7.30 PM
M. Sobula (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Chopin, I. J. Paderewski, K. Szymanowski
Glen Eira Art Centre

Essendon 11/08/13 12 PM
 M. M. Lelek (skrzypce)
A. Miernik – Sobula (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Chopin , W. Lutosławski, I. J. Paderewski
Polskie Sanktuarium Maryjne

Geelong 13/08/13 5 PM
M. M. Lelek (skrzypce)
A. Miernik – Sobula (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Chopin, W. Lutosławski , I. J. Paderewski
White Eagle House

Hobart 14/08/13 7 PM
M. Sobula (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Chopin, I. J. Paderewski , K. Szymanowski
Hobart Town Hall

Perth 17/08/13 7 PM
 M. M. Lelek (skrzypce)
A. Miernik – Sobula (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Chopin, W. Lutosławski , I. J. Paderewski
Klub Polski im. Generała W. Sikorskiego

Canberra 19/08/13 11 AM
 M. Sobula (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Chopin, I. J. Paderewski
Australian National University / Larry Sitsky Recital Room

Canberra 20/08/13 3 PM
SoundArtDuo
B. Borowicz (klarnet)
A. Miernik – Sobula (fortepian)
W. S. Wocław(konferansjer)
I. F. Dobrzyński, A. Szałowski, K. Penderecki, Z. A. Lampart, J. Bielecki, W. Lutosławski
Australian National University / Larry Sitsky Recital Room

Canberra 23/08/13 7 PM
 P. Szczepanik (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Chopin , K. Szymanowski, W. Lutoslawski
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze
  
Brisbane 25/08/13 2 PM
 SoundArtDuo
B. Borowicz (klarnet)
A. Miernik – Sobula (fortepian)
F. Chopin, I. J. Paderewski
Polish House in Milton

Marayong 25/08/13 12.30 PM
 P. Szczepanik (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Chopin
Kościół NMP Częstochowskiej Królowej Polski

Gold Coast 26/08/13 6 PM
M. Sobula (fortepian)
F. Chopin, I. J. Paderewski, K. Szymanowski
Robina Community Centre / Robina Main Auditorium

Ashfield 1/09/13 3.30 PM
 K.Pasławska (wiolonczela)
P. Szczepanik (fortepian)
M. Sobula (fortepian)
SoundArtStudio
B. Borowicz (klarnet)
A. Miernik – Sobula (fortepian)
W. S. Wocław(konferansjer)
F. Chopin , K. Szymanowski , W. Lutosławski
Polish Club in Ashfield
  
Sydney 2/09/13 7 PM
SoundArtDuo
B. Borowicz (klarnet)
A. Miernik – Sobula (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Dobrzyński, A. Szałowski, M. J. Papara, W. Lutosławski, J. Bielecki, M. Chyrzyński ,
K. Penderecki
Sydney Opera House

Sydney 3/09/13 7 PM
 P. Szczepanik (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Chopin , K. Szymanowski , W. Lutosławski
Sydney Opera House

Wollongong 5/09/13 7.30 PM
K. Pasławska (wiolonczela)
P. Szczepanik (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Chopin , K. Szymanowski , W. Lutosławski
Wollongong Town Hall

Sydney 6/09/13 7 PM
 K. Pasławska (wiolonczela)
P. Szczepanik (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Chopin , K. Szymanowski , W. Lutosławski
Recital Hall West at the Sydney Conservatorium of Music

Sydney 6/09/13 7 PM
M. Sobula (fortepian)
W. S. Wocław (konferansjer)
F. Chopin , I. J. Paderewski , K. Szymanowski
Sydney Opera House

Newcastle 8/09/13 2 PM
 SoundArtDuo
B. Borowicz (klarnet)
A. Miernik – Sobula (fortepian)
W. S. Wocław(konferansjer)
I. F. Dobrzyński , A. Szałowski , K. Penderecki , Z. A. Lampart , W. Lutosławski
St Stephens Anglican Church
  
Informacje o artystach, którzy wystąpią w Australii:

Marian Sobula uważany za jednego z najbardziej utalentowanych pianistów swojego pokolenia. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula, swoje umiejętności doskonalił na studiach podyplomowych w Accademia di Santa Cecilia w Rzymie w klasie fortepianu prof. Sergio Perticaroliego (nagroda za najlepszy dyplom) oraz na kursach mistrzowskich prof. Arie Vardiego w Hanowerze. W 2011 r. otrzymał stopień doktora sztuki za rozprawę doktorską na temat Etudes d’execution transcendante Franciszka Liszta.
Marian Sobula jest laureatem najwyższych nagród międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in Yamaha Music Foundation Competition w Bydgoszczy w 2005 r., Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Valladolid w 2005 r., Konkursów Miasta: Ancona, Foggia, Gorizia, Pordenone, Sulmona, Treviso w 2003 r. i 2004 r. Jest również medalistą “Maria Canals Piano Competition” w Barcelonie w 2001 r. W 2007 r otrzymał Nagrodę Specjalną Międzynarodowego Konkursu Muzycznego „Dr Luis Sigall” w Vina Del Mar w Chile.
Jest stypendystą: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Krakowa, Fundacji Kultury Polskiej w Warszawie, Fundacji Crescendum Est-Polonia, Rządu Włoskiego. Otrzymał Nagrodę Japan Music Foundation JESC oraz UNESCO w Paryżu. W 2008 r. został laureatem Nagrody Województwa Małopolskiego ARS QUAERENDI za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.
Zadebiutował z Simon Bolivar Symphony Orchestra w Teatro Teresa Carreno w Caracas w Wenezueli w 2008 r. z I Koncertem fortepianowym Fryderyka Chopina. Występował w m.in: Żelazowa Wola, Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Filharmonia Am Gasteig w Monachium, Beethovenhalle w Bonn, Rathaus Berlin, Auditorio Parco Della Musica w Rzymie, Dome les Invalides w Paryżu, Bosendorfer Saal w Wiedniu, Concert Hall Center w Minneapolis, Seymour Theater Center w Sydney, Denki Bunka-Kaikan w Nagoya, Teatro Municipal w Santiago de Chile, Palazio Paz w Buenos Aires, Teatr Wielki oraz Filharmonia Narodowa w Warszawie. Koncertował z: Simon Bolivar Symphony Orchestra, Orquesta Juvenil de Caracas, Orquesta Sinfonica de Chile, Narodowa Orkiestra Ekwadoru, Libańska Orkiestra Narodowa, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej oraz w filharmoniach polskich: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Koszalin, Krakow, Lublin, Łodź, Opole, Szczecin, Wałbrzych i Wrocław.
Koncertował na prestiżowym Wielkanocnym Festiwalu im. L. van Beethovena w Warszawie, La Folle Journe de Varsovie, Beethovenfest w Bonn, FIMA w Portugalii, Kotor Art w Montenegro, Oficina de Musica w Brazylii oraz dla William Walton Foundation w Londynie. Występował z recitalami na światowej wystawie EXPO w Japonii (Aichi) w 2005 r., Hiszpanii (Saragossa) w 2008 r. oraz na XX Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju w 2010 r.
Artysta współpracuje z wybitnymi dyrygentami: Łukasz Borowicz, Tomasz Bugaj, Wojciech Czepiel, Michał Dworzyński, Michał Nestorowicz, Marek Pijarowski, Alessandro d’Agostini, Masimiliano Caldi, Peter Guelke, Guido Ajmon-Marsan, Dietrich Paredes, Alejandro Posada, Roberto Tibirica, solistami: Agata Szymczewska, Jarosław Nadrzycki, Patrycja Piekutowska, Julieta d’Astudilo (skrzypce) i Michał Dmochowski (wiolonczela). Nagrania Mariana Sobuli były transmitowane i retransmitowane w licznych mediach: Polskie Radio, Deutsche Welle, ABC Classic FM – Australia, Radio Federico Santa Maria de Chile, RAI. Dokonał również nagrań dla Telewizji Polskiej oraz Libańskiej Stacji Telewizyjnej TeleLumiere.
Marian Sobula prowadził kursy pianistyczne w: Europie, Ameryce Południowej oraz Chinach. Od 2007 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2009 roku Marian Sobula jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Marta Magdalena Lelek - Jest uważana za jedną z najlepszych i najciekawszych polskich skrzypaczek. Recenzje podkreślają jej piękny dźwięk, muzykalność, energię, doskonałą technikę i wdzięk. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 9 lat w klasie skrzypiec Prof. Pawła Puczka – Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej w Katowicach. Później, kontynuowała naukę pod kierunkiem prof. Antoniego Cofalika, zdobywając w tym czasie nagrody i wyróżnienia. Studia wyższe podjęła w 1999 roku, w prestiżowej the “Guildhall School of Music & Drama” w Londynie, w klasie skrzypiec Prof. Krzysztofa Śmietany. W 2003 uzyskała tytuł Bmus with Honours a dwa lata później the Master Degree with Distinction in Performance. Po uzyskaniu tytułu magistra, została na uczelni jako Fellow (adiunkt). Jako studentka, miała możliwość doskonalenia się pod kierunkiem Sir Colina Davisa, Maestro Jordi Savalla, the “Takacs Quartet” i wielu innych. Doskonaliła również swoje umiejętności pod kierunkiem Prof. Wandy Wiłkomirskiej (klasy mistrzowskie w Zakopanem) oraz Prof. Jose Luisa Garcii Asencio.

Katarzyna Pasławska - naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 6 lat. Wiolonczelę i kameralistykę studiowała na wyższych uczelniach muzycznych w Kolonii i Saarbrucken, m. in. w klasie wiolonczeli Prof. Dawida Grigoriana i Kwartetu Amadeus. Pod kierunkiem Prof. Gustava Riviniusa (jednego z ulubionych uczniów Mstislava Rostropovicha) ukończyła solistyczne studia podyplomowe. Jest laureatka krajowych i międzynarodowych konkursów w Polsce, Niemczech i Austrii. Koncertowała jako solistka i kameralistka z Orkiestrami Symfonicznymi w Europie i Ameryce Południowej. Brala udział w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych (Holland Music Sessions, Jeunesses Musicales, Beethoven Festival, Mozart Festiwal oraz Bach Festival w Niemczech, Flandern Festival w Belgii). Obecnie jest pierwszym koncertmistrzem wiolonczel Orkiestry Filharmonicznej Teatro Municipal de Santiago w Chile gdzie współpracowała z tak znakomitymi artystami jak Placido Domingo, Renée Fleming, Maurizio Benini, Roberto Rizzi-Brignoli, Dmitri Yurowski , Alberto Hold-Garrido, Grant Gershon i Konstantin Chudowski. Wykłada na najważniejszych uniwersytetach w Chile.

SoundArtDuo - Duet w składzie Barbara Borowicz i Anna Miernik-Sobula powstał w roku 2011. Od początku pracy artystki skupiły sie głównie na wykonywaniu kompozycji polskich twórców. Chcą tym samym zaprezentować słuchaczowi często niedocenianą lub wręcz nieznaną muzykę polską. Można w niej odnaleźć nie tylko melodie krakowskiego Lajkonika czy rytmy polskich tańców ludowych, ale również piękne kantyleny, rzadko spotykane harmonie, wysublimowany nastrój, temperament i imperatyw. Artystki chętnie sięgają również po literaturę światową, reprezentującą różne style, gatunki i epoki.
Interpretacje zespołu są wielokrotnie nagradzane podczas międzynarodowych konkursów muzycznych (m. in. w Taurisano, Włochy i Anyksciai, Litwa) oraz entuzjastycznie przyjmowane przez szerokie grono publiczności.
Anna Miernik-Sobula jest studentką studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula. Barbara Borowicz jest studentką studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klarnetu prof. Andrzeja Godka.

Piotr Tomasz Szczepanik - pianista, pedagog, kompozytor oraz ambasador muzyki polskiej. Inicjator i współzałożyciel FaceArt Music InterNations - muzycznego centrum wymiany kulturalnej oraz wyspecjalizowanego kampusu pianistycznego z siedzibą w Szanghaju w Chinach, gdzie niejednokrotnie gościł polskich pianistów i pedagogów światowej sławy. Zainicjonawał i zorganizował „Face Art of Poland” - regularną serię koncertów muzycznych promujących polską kulturę i sztukę w Chinach. Projekt odbywa się przy ścisłej współpracy Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju oraz FaceArt Music InterNations. Absolwent pres żowej Juilliard School of Music w Nowym Jorku Piotr Tomasz Szczepanik jest aktywnym propagatorem muzyki polskiej. Występował z recitalami poświęconymi K. Szymanowskiemu, F. Chopinowi oraz W Lutosławskiemu m. in. wielokrotnie w Instytucie Kościuszkowkim w Nowym Jorku, H tel Na onal des Invalides w Paryżu, Paul Hall w Nowym Jorku, Filharmonii w Szanghaju. Przez światowej sławy krytyka muzycznego Davida Dubala określony mianem “unikalnego i wrażliwego Chopinisty”.

Koncerty będzie prowadził:

Wojciech S. Wocław - zawodowy konferansjer, pisarz, dziennikarz, organizator wydarzeń kulturalnych, popularyzator wiedzy z zakresu savoir-vivre’u i etykiety w biznesie. Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem). Do tej pory ukazały się jego dwie książki: Pamiętnik […] wsi (2008) oraz Bezdomni (2010), w przygotowaniu do wydania są dwie kolejne (powieść i tom poetycki). Prozę, poezję oraz krytykę literacką publikował w „Dekadzie Literackiej”, „Frazie”, „Kontekstach Kultury”, „Pograniczach”, „Red”, „Tyglu Kultury” oraz w londyńskich „Ekspresjach”. Współtwórca Konferencji Wittlinowskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Razem z prof. Wojciechem Ligęzą zredagował tom studiów poświęcony Józefowi Wittlinowi. Laureat wyróżnienia w Konkursie Nagroda Archiwum Emigracji (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Współpracuje z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Do tej pory poprowadził setki wydarzeń kulturalnych i komercyjnych, wśród nich koncerty, bankiety, gale, pokazy mody, imprezy integracyjne i wizerunkowe, panele dyskusyjne, konferencje i konkursy.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Dni Muzyki Polskiej
Bumerang Polski jest patronem medialnym projektu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy