polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Prawie 15 mld zł ma kosztować Orlen ustawa przygotowana przez posłów KO i Polski 2050. Chodzi o sfinansowanie zamrożenia cen prądu, gazu i ciepła. Giełda zareagowała natychmiast. Akcje Orlenu spadły o 7,3 proc. Wartość rynkowa koncernu z 75,1 mld zł we wtorek, w środę wynosi już tylko 69,6 mld zł, czyli w kilka godzin od początku sesji giełdowej spadła o 5,5 mld zł. Nadal jest to najdroższa polska spółka giełdowa. W ciągu trzech kwartałów br. Orlen zarobił na czysto 17 mld zł. * * * AUSTRALIA: Prawie milion Australijczyków ma prawo ubiegać się o zwrot milionów dolarów nieodebranych świadczeń Medicare przed Świętami Bożego Narodzenia. Rząd federalny ogłosił, że 234 miliony dolarów z nieodebranych środków zostanie zwrócone osobom, których dane osobowe nie zostały zaktualizowane w serwisie myGov. Najwięcej niewypłaconych środków pieniężnych do odzyskania mają mieszkańcy Nowej Południowej Walii, a na dzień 31 października 284 000 obywateli posiadało 72,6 mln dolarów nieodebranych świadczeń. * * * SWIAT: W Dubaju rozpoczął się Światowy szczyt klimatyczny, w którym biorą udział przywódcy z ponad 140 krajów. Jako przewodniczący 28-j Konferencji stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP-28) i jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) mają nadzieję przekonać społeczność międzynarodową, że niskoemisyjna przyszłość jest możliwa bez odchodzenia od paliw kopalnych. W ciągu pierwszych dwóch dni – głowy państw i rządów złożą oświadczenia narodowe, w których będą starali się przekazać stanowisko swoich krajów w kwestiach ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego, zielonej energii, ochrony przed klęskami żywiołowymi oraz wsparcia finansowego dla krajów najsłabiej rozwiniętych.
POLONIA INFO: Polish Christmas Festival - Klub Polski w Bankstown, 10.12, godz. 13:00 - 18:00

sobota, 16 października 2021

Prof. Sev Ozdowski odebrał "Falun Gong Human Rights Award”

Profesor Sev Ozdowski odbiera
Nagrodę Przyjaciół Praw Człowieka Falun
 Gong. Fot.The Epoch Times
Wymienianie tytułów oraz zajmowanych stanowisk jakie pełni prof. Seweryn Ozdowski z Western Sydney University, zajęłoby znaczną część niniejszej publikacji. Wieloletni australijski Rzecznik Praw Obywatelskich (Australian Human Rights Commissioner)  Prezes Fundacji oraz Doradca Rządu Federalnego do Spraw Wielokulturowości, organizator licznych międzynarodowych Zjazdów i Konferencji...

W połowie bieżącego roku, nazwisko tego cenionego australijskiego Polaka znowu obiegło świat. W sierpniowym wydaniu "Epoch Times" opublikowany został artykuł Daniela Teng informujący, że prof. dr Sev Ozdowski AM został uhonorowany wysokim amerykańskim wyróżnieniem Human Rights Award in Washington DC. Odznaczenie zostało prof. Ozdowskiemu przyznane na wniosek "Friends of Falun Gong".

Falun Gong to jedna z chińskich religii, która najogólniej biorąc jest jak gdyby połączeniem Buddyzmu z Taoizmem. Po objęciu władzy przez Chińską Partię Komunistyczną w r. 1949, kiedy wszystkie ruchy religijne m.in Islam i Chrześcijaństwo były bezwzględnie tępione, Falun Gong cieszył się względną swobodą. Jednak pod konic ubiegłego wieku, osiągająca setki tysięcy liczba wyznawców tego zgrupowania zaczynała coraz szybciej rosnąć. Władze komunistycznych Chin nie mogły pozostać obojętne. Więzienia zapełniły się członkami tej grupy wyznaniowej. Na porządku dziennym były stosowane wobec nich tortury a nawet zabójstwa.

Opinię światową wstrząsnęła wiadomość o uprawianym w Chinach procederze handlu ludzkimi organami. Organy do przeszczepu pobierano nie tylko od zmarłych, ale także i od żywych więźniów, których nikt nie pytał o zgodę.

Prawdziwego wstrząsu dokonał kanadyjski raport z r 2006, który opracowali polityk David Kilgour oraz prawnik David Matas. Opierając się na sprawdzonych źródłach, autorzy raportu podali, że tylko w ciągu sześciu lat (2000 – 2005) w Chinach dokonano 41 i pół tysiąca niewytłumaczalnych transplantacji organów. W przeważającej większości organy pobierane były od uwięzionych wyznawców Falun Gong.

Na tę wiadomość nie mógł pozostać obojętny prof Ozdowski, australijski Human Rights Commissioner oraz prezes Australian Multicultural Council. Z racji wykonywanej pracy nawiązywał on bliskie kontakty z wieloma grupami etnicznymi, nie wyłączając także i chińskich. Wśród nich byli sydnejscy wyznawcy Falun Gong.

Profesor Ozdowski, jak teraz przyznaje, naiwnie sądził, że zgłaszając oficjalnie tę sprawę chińskim władzom, spowoduje, że problem zostanie rozwiązany. Ponieważ państwo odpowiada za bezpieczeństwo swoich obywateli, nawet uwięzionych, winni tego jawnego przestępstwa zostaną odpowiednio ukarani.

Niestety, tak się nie stało. Prof. Ozdowski rozpoczął więc konsekwentną działalność, która miała na celu przywrócenie podstawowych praw chińskim wyznawcom Falun Gong. Poruszył on światową opinię. Zaczęto coraz głośniej domagać się zaprzestania prześladowań religijnych w Chinach.

Ceremonia wręczenia zasłużonej nagrody prof. Ozdowskiemu, która odbyła się 16. lipca tego roku w Washington DC, zgromadziła ponad 2 000 uczestników. Niestety, lockdown nie pozwolił Profesorowi na osobiste uczestniczenie w tej uroczystości. Przemówienie, jakie przygotował zostało tam w jego imieniu odczytane. Trofeum - piękna statuetka, wykonana przez nowojorskich jubilerów oraz dyplom przesłano do Sydney pocztą.

W tym samym czasie prof. Ozdowski otrzymał nominację do Naukowej Rady Nadzorczej czasopisma ‘Political Thought - Myśl Polityczna’. Naczelnym Redaktorem wydawanego przez Polski Parlament dwujęzycznego kwartalnika jest prof. Bogdan Szlachta z Universytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2010 prof. Szlachta był jednym z uczestników zorganizowanej przez prof. Ozdowskiego na Western Sydney University Międzynarodowej Konferencji IHRE (International Human Rights Education Conference). Jedną z tych dorocznych Światowych Konferencji prof. Szlachta wspólnie z prof. Ozdowskim zorganizowali w 2012 r w Krakowie.

Prof. Ozdowski jest także organizatorem serii innych międzynarodowych spotkań pod znamiennym tytułem: "Advancing Community Cohesion Conference – Today’s Challenges and Solutions". W tłumaczeniu na język polski oznaczałoby to: Konferencja Rozwoju Integracji Społecznej – Dzisiejsze Wyzwania i Poszukiwanie Rozwiązań. Również i w tych Konferencjach brali udział, zaproszeni przez prof. Ozdowskiego polscy naukowcy. Wśród nich na szczególne podkreślenie zasługuje zespół prof. Leszka Korporowicza także z Uniwesytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ilustrowany fotografiami oraz mapami wykład cenionego historyka przedstawił Polskę wieku XV i XVI, jako zintegrowany, wielokulturowy kraj – jeden z największych w Europie.

Należy podkreślić, że będąc głównym organizatorem oraz gospodarzem Western Sydney University, gdzie odbywały się te Konferencje, prof. Ozdowski zawsze znalazł czas na indywidualny kontakt z sydnejskimi Polakami, którzy w Konferencjach uczestniczyli. Pamiętał o zaaranżowaniu sytuacji, aby swoich rodaków przedstawić australijskim politykom a także naukowcom światowej sławy. Podobnie zresztą wyglądała sytuacja podczas spotkań dyskusyjnych "Open Forum". Prof. Ozdowski po objęciu pracy na WSU zapoczątkował organizowanie takich cyklicznych spotkań polityków i naukowców z zainteresowanymi daną tematyką osobami. Od r. 2006 aż do wybuchu ubiegłorocznej pandemii odbyło się blisko 70 otwartych spotkań dyskusyjnych. Prof. Ozdowski zawsze wśród grupy uczestników dostrzegał i pozytywnie wyróżniał Polaków.

Jest jeszcze jedna, niezwykle istotna strona działalności prof. Ozdowskiego. Pomimo niezwykle napiętego harmonogramu zajęć i spotkań zawsze znajduje on czas na spotkanie z polskimi nauczycielami. Sam będąc nauczycielem akademickim zdaje sobie sprawę jak wielką rolę w społeczeństwie ma do odegrania ta grupa ludzi. Prof. Ozdowski nigdy nie zlekceważył zaproszenia Zrzeszenia Nauczycieli Polskich. Brał udział jako cenny komentator i niekwestionowany autorytet w wielu Konferencjach Metodycznych Nauczycieli Języka Polskiego, a także w uroczystych ceremoniach pożegnania naszych maturzystów.

Reprezentując wielu nauczycieli oraz  rzesze absolwentów polskich szkół, obecnie studentów uniwersytetu, gratulujemy prof. Sewerynowi Ozdowskiemu kolejnej, jakże zasłużonej nagrody.

Marianna Łacek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy