polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: "Widać, że Ukraina jest partnerem, który nie tylko nie chciał przyjaźni z Polską, ale który zwyczajnie wykorzystał rząd PiS-u, wykorzystał prezydenta, który najwyraźniej wierzył w jakąś osobistą przyjaźń z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Kijów wziął, co chciał i wytarł politykami PiS-u podłogę. Taka jest brutalna prawda" - powiedział Krzysztof Bosak. Konfederacja domaga się, aby Kijów zaakceptował przedłużenie i rozszerzenie przez Warszawę embarga na ukraińskie produkty rolne, oprócz tego politycy prawicy chcą, aby Ukraina wycofała skargę na Polskę do WTO. * * * AUSTRALIA: Wiktoriański premier Daniel Andrews ogłosił swoją rezygnację po dziewięciu latach stania na czele rządu południowego stanu mówiąc wyborcom, że „kiedy już czas, to już czas”. Andrews, który podczas pandemii spotkał się z ciągłą krytyką w związku z ograniczaniem swobód obywatelskich, zyskał także ogromne poparcie wyborców Partii Pracy, powiedział, że jego dziedzictwo pozostawi ocenie innych. Wg krytyków Andrewsa jego dziedzictwo obejmuje rekordowe blokady mieszkańców Wiktorii podczas pandemii Covid, poważne wydatki na projekty infrastrukturalne i odwołane Igrzyska Wspólnoty Narodów. * * * SWIAT: W węgierskim parlamencie premier Viktor Orban podkreślił znaczenie osiągnięcia pokoju. Zauważył, że pomimo wysiłków Węgier, wojna rosyjsko-ukraińska trwa nadal i przynosi cierpienie obu stronom. Orban wezwał do zawieszenia broni i rozpoczęcia rozmów pokojowych, aby zapobiec dalszym ofiarom śmiertelnym.
POLONIA INFO: Australian Chopin Festival (28 September-2 October 2023), Canberra and Goulburn: Festival Prelude - 27.09, godz. 15:00, Wesley Music Centre, Canberra; Gala Opening Concert, (Ewa Pobłocka recital) - 28.09, godz. 19:00, Ambasada RP, Canberra

środa, 26 czerwca 2019

Światowe osiągnięcia naukowe Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


   Prof. dr hab. Bogusław Machaliński, rektor
    Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
                          w Szczecinie
 Od paru lat jesteśmy  liderem nauki w Polsce. Mamy najwyższą liczbę cytowani naszych publikacji naukowych... Na największych w Azji Targach Gospodarki Innowacyjnej w Bangkoku na zgłoszonych 524 wynalazków z 25 krajów z całego świata medalami wyróżniono tylko 10 z nich – a wśród nich 5 otrzymały nasze prace - mówi rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,  prof. dr hab. Bogusław Machaliński * w rozmowie z Leszkiem Wątróbskim.


- W tym roku mija 71 rok działalności Waszej Uczelni na Pomorzu Zachodnim...   

- Zaczynaliśmy w roku 1948 jako Szkoła Lekarska, następnie Pomorska Akademia Medyczna (1992) i wreszcie jako Pomorski Uniwersytet Medyczny (2010).
Powstanie wyższej uczelni o profilu medycznym na Pomorzu Zachodnim było  wielkim wyzwaniem w porównaniu z innymi ośrodkami położonymi na tzw. Ziemiach Odzyskanych – takimi jak Wrocław czy Gdańsk. Ośrodki te posiadały bowiem dużo wcześniej wysoce zorganizowane centra  medyczne – tzn. bazę szpitalną i uczelnianą. Miały więc gotowe zaplecze. U nas w Szczecinie nie było niestety ani szkoły medycznej ani odpowiedniego do niej zaplecza. Obecny np. rektorat naszego uniwersytetu mieści się w dawnym budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej.


- Najważniejszą sprawą dla każdej uczelni jest kadra...

- ...którą musieliśmy pozyskać z Polski. Zaczynaliśmy od 29 własnych profesorów, doktorów i wykładowców. Nowa kadra przyjechała do nas z Kresów Wschodnich, głównie z Wilna. Od tego czasu zrobiliśmy milowe kroki. Dzisiaj Pomorski Uniwersytet Medyczny posiada 4 wydziały: Wydział Lekarski (z oddziałem nauczania w języku angielskim), Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Jeden z naszych wydziałów (Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej) posiada najwyższą kategoryzacje w Polsce A+. Ta kategoria A+ jest szczególnie cenna ponieważ pozycjonuje nas na czele wszystkich uczelni w kraju – nie tylko medycznych. Wśród uczelni medycznych jest 47 wydziałów, a tych z A+ tylko trzy. W naszym regionie jesteśmy jedyni, a w Polsce jednym z trzech. Jesteśmy więc w absolutnej elicie.

- Jesteście tradycyjnie najlepszą uczelnią w regionie...

-... od paru lat jesteśmy też liderem nauki w Polsce. Mamy najwyższą liczbę cytowani naszych publikacji naukowych. Świadczy to o tym, że nasze publikacje wysyłane do renomowanych pism są czytane na całym niemal świecie, co niewątpliwie dowodzi o jakości i poziomie naszej nauki medycznej. Wysoka jest także cytowalność naszych autorów.

Mało tego. Postawiliśmy ostatnio na innowacyjność. I odnieśliśmy z marszu wielki sukces na Targach Gospodarki Innowacyjnej, które odbywają się około 10 razy każdego roku. Są to targi innowacyjnych rozwiązań intelektualnych na pograniczu nauki i biznesu i otoczenia gospodarczego. Wysłaliśmy w tym roku do Bangkoku 5 naszych projektów, realizowanych w Szczecinie. To są bardzo prestiżowe targi. Stoi za tym od lat rząd Tajlandii. Są to największe Targi Expo Gospodarki Innowacyjnej w Azji. I proszę sobie wyobrazić, że na zgłoszonych 524 wynalazków z 25 krajów z całego świata medalami wyróżniono tylko 10 z nich – a wśród nich 5 otrzymały nasze prace. Było też 6 niezależnych nagród specjalnych przyznanych przez państwa azjatyckie. A wśród nich 2 nagrody były dla nas. To był absolutny sukces, świadczący o naszym potencjale intelektualnym, badawczo-rozwojowym czy wreszcie gospodarki innowacyjnej.

- Jak liczna jest Wasza kadra naukowa?

- Samodzielnych pracowników: profesorów i doktorów habilitowanych mamy ponad dwustu. Samych profesorów mamy około dziewięćdziesięciu. Teraz to się trochę zmienia. Według nowej ustawy będą tylko profesorowie i profesorowie uczelni, czyli profesorowie Pomorskiego Uniwersytetu Pomorskiego staną się profesorami uczelni. Finansuje nas Ministerstwo Zdrowia, od którego otrzymujemy środki na badania naukowe, a  na dydaktykę, z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Ilu studentów posiada Wasza Uczelnia?

-Mamy ich obecnie około czterech i pół tysiąca na 14 kierunkach. W zeszłym roku akademickim, po raz pierwszy, ruszyliśmy z farmacją. Jest to zupełnie nowy, ale prestiżowy dla nas kierunek, który jest ważny dla nas wszystkich. Chcemy bowiem stworzyć tu w Szczecinie dyscyplinę “farmacja”, po to, aby tę innowacyjną gospodarkę jeszcze bardziej wzmocnić. Chodzi nam o stworzenie „koła zamachowego” dla naszego regionu, w rozwoju  intelektualno-przemysłowym i naukowym.

Mamy też około 650 studentów zagranicznych, czasem nawet 700 z 35 krajów świata. Najliczniejsze grupy to studenci z Norwegii i Niemiec. Ich liczba zależy od roku. Mamy angolojęzyczny program dla medycyny i stomatologii. Dodatkowo, od kilku lat, prowadzony jest u nas program Asklepios przeznaczony dla studentów niemieckich. Współpracujemy z kilkoma niemieckimi szpitalami pracującymi w systemie Asklepios.

- Wasz Uniwersytet od lat rozwija na szeroką skalę współpracę naukową...

-Najstarszą i najbardziej ugruntowaną, wieloobszarową współpracę, prowadzimy z  uniwersytetem w Greifswaldzie (Niemcy). Jest ona poparta licznymi międzynarodowymi grantami, wspólnymi publikacjami czy szkoleniami. Osobiście zaprzyjaźniłem się z szefem hematologii i transplantologii w Greifswaldzie z prof. Christianem Schmidtem. Kończymy obecnie realizację trzeciego, wspólnego projektu międzynarodowego. Z Niemcami współpracują też nasi okuliści, patolodzy, hematolodzy dziecięcy i pediatrzy. Współpracę z naszymi zachodnimi sąsiadami zaczynają także kardiolodzy. Zaczynamy też współpracę transgraniczną z Uniwersytetem w Rostoku. Nasza współpraca z naukowcami z Niemiec jest naprawdę pogłębiona i szeroko rozwinięta.

- W marcu tego roku podpisaliście umowę z Uniwersytetem Wileńskim...

Prof. dr hab. Bogusław Machaliński i konsul
honorowy Litwy Wiesław Wierzchoś (fot. Leszek Wątróbski)
-Współpraca z Wilnem jest naszym priorytetem. Pomysł tej współpracy zrodził się podczas spotkania z konsulem honorowym Litwy w Szczecinie panem Wiesławem Wierzchosiem. Pan konsul dał mi do zrozumienia, że kontakty pomiędzy Litwą i Polską nie są jeszcze dostatecznie wykorzystane. Pomysł pana konsula bardzo mi się spodobał, abyśmy obok obszarów komunikacji itd. zajęli się nauką i edukacją. Tak więc dzięki wsparciu i poparciu pana konsula odbyliśmy wizytę studyjną na Litwie, a Litwini - z panem dziekanem wydziału medycznego prof. Algirdasem Utkusem przyjechali do nas.                                                
W marcu tego roku, w obecności ambasadora Litwy i naszego szczecińskiego konsula, podpisaliśmy umowę z Uniwersytetem Wileńskim. Mamy teraz zaproszenie od władz tejże uczelni na jesienną inaugurację roku akademickiego 2019/2020. Chcemy ten wyjazd połączyć ze zwiedzeniem ich potencjału klinicznego, tak aby rozszerzyć współpracę także na nauki kliniczne. Podpisana umowa z Wileńskim Uniwersytetem obejmuje wspólne badania naukowe oraz dydaktykę w ramach wydziału medycznego - czyli naukę i edukację.

Nasza współpraca z Litwą zaczęła się już wcześniej. Prowadziliśmy już bowiem badania genetyczne. Nasz Zakład Genetyki Klinicznej podjął współpracę ze stroną litewską i łotewską dużo, dużo wcześniej. A prof. dr hab. Jan Łubiński jest Doktorem Honoris Causa uniwersytetu stołecznego Łotwy - w Rydze. Tak więc z obszarem państw bałtyckich mamy ugruntowaną współpracę genetyczną od lat, ale nie chcemy na tym poprzestać. Chcemy ją nadal rozwijać i pogłębiać.

Podobnie z innymi ośrodkami akademickimi na całym świecie. I tak np. zwrócił się do nas niedawno japoński uniwersytet z wyspy Hokkaido z zaproszeniem do nawiązania współpracy czy filipiński Uniwersytet w Manili, który specjalizuje się m.in. w badaniach  medycyny regeneracyjnej.

Jestem lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych hematologii transplantologii klinicznej. Pracuję zarówno naukowo jak i z pacjentami, którym przeszczepiam szpik kostny w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. W szpitalu zaś na Pomorzanach prowadzę mam katedrę i zakład, gdzie pracuję głównie w obszarze badań medycyny regeneracyjnych terapii komórkowej.

rozmawiał Leszek Wątróbski

_____________________________________
* Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, ur. 28.10.1965r., od 2016r. rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w latach 2005-2012 dziekan Wydziału Lekarskiego PUM. Ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1990r. Od 2008r. zatrudniony na stanowisku prof. zwycz. w PUM. Kierownik Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM oraz ordynator Oddziału Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii i Transplantologii SPSK1. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hematologii i transplantologii klinicznej.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 270 pełnotekstowych publikacji o sumarycznym współczynniku oddziaływania (IF) > 400, h-indeks wynosi 29 (wg Web of Science). Był/jest kierownikiem 12 grantów naukowo-badawczych KBN/MNiSW/NCN/NCBiR/EU, w tym 3 międzynarodowych (Interreg IIIA, IVA, VA) i 1 strategicznego (Strategmed). Promotor 18 rozpraw doktorskich (13 z wyróżnieniem summa cum laude). Opublikował 17 rozdziałów w książkach i podręcznikach w języku polskim i angielskim. Przeprowadził zgłoszenie międzynarodowe jednego wynalazku (patent europejski “Kit for cord blood collection” #EP 3 171 778), dwa kolejne w trakcie procedowania. W uznaniu działalności naukowo-badawczej uzyskał wiele prestiżowych nagród, m.in. Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia, Złoty Krzyż Zasługi. Laureat nagrody Zachodniopomorski Nobel w 2018r. w dziedzinie nauk podstawowych za badania i wdrożenie prototypowego zestawu do pobierania krwi pępowinowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy