polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Prawie 15 mld zł ma kosztować Orlen ustawa przygotowana przez posłów KO i Polski 2050. Chodzi o sfinansowanie zamrożenia cen prądu, gazu i ciepła. Giełda zareagowała natychmiast. Akcje Orlenu spadły o 7,3 proc. Wartość rynkowa koncernu z 75,1 mld zł we wtorek, w środę wynosi już tylko 69,6 mld zł, czyli w kilka godzin od początku sesji giełdowej spadła o 5,5 mld zł. Nadal jest to najdroższa polska spółka giełdowa. W ciągu trzech kwartałów br. Orlen zarobił na czysto 17 mld zł. * * * AUSTRALIA: Prawie milion Australijczyków ma prawo ubiegać się o zwrot milionów dolarów nieodebranych świadczeń Medicare przed Świętami Bożego Narodzenia. Rząd federalny ogłosił, że 234 miliony dolarów z nieodebranych środków zostanie zwrócone osobom, których dane osobowe nie zostały zaktualizowane w serwisie myGov. Najwięcej niewypłaconych środków pieniężnych do odzyskania mają mieszkańcy Nowej Południowej Walii, a na dzień 31 października 284 000 obywateli posiadało 72,6 mln dolarów nieodebranych świadczeń. * * * SWIAT: W Dubaju rozpoczął się Światowy szczyt klimatyczny, w którym biorą udział przywódcy z ponad 140 krajów. Jako przewodniczący 28-j Konferencji stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP-28) i jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) mają nadzieję przekonać społeczność międzynarodową, że niskoemisyjna przyszłość jest możliwa bez odchodzenia od paliw kopalnych. W ciągu pierwszych dwóch dni – głowy państw i rządów złożą oświadczenia narodowe, w których będą starali się przekazać stanowisko swoich krajów w kwestiach ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego, zielonej energii, ochrony przed klęskami żywiołowymi oraz wsparcia finansowego dla krajów najsłabiej rozwiniętych.
POLONIA INFO: Polish Christmas Festival - Klub Polski w Bankstown, 10.12, godz. 13:00 - 18:00

piątek, 8 stycznia 2021

„Mi-Gracja” w Szczecinie

Katerina Zavizhenets, prezes Stowarzyszenia „Mi-Gracja”
 O aktywności imigrantów, ich integracji i wsparciu informacyjno-psychologicznym  Leszek Wątrobski rozmawia z Kateriną Zavizhenets, prezesem Stowarzyszenia „Mi-Gracja” w Szczecinie.

 

-Przypomnijmy cele jakie stawia przed sobą Wasze Stowarzyszenie?                   

-Zajmujemy się generalnie doradztwem, pomocą i wsparciem      obcokrajowców ze Wschodu, którzy zamieszkują w Szczecinie oraz na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zrzeszamy obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz Ormian i Gruzinów pomagając im zaadoptować się w naszym regionie. Działamy oficjalnie od listopada 2019 roku.  

                                                                                                                  

-Jesteście organizacją pozarządową…                                                                             

-W marcu roku 2020 dowiedzieliśmy się, że w ramach projektu WITKAC -tj. platformy zarządzającej konkursami ofert, ogłoszony został przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie konkurs na  kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie naszego województwa. A cel główny tego projektu określony został jako: zapewnienie usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie zachodniopomorskim pokrywał się z celem działania naszego Stowarzyszenia. Właśnie dlatego wystartowaliśmy w tym konkursie...i wygraliśmy ten grant…                                                                                            

Spotkanie  z Jolantą Tryszkiewicz (z prawej)
 - koordynatorką Zespołu ds. Kontroli. Obok (w środku)
 Katerina Zavizhenets, prezes oraz  Anastasiia Tiuvikova
(z lewej) wiceprezes 
-… na sumę 50 tys. złotych…                                                                                             
-...i utworzyliśmy punkt informacyjno – doradczy dla obywateli państw trzecich, w którym uzyskać było można informacje dotyczące: legalizacji pobytu obywateli w Polsce, sposobów ich legalnego zatrudnienia, przysługujących im świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej.                                                                                                                  

W trakcie realizacji naszego projektu pn. Aktywni imigranci. Wsparcie informacyjno-psychologiczne  i sprawniejsza integracja przez okres 6 miesięcy (maj 2020-listopad 2020) na terenie naszego województwa wykonaliśmy wiele zamierzonych celów. Uruchomiliśmy stronę internetową w 3 językach: polskim, rosyjskim i ukraińskim oraz wydrukowaliśmy materiały promocyjne.                                               

Przeprowadziliśmy także 5 spotkań i 1 webinarium informacyjno- integracyjne -  internetowe seminarium, które umożliwiło obustronną komunikację z obecnością około 135 zainteresowanych osób.                          

Uruchomiliśmy również infolinię dla cudzoziemców mieszkających na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, na którą można było dzwonić codziennie, 5 razy w tygodniu.                                                             

-O co najczęściej pytali Wasi rozmówcy?                                                                

 -Zadawano nam wiele różnych pytań. Dotyczyły one m.in.: legalizacji pobytu i pracy, polskiego prawa, aktualizacji ograniczeń, obostrzeń związanych z pandemią, zmian w zasadach dotyczących przekroczenia granicy RP czy nostryfikacji dyplomu uczelni wyższej. Z naszej infolinii skorzystało łącznie ponad 350 osób.                                                                                                                                     

W czasie realizacji naszego projektu przeprowadziliśmy ponad 120 godzin wsparcia psychologicznego indywidualnego online i offline dla osób dorosłych i młodzieży z imigracji - łącznie 6 spotkań po 3 godziny. Podobną grupę wsparcia dla nastolatków przeprowadziliśmy w centrum terapeutyczno-rozwojowym „Symetria” w Szczecinie. Skorzystało z niej ponad 100 osób.                                                                                       

-Wyprodukowaliście ponadto kilka filmów….                                                     

-… dokładnie 6 filmów informacyjno-edukacyjnych. Zamieściliśmy je na kanale YouTube „Szczecin Live/ Жизнь в Щецине”. Wszystkie dotyczyły najbardziej popularnych tematów, które interesują czy niepokoją naszych migrantów. Pytania związane były najczęściej z pobytem w Polsce z całą rodziną, z przeprowadzką czy wreszcie z legalizacją pobytu. Nasze filmy promowały projekt oraz nasze województwo. Niektóre z nich przekraczały ponad 15 tys. wyświetleń.                                                                                        

 Kupiliśmy wreszcie laptop, który umożliwił nam sprawniejszą technicznie mobilność marketingową. Ten nowy sprzęt stał się miejscem pracy z dokumentami i służy nam obecnie do przechowywania wszystkich niezbędnych danych projektowych.                                                                     

-Wszystkie Wasze propozycje dotyczyły osób, które zamieszkały w województwie zachodniopomorskim…                                                                                                

- które przyjechały tu na stałe albo czasowo do pracy. Chcieliśmy, aby oni wszyscy czuli się tu jak najlepiej - jak u siebie w domu. I czuli, że mają nasze wsparcie. Jednocześnie, aby posiedli nową potrzebną im wiedzę i aby się edukowali i mieli świadomość, że jest tu środowisko ludzi im przyjaznych. Zależało nam, aby nowo przybyli czuli, że integracja jest czynnikiem bardzo ważnym. Że nie można zapomnieć o swoich korzeniach, języku ojczystym czy swoim pochodzeniu. Ale równie ważne jest uczenie się w nowym miejscu, języka miejsca zamieszkania, obyczajów i tradycji i kultury regionu i kraju, w którym się przebywa lub perspektywicznie zamieszka. Na tym polega prawdziwa integracja.


