polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Liczba zgonów w Polsce w okresie od stycznia do połowy lipca wzrosła o 60 tys. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Doświadczenia innych krajów wskazują, że im większy procent zaszczepionych i odporność populacyjna, tym mniej zgonów. Tymczasem zainteresowanie szczepieniami w Polsce maleje. * * * AUSTRALIA: Zgodnie z przewidywaniami blokada Sydney zosanie przedłużona o kolejne cztery tygodnie aż do 28 sierpnia. NSW odnotowała dziś 177 nowe przypadki, najwięcej jak dotąd podczas obecnej epidemii. Ekspert chorób zakaźnych, Peter Collignon, powiedział, że ograniczenia będą obowiązywać „co najmniej przez kilka miesięcy” – a może nawet dłużej. Prof. Collignon powiedział również, że stan musi zmniejszyć liczbę przypadków do około 20 dziennie lub mniej, zanim będzie można osiągnąć wolność. * * * SWIAT: Japońska firma Shionogi z siedzibą w Osace rozpoczęła testy na ludziach pierwszej pigułki przeciwko Covid-19; lek jest podawany raz dziennie i ma zneutralizować koronawirusa w mniej niż tydzień. Badania, które rozpoczęły się w tym miesiącu prawdopodobnie potrwają do przyszłego roku.
COVID-19 INFO: Dzienne zakażenia/Dzienne zgony (24.07.2021): Indonezja - 28228/1487; Brazylia - 19000/587; Rosja - 23240/727; USA - 35816/132; Wielka Brytania - 24950/14; Japonia - 5020/5; Australia - 184/4; Polska - 74/0; Swiat - 448020/7420.

piątek, 13 września 2019

Przedstawiciele RNPA na ochodach 450-lecia Unii Lubelskiej

Wrȩczenie Medalu Unii Lubelskiej wraz z dyplomem,
od lewej: prof. Marian Radny, Prezydent Lublina dr Krzysztof
.Żuk, Malgorzata Kwiatkowska. Fot. PAI
1 lipca 1569 roku, na sejmie walnym w Lublinie podpisano porozumienie o Unii Realnej miȩdzy stanami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Porozumienie  stanowiło, że Królestwo Polskie i Księstwo Litewskie stają się jednym ciałem państwowym; powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Przetrwała 220 lat. Na pamiątkę tych wydarzeń Sejm RP VII kadencji w 2015 roku ustanowił dzień 1 lipca Dniem Sejmu Polskiego, zaś Sejm VIII kadencji w 2018 roku ustanowił rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej. Na przełomie czerwca/lipca 2019 r. Lublin był miejscem państwowych obchodów 450. rocznicy zawarcia Unii. W wydarzeniach rocznicowych udział wzięli przedstawiciele Polonii, w tym Polonii australijskiej.
 
Sejm walny, na którym ustanowiono Unię Polsko-Litewską, zwołano w Lublinie 10 stycznia 1569 roku. Zapewne śladem tych wydarzeń historycznych obchody 450-lecia Unii Lubelskiej trwają od początku 2019 roku. Wydarzenia rocznicowe obejmują koncerty, konferencje, wystawy, pokazy, spektakle teatralne, wydawnictwa, konkursy, etc., a ich kulminacja przypadła na dni pomiędzy 28 czerwca (dzień uchwalenia Uni) a 4 lipca (dzień ratyfikacji umowy przez króla Zygmunta Augusta).


Przedstawiciele Polonii z różnych krajów z piȩciu kontynentów. Fot. PAI
Centralnym punktem obchodów kulminacyjnych były wydarzenia z niedzieli 30 czerwca i poniedziałku 1 lipca. W niedzielę uroczystości rozpoczęto uroczystą Mszą Św. w Archikatedrze Lubelskiej,  której przewodniczył metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik, w asyście  duchowieństwa z Łotwy, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Homilię wygłosił metropolita wileński, abp Gintaras Grušas. W liturgii uczestniczyli Marszałkowie Sejmu i Senatu RP, Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki i członkowie gabinetu, przedstawiciel Prezydenta RP min. Krzysztof Szczerski, władze wojewódzkie i samorządowe,  przedstawiciele parlamentów i delegacje zagraniczne, rektorzy lubelskich uczelni, Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oraz przedstawiciele Polonii ze wszystkich kontynentów. Polonię australijską reprezentowali prezes i wiceprezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) Małgorzata Kwiatkowska i Marian Radny.

Główne obchody państwowe miały miejsce w Centrum Spotkania Kultur, gdzie odbyła się miȩdzynarodowa debata parlamentarzystów poświęcona dziedzictwu Unii Lubelskiej. Głos zabrali przedstawiciele parlamentów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Czech, Węgier Ukrainy i Białorusi. Przesłanie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał min. K. Szczerski. W debacie podkreślano znaczenie Unii Lubelskiej, która na przeszło 220 lat określiła porządek polityczny i ład społeczny w Europie Środkowej. Unia Lubelska stanowiła też przykład udanego, choć trudnego, bo popełniono i błędy, kompromisu pomiędzy różnymi narodami, religiami, kulturami i językami. To ostatnie podkreślano w kontekście wyzwań jakim musi stawić czoła dzisiejsza Unia Europejska, której Polska jest członkiem od 2004 r.  
Po debacie Prezes Polskiej Poczty, w towarzystwie Marszałka Sejmu RP, dokonali uroczystej prezentacji okolicznościowego znaczka pocztowego wprowadzonego do obiegu z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu Jana Matejki „Unia Lubelska”.

Podczas światowego prawykonania mszy Mikolaja
 Góreckiego -  „Missa” Fot.  M.Kwiatkowska
 Niedziela 30 czerwca zakończyła się w Centrim Spotkań Kultur światowym prawykonaniem mszy Mikołaja Góreckiego (ur. 1971) „Missa”. Utwór wykonały, pod dyrekcją Wojciecha Rodka, orkiestra i chór Filharmonii Lubelskiej, chóry Katedry w Rydze, Litewskiej Akademii Muzycznej i Filharmonii Lwowskiej, oraz baryton Vytautas Juozapaitis.
 
Poniedziałek 1 lipca rozpoczęto Ekumeniczną Mszą Św. w Bazylice oo. Dominikanów. To w tej świątyni król Zygmunt August intonując „Te Deum” w dniu podpisania Unii dziękował posłom i Opatrzności za dar pojednania. Mszy Św. przewodniczył abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, z którym modlili się również biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej bp Jan Niemiec, prawosławny abp Abel, ks. inf. Andrzej Gontarek z Kościoła polskokatolickiego, pastor wspólnoty ewangelicko-augsburskiej ks. Grzegorz Brudny,  ojcowie dominikanie oraz zaproszeni goście i wierni.  


Składanie wienców na Placu Litewskim. Fot. D.Śladecki
Na Zamku Lubelskim odbyła się, z udziałem gości, w tym Polonii, uroczysta sesja Rady Miasta. Po jej zakończeniu renesansowy korowód przeszedł z Zamku Lubelskiego na Plac Litewski (rycerze, harcerze, żołnierze, delegacje), gdzie przed pomnikiem Unii Lubelskiej delegacje władz miasta oraz Polonii i Polaków z Zagranicy złożyły  wieńce.

 
Poniedziałek 1 lipca zakończył się w Filharmonii Lubelskiej koncertem litewsko-polskiej orkiestry młodzieżowej pod dyrekcja Gediminasa Gelgotasa z Litwy.

Pośród wydarzeń rocznicowych sporo było skierowanych bezpośrednio do Polonii. I tak, w sobotę 29 czerwca przedstawiciele Polonii brali udział w spotkaniu z młodzieżą polską ze wschodu m.in. z Litwy, Mołdawii, łotwy, Ukrainy, Rosji i Kazachstanu, przebywającą na Lubelszczyżnie w ramach cyklicznej akcji „Lato z Polską”. Spotkanie było okazją do podzielenia się doświadczeniami starszych stażem liderów polonijnych z młodymi liderami. Także w sobotę  29 czerwca z Polonią spotkał się na obiedzie w gmachu Urzędu Wojewódzkiego Wojewoda Lubelski, Przemysław Czarnek.

Spotkanie liderów polonijnych, wśród młodzieży stoja od lewej: F. Domaradzki (Niemcy), M.Radny i M.Kwiatkowska (Australia), T. Pilat (Szwecja) . Fot. D.Śladecki
 
Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski spotkał się z Polonią w niedzielę 30 czerwca  w Centrum Spotkania Kultur. Podczas spotkania Marszałek wyraził nadzieję, że Polacy w swoich krajach zamieszkania będą kontynuowali proces organizowania się, będą poznawali polską kulturę i dziedzictwo, i będą promowali Polskę na świecie. Podkreślał też, że chociaż Polonia jest zróżnicowana, to spotkania z Polakami żyjącymi za granicą są zawsze budujące.  
 
Cykl spotkań polonijnych w poniedziałek 1 lipca rozpoczął się w siedzibie Trybunalu Koronnego, gdzie z Polonią spotkał się Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk. Podczas spotkania Prezydent wręczył Medale Unii Lubelskiej przedstawicielom zaproszonych organizacji polonijnych. RNPA została wyróżniona dyplomem i pamiątkowym Medalem Unii Lubelskiej w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrwalania tożsamości narodowej wśród Polonii w Australii. Dyplom i medal odebrali z rąk  Prezydenta prezes RNPA Małgorzata Kwiatkowska i wiceprezes Marian Radny. Wiceprezes RNPA M. Radny wyróżniony został ponadto indywidualnym Medalem Prezydenta Miasta Lublina za społeczną działalność na rzecz współpracy polsko-polonijnej.    

Podczas spotkania w IPN, przemawia D.Śladecki,
 Prezes „Wspólnoty Polskiej, Oddział Lublin. Fot. D. Florczak
Kolejną wizytę Polonia złożyła w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci  Narodowej, gdzie gości zapoznano z filmami promocyjnymi miasta Lublin oraz krótkimi produkcjami edukacyjnymi.  

 
Na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) odbyło się spotkanie Polonii z Rektorem UMCS, prof. dr hab. Stanisławem Michałowskim, oraz Dziekanem Wydziału Politologii, prof. dr hab. Iwoną Hofman.  Podczas spotkania młodzież polonijna zapoznała się m.in. z ofertą edukacyjną UMCS i systemem studiów dla obcokrajowców. Ponadto wiceprezes RNPA M. Radny spotkał się z Dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegio, ks. prof KUL dr hab. Jackiem Łapińskim. Rozmowa dotyczyła nawiązania kontaktów z przedstawicielami nauki polonijnej i współpracy w ramach Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju.

Udział Polonii w wydarzeniach rocznicowych był organizowany bądź współorganizowany przez Oddział Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Oddziałem kieruje p. Dariusz Śladecki.  We współpracy z dr Heleną Błazińską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II stworzyli Oni dla Polonii przestrzeń historyczną, estetyczną i emocjonalną, w której przebywając jedynie dwa dni, zostanie się na długo.
Bardzo dziękujemy! Dziękujemy też za pamięć o Nas, Polakach za Granicą, w tak ważnej dla Lublina, Polski, Europy, Świata i Polonii sprawie jaką są wartości wspólnoty idei, wielokulturowości i zgody narodów, czyli to, co najlepsze w dziedzictwie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nie trzeba wiele by zrozumieć jak bliskie jest Polonii to dziedzictwo.

Małgorzata Kwiatkowska & Marian Radny
Rada Naczelna Polonii Australijskiej

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

Promocja

Promocja

Promocja