Obraz jaki się kształtuje sugeruje, że religie nieco deformują tę przestrzeń próbując ją wykorzystać do realizacji własnych zamierzeń związanych z kontrolą "owieczek". Warto mieć to na uwadze.