Spotkanie migrantów (lato 2020)

Dlatego właśnie napisaliśmy tan projekt, który nazwaliśmy aktywni migranci, wsparcie informacyjno-psychologiczne w celu wsparcia on line - z powodu pandemii. Szczególnie zależało nm na indywidualnym wsparciu psychologicznym oraz telefonie informacyjnym.                        Stwierdziliśmy ponadto, na podstawie stawianych nam pytań, że nowi emigranci są  bardzo ambitni. Wielu z nich to ludzie wykształceni, pracujący w swoim kraju na wysokich i odpowiedzialnych stanowiskach. To wreszcie ludzie z dużym doświadczeniem, którzy dodatkowo potrzebują informacji prawnych, podatkowych bądź księgowych, aby kontynuować i dalej rozwijać w Polsce swój biznes. Pytania dotyczyły wreszcie dzieci i systemu szkolnego w Polsce. Wielu bowiem migrantów ma już swoje rodziny, wielu z nich ma też dzieci w wieku szkolnym.                                                            

-Wasz grant został skończony. Co teraz planujecie?                                                    

-Rozliczyliśmy go w końcu grudnia 2020 roku. Pieniądze z grantu wydaliśmy na projekt oraz na spotkania integracyjne. Mimo, że projekt się skończył, to ludzie nadal do nas piszą i dzwonią. Nie mam w sobie siły, aby im odmówić dalszego wsparcia psychologicznego. Prowadzę je więc zupełnie charytatywnie.                                                                                                           

Wszystkie nawiązane w czasie realizacji naszego projektu kontakty chcemy nadal utrzymać, aby już po pandemii, zapraszać uch na kolejne spotkania organizowane przez nasze stowarzyszenie „Mi-gracja”. Na dzień dzisiejszy utrzymujemy z nimi kontakt na facebooku czy youtube. Czujemy się nadal potrzebni i bardzo nas to cieszy. Nasze dotychczasowe działania uważamy za nasz duży sukces w procesie integracji migrantów. Planujemy napisanie podobnego projektu w przyszłym roku. Chcemy skorzystać z tegorocznych doświadczeń i zdecydowanie go poszerzyć o nowe elementy.                                                                      

-Zrobiliście też wspaniała promocję Szczecina i regionu…                                     

-Nagraliśmy z latającego drona wiele pięknych widoków. Chcemy w ten sposób zachęcić ludzi z Ukrainy, którzy mają jeszcze jakieś wątpliwości odnośnie emigracji. Chcemy im pokazać, że warto tu przyjechać i zamieszkać. Wysyłamy filmy i linki do firm i agencji rekrutujących ludzi do pracy, aby pokazać, że w zachodniopomorskim jest praca i że obcokrajowcy są tutaj zawsze mile widziani i że władze potrafią zadbać o komfort ich pobytu. A my wolontariusze ze Stowarzyszenia „Mi-gracja”  będziemy im pomagać w integracji i wspierać psychologicznie organizując  m.in. spotkania w ramach mamaklub czy literackiego Klubu Zaczytani Słowianie. Chcemy też nadal organizować ciekawe spotkania dla kobiet – takie jak np. ostatnie z Jolantą Tryszkiewicz - koordynatorką Zespołu ds. Kontroli w Wydziale Zarządzania Strategicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, która opowiadała nam o życiu bez przemocy.                                                                                                

-A jak wygląda działalność Waszego Stowarzyszenia „Mi-Gracja” w czasie trwającej ciągle pandemii?                                                                       

-Nasze Stowarzyszenia ma nowych członków z Białorusi, którzy przybyli tu stosunkowo niedawno. Są to migranci oraz uciekinierzy polityczni. Kiedy się dowiadujemy, że są jacyś nowi przyjezdni ze Wschodu i gdzie mieszkają, to kontaktujemy się z nimi i ich odwiedzamy. I pytamy ich, w czym i jak możemy im pomóc? Jesteśmy nadal otwarci na nowych członków. Przeszkadza nam jednak pandemia. Spotykamy się z nimi ostatnio wyłącznie on-line. Podobnie kontaktujemy się sami ze sobą kiedy np. omawiamy plany dalszej pracy.                                                                                 

-Dziękuję ze rozmowę. Życzę ponownego wygrania grantu…

Rozmawiał Leszek Wątróbski

zdjęcia: Archiwum

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy