polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Były minister obrony Mariusz Błaszczak przedstawił w Sejmie proponowany przez PiS pakt dotyczący bezpieczeństwa granic. Zakłada on m. in. stworzenie pól minowych na granicy z Rosją i Białorusią. * Wczoraj Szymon Hołownia wystapił w ukraińkim parlamencie, gdzie zapewnił, że "Polska zrobi wszystko, żeby Ukraina jak najszybciej wstąpiła do UE i NATO". * * * AUSTRALIA: Chiński premier Li Qiang przybył w sobotę do Australii, mówiąc, że stosunki miedzy oboma państwami "wróciły na właściwe tory". Jest pierwsza od 7 lat wizyta premiera Chin w Australii. Australia ma "wyjątkową pozycję, aby połączyć Zachód ze Wschodem" i jest "ważną siłą globalizacji gospodarczej i wielobiegunowości świata", powiedział Li na lotnisku w Adelajdzie. Podczas czterodniowej wizyty Li odwiedzi również stolicę Canberrę i górniczy stan Australia Zachodnia. Australia jest największym dostawcą rudy żelaza do Chin. * * * SWIAT: Rosyjski prezydent odbył pierwszą od 24 lat wizytę w Korei Północnej. Po rozmowach liderów Rosji i KRLD został zawarty układ o wszechstronnym partnerstwie strategicznym. Ma on podnieść współdziałanie między dwoma krajami „na nowy poziom”. Dotyczy to obszarów politycznych, handlowych i inwestycyjnych, kulturalnych i humanitarnych, a także sfery bezpieczeństwa. Przewiduje „wzajemną pomoc w przypadku agresji przeciwko jednej ze stron”.
POLONIA INFO: Polish Film Festival Sydney 2024 - Opening Night - Palace Norton Street, 23.06, godz. 16:30

piątek, 9 października 2015

Spotkania dyskusyjne: "Dwa języki – Dwie kultury"

Spotkanie  z prof. Robertem Dębskim w Konsulacie RP
w Sydney. Fot. Konsulat RP w Sydney
Ostatnie dni sierpnia oraz cały tegoroczny wrzesień zapisały się  jako tygodnie niezwykle intensywnej pracy Zrzeszenia Polskich Nauczycieli w Australii. Realnych kształtów nabrały bowiem organizowane przy poparciu Polskiego Konsulatu serie spotkań dyskusyjnych: "Dwa języki – Dwie kultury".

Polski naukowiec z Uniwesytetu Jagiellońskiego dr hab. Robert Dębski z prawdziwym entuzjazmem przystał na propozycję uczestniczenia w tych spotkaniach. Przygotował w tym celu serię ilustrowanych przeźroczami wykładów, w których podkreślał celowość wychowywania polonijnych dzieci w dwu językach.
Pierwsze ze spotkań odbyło się w Melbourne. W sobotę, 29 sierpnia prof. Dębski zaproszony został do Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Albion. Grupa  rodziców oraz nauczyciele  z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji Profesora aby następnie włączyć się do owocnej dyskusji. Spotkanie zorganizowała dyrektorka tej szkoły pani Grażyna Walendzik.

W niedzielę, 30 sierpnia podobne spotkanie, otwarte dla szerszej publiczności zorganizowane zostało w sali przy Świątyni Miłosierdzia Bożego w Keysborough. Na zaproszenie organizatorki tego spotkania, pani Bożeny Iwanowskiej, przybył także prezes Federacji pan Marian Pawlik wraz z małżonką. Prawdziwą niespodzianką okazała się obecność pani Konsul Reginy Jurkowskiej, która akurat wówczas przebywała z wizytą w Melbourne.
Po wysłuchaniu bardzo ciekawej prelekcji prof. Dębskiego, popartej wynikami jego własnych  badań orez wieloma opiniami autorytetów, wywiązała się ożywiona dyskusja. Prof. Dębski wyczerpująco odpowiadał na zadawane pytania. Kwestie dotyczące szkolnictwa polskiego w Australii a w szczególności egzaminów maturalnych wyjaśniały prowadzące to spotkanie Marianna Łacek i Gosia Vella z Sydney – prezes i v-ce prezes Zrzeszenia Polskich Nauczycieli.

Kolejny weekend 5 i 6 września przeznaczony był dla Brisbane. Do stolicy Queensland udał się prof. Dębski oraz z ramienia Zrzeszenia Nauczycieli – Marianna Łacek. W sobotę wieczorem w samym sercu Brisbane zorganizowane zostało  spotkanie towarzyskie przybyłych gości z nauczycielami polskiej szkoły. Do późnych godzin wieczornych, w przepięknej scenerii wiosennego Brisbane toczyły się dyskusje na temat problemów związanych z nauczaniem polskiego z dala od Kraju. Mówiono o trudnościach, ale padały także konkretne propozycje rozwiązywania tych trudności. Podkreślano konieczność uświadamiania całemu społeczeństwu korzyści płynących z kultywowania znajomości języka polskiego.
To właśnie było głównym celem spotkania, które miało się odbyć następnego dnia. Wcześniej jednak, bo o godz. 7.30 rano prof. Dębski i Marianna Łacek zaproszeni zostali do Polskiego Programu lokalnej radiostacji. Emitowana na żywo dyskusja toczyła się wokół wychowania dzieci w dwujęzyczności, zapobiegania problemom, które mogą się pojawić oraz podkreślenie korzyści płynących z dwujęzyczności.

W godzinach popołudniowych w sali widowiskowej Polskiej Szkoły w Bowen Hills odbyło się spotkanie z nauczycielami oraz przedstawicielami polskiej społeczności. Udział w tym spotkaniu wziął także ks. Zenon Broniarczyk oraz blisko związana z polską szkołą Siostra Marietta. Prelekcja prof. Dębskiego wywołała żywą reakcję publiczności. Zadawano pytania, podawano przykłady, dzielono się uwagami.
Po przerwie na popołudniową herbatę (z doskonałymi ciastami domowego wypieku) uczestnicy mieli okazję wysłuchnia kolejnej prelekcji na temat psychologii uczenia się. Prelekcję, także ilustroiwaną przeźroczami, opracowała i przeprowadziła nauczycielka klas maturalnych języka polskiego pani Natalia Górecka. Również i po tej prelekcji  miała miejsce ożywiona dyskusja.

Należą się słowa uznania nauczycielom związanym z Polską Szkołą im. Kasjana Wolaka w Brisbane za czynne uczestniczenie w tych spotkaniach.  Szczególne podziękowanie należy się koordynatorce Szkoły Pani Karolinie Figurskiej, dzięki której te spotkania zostały zorganizowane, a prof Dębski i jego Małżonka otoczeni serdeczną opieką.
Sobota 12 i niedziela 13 września były kolejnym pracowitym weekendem Zrzeszenia Polskich Nauczycieli. Odbyły się dwa spotkania – tym razem w Sydney.

Pierwsze, sobotnie, które miało miejsce w Polskim Konsulacie, zasługuje na szczególne podkreślenie. Oprócz głównego prelegenta, którym był prof. Dębski, aktywny udział w tym seminarium wzięło także kilka innych, cennych dla naszej społeczności osób. Jedną z nich jest pani Józefa Sobska, córka polskich emigrantów po Drugiej Wojnie Światowej. Jej rodzice byli ludźmi szczególnie zasłużonymi w niesieniu pomocy i oparcia wielu później przybyłym do Australii Polakom. Józefa, nauczycielka z zawodu dała się poznać jako jeden z filarów australijskiego szkolnictwa, pełniąc w Departamencie Edukacji wiele prestiżowych pozycji.  Po przejściu na emeryturę piastuje zaszczytne stanowisko Przewodniczącej Rady  ds. Etnicznych Szkół Językowych przy Ministerstwie Edukacji NPW. W swoim wystąpieniu Józefa wymieniła kilka niezwykle ważnych aspektów w utrzymaniu języka swoich przodków. Podkreśliła także nieocenione korzyści jakie niesie ze sobą dla dzieci i młodzieży uczęszczanie na lekcje języka polskiego w soboty.
Kolejną, także niezwykle ważną dla australijskiej edukacji osobą jest pani Lila Mularczyk. Nazwisko Mularczyk już zapisało się pozytywnie nie tylko w Australii. Ojciec Liliany był aktywnym propagatorem odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Liliana Mularczyk, nauczycielka z zawodu i powołania, od kilku lat Dyrektor jednej z sydnejskich szkół średnich, pełni obecnie funkcję Prezesa Rady Dyrektorów Szkół Średnich w NPW. Prelekcja Liliany Mularczyk również dootyczyła uczenia się języka polskiego oraz roli jaką mają do spełnienia sobotnie szkoły. Podała swój własny przykład. We wczesnym dzieciństwie język polski był tym, w którym komunikowała się z otoczeniem. Pójście do szkoły a więc intensywna nauka angielskiego doprowadziła jednak do całkowitego wyparcia języka polskiego. Niestety, nie było wówczas, tak dobrze rozwiniętej sieci szkół sobotnich. Nie było także klimatu, który sprzyjałby uczeniu się języka swoich rodziców. Obecnie sytuacja jest zupełnie inna. Pani Lila apelowała do wszystkich rodziców, aby nie zaniedbali tego ważnego aspektu edukacji jakim jest znajomość języka swojego pochodzenia.

Sobotnie spotkanie w Polskim Konsulacie zaszczycił także swoją obecnością ks. Tadeusz Przybylak, do niedawna Prowincjał Księży Chrystusowców na Australię i Nową Zelandię. W swojej prelekcji dotyczącej nauczania języka, ksiądz Tadeusz skoncentrował się na roli rodziców. Dziecko nie jest w stanie docenić korzyści jakie niesie ze sobą wychowanie w dwu językach. Rolą rodziców jest takie pokierowanie procesem wychowania, żeby dziecko akceptowało to co w przyszłości da mu niewspółmierne do obecnego wysiłku korzyści. Podał przykłady ze swojego dzieciństwa, kiedy mobilizowany przez Matkę brał udział w uroczystościach, których głębię i znaczenie zrozumiał dopiero o wiele później.
Zarówno wystąpienia zaproszonych gości jak też i prelekcja prof. Dębskiego stały się podstawą do bardzo ciekawej dyskusji. Po oficjalnym zakończeniu seminarium, dyskusje kontynuowane były w sposób bardziej kameralny. Do późnych godzin toczyły się ciekawe rozmowy prelegentów, otoczonych  grupkami uczestników seminarium. Pani Konsul Regina Jurkowska, która po oficjalnym otwarciu tego seminarium brała udział we wszystkich prelekcjach i przysłuchiwała się dyskusjom, z pogodnym uśmiechem żegnała ostatnich opuszczających Konsulat dyskutantów, a była to już bardzo późna godzina.

W niedzielę, 13 września,  podobne spotkanie, w nieco mniejszym już gronie odbyło się w Sali Jana Pawła II w Marayong. Rówież i tam, indywidualne dyskusje i rozmowa z prof. Dębskim przeciągnęła się do późnego popołudnia.
Perth w Zachodniej Australii było ostatnim z miast, w którym zorganizowane zostały seminaria ‘Dwa języki – Dwie kultury’. W sobotę rano 19 października, prof. Dębski goszczony w domu Państwa Kwintowskich, udał się w odwiedziny do Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza, której dyrektorką jest Pani Bożena Kwintowska. Rozmowy z nauczycielami oraz grupą rodziców ukazały Profesorowi prawdziwy obraz polskiego szkolnictwa poza Krajem. Słowa uznania należą się nauczycielom, którzy nie zrażając się wieloma przeciwnościami dzielnie wykonują zadanie jakiego się podjęli. Na podziękowanie zasługuje również Komitet Rodzicielski, który dba o sprawne funcjonowanie szkoły, zapewniając jej  finansową egzystencję.

W niedzielę, 20 października, otwarte dla społeczności seminarium miało miejsce w Polskim Klubie im. Gen. Sikorskiego. Na podkreślenie zasługuje serdeczne przyjęcie ze strony Zarządu Klubu a także pełna zaangażowania reakcja uczestników na dyskutowane tematy. Wszystko to sprawiło, że zakończoną w Perth serię spotkań i konferencji poświęconych dwujęzyczności zaliczyć należy do bardzo udanych.

Zrzeszenie Polskich Nauczycieli pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Polskiemu Konsulatowi, a w szczególności Pani Konsul Generalnej Reginie Jurkowskiej ora Pani Konsul Dorocie Preda za daleko idące poparcie naszych inicjatyw.
Dziękujemy również prof. Robertowi Dębskiemu, który bez żadnego wynagrodzenia poświęcił wiele godzin na przygotowanie multimedialnych prelekcji o dwujęzyczności.  Nie zawahał się nawet chwilę, poproszony o przeprowadzenie tych prelekcji, również bez żadnej zapłaty, w czterech australijskich miastach, poświęcając na to cztery weekendy własnego, prywatnego czasu.

Dziękujemy organizatorom tych seminariów w poszczególnych Stanach, w tym także polskim Księżom za ogłaszanie, zachęcanie oraz za osobiste uczestnictwo, co w znacznym stopniu podnosiło rangę każdego z tych spotkań. Podziękować pragnę również Polskim Rodzinom, które udzieliły gościny Profesorowi  w Brisbane i w Perth.

Inicjowanie tych seminariów oraz bezpośrednie spotkania z ich organizatorami  w każdym z miast, stanowią niezbity dowód potrzeby takich kontaktów. Umacniają w przekonaniu jak cenną i istotną sprawą jest nawiązanie łączności i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi szkołami oraz działaczami oświatowymi w różnych miastach naszego australijskiego kontynentu.

Marianna Łacek  
Prezes Zrzeszenia Polskich Nauczycieli w Australii.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy