polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące turystów, którzy w tym roku od stycznia do sierpnia skorzystali z noclegów w Polsce. Było ich 23,1 mln, czyli ponad 6 proc. więcej niż w ubiegłym roku. W zdecydowanej większości byli to Polacy. Z zagranicznych gości najbardziej liczni byli Niemcy. * * * AUSTRALIA: W stanie Queensland dozwolone będzie zabijanie dzieci nienarodzonych. Parlament stanowy przegłosował ustawę większością 50 do 41. Kobiety uzyskają dostęp do zabiegu w okresie do 22 tygodni od poczęcia. Konieczne będzie uzyskanie zgody od dwóch lekarzy. * * * SWIAT: Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wycofa swój kraj z Traktatu INF (ang. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), a więc porozumienia rakietowego, które obowiązywało od 1987 roku między USA i Rosją. Pakt z 1987 roku, podpisany przez Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa, pomaga chronić bezpieczeństwo zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i ich sojuszników w Europie i na Dalekim Wschodzie.
EVENTS INFO: Teatr Muzyczny im. Jana Pawła II: “KOLORY I CIENIE FRYDERYKA CHOPINA” - Klub Polski Orla Bialego, Canberra, 21.10, godz. 16:00, Kosciól Matki Boskiej Częstochowskiej, Marayong, 28.10, godz. 12:30 * * * Teatr Prob Miniatura: Program słowno-muzyczny p.t. „Droga do niepodległości” - Dom Polski Syrena, Rowville, 21.10, godz. 17:30 * * * Otwarcie wystawy pt. „Time For Heroes” - Parlament House, Perth, 9.11, godz. 11:00 * * * Msza dziękczynna z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości: St Mary’s Cathedral, Sydney, 10.11, godz. 10:00

sobota, 4 listopada 2017

Konferencja w Sejmie: “Warunki pokoju w świecie”

Prof. Anna Raźny otwiera konferencję w Sejmie.
Fot Twitter (Robert Winnicki)
„Czy możliwy jest pokój na świecie?” oraz „Jakie warunki muszą być spełnione dla osiągnięcia tego celu?” to pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy zorganizowanej 21. października w Sejmie RP konferencji Warunki pokoju w świecie.
 
Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali prof. dr hab. Anna Raźny i poseł Robert Winnicki. Pierwszy panel otworzył swoim referatem Ksiądz Ryszard Halwa, który jako warunek konieczny do pokoju wskazał życie w zgodzie z Ewangelią i gorąco apelował do zgromadzonych o modlitwę w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Następnie wystąpiła profesor Anna Raźny, która w swoim referacie zastanawiała się nad pojęciem pokoju, które zostało obecnie wyparte przez pojęcie bezpieczeństwa. Jednak – jak przekonywała Przewodnicząca Klubu Politycznego Jedność Narodu – terminy te nie są identyczne, i o ile „modne” jest zbrojenie się w imię bezpieczeństwa, o tyle działania takie oddalają świat od pokoju. Prof. dr hab. Artur Śliwiński poświęcił swoje wystąpienie przedstawieniu dotychczasowych modeli referencyjnych bezpieczeństwa europejskiego, tj. koncepcji „Międzymorza” (Georga Friedmana)  oraz „Osi Rosja-Niemcy” (Klubu Izborskiego). Dla równowagi istniejących modeli, Śliwińki przedstawił trzeci – oparty na budowie „łańcucha bezpieczeństwa” złożonego z państw europejskich zdolnych przeciwstawić się współczesnym tendencjom ekspansjonistycznym. Trzonem „łańcucha” byłyby takie państwa, jak Polska, Węgry, Serbia i Grecja. Pierwszy panel zamknął bardzo ekspresyjnym referatem prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski, który określił współczesny świat „cywilizacją niepokoju” i jako przeciwwagę dla niego przedstawił opartą na wartościach chrześcijańskich „cywilizację pokoju”, do której powinny zmierzać wszystkie narody, poczynając od Polski.

Drugi panel otworzył poseł na Sejm RP Robert Winnicki. Prezes Ruchu Narodowego przekonywał, że tylko silna pod każdym względem, a zarazem unikająca niepotrzebnych konfrontacji Polska, może być gwarantem pokoju w Europie. Z kolei, prof. dr hab. Adam Wielomski odniósł się do utopijnej idei „wiecznego pokoju” Immanuela Kanta stawiając prowokacyjnie pytanie „Pacyfizm czy zasada równowagi?”. Prelegent postulował odejście od utopijno-pacyfistycznych wizji oraz przypomnienie i zastosowanie w obecnej geopolityce teorii równowagi, którą forsowali między innymi Klemens von Metternich i Henry Kissinger. Jako trzeci w panelu referat wygłosił dr Marcin Jendrzejczak, redaktor portalu „PCh24.pl. Polonia Christiana”, który odniósł się do wojny sprawiedliwej i jako przykład przywołał opór zbrojny stawiany nazistom podczas drugiej wojny światowej. Jeśli udział USA w tej wojnie spełnia założenia wojny sprawiedliwej, to już działań takich, jak zrzucenie bomby atomowej na cywilną ludność Hieroszimy i Nagasaki na pewno nie można uznać za zgodne z nauczaniem św. Augustyna, na co stanowczo zwrócił uwagę prelegent. Panel zakończył dr Tomasz Knapik przywołujący zagadnienie pokoju w myśli papieża Benedykta XVI. Nauczanie papieża, zdaniem prelegenta, powinno być cennym drogowskazem dla tych, którzy chcą kształtować pokój w świecie.
 
Kolejny, już trzeci, panel zaczął się od rozważań gospodarczych na temat dekoncentracji kapitału jako ekonomicznego warunku pokoju, które to przedstawiła Magdalena Ziętek-Wielomska. Prelegentka przekonywała zgromadzonych, że społeczeństwa samorządne z silnym poczuciem własności o wiele trudniej namówić do podejmowania działań wpisujących się w wyścig zbrojeń, gdyż do wojen prą autorytarne jednostki pozbawione kontroli społecznej. To właśnie w silnej klasie średniej i dekoncentracji kapitału należy doszukiwać się gwarancji pokoju. Redaktor Adam Śmiech postawił z kolei pytanie o to, czym jest NATO. W jego ocenie Pakt Północnoatlantycki nie jest gwarantem bezpieczeństwa, a reliktem Zimnej Wojny. Wskazują na to obecne działania podejmowane przez sojusz, a zmierzające do poszerzenie strefy wpływów Stanów Zjednoczonych, przy złamaniu wcześniejszych ustaleń z Rosją i podważając jej bezpieczeństwo. Prelegent wspomniał także o więźniu politycznym obecnych czasów – Mateuszu Piskorski, liderze partii Zmiana – który mimo braku zarzutów przetrzymywany jest w areszcie od maja 2016 roku, co jest jawnym pogwałceniem prawa.
 
Na zakończenie Konferencji Maciej Wac-Włodarzczyk, Dyrektor Fundacji Vis Veritatis im. Świętego Michała Archanioła, który wygłosił referat pod tytułem „Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie”. Prelegent w  referacie odniósł się do nauki Chrystusa, postulując stosowanie ewangelicznych zasad w geopolityce. Przywołał on bierny opór jako postawę będącą w stanie przezwyciężyć zło, które pomimo początkowej przewagi w efekcie wyczerpuje się.
Po ostatnim referencje za udział w Konferencji podziękowali zgromadzonym prof. dr hab. Anna Raźny i poseł Robert Winnicki. Podkreślając znaczenie zorganizowanego wydarzenia, zadeklarowali chęć współpracy przy organizacji kolejnych konferencji. Profesor Raźny zapowiedziała w imieniu Organizatorów przygotowanie monografii naukowej, zawierającej artykuły opracowane przez zgromadzonych prelegentów – naukowców, publicystów i polityków.
 
Uczestnicy Konferencji poza wysłuchaniem ciekawych referatów mieli możliwość uczestniczenia w ożywionych dyskusjach po każdym z paneli, a także podczas przerw, gdzie dodatkowo mogli spotkać się i porozmawiać „w cztery oczy” z prelegentami.
 
Konferencja Warunki pokoju w świecie była zorganizowana przez Fundację Vis Veritatis im. Świętego Michała Archanioła wraz z Parlamentarnym zespołem ds. debaty publicznej i Ruchem Narodowym.
 
Radosław Sławomirski
 Sekretarz Konferencji Warunki pokoju w świecie
 
Transmisja w całości Konferencji: iTV Sejm
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Promocja

Promocja

Promocja