polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Polski przewoźnik lotniczy LOT ogłosił 18 maja, że od 1 czerwca uruchamia 8 połączeń krajowych. Będzie można latać między Warszawą, Gdańskiem, Krakowem, Poznaniem, Rzeszowem, Szczecinem, Wrocławiem i Zieloną Górą. LOT poinformował, ze„każdy z lotów będzie realizowany w oparciu o szereg procedur bezpieczeństwa, * * * AUSTRALIA: Premier Scott Morrison ujawnil, że prawie 600.000 osób straciło pracę w kwietniu. Stopa bezrobocia w kwietniu wzrosła z 5,2 % do 6,2 %. Jest to najwyższy poziom od lipca 2015 r., a według ekonomistów Commonwealth Securities największy jednorazowy wzrost w historii Australii. * * * SWIAT: Szef Światowej Organizacji Zdrowia ostrzegł, że pandemia koronawirusa jest daleka od zakończenia. W środę WHO poinformowała, że w ciągu poprzedniej doby zgłoszono jej 106 000 nowych przypadków zakażeń na całym świecie, czyli najwięcej od jej początku. Od wybuchu pandemii COVID-19 w grudniu 2019 r. odnotowano już ponad 5 mln infekcji tym patogenem. Aktywnych zakażeń, czyli obecnie występujących, jest jednak 2,7 mln, czyli o prawie połowę mniej. Liczba wszystkich zgonów przekroczyła już 325 tys. ale wyzdrowiało prawie 2 mln chorych.
CORONAVIRUS INFO: Aktualne zgony (ilość/% śmiertelności): Swiat: 335000/14%, Wlochy: 32000/21%, USA: 96000/20%, Rosja: 3200/4%, Polska: 950/10%, Australia: 100/2%, Szwecja: 3900/44%, Wielka Brytania: 36000/99%

poniedziałek, 14 maja 2012

Uroczystość z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

Uroczystoœæ z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja tradycyjnie przygotowana przez Polsk¹ Macierz Szkoln¹ w Nowej Po³udniowej Walii rozpoczê³a siê w niedzielê 6 maja 2012  w po³udnie uroczyst¹ Msz¹ Œwiet¹ celebrowan¹ przez ks. Artura Botura TCHr w Koœciele Œw. Wincentego w Ashfield.

Na koncert w Klubie Polskim w Ashfield, przybyli zaproszeni goœcie reprezentuj¹cy w³adze stanowe, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele organizacji australijskich i polskich, nauczyciele, uczniowie szkó³ polskich, zespo³y taneczne oraz wspania³a grupa Polonii z Sydney.


Mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ pani¹ Konsul RP Dominikê Mosek, która w swoim przemówieniu nawi¹za³a robią rocznicy Konstytucji 3 Mai z 1791, jej historyczne znaczenie jako pierwszej Konstytucji w Europie . Przypomniainając historyczny obraz tamtych  wydarzeń podkreśliła obecne znaczenie Polski  w Europie,
nadmieniając jak uroczyście celebrowano tą rocznicę w Polsce w roku bieżącym.

Pan Jerzy Krajewski, prezes Polskich Organizacji w NPW nawiazał jak to Polska na przestrzeni wieków  przyjeła wielu emigrantów z różnych krajów i wyznań dając im możliwość zamieszkania w wielokulturowej w owych czasach Polsce.
Podkręślił również, jak  ważna dla niego urodzonego na emigracji z pochodzenia Polaka jest rocznica Konstytucji 3 Maja.

Kolejny gość naszej uroczystości, pan Albert Vella, prezes Federacji Szkół Etnicznych w NPW, w swoim wystąpieniu podkreślił jak uczniowie uczący się języków są bogatsi o drugą kulturę, i jak znajomość drugiego języka otwiera przed nimi nowe możliwości nie tylko edukacyjne  ale i zawodowe.
Nadmienił również jak sam bedąc ojcem dwujęzycznych synów, doskonale rozumie wartości z nich wypływające.
Jako prezes Federacji Szkół Etnicznych bardzo dynamicznie występuje w imieniu
Szkół na forum Stanu Nowej Południowej Walii i muszę podkreślić, że szczególnie wykazuje duże poparcie dla polskiego szkolnictwa.

W dobie gdzie tak niezmiernie jest ważne aby utrzymać język polski nie tylko w szkołach podstawowych ale i średnich, gdzie zaczęto zamykać klasy lub nie przyjmować o małej liczbie uczniów, w następstwie możemy stanąć przed obliczem, że skreślą języka polskiego z Matury.
Mamy przykłady innych języków, gdzie już nie mają możliwości zdawania matury.

Pozwalam sobie na Apel do wszystkich

„ Nigdy nie jest za późno na zapisanie ucznia do szkoły, dajcie swoim dzieciom i młodzieży możliwość nauki  języka polskiego i poznania polskiej historii, kultury i tradycji, dzieki czemu staną się bogatsi o nowe wartości z szerszym spojrzeniem na otaczający nas świat.”..

Pierwszą Maturę z języka polskiego w Nowej Południowej Walii wpisano w 1971 roku , 41 lat historii Polskich Maturzystów to jednocześnie ponad 55 lat szkolnictwa polskiego  - starajmy się kontynuować naukę dla przyszłości następnych pokoleń.

Wierzę, źe komu bliski ten język „A Polacy nie gęsi i swój język mają”
Zaduma się nad jego wartością i przekaże dalej informacje o szkołach

Pani Marysia Nowak Przewodnicząca Polskiej Macierzy Szkolnej w NPW, przytaczając swoje marzenia już jako dziewczynka, dziecko Polaków na emigracji powojennej, wychowana w domu wielkich patriotów walczących podczas II Wojny Światowej, jak chciała dużo podróżować, poznać wiele krajów i ich kulturę, a jednocześnie mieć męża Polaka, by kontynuawać tradycje rodzinne i umiłowanie do języka ojczystego jej rodziców.
Podkreśliła, jak sama uczyła się  z elementarza i jak wiele pokolenień na tym elementarzu się wychowywało. Ze znamienną sobie energią zachęcała wszystkich do nauki języka polskiego i przekazywanie tych tradycji następnym pokoleniom.

Na zakończenie części oficjalnej Pani Konsul Dominika Mosek wręczyła specjalny Dyplom Weterana Panu Józefowi Kozłowskiemu za jego zasługi podczas II Wojny Światowej.

W części artystycznej usłyszeliśmy dwa Mazurki:  Op. 30 no. 3 i 4 oraz
Polonez  As- dur op.53  “Heroiczny”  -  Fryderyka Chopina
w wykonaniu znanego Sydneyskiej Polonii niezmiernie utalentowanego pianisty Krzysztofa Małka. Gra Krzysztofa niezmiernie ekspresyjna trzymała w napięciu zachwytu nawet najmłodszych słuchaczy.

Występy zespołów folklorystycznych „Kujawy” w tańcu „Gajiczek”, „Gęś wodą”, „Przytupanki”, zespołu  „Lajkonik” w tańcach Śląskich”, oraz zespołu „Syrenka” prezentującego  „Tańce Warmińskie” nagrodzone zostały wielkimi brawami.
Prezentacja pięknych tańców z różnych regionów polski, pełnych werwy, śpiewu i barwnych kostiumów zawsze zachwyca nawet najbardziej wytrawnych widzów.


Inscenizacja słowno-muzyczna
„3-Maj” wykonana przez uczniów :Thomas Bieniasz, Nathan Redzio; Damian Kryj-Bednarski, Olga Kryj-Bednarski; Adam Brajbisz; Veronika Kwong, Marta Kupisz; Annabelle Commys; Lucy Ziemski; Amelia Tomczak -  śpiew; Paulina Paździor – gra na  pianinie z Polskich Szkół w Ashfield, Liverpool, Marayong, a przygotowana przez panie Marysię Nowak, Annę Kryj, Emilię Szczerbjak, Sr.Grażynę Rocławską była lekcją historii.

Lekcją historii gdzie uczniowie -  w bardzo obrazowej formie przedstawili podział Polski przez zaborców, walkę o niepodległość i uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Jest to karta naszej historii, której wielkość i znaczenie każdego roku uroczyście celebrowana jest przez Polaków i Polonię rozproszoną po całym świecie.

Pan Mieczysław Swat w swoim wystąpieniu podkreślił  jak waże jest aby to co zostało wypracowane przez pokolenie powojenne miało swoich następców i w dalszym ciągu dbało o polonijny majątek nie zapominając uczyć następne pokolenia historii walk  pod Monte Cassino  i o Bitwie o Narvik.
Podczas uroczystości po raz 24 wręczono nagrody stypendialne Fundacji  Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego w Sydney.
Powiernik fundacji pan inż. Jerzy Moskała ogłosił wyniki konkursu, zaznaczając iż Fundusz zapoczątkowany przez ś.p. Druha Witolda Szupryczyńskiego powiekszył się o nastepnych fundatorów:
ś.p. Janinę Neronowicz
, oraz Koło Armii Krajowej w N.P.W. i panią Natalię Kułakowską .
W konkursie brały udział młode osoby, które w roku 2011 i w latach poprzednich uczyły się języka polskiego, brały czynny udzial w pracach polskich organizacji, tańczą w Zespołach Folklorystycznych lub należą do Harcerstwa.

Nagrody pieniężne otrzymali: Kasia Czarnota,  Robert Grochulski, Wictoria Grochulski, Tomasz Kukielka, Jessica Nolen, Stephanie Stankiewicz,
Patrik Tomaszewski, Sylvia Malicki i Jessica Polak.
Nagrody wręczyła Druhna Marysia Nowak za nieobecna panią Wiesię Szupryczyńską, a w imieniu nagrodzonych podziękowała Wictoria Grochulski.

Następnie dyplomy i książki otrzymali uczniowie polskich szkół sobotnich
stopnia podstawowego: Damian Kryj-Bednarski – Polska Szkoła w Ashfield,
Alex Markowski – Polska Szkoła w Bankstown, David Wachnik - Polska Szkoła w Liverpool,  Thomas Bieniasz– Polska Szkoła w Marayong, Alex Ross – Polska Szkoła Dzielnic Północnych North Ryde, Robin Rusiecki  – Polska Szkoła w Randwick. Nagrody w imieniu Fundacji za p.Barbarę Potaczałą wręczyła  Elżbieta Cesarski.

P.Elżbieta podziękowała  w imieniu szkół  i całej Polonii Sydneyskiej  Powiernikowi Fundacji im.Harcmistrza W.Szupryczyńskiego Panu Jerzemu Moskale za ponad dwudziestoletnią opiekę nad Funduszem wraz z Kołem Akademików Polskich, którego Prezesem był przez wiele lat i za współpracę z Polską Macierzą Szkolną.

Za serce włożone w pracę aby pokolenia młodych australijczyków pochodzenia polskiego miała motywację do nauki języka polskiego, do pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji i kultury polskiej.

Hania Geras, Elzbieta Cesarski,Danuta i Jerzy Moskala -powiernik Funadacji Marysia Nowak
Polska Macierz Szkolna w NPW składa serdeczne podziękowanie wszystkim wykonawcom Zespołom „Kujawy”; „Lajkonik” i „Syrenka” i organizatorom Elżbiecie i Marysi, za dekoracje p. Krzysztofowi Gawłowi, za operowanie sprzętem muzycznym p.Marianowi Polak.
 Dziękujemy Klubowi Polskiemu w Ashfield szczególnie p. Lucjanowi Romanowskiemu i Kołu Przyjaciół Klubu za udostępnienie sali koncertowej, oraz polskim mediom za reklamę: Bumerang Polski; Puls Polonii; Ela Celejewska; Express Wieczorny; Tygodnik Polski; Radio SBS i Radio 2000FM.

Popierajmy naukę języka polskiego i całe Szkolnictwo Polskie na Antypodach

Elżbieta Cesarski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

Promocja

Promocja

Promocja