polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Problem wstrzymania w obrocie niektórych leków, a także występujący lokalnie brak ich dostępności dotyczy nie tylko Polski, ale jest problemem globalnym i dotyczy także innych krajów europejskich - informuje Ministerstwo Zdrowia. Część braków na rynku aptecznym odpowiadają mafie lekowe, które sprzedają podmiotom zagranicznym leki, które mają trafić do polskich pacjentów" - zaznacza resort zdrowia. * * * AUSTRALIA: Rząd federalny chce ożywić gospodarkę. Przygotował dużą obniżkę podatków. Przez najbliższą dekadę ma wynieść 158 mld AUD. Premier Scott Morrison, wyrazil nadzieję, że pozostawienie ludziom więcej pieniędzy poprawi jakość ich życia. Obniżenie podatków było jedną z obietnic wyborczych Morrisona. * * * SWIAT: Parlament Europejski wybrał Niemkę, Ursulę von der Leyen na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. Za jej kandydaturą zagłosowało 383 europosłów, przeciwko 327, a 22 wstrzymało się od głosu. Mateusz Morawiecki, komentując wybór Ursuli von der Leyen na nową przewodniczącą KE, stwierdził, że to daje szanse na nowe otwarcie. Zdaniem polskiego premiera, w tej chwili Unia Europejska potrzebuje uspokojenia.
EVENTS INFO: Exhibition “Destination Australia Post WWII Odysseys of Polish Soldiers" - The Polish Museum and Archives in Australia, Albert Park (Vic.), 17. 08, godz. 14:00 “

poniedziałek, 14 maja 2012

Uroczystość z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

Uroczystoœæ z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja tradycyjnie przygotowana przez Polsk¹ Macierz Szkoln¹ w Nowej Po³udniowej Walii rozpoczê³a siê w niedzielê 6 maja 2012  w po³udnie uroczyst¹ Msz¹ Œwiet¹ celebrowan¹ przez ks. Artura Botura TCHr w Koœciele Œw. Wincentego w Ashfield.

Na koncert w Klubie Polskim w Ashfield, przybyli zaproszeni goœcie reprezentuj¹cy w³adze stanowe, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele organizacji australijskich i polskich, nauczyciele, uczniowie szkó³ polskich, zespo³y taneczne oraz wspania³a grupa Polonii z Sydney.


Mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ pani¹ Konsul RP Dominikê Mosek, która w swoim przemówieniu nawi¹za³a robią rocznicy Konstytucji 3 Mai z 1791, jej historyczne znaczenie jako pierwszej Konstytucji w Europie . Przypomniainając historyczny obraz tamtych  wydarzeń podkreśliła obecne znaczenie Polski  w Europie,
nadmieniając jak uroczyście celebrowano tą rocznicę w Polsce w roku bieżącym.

Pan Jerzy Krajewski, prezes Polskich Organizacji w NPW nawiazał jak to Polska na przestrzeni wieków  przyjeła wielu emigrantów z różnych krajów i wyznań dając im możliwość zamieszkania w wielokulturowej w owych czasach Polsce.
Podkręślił również, jak  ważna dla niego urodzonego na emigracji z pochodzenia Polaka jest rocznica Konstytucji 3 Maja.

Kolejny gość naszej uroczystości, pan Albert Vella, prezes Federacji Szkół Etnicznych w NPW, w swoim wystąpieniu podkreślił jak uczniowie uczący się języków są bogatsi o drugą kulturę, i jak znajomość drugiego języka otwiera przed nimi nowe możliwości nie tylko edukacyjne  ale i zawodowe.
Nadmienił również jak sam bedąc ojcem dwujęzycznych synów, doskonale rozumie wartości z nich wypływające.
Jako prezes Federacji Szkół Etnicznych bardzo dynamicznie występuje w imieniu
Szkół na forum Stanu Nowej Południowej Walii i muszę podkreślić, że szczególnie wykazuje duże poparcie dla polskiego szkolnictwa.

W dobie gdzie tak niezmiernie jest ważne aby utrzymać język polski nie tylko w szkołach podstawowych ale i średnich, gdzie zaczęto zamykać klasy lub nie przyjmować o małej liczbie uczniów, w następstwie możemy stanąć przed obliczem, że skreślą języka polskiego z Matury.
Mamy przykłady innych języków, gdzie już nie mają możliwości zdawania matury.

Pozwalam sobie na Apel do wszystkich

„ Nigdy nie jest za późno na zapisanie ucznia do szkoły, dajcie swoim dzieciom i młodzieży możliwość nauki  języka polskiego i poznania polskiej historii, kultury i tradycji, dzieki czemu staną się bogatsi o nowe wartości z szerszym spojrzeniem na otaczający nas świat.”..

Pierwszą Maturę z języka polskiego w Nowej Południowej Walii wpisano w 1971 roku , 41 lat historii Polskich Maturzystów to jednocześnie ponad 55 lat szkolnictwa polskiego  - starajmy się kontynuować naukę dla przyszłości następnych pokoleń.

Wierzę, źe komu bliski ten język „A Polacy nie gęsi i swój język mają”
Zaduma się nad jego wartością i przekaże dalej informacje o szkołach

Pani Marysia Nowak Przewodnicząca Polskiej Macierzy Szkolnej w NPW, przytaczając swoje marzenia już jako dziewczynka, dziecko Polaków na emigracji powojennej, wychowana w domu wielkich patriotów walczących podczas II Wojny Światowej, jak chciała dużo podróżować, poznać wiele krajów i ich kulturę, a jednocześnie mieć męża Polaka, by kontynuawać tradycje rodzinne i umiłowanie do języka ojczystego jej rodziców.
Podkreśliła, jak sama uczyła się  z elementarza i jak wiele pokolenień na tym elementarzu się wychowywało. Ze znamienną sobie energią zachęcała wszystkich do nauki języka polskiego i przekazywanie tych tradycji następnym pokoleniom.

Na zakończenie części oficjalnej Pani Konsul Dominika Mosek wręczyła specjalny Dyplom Weterana Panu Józefowi Kozłowskiemu za jego zasługi podczas II Wojny Światowej.

W części artystycznej usłyszeliśmy dwa Mazurki:  Op. 30 no. 3 i 4 oraz
Polonez  As- dur op.53  “Heroiczny”  -  Fryderyka Chopina
w wykonaniu znanego Sydneyskiej Polonii niezmiernie utalentowanego pianisty Krzysztofa Małka. Gra Krzysztofa niezmiernie ekspresyjna trzymała w napięciu zachwytu nawet najmłodszych słuchaczy.

Występy zespołów folklorystycznych „Kujawy” w tańcu „Gajiczek”, „Gęś wodą”, „Przytupanki”, zespołu  „Lajkonik” w tańcach Śląskich”, oraz zespołu „Syrenka” prezentującego  „Tańce Warmińskie” nagrodzone zostały wielkimi brawami.
Prezentacja pięknych tańców z różnych regionów polski, pełnych werwy, śpiewu i barwnych kostiumów zawsze zachwyca nawet najbardziej wytrawnych widzów.


Inscenizacja słowno-muzyczna
„3-Maj” wykonana przez uczniów :Thomas Bieniasz, Nathan Redzio; Damian Kryj-Bednarski, Olga Kryj-Bednarski; Adam Brajbisz; Veronika Kwong, Marta Kupisz; Annabelle Commys; Lucy Ziemski; Amelia Tomczak -  śpiew; Paulina Paździor – gra na  pianinie z Polskich Szkół w Ashfield, Liverpool, Marayong, a przygotowana przez panie Marysię Nowak, Annę Kryj, Emilię Szczerbjak, Sr.Grażynę Rocławską była lekcją historii.

Lekcją historii gdzie uczniowie -  w bardzo obrazowej formie przedstawili podział Polski przez zaborców, walkę o niepodległość i uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Jest to karta naszej historii, której wielkość i znaczenie każdego roku uroczyście celebrowana jest przez Polaków i Polonię rozproszoną po całym świecie.

Pan Mieczysław Swat w swoim wystąpieniu podkreślił  jak waże jest aby to co zostało wypracowane przez pokolenie powojenne miało swoich następców i w dalszym ciągu dbało o polonijny majątek nie zapominając uczyć następne pokolenia historii walk  pod Monte Cassino  i o Bitwie o Narvik.
Podczas uroczystości po raz 24 wręczono nagrody stypendialne Fundacji  Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego w Sydney.
Powiernik fundacji pan inż. Jerzy Moskała ogłosił wyniki konkursu, zaznaczając iż Fundusz zapoczątkowany przez ś.p. Druha Witolda Szupryczyńskiego powiekszył się o nastepnych fundatorów:
ś.p. Janinę Neronowicz
, oraz Koło Armii Krajowej w N.P.W. i panią Natalię Kułakowską .
W konkursie brały udział młode osoby, które w roku 2011 i w latach poprzednich uczyły się języka polskiego, brały czynny udzial w pracach polskich organizacji, tańczą w Zespołach Folklorystycznych lub należą do Harcerstwa.

Nagrody pieniężne otrzymali: Kasia Czarnota,  Robert Grochulski, Wictoria Grochulski, Tomasz Kukielka, Jessica Nolen, Stephanie Stankiewicz,
Patrik Tomaszewski, Sylvia Malicki i Jessica Polak.
Nagrody wręczyła Druhna Marysia Nowak za nieobecna panią Wiesię Szupryczyńską, a w imieniu nagrodzonych podziękowała Wictoria Grochulski.

Następnie dyplomy i książki otrzymali uczniowie polskich szkół sobotnich
stopnia podstawowego: Damian Kryj-Bednarski – Polska Szkoła w Ashfield,
Alex Markowski – Polska Szkoła w Bankstown, David Wachnik - Polska Szkoła w Liverpool,  Thomas Bieniasz– Polska Szkoła w Marayong, Alex Ross – Polska Szkoła Dzielnic Północnych North Ryde, Robin Rusiecki  – Polska Szkoła w Randwick. Nagrody w imieniu Fundacji za p.Barbarę Potaczałą wręczyła  Elżbieta Cesarski.

P.Elżbieta podziękowała  w imieniu szkół  i całej Polonii Sydneyskiej  Powiernikowi Fundacji im.Harcmistrza W.Szupryczyńskiego Panu Jerzemu Moskale za ponad dwudziestoletnią opiekę nad Funduszem wraz z Kołem Akademików Polskich, którego Prezesem był przez wiele lat i za współpracę z Polską Macierzą Szkolną.

Za serce włożone w pracę aby pokolenia młodych australijczyków pochodzenia polskiego miała motywację do nauki języka polskiego, do pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji i kultury polskiej.

Hania Geras, Elzbieta Cesarski,Danuta i Jerzy Moskala -powiernik Funadacji Marysia Nowak
Polska Macierz Szkolna w NPW składa serdeczne podziękowanie wszystkim wykonawcom Zespołom „Kujawy”; „Lajkonik” i „Syrenka” i organizatorom Elżbiecie i Marysi, za dekoracje p. Krzysztofowi Gawłowi, za operowanie sprzętem muzycznym p.Marianowi Polak.
 Dziękujemy Klubowi Polskiemu w Ashfield szczególnie p. Lucjanowi Romanowskiemu i Kołu Przyjaciół Klubu za udostępnienie sali koncertowej, oraz polskim mediom za reklamę: Bumerang Polski; Puls Polonii; Ela Celejewska; Express Wieczorny; Tygodnik Polski; Radio SBS i Radio 2000FM.

Popierajmy naukę języka polskiego i całe Szkolnictwo Polskie na Antypodach

Elżbieta Cesarski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

Promocja

Promocja

Promocja