polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Według oficjalnych wyników eurowybory wygrywa Koalicja Obywatelska, która zdobyła 37 proc. głosów. Taki wynik oznacza, że partia zdobyła 21 mandaty w Europarlamencie. Na drugim miejscu jest PiS, który uzyskał 36,1 proc. głosów, co oznacza 20 mandatów. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 12,1 proc. Partii Mentzena daje to 6 miejsc w ławach Europarlamentu. Trzecia Droga i Lewica - po 3 mandaty. * * * AUSTRALIA: Senat Australii rozpoczął dochodzenie sprawdzające czy wzrost nadmiernej liczby zgonów ma związek z wprowadzeniem programu covidowych szczepień w 2021 roku.Celem przedsięwzięcia jest próba wyjaśnienia przyczyny najgorszego poziomu nadmiernej śmiertelności od czasu II wojny światowej. O przeprowadzenie dochodzenia wnioskował senator Partii Zjednoczonej Australii (UAP) Ralph Babet. Polityk od dwóch lat usiłował doprowadzić do wszczęcia postępowania pod kątem sprawdzenia m.in. programu szczepień na COVID, jednak jego wnioski były blokowane przez Partię Pracy i Zielonych, które nie wskazały nawet, dlaczego są przeciwko procedurze wyjaśniającej. Według obecnych założeń raport z dochodzenia ma się ukazać w sierpniu. Według podanych w marcu danych Therapeutic Goods Administration (TGA) "do listopada 2023 r. odnotowano 15 114 zgonów, czyli o 10 procent więcej niż średnia wyjściowa". * * * SWIAT: Rosja i Białoruś rozpoczęły drugi etap wspólnych ćwiczeń z użyciem niestrategicznej broni jądrowej – poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji. * Hamas odrzucił propozycję uwolnienia zakładników w Strefie Gazy przedstawioną przez Joe Bidena – informuje agencja Reutera, powołując się na izraelskiego urzędnika. Wcześniej amerykański prezydent przedstawił plan rozejmu między Izraelem a Hamasem, który dzieli się na trzy etapy i zakłada wycofanie wojsk z zaludnionych obszarów Strefy Gazy i uwolnienie zakładników, całkowite zawieszenie broni oraz odbudowę Strefy Gazy.
POLONIA INFO: Światowy Dzień Dziecka - Klub Polski w Bankstown 16.06, godz. 14:00

wtorek, 7 maja 2024

Program KATAMARAN – otwarty nabór!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej kolejny raz
 zaprasza polskie uczelnie do składania wniosków w programie KATAMARAN – tworzenie i realizacja międzynarodowych programów studiów. Nowa edycja została poszerzona o możliwość składania wniosków dotyczących tworzenia międzynarodowych programów studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz realizacji międzynarodowych programów studiów I stopnia. Wnioski można składać do 28 czerwca 2024 r. 

Celem programu KATAMARAN – tworzenie i realizacja międzynarodowych programów studiów jest rozwój umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez wspieranie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów studiów.

Uruchomiony dziś nabór jest kontynuacją dwóch wcześniejszych edycjiKatamaran -  Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia - nabór 1019 oraz Katamaran - Realizacja wspólnych studiów II stopnia - nabór 2020, realizowanych ze środków PO WER. Obecna edycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Krótkookresowa wymiana akademicka sposobem na podniesienie jakości kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki” o numerze FERS.01.05-IP.08-0218/23.

 

Tegoroczny nabór został poszerzony o możliwość składania wniosków dotyczących tworzenia międzynarodowych programów studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz realizacji międzynarodowych programów studiów I stopnia. Dla instytucji, które będą ubiegać się o finansowanie projektów w naborze zostały wyodrębnione dwie ścieżki wsparcia:

1) ścieżka A – Tworzenie międzynarodowych programów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, dających możliwość wydania wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu lub

2) ścieżka B – Realizacja istniejących międzynarodowych programów studiów I lub II stopnia, kończących się wydaniem wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu.

Wnioski o udział w programie mogą składać uczelnie publiczne i niepubliczne, które w momencie aplikowania nie mają negatywnej oceny Polskiej Komisji AkredytacyjnejProjekt musi być realizowany w partnerstwie z co najmniej jedną zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, prowadzącą kształcenie odpowiadające 6 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji (w przypadku tworzenia lub realizacji międzynarodowych programów studiów I stopnia) lub 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji (w przypadku tworzenia lub realizacji międzynarodowych programów studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

Wnioski można składać do 28.06.2024 r. roku do godz. 15.00.

informacja presłana przez: Biuro Komunikacji i Promocji NAWA

________________

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) to rządowa agencja podlegająca Ministrowi Edukacji i Nauki, działająca na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. 


Studia wspólne i podwójne: Polska i świat


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy