polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: My tego nie odpuścimy. Nie będzie przyszłości relacji polsko-ukraińskich, jeżeli ta sprawa nie zostanie wyjaśniona – oświadczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówiac w radiu ZET o ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej. Tydzień wcześniej Premier Donald Tusk podpisał w Warszawie z Wlodimirem Zełenskim porozumienie o "gwarancjach bezpieczeństwia" dla Ukrainy nie wspominając ani słowem o zbrodniach UPA, organizacji czczonej dzisiaj przez władze w Kijowie. Wicemarszalek Sejmu Krzysztof Bosak zażądał trybunalu stanu dla Tuska. * * * AUSTRALIA: Z powodu globalnej awarii IT w Australii ucierpiało wiele firm, w tym organizacje medialne, takie jak News Corp, ABC, SBS, Channel 7, Channel 9 i Network 10. Skutki awarii dotknęły również usługi EFTPOS, linie lotnicze, banki i supermarkety, pogrążając cały krajowy system komunikacji elektronicznej w chaosie. Premier Anthony Albanese robi sobie pięciodniową przerwę w pracy w Queensland ale jest na bieżąco informowany o skutkach awarii. Firma stojąca za awarią twierdzi, że wdrożono "poprawkę", ale według ekspertów efekt domina awarii może trwać dni, a nawet tygodnie. * * * SWIAT: Partia Republikańska oficjalnie nominowała oficjalnie Donalda Trumpa na kandydata na prezydenta USA. Trump ogłosił, że nominował senatora z Ohio Jamesa Davida Vance'a na kandydata na wiceprezydenta USA. Byly prezydent i kandydat pojawił się na konwencji wyborczej Partii Republikańskiej po raz pierwszy od czasu próby zamachu na jego życie. * Viktor Orbán wysłał wiadomość do szefa Rady Europejskiej, wzywając go do normalizacji stosunków dyplomatycznych z Rosją i rozpoczęcia negocjacji z Chinami w sprawie konferencji mającej na celu rozwiązanie konfliktu ukraińskiego, donosi "Bild". Wiadomość Orbána zawierała jego ocenę, że "intensywność konfliktu zbrojnego radykalnie wzrośnie w najbliższej przyszłości". * Bratysława nie przyłączy się do bojkotowania węgierskiej prezydencji w Radzie UE po wizycie Viktora Orbana w Moskwie, oświadczył prezydent Słowacji Peter Pellegrini: "Nie sądzę, by ktokolwiek powinien być karany za dążenie do dialogu. Słowacja tego nie zrobi"
POLONIA INFO: "Lajkonik" - Celebrating 10 Years, Sala JP2, Marayong, 4.08, godz. 14:00

niedziela, 25 kwietnia 2021

Epilog Autobiografii Naukowej Ryszarda Opary. Część 2

Nie ma i nie może być życia - w niebycie; ani w całkowitej próżni. Nie może być drogi do nieśmiertelności - bez drogowskazów do wieczności. Wszystko jest względnością.


Teoria Względności Wszechświata


Rozwoju cywilizacji i ludzkości, już nie da się już zatrzymać. Tak samo - nie można zatrzymać myśli - ani konsekwencji procesów życiowych...Tak, jak nie można zatrzymać czasu i przemijania.

Oczywiście, tak naprawdę istnieją tylko dwie możliwości drogi na przyszłość ludzkości:

- kierunek pozytywny: poprzez rozwój myśli i nowych technologii – droga do nieśmiertelności

- kierunek negatywny – poprzez rozwój myśli i nowych technologii - droga do zagłady ludzkości.

Trzeba oczywiście na tych drogach wziąć wiele poprawek – na okoliczność rozmaitych niuansów natury człowieka... Wiadomo też... człowieka/ludzkość można zabić i zniszczyć...ale pokonać... NIGDY.Niemniej - Najważniejsze pytania w życiu każdej istoty myślącej: „Co dalej?” – jest zawsze aktualne i wszechobecne – w całym wszechświecie. Retoryka Sensu Życia – musi TEŻ odpowiadać na pytania: „Dla kogo, z kim, dlaczego i po co?”. Pan Bóg – Nasz Wielki Kreator Przeznaczenia dał ludzkości: „Wolną wolę i Wolny Wybór drogi życia – ale i jego zakończenia”.

Czy więc ludzkość zdecyduje wejść na drogę wiecznej szczęśliwości czy też dorowolnej,
świadomej lub celowej, zamierzonej eutanazji... Oto jest pytanie..., które kiedyś tam postawił przed ludzkością Hamlet... Nie ma i nie może być życia - w niebycie; ani w całkowitej próżni.
Nie może być drogi do nieśmiertelności - bez drogowskazów do wieczności.
Wszystko jest względnością.

Jaka więc przyszłość czeka ludzkość? Czy jesteśmy świadkami Początków nowego Życia na Ziemi, która jest naszym pasem startowym do Wszechświata i nieśmiertelności ? Czy też zbliżamy się do Końca Świata naszej cywilizacji? A co będzie potem, jest bez znaczenia... chociaż... jak wspominałem wyżej: zgodnie z moją „Teorią... Względności Czasu”; „Początek jest końcem a koniec początkiem” – (Początek zawsze sygnalizuje Koniec – a Koniec oznacza początek Nowego).

Nie może być wątpliwości, zgodnie z Teorią Względności Wszechświata – są tylko dwie możliwości. To nie są wymysły – pomarzenia wyobraźni. Takie są realne obrazy, charakterystyka przyszłości. Przyszłość – to wyścig pomiędzy pozytywami istnienia - możliwościami osiągnięcia Nieśmiertelności a wszelkimi NEGATYWAMI Ludzkości – tendencją do kontrolowanej zagłady.

Wyobraźmy sobie - jest rok 2044: dwa tysiące i czterdzieści cztery.


Wariant I – Optymizm.

Zwyciężają Ludzkie Instynkty Samozachowawcze Istnienia –Wiara w Nieśmiertelność.
Dzięki rozwojowi nowych technologii komputerowych, cyfrowych, w tym: Sztucznej Inteligencji; Holistycznej TeleMedycyny Kwantowej; zmianom środowiska, diety, stylu życia – wiedza o człowieku oraz stanie zdrowia – Ludzkości, osiąga apogeum możliwości – jest na drodze ku nieśmiertelności.


Następuje równoczesny, niesłychany – nieskończony w możliwościach - rozwój umysłu ludzkiego. Mózg jest pierwszym narządem człowieka, który poprzez Wiarę i Duchowość - staje się integralną częścią fal EM - energii Duszy i który w warunkach „kosmo-idealizmu” osiąga stan – życia wiecznego. Komórki mózgu; centralnego systemu nerwowego CSN – neurony – idealnie nadają się do tego.

Przypomnę tylko: jak ogólnie wiadomo, do roku 2020 - normalny człowiek używał zaledwie: 10 -20% pojemności i zdolności kreatywnej mózgu. Komputery; media masowego przekazu – u dużej, rosnącej grupy społeczństwa, zwłaszcza młodzieży jeszcze bardziej i dodatkowo - (czasowo) zmniejszyły wykorzystanie tych kreatywnych zdolności...

Ale...dzięki rozwojowi nowych technik Sztucznej Inteligencji oraz „transplantacji”- doskonałych, kreatywnych fal EM Energii Ożywionej (poprzez transformację energii zmiennej - w stałą/niezmienną) – komórki mózgu człowieka mogą łatwo osiągną statut „nieskończoności możliwości istnienia” –czyli... nieśmiertelności.

Krótkie wyjaśnienie – mojego własnego autorstwa:  Cały Wszechświat, zgodnie z zasadami Fizyki Kwantowej – jest jedną, nieskonczenie wielką strukturą, nieskończenie wielu, nieskończenie różnych form energii...

W kategoriach Istnienia - mamy we Wszechświecie 2 główne rodzaje Energii:

- Energia Martwa - (każda forma tzw. materii – wszystkie ciała stałe, płynne, gazowe)

- Energia Żywa – zmienna, ulegająca ciągłym zmianom, pod wpływem nieskończonej ilości czynników.

W kategoriach Fizyki – fal ElektroMagnetycznych (EM), które tworzą wszystkie energie mamy:

- Energie stałą: (martwą jak wyżej – wszystkie formy materii) i (ożywioną – Boska Energia)

- Energia zmienną: (martwa i ożywiona)

Energia Zmienna Martwa: (Energia Elektryczna, Cieplna, Dźwieku, Światła; wiele innych form Energii Z/M).

Energia Zmienna Ożywiona (EO) - (człowiek rozumny + wszelkie istoty żywe od pierwotniaków, wirusów –
bakterii do gadów, ptaków, ryb, zwierząt ssaków... kończąc na „homo sapiens”.

Są też dwa główne rodzaje tej energii (EO): Energia Ożywiona – zmienna – charakterystczna dla wszelkich, śmiertelnych istot żywych . Energia Ożywiona – stała (EOS) – niezmienna, niezniszczalna – Boska.

ŻYCIE człowieka jest formą energii ożywionej (EO)... zmiennej. (EOZ)
Głównym problem i powodem chorób człowieka, jego śmiertelności jest podstawowy fakt istnienia: EOZ człowieka jest różnorodna oraz zmienna - ulegająca zaburzeniom - czyli zmianom chorobowym. W procesie, na drodze do nieśmiertelności, koniecznym jest zamiana fal EO zmiennej człowieka – na EO – energię ożywioną stałą. Jest to możliwe i wykonalne już obecnie - w stosunku do Mózgu Człowieka - poprzez duże możliwości adaptacyjne fal EOZ - właśnie mózgu na EOS – poprzez Boskie instrumenty Wiary i Duchowości.

Cała reszta „śmiertelnego” ciała; wszystkie struktury i narządy człowieka, są pod stałym nadzorem – kontrolą fal PEM (Pola Elektro-Magnetycznego) mózgu człowieka i wszelkie zaburzenia fal EM energii ożywionej - całego organizmu - natychmiast są „leczone” – wymianą oraz korektą fal EM i PEM. (Wszelkie zmiany chorobowe wszystkich narządów człowieka, mogą być też leczone „transplantacją” -  korektą fal energii ElektroMagnetycznej Ożywionej (zmiennej), która jest pod stałą kontrolą mózgu.

W rezultacie tego typu terapii, ludzie przestają chorować na wszelkie choroby zakaźne i cywilizacyjne. W rezultacie, w następnych wiekach; średnia wieku życia człowieka (początkowo) - osiąga 1000 lat.


Przykłady, znane w Biblijnej Historii. Ludzkość rozprzestrzenia się po całym nieskończonym Wszechświecie, który jest w stanie ciągłego rozwoju, rozprzestrzeniania się...Wszystko odbywa się przepływem fal EM energii ożywionej stałej. Partnerem procesu - na drodze ludzkości do nieśmiertelności - jest Pan Bóg. Wielki Kreator.

Wariant II – Pesymizm. Odejście od Ludzkości w Nicość.

(Realia Obecnej Rzeczywistości – Materialna Eutanazja Ludzkości. Upadek bez odwrotu).

Ludzkość oszalała na punkcie wartości tylko materialnych, które stają się wiodącą ideologią istnienia. Głównym, nadrzędnym priorytetem „Elit ludzkości”, które kontrolują emisję i przepływ pieniądza no a przy okazji wszystkie media masowego przekazu oraz rozwój wszelkich technologii cyfrowych - Sztucznej Inteligencji – uzyskują monopol dostępu do wszelkich instrumentów kontroli ludzkości – wykorzystując to jako Cybernetyczna – Cyfrowa Broń Masowego Rażenia.

Podejmują strategiczną, globalną decyzję w ramach NWO – redukcji populacji światowej.
Ale realizacja tej strategii, z rozmaitych powodów – wymyka się spod kontroli Elit – w rezultacie... Ostateczne opcje końca świata ziemskiego – w rezultacie działań „Elit Ludzkości”:

1. Śmiertelna Infekcja nowym, nieuleczalnym drobnoustrojem/wirusem – całkowity brak przeciwciał odporności – rozpoczyna proces anihilacji energii ożywionej zmniennej - zabija ludzkość. Broń biologiczna – dostaje się w ręce fanatyków, którzy wiedząc, że zginą; przed śmiercią, urządzają inwazję – kontrolowanych nalotów dronami dookoła świata, zarzucając Ziemię chmurami śmiertelnych wirusów - na wszystkie kontynenty i większe skupiska ludności. Infekcja rozprzestrzenia się błyskawicznie; zdolności wirusów do rozmnarzania/multiplikacji – poprzez dodatkowo zaprogramowane „clouds” - chmury wiatrów są nieograniczone...

Inną drogą globalizacji patogenów wirusowych są współczesne narzędzia telekomunikacji:
Internet i telefon komórkowy.

2. Dodatkowo, jako efekt uboczny nalotów wirusa, wytwarzają się globalne zmiany atmosfery, całkowite zakwaszenie wody, środowiska, powietrza - oraz radykalne zmiejszenie ciśnienia atmosferycznego co powoduje obniżenie zawartości tlenu w powietrzu – ŻYCIE na Ziemi zamiera - zwierzęta i ludzkość masowo giną - z powodów niedotlenienia.

3. W końcowym etapie istnienia życia na ziemi 100% zachorowalność na wielonarządowe nowotwory – spowodowane – totalną anaplazją istnienia - rozwojem i wzrostem wszystkich komórek abnormalnych... W końcowym rezultacie - Ziemia – staje się bezludną planetą: ludzkość, zwierzęta, rośliny – całe istnienie wymiera.

4. Zmiana Pola Elektromagnetycznego Ziemi – poprzez Broń Cyfrową A.I. powoduje extremalne zaburzenia drgań fal EM – na całej Kuli Ziemskiej a to z kolei prowadzi do ustawicznych, zaburzeń oraz niekontrolowanych zmian EO (zmiennej), każdego człowieka – co prowadzi do nieuchronnego Holokaustu Ludzkości.

Przyszłość Istnienia Wszechświata, całkowicie wymyka się spod kontroli Ludzkości.

Pierwszym zadaniem MISJi MOJEGO ŻYCIA – jest przekazać to ludzkości; zabezpieczyć przyszłość człowieka – POPRZEZ WSKAZANIE LUDZKOŚCI DROGI DO NIEŚMIERTELNOŚCI...  

K O N I E C 

Ryszard Z. Opara

Zobacz wszystkie odcinki od początku:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